Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2005/2006. TANÉVBEN 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2005/2006. TANÉVBEN 1."— Előadás másolata:

1 1 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2005/2006. TANÉVBEN 1

2 2 Alapelvek Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Informatikai támogatás (KIFIR) 2

3 3 Szabad iskolaválasztás a tanuló részéről Tetszőleges számú jelentkezés A jelentkezések tagozatonkénti bármilyen sorrendjének felállítása A tanulói szándékok, tagozatrangsorok titkossága egy adott felvételin Minden felvételi kérelem egymástól független, érdemi elbírálása az általános felvételi eljárásban A tanuló a felvételi vizsgák után módosíthatja eredeti felvételi szándékait 3

4 4 A középfokú iskolák igazgatói törvényben biztosított döntési jogának érvényesülése Saját hatáskörben döntenek a jelentkezők felvételéről E jogkörük gyakorlásának módja: a tanulói rangsorok kialakítása tagozatonként A középfokú iskola igazgatója felajánlhatja a felvételizőnek az „átirányítást” egyik tagozatról a másikra 4

5 5 Informatikai támogatás (KIFIR) A tanulói elhatározások, választások és a középfokú iskolák felvételi szándékainak lehető legnagyobb mértékű összhangba hozása Egy adatbázis készül a felvételi jelentkezésekről a Tanulói adatlapok alapján A középfokú iskolák igazgatói készen kapják a hozzájuk jelentkezett tanulók névsorát Egységes tagozatkódrendszer 5

6 6 A 2006/2007. tanévre történő beiskolázás néhány előzetes adata A tagozatkódot meghirdető középfokú iskolák száma 1 189, közülük gimnáziumi tagozatot 550 intézmény hirdetett meg, szakközépiskolai tagozatot 614 intézmény hirdetett meg, szakiskolai tagozatot 438 intézmény hirdetett meg, speciális szakiskolai tagozatot 109 intézmény hirdetett meg. A meghirdetett tagozatok száma 5 498, ebből gimnáziumi tagozat 2 005, szakközépiskolai tagozat 1 882, szakiskolai tagozat 1 351, speciális szakiskolai tagozat 260. A nyelvi előkészítő évfolyamot meghirdető iskolák száma 511, közülük csak gimnáziumi tagozatot 276 intézmény hirdetett meg, csak szakközépiskolai tagozatot 217 intézmény hirdetett meg, gimnáziumi és szakközépiskolai tagozatot is 18 intézmény hirdetett meg. A meghirdetett nyelvi előkészítő tagozatok száma 891, ebből gimnáziumi tagozat 482, szakközépiskolai tagozat 409. Az előkészítő tagozatok közül 485 angol, 312 német nyelvi tagozat (együtt797; 89,5%), két nyelvet egyidejűleg ugyanannak a tanulónak 59 tagozaton (6,6%) oktatnak. 6

7 7 Nyelvi előkészítő évfolyamok meghirdetése A programot összesen 511 intézményben, a középis- kolák 51,2%-ában hirdették meg: 276 gimnáziumban, 217 szakközépiskolában, 18 gimnázium és szak- középiskolában. 7

8 8 A 2006/2007. tanévre történő beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgáinak adatai 8 A tagozat fajtája A résztvevő iskolák száma és aránya az adott iskolatípusban A dolgozatot író tanulók száma aránya a jelentkezést leadók között 8 évfolyamos gimnáziumi tagozat (az 5. évfolyamra jelentkezők számára) 33 (33%) 3 34259,3% 6 évfolyamos gimnáziumi tagozat (a 7. évfolyamra jelentkezők számára) 52 (35%) 4 85765,5% A 9. évfolyamra jelentkezők számára 331 (34%) 55 67750,6% Összes érintett iskola: 356* Összes érintett tanuló: 63 876 *egy-egy iskola többféle képzési típusban is hirdetett felvételit, amelynek keretében kérte az egységes írásbelin való részvételt a diákoktól

9 9 9 Az általános felvételi adatok változásai az elmúlt 7 évben* * A 8 és 6 évfolyamos gimnázium, és a 9. évfolyamos beiskolázás adatai együtt

10 10 Továbbtanulási szándék a 2006/2007-es tanévre első helyen benyújtott tanulói jelentkezések alapján* * Az általános felvételi eljárásban résztvevő valamennyi tanulóra vonatkozó adatok 10

11 11 A felvettek aránya az általános felvételi eljárásban a 2006/2007-es tanévre iskolatípusok szerint A már felvett tanulók száma: 110 955 fő 11

12 12 Az általános felvételi eljárásban felvett tanulók számának változásai az elmúlt 7 évben iskolatípusok szerint 12

13 13 A 9. évfolyamra történő beiskolázás néhány számadata a 2005/2006. tanévben (felvétel a 2006/2007-es tanévre) a jelentkezést leadó tanulók száma 109 989 a beküldött tanulói adatlapok száma 126 133, ebből módosító adatlap 16 144 a diákok 93,1%-ának felvétele már az általános felvételi eljárásban (102 427 tanuló) a felvett diákok 69,7%-ának felvétele már legelső választásuk alapján, 92,9%-ának felvétele az első három választásuk alapján az ekkor kimaradók részére (7 556 tanuló) létszámuknál 4,34- szer több szabad férőhely a középfokú iskolákban a rendkívüli felvételi eljárás időszakában 13

14 14 A sikeres felvételik aránya a 9. évfolyamra a tanulók szándéka szerint az általános felvételi eljárás időszakában a 2006/2007-es tanévre

15 15 Felvétel a nyelvi előkészítő évfolyamokra a 9. évfolyamon Gimnáziumi és szakközépiskolai felvételt 75 607 tanuló nyert a 9. évfolyamra. Összesen 34 618 diák jelölt meg tagozatválasztásai között nyelvi előkészítő tagozatot is. Közülük 19 617 diák más típusú tagozatra nyert felvételt. Nyelvi előkészítő tagozatra felvettek az általános felvételi eljárásban 13 259 főt. Ez a nyelvi tagozatot is megjelölők 38,3%-a, az összes gimnáziumi és szakközépiskolai 9. évfolyamokra felvettek 17,5%-a.

16 16 Férőhelyek a 2006/2007-es tanévre 16

17 17 Gimnáziumi tagozatok betöltöttsége az általános felvételi eljárás után a 2006/2007-es tanévre Az összes felvett tanuló: 8 évfolyamos gimnáziumba 3 556 6 évfolyamos gimnáziumba 4 972 4 vagy 5 évfolyamos gimnáziumba 32 395 (a 9. évfolyamra a korábbi 1. helyen történő jelentkezés alapján még kb. 1 869 tanuló jelentkezése várható, ez kb. 5%-os betöltöttség-növekedés lenne) 17

18 18 Szakközépiskolai szakmacsoportok betöltöttsége a 2006/2007-es tanévre* * Az általános felvételi eljárásra vonatkozó adatok (az összes felvett tanuló: 43 212 fő) A korábbi 1. helyen történő jelentkezés alapján még kb. 2 664 tanuló jelentkezése várható, ez kb. 5%-os betöltöttség-növekedés lenne. 18 Országos átlag: 79%

19 19 Szakiskolai szakmacsoportok betöltöttsége a 2006/2007-es tanévre* * Az általános felvételi eljárásra vonatkozó adatok (az összes felvett tanuló: 24 330 fő) A korábbi 1. helyen történő jelentkezés alapján még kb. 2 829 tanuló jelentkezése várható, ez kb. 7%-os betöltöttség-növekedés lenne. 19 Országos átlag: 62%

20 20 Speciális szakiskolai szakmacsoportok betöltöttsége a 2006/2007-es tanévre* * Az általános felvételi eljárásra vonatkozó adatok (az összes felvett tanuló: 2 490 fő) 20 Országos átlag: 65%

21 21 A kötelezően kiírt rendkívüli felvételi eljárás adatai a 2006/2007-es tanévre A rendkívüli felvételi eljárás kötelező kiírása összesen 845 intézményt érint. 21 Gimnázium Szakközép- iskola Szakiskola Speciális szakiskola 8 évf. gimn. 6 évf. gimn. 4 vagy 5 évf. gimn. Az összes meghirdetett tagozat13420716671 8821 351260 A tagozat az igazgató döntése szerint nem indul 4 (3%) 2 (1%) 43 (2,6%) 78 (4,1%) 47 (3,5%) 16 (6,2%) 100%-ra feltöltött tagozat55%54,1%57,2%48,2%27,3%20% 90 - 99%-ra feltöltött tagozat12,7%12,1%5,2%5,5%3,4%4,2% 50 - 89%-ra feltöltött tagozat21,6%21,7%21,3%25,1%27,3%46,5% 1 - 49%-ra feltöltött tagozat4,5%9,2%11,9%15,8%33,2%21,5% 0%-ra feltöltött tagozat3%1,9%1,7%1,3%5,3%5,8% A rendkívüli felvételi eljárás kiírására kötelezett intézmé- nyek száma (90%-nál kisebb betöltöttségű tagozatuk miatt) 3356316376321 87

22 22 Értesítések a felvételi eredményéről Az egyeztetett felvételi jegyzék közzététele a középfokú iskolák számára: 2006. április 21. A jelentkező tanulók és általános iskolájuk értesítése a felvételi döntésről a középfokú iskolák által: 2006. április 26. A most sehová fel nem vettek jelentkezése a rendkívüli felvételi eljárásban az üres helyekkel rendelkező intézményekben: 2006. május 4-étől. 22

23 23 A felvételi eljárás további határidői (1.) 23 HatáridőkFeladatok 2006. 04. 21.A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 2006. 04. 26.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 2006. 05. 04 - 17.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 2006. 05.04.-09.01.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 2006. 05. 22.A 2006. 05. 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 2006. 06. 01.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

24 24 A felvételi eljárás további határidői (2.) 24 HatáridőkFeladatok 2006. 06. 19.Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. 2006. 06. 19 - 21.Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 2006. 08. 14 - 31.Beiratkozás a Belügyminisztérium és a fegyveres erők által fenntartott iskolákba. 2006. 08. 22.Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba. 2006. 08. 21 - 22.A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben). 2006. 09. 04.A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.


Letölteni ppt "1 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN A 2005/2006. TANÉVBEN 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések