Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A védelem megszervezése. 1. Az ellentétek kiéleződése: - Bécs a magyar hadügy- és pénzügy beolvasztását követeli. (birodalmi keretek erősítése) - A magyar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A védelem megszervezése. 1. Az ellentétek kiéleződése: - Bécs a magyar hadügy- és pénzügy beolvasztását követeli. (birodalmi keretek erősítése) - A magyar."— Előadás másolata:

1 A védelem megszervezése

2 1. Az ellentétek kiéleződése: - Bécs a magyar hadügy- és pénzügy beolvasztását követeli. (birodalmi keretek erősítése) - A magyar kormány kérésére a magyar ezredeket nem küldték haza. 1848 május - július A kormány elrendeli 10 honvéd zászlóalj felállítását.A kormány elrendeli 10 honvéd zászlóalj felállítását. Anyagi háttér biztosításához önálló magyar bankjegyek kibocsátása. (Kossuth bankók)Anyagi háttér biztosításához önálló magyar bankjegyek kibocsátása. (Kossuth bankók)

3

4 1848. júl. 5.1. népképviseleti ogy.1848. júl. 5.1. népképviseleti ogy.

5 Fő téma a honvédelem kérdése 1848. júl. 11.Kossuth beszéde Forrás: tk. 152-153. o. 200 ezer katona és az ehhez szükséges pénz. Egyre nyíltabb az ellentét Bécs és a magyar kormány közt. Kossuth toborzó körútra indul.

6 2. A nemzetiségi kérdés: - A forradalom hatására a nemzetiségek összehívták gyűléseiket.tk. 156. o.

7 - Az egyéni jogok mellett kollektív jogokat is követelnek. pl. autonómia - A szupremácia elve miatt a magyar kormány elzárkó- zott a kollektív jogok megadásától. Ahol a jobbágyfelszabadítás megvalósult, ott a jobbágyság nem fordult szembe a magyarokkal. (pl. ruszinok, szlovákok, mo.-i románok)Ahol a jobbágyfelszabadítás megvalósult, ott a jobbágyság nem fordult szembe a magyarokkal. (pl. ruszinok, szlovákok, mo.-i románok) - A nemzetiségek többsége Bécs felé fordul. Fegyveres nemzetiségi lázadások törnek ki.Fegyveres nemzetiségi lázadások törnek ki.

8 - 1848. jún.A szerbek fellázadtak a magyar kormány ellen és rátörtek a Délvidékre.

9 3. A horvát támadás: - A horvátok autonómiáját a kormány elismeri. - A Bécs által kinevezett horvát bán, Jellasics többet ígért. Mo.-gal azonos helyzetű önálló horvát tartomány a Habsburg Birodalmon belül.Mo.-gal azonos helyzetű önálló horvát tartomány a Habsburg Birodalmon belül. - Követeli Mo.-tól, mondjon le az önálló had- és pénz- ügyről (veszélyezteti a birodalmi kereteket).

10 - Bécs az itáliai és cseh forradalmak miatt nem rendel- kezik kellő haderővel. - Elhatározza a horvátok bevetését a magyarok ellen. - 1848. aug. 31.Követelik a had- és pénzügy beolvasztását. - 1848. szept. 11.horvát támadás - A magyar kormány elutasítja a követelést.

11 - Tiltakozásul Batthyány lemond. - Megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány. - 1848. szept. 15.szőlődézsma eltörlése a jobbágyság megnyerése érdekében

12

13 Jellasics 1848. szept.11. Roth Móga János Pákozd 1848. szept.29.

14

15 Szembenálló erők Magyarok Jellasics seregei Kb. 27 000 fő 82 ágyú Kb. 35-40 000 fő horvátok, osztrákok, szerbek 99 ágyú

16 FELÁLLÁS

17 KÉPEK

18 Móga tétovázva követi Jellasics seregeit. - Vezérkar jelentős része császári tisztekből állt. - A határ átlépése után már nem önvédelemről van szó, hanem támadásról.

19 Schwechat1848.okt.30. Windisch- gratz Bécsi forr. 1848.okt.6.

20 HÁZI FELADAT Olvassátok el az Országos Honvédelmi Bizottmány létrejöttével kapcsolatos forrást! (tk. 158. o.) Válaszoljatok a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

21 Jellasics 1848. szept.11. Roth Móga János Pákozd 1848. szept.29.

22 Schwechat1848.okt.30. Windisch- gratz Bécsi forr. 1848.okt.6.

23 A vereség után az új főparancsnok Görgei Artúr lesz. 1848. dec. 2. – V. Ferdinándot lemon- datják, utóda Ferenc József. (1848-1916) Nem kötik az áprilisi törvények! 4. A császári hadsereg támadása:

24

25 Debrecen Görgei Pest-Buda 1848.dec.31. Ogy., OHB Windischgratz Schlick Guyon R. Klapka

26 5. Az erdélyi hadjárat:

27 Urban Bem Puchner Piski 1849.febr.9. Gálfalva 1849. jan.17. Kolozsvár Kolozsvár 1848.dec.25. Nagyszeben

28

29

30 HÁZI FELADAT Olvassátok el Görgei váci kiáltványát, és határozzátok meg, milyen okok vezethettek kiadásához! Gondoljátok végig, milyen eredményeket tudott vele elérni!

31

32 Fényes győzelmek és tragikus vereség

33

34 Görgei és Kossuth ellentéte egyre jobban kiéleződik. Az új főparancsnok a lengyel Dembinski. Görgei visszavonult, míg Kossuth győzelmeket akart felmutatni. 1. Az első ellentámadás:

35 Kápolna 1849.febr.27 1849.febr.27.

36 A kápolnai vereség következményei: -1849. március 4. – Olmützi (oktrojált=kényszerített) alkotmány Magyarország beolvasztása a Birodalomba. - Dembinski leváltása, újra Görgei a főparancsnok. Forrás: tk. 162. o. - Windischgratz jelentése.

37 2. A tavaszi hadjárat:

38 Tiszafüred Gyöngyös Hatvan 1849.ápr.2. Görgei Isaszeg 1849. ápr.6. Klapka, Damjanich Pest-Buda 1849. ápr.23.- 1849. máj.21. Tápióbicske 1849. ápr.4.

39 Hentzi Pestet löveti. Buda visszavétele

40 3. A Függetlenségi nyilatkozat:tk. 164. o. 1849. április 14. – Függetlenségi Nyilatkozat (Debrecen) - Magyarország önálló független állam. - A Habsburg-házat megfosztja hatalmától Mo.-on. - Az államforma kérdésében nem határoz. (Megindokolja a döntést.)

41 Megalakult az új kormány Szemere Bertalan elnökletével. Addig Kossuth áll az ország élén mint kormányzó-elnök.

42 HÁZI FELADAT 1. csoport: 2. csoport: Készítsetek írásban egy képzelt politikai vitát, amely a Függetlenségi nyilatkozat kiadása előtti napokban történik Debrecenben! Nézzetek utána, hol került sor a Függetlenségi nyilatkozat elfogadására!

43 4. Az orosz intervenció és okai: - I. Miklós attól tart, a magyar forr. és szab. harc győzelme forradal- mat eredményez a lengyel terü- leteken is. - A segítségért cserében enged- ményeket vár Ausztriától a Bal- kánon. I. Miklós 1849. május 9. – I. Miklós kiáltványa

44 5. A szabadságharc veresége: - A kormány általános népfelkelést hirdetett. - Nemzetiségi határozat kiadása tk. 166. o. – nemzetiségiek oldalunkra állítása a cél. - Ellentétek a hadvezetésben. GörgeiKossuth Meg kell akadályozni a két csapat egyesülését. először az osztrákok ellen először az oroszok ellen Közös

45

46 Haynau Paszkievics Komárom 1849. júl.2. Világos 1849. aug.13. Temesvár 1849. aug.9.

47

48 1849. október 2. – Komárom leteszi a fegyvert Klapka György 1849. október 6. – Batthyányi Lajos (Pest) és a 13 vértanú (Arad) kivégzése Haynau, a „bresciai hiéna” Kossuth Törökországba, majd Olasz- országba vonul emigrációba.

49

50 HÁZI FELADAT Olvassátok el

51

52 Forrás: tk. 79. o.


Letölteni ppt "A védelem megszervezése. 1. Az ellentétek kiéleződése: - Bécs a magyar hadügy- és pénzügy beolvasztását követeli. (birodalmi keretek erősítése) - A magyar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések