Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Főtitkári beszámoló 2007 2007. május 8. Tartalom: Általános áttekintés a K+F helyzetéről Az Akadémia és a magyar tudományosság A 2006. év fontosabb adatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Főtitkári beszámoló 2007 2007. május 8. Tartalom: Általános áttekintés a K+F helyzetéről Az Akadémia és a magyar tudományosság A 2006. év fontosabb adatai."— Előadás másolata:

1 Főtitkári beszámoló május 8. Tartalom: Általános áttekintés a K+F helyzetéről Az Akadémia és a magyar tudományosság A év fontosabb adatai A kutatóhálózat teljesítménye A reform eddigi lépései Költségvetési koncepció 2008-ra

2 K+F kiadások 2005 Millió €

3 K+F kiadások 2005 Millió €

4 K+F adatok (a Key Figures 2005 alapján) országráfordítás (millió euró)kutatók száma Svédország Belgium Ausztria ……… Lengyelország Csehország Magyarország

5 A GDP K+F finanszírozásra fordított %-a 2005-ben

6 Külföldi források a K+F ráfordításokban

7 1000 fő munkavállalóra jutó kutatók száma, 2004-ben

8 Egy példa: a Max-Planck Társaság (2006) Cél: alapkutatás a természettudomány és a társadalomtudomány területén Telephelyek száma: 78 Állandó alkalmazottak: ebből kutató: Ösztöndíjas, vendégkutató és doktorandusz: Költségvetés: millió euró (335,2 milliárd Ft)

9 A magyar K+F ráfordítások alakulása

10 Az MTA támogatása a költségvetés %-ában

11 Az Akadémia és a magyar tudományosság A köztestület adatai: létszám, munkahely, megoszlás a Tudományos Osztályok között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj történet jelentkezők és felvettek eredmények

12 A köztestület nem akadémikus tagjai április

13 A köztestület nem akadémikus tagjai lakóhely szerint (2007 április)

14 Bolyai ösztöndíjak: jelentkezők, felvettek és a kiírás szerint felvehetők

15 2006. december 31-i záró létszám: 482 fő

16 Megadott doktori címek (éves átlagok) december 31-én záró létszám: fő

17 Tudományos Diákkörök ( OTDK ) Fiatal kutatók ( 3 ill. 6 év ) Bolyai ösztöndíj ( 3 ill. 6 év ) MTA doktora cím MTA tagság Tudományos életpálya Minden lépés teljesítményhez kötött!

18 40 év alatti kutatók: a teljes létszám 44%-a

19 Fontos együttműködések Miniszterelnöki Hivatal Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium Magyar Szabadalmi Hivatal Gazdasági és Szociális Tanács

20 2006. legfontosabb adatai Költségvetésből: terv: ,3 millió Ft tény: ,0 millió Ft (kormányintézkedések, jogszabályi változások) OTKA Programok támogatása 5.626,0 millió Ft Saját bevétel: ,3 millió Ft ebből külföldi 3.495,6 millió Ft (36,2 % növekedés) Átlaglétszám: 5597 fő

21 Tudományos társaságok támogatása Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 5.500,000 Magyar Történelmi Társulat 3.850,000 Magyar Közgazdasági Társaság 2.800,000 Magyar Földrajzi Társaság 2.050,000 ……….. Magyar Kriminológiai Társaság 480,000 Összesen 30,300,000 Társadalmi szervezetek támogatása Összesen eFt

22 Bevételek megoszlása a társadalomtudományi kutatóintézetekben

23 Átlaglétszám (intézethálózatban)

24 Kutatói átlaglétszám (intézethálózatban)

25 Összes tudományos publikáció száma

26 Összes SCI publikáció száma

27 Összesített impakt faktor

28 Nemzetközi előadások száma

29 Felsőoktatásban résztvevők száma

30 A reform konkrét intézkedései 2006-ban I. MTA Filozófiai Kutatóintézet és az MTA Könyvtára: a Lukács Archívum és Könyvtár visszakerült a Filozófiai Kutatóintézetbe. A KFKI Telephely kezelőt megszüntettük. További kisebb egységeket összevontunk. A TKI az új feladatoknak megfelelően átalakult. A Gépkocsi Szolgálat az ALFA egységévé vált (2006: 12,1% csökkenés a gépkocsi használatban). A Szervezési és Területi Titkárság valamint a Tudományos Osztályok titkárságainak létszáma csökkent.

31 A reform konkrét intézkedései 2006-ban II. Nemzetközi igazgatói pályázatok Feladatfinanszírozás: többlettámogatások a gazdaságot segítő kutatásoknak és a nemzetközi pályázati sikeresség alapján Kutatócsoporti pályázat egyetemeken és közgyűjteményekben Fiatal kutatói álláshelyek elosztása témák alapján Legkiválóbb fiatal kutatók véglegesítése

32 Feladatfinanszírozást szolgáló „elnöki keret” A évi kutatóintézeti forrásokat növelte az elnöki hatáskörben konkrét kutatási feladatok finanszírozására szolgáló elkülönített keret. Szempontok: gazdasági kapcsolatok nemzetközi pályázatok kész, kiadásra váró kéziratok A kutatóintézetek finanszírozása szakmai, gazdasági és társadalmi hasznosságon alapul

33 Természettudományi intézetek sikeres FP 6 pályázatai száma összege (euro) Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Kémiai Kutatóközpont Atommagkutató Intézet Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet KFKI Atomenergia Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Földrajztudományi Kutatóintézet Összesen:

34 Élettudományi Kutatóintézetek sikeres FP 6 pályázatai száma összege (euro) Szegedi Biológiai Központ Állatorvos-tudományi Kutatóintézet Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Kísérleti Orvostudományi Kutat Int Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Mezőgazdasági Kutatóintézet Összesen:

35 Társadalomtudományi Intézetek sikeres FP 6 pályázatai számaösszege (euro) Szociológiai Kutatóintézet Világgazdasági Kutatóintézet Pszichológiai Kutatóintézet Filozófiai Kutatóintézet Politikai Tudományok Intézete Közgazdaságtudományi Intézet Nyelvtudományi Intézet Regionális Kutatások Központja Kisebbségkutató Intézet Összesen:

36 Az európai kutatási keretprogramok Az EU költségvetésének ~ 4%-a A nem-katonai kiadások ~6 % A „szabad” projekttámogatások ~25 %-a

37 A kutatócsoportok megújulása az akadémiai reform egyik fontos lépése 171 csoport helyett 79 alakult, ennek következtében - még nem ideális, de az eddiginél sokkal kedvezőbb létszám, - biztosított a dologi kiadások és az előresorolások fedezete. Korrekt, egyértelmű, minőségelvű bírálat A pártatlanság és titoktartás megvalósítása Zárt, biztosított elektronikus lebonyolítás Szigorú, nemzetközi ellenőrzés a harmadik évután konzekvenciákkal

38 Az elnyert összegek intézményenként (millió forint)

39 A titkársági szervezet átalakítása Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztály Feladatai: az innovációt érintő kormányzati kapcsolatok technológia transzfer, pályázatok segítése Kutatóintézeti Főosztály Feladatai: a természettudományi, élettudományi és társadalomtudományi intézetek napi munkájának segítése Európai Tudományos Kapcsolatok Főosztály Létszáma (három fővel) és tevékenysége jelentősen (határon túli magyar tudományosság, WSF Iroda) bővült a többi főosztály létszáma csökkent

40 Az akadémiai reform további lépései (2007) Az intézetekben nemzetközi összetételű tudományos tanácsok alakulnak. Az igazgatói pályázat kiírása előtt külön e célra létrehozott bizottság (search committee) méri fel, hogy – a nyílt, nemzetközi pályázat meghirdetésekor – kiket érdemes felkérni a pályázaton való részvételre. A kutatóintézetek irányításában a jelenleginél sokkal jelentősebb mértékben kell támaszkodni az igazgatói testület véleményére, javaslataira A kutatóintézetek központokba és hálózatokba szerveződnek ben az agrár, a földtudományi és ökológiai kutatásokat végző intézetek szorosabb együttműködése látszik célszerűnek. A Társadalomkutató Központban működő intézetekhez további intézetek csatlakozhatnak

41 WSF-III Investing in science – investing in the future 8-10 November 2007 Készülünk a harmadik Világtalálkozó megrendezésére

42 A kutatóhálózat gazdasági stabilitásának megteremtése; A kutatóhálózat versenyképességének fenntartása az EU-s környezetben; A kutatóhálózat pályázóképességének növelése; A kutatási eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése az innovációs törvény által megteremtett jogszabályi keretek között; Egyes országosan kiemelt feladatok ellátásában való nagyobb volumenű részvétel; Az alapkutatások mennyiségi és minőségi növelése az OTKA Programokon keresztül. A évi költségvetési koncepcióban szereplő célok:

43 A évi költségvetési koncepció A társadalmi, gazdasági hasznosulást elősegítő kutatásokra és nemzetközi pályázatok saját részéhez millió Ft A fiatal kutatói álláshelyek számának növelése 136 millió Ft A kutatási infrastruktúra szinten tartására millió Ft A doktori tiszteletdíjak többlettámogatási igénye 300 millió Ft A Bolyai ösztöndíjak reálértékének megőrzése 100 millió Ft Összesen millió Ft OTKA Programok évi fejlesztési igénye millió Ft


Letölteni ppt "Főtitkári beszámoló 2007 2007. május 8. Tartalom: Általános áttekintés a K+F helyzetéről Az Akadémia és a magyar tudományosság A 2006. év fontosabb adatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések