Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2012."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2012.

2 A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon ( 1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni www.felvi.hu

3 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK alapdíj – 9000,- Ft (3 képzésért) kiegészítő díj – 2000,- Ft jelentkezésenként (3 képzésen felül)

4 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2012. február 15.

5 ALAPKÉPZÉS Képzési szint TagozatVálasztható szak Érettségi/ Felvételi követelmények Képzési idő Létszám Önköltség BAnappaliigazgatásszervező Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév 300-450 fő Közszolgálati ösztöndíjas BAlevelezőigazgatásszervező Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév 150-300 fő 215.000,- Ft

6 MESTERKÉPZÉSEK Képzési szint Tagozat Választható szak Felvételi követelmények Képzési idő Létszám Önköltség mesterkép zés nappaliközigazgatási Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév50-100 fő Közszolgálati ösztöndíjas mesterkép zés levelezőközigazgatási Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév50-100 fő240.000,- Ft mesterkép zés nappali európai és nemzetközi igazgatás Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév50-100 fő Közszolgálati ösztöndíjas

7 A JELENTKEZÉSI LAPHOZ CSATOLANDÓ (MÁSOLATBAN) Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány(ok)/ Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél Középiskolai bizonyítvány Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok) (az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szak esetében a felvétel feltétele) Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum(ok) Fogyatékosságot igazoló dokumentum(ok) Gyermekgondozást igazoló dokumentum(ok) OKJ bizonyítvány(ok) Tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása Sportteljesítményt igazoló dokumentum stb.

8 HIÁNYPÓTLÁS Felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok pótlásának végső határideje: 2012. július 10.

9 PONTSZÁMÍTÁS, PONTHATÁR A különböző képzési területeken belül az egyes szakokra jelentkezők pontjait a hatályos jogszabályokban, meghatározott pontszámítási módszerek alkalmazásával számítják ki. Ez adja ki minden jelentkező esetében a FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁMOT.

10 A felvételi ponthatár elsősorban –ezen felvételi összpontszámok, –a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrendek, valamint –az adott intézményre vonatkozó kapacitás figyelembevételével, születik meg. Az a jelentkező, aki a ponthatárt eléri, felvételt nyerhet, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott szakra, képzési szintre, munkarendre, finanszírozási formára.

11 JOGSZABÁLYI MINIMUM PONTHATÁR ALAPKÉPZÉSRE ALAPKÉPZÉSRE csak az a – legalább középfokú végzettséggel legalább középfokú végzettséggel rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az adott jelentkezési helyen alkalmazott pontszámítási rendszerben az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

12 FELVÉTELI PONTHATÁROK – ALAPKÉPZÉS Év Szak Tagozat Felvettek összesen Ponthatár 2008 Igazgat á sszervező Nappali (A)252338 2008 Igazgat á sszervező Nappali (K)57233 2008 Igazgat á sszervező Levelező (K)319174 2009 Igazgat á sszervező Nappali (A)242384 2009 Igazgat á sszervező Nappali (K)67302 2009 Igazgat á sszervező Levelező (K)330225 2010 Igazgat á sszervező Nappali (A)174399 2010 Igazgat á sszervező Nappali (K)88294 2010 Igazgat á sszervező Levelező (K)285230 2011IgazgatásszervezőNappali (A)154403 2011IgazgatásszervezőLevelező (K)267230

13 FELVÉTELI PONTHATÁROK – MESTERKÉPZÉS Év Szak Tagozat Felvettek összesen Ponthatár 2008/K* K ö zigazgat á si (MA) Levelező19055 2008 K ö zigazgat á si (MA) Nappali2464 2008 K ö zigazgat á si (MA) Levelező7063 2009 K ö zigazgat á si (MA) Nappali8865 2009 K ö zigazgat á si (MA) Levelező7260 2010 KEurópai és nemzetközi igazgatásNappali (A)1380 2010 K ö zigazgat á si (MA) Nappali (A)3672 2010 K ö zigazgat á si (MA) Nappali (K)257 2010 K ö zigazgat á si (MA) Levelező4160 2010Európai és nemzetközi igazgatásNappali (A)8171 2010Európai és nemzetközi igazgatásNappali (K)665 2010Európai és nemzetközi igazgatásLevelező2560 2011Közigazgatási (MA)Nappali (A)3969 2011Közigazgatási (MA)Levelező4659 2011Európai és nemzetközi igazgatásNappali (A)5774

14 A FELVÉTELI PONTHATÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA Valamennyi képzés esetében várhatóan: 2012. július 24.

15 FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM Alapképzés –400+100 pontos rendszer tanulmányi pontok max. 200 pont érettségi pontok max. 200 pont többletpontok max. 100 pont Mesterképzés –100 pontos rendszer oklevél minősítése max. 50 pont felvételi (motivációs) elbeszélgetés max. 40 pont többletpontok max. 10 pont

16 A FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA Alapképzési szak esetében alapvetően két pontszámítási módot alkalmaznak: –a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege hozzáadva a többletpontokat, vagy hozzáadva a többletpontokat, vagy –az érettségi pontok kétszerese hozzáadva a többletpontokat. A pontszámítási módok közül automatikusan a felvételiző számára kedvezőbb formát alkalmazzák.

17 I.A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA A tanulmányi pontok IDŐKORLÁT NÉLKÜL számíthatók. A KÜLFÖLDI, vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett középfokú végzettség alapján történő pontszámításhoz kapcsolódó eredmények elbírálását az Oktatási Hivatal végzi. Az elbírálásról bővebb információ a www.felvi.hu weboldalon található.

18 A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező - középiskolai érdemjegyei, valamint - az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményei adják ki.

19 TANULMÁNYI PONTOK (1) Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)  Öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem,történelem, matematika,matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga),egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga), egy legalább két évig tanult vagy két legalább egy évig tanult választott természettudományos tárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz és természettudomány) /Ha nem tanult ilyen tárgyakat, akkor a www.felvi.hu honlapon található formanyomtatványon kérelmezheti más tárgy beszámítását./egy legalább két évig tanult vagy két legalább egy évig tanult választott természettudományos tárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz és természettudomány) /Ha nem tanult ilyen tárgyakat, akkor a www.felvi.hu honlapon található formanyomtatványon kérelmezheti más tárgy beszámítását./www.felvi.hu utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege, majd az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

20 TANULMÁNYI PONTOK (2) Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont) A jelentkező érettségi vizsgabizonyítványában szereplő vizsgaeredmények közül –a négy kötelező és –egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

21 II. AZ ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA maximum 200 pontAz érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet tárgyanként maximum 100 pontA képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolt pontok az érettségi pontok. (tárgyanként maximum 100 pont)

22 KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET, KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁGBAN ELŐÍRT ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK: A MAGYAR,ÖRTÉNELEMA MAGYAR, a TÖRTÉNELEM és SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGY A kötelező érettségi tantárgyak közül kettőt kell választania a pályázónak. A szakmai előkészítő tárgy lehet: informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

23 Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. az egyik tárgy százalékos eredménye = érettségi pont egyik része, másik tárgy százalékos eredménye = érettségi pont másik része.

24 2005 ELŐTT SZERZETT ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK Automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek. érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg: –jeles (5) 100%, –jó (4) 79%, –közepes (3) 59%, –elégséges (2) 39%.

25 ÖSSZEGEZVE Középiskolai eredmények max. 100 pontja + Érettségi eredmények max. 100 pontja + A két választott érettségi tárgy százalékos eredményéből adódó max. 100 + 100 pont = 400 + 100 többletpont = 500 pont

26 III. TÖBBLETPONTOK Legfeljebb 100 pont lehet. Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumokkal igazolja. A felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

27 TÖBBLETPONTOK Két csoportba oszthatók: –Jogszabály alapján minden szakon járó többletpontok –Képzési területenként adható többletpontok

28 JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontokEmelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok legfeljebb 100 pont Nyelvtudásért járó többletpontokNyelvtudásért járó többletpontok legfeljebb 40 pont! Az előnyben részesítés okán járó többletpontokAz előnyben részesítés okán járó többletpontok legfeljebb 40 pont!

29 1.EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK emelt szinten teljesítettlegalább 30%-os eredményűAz emelt szinten teljesített legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. legfeljebb 100 többletpontVizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe. MAGYAR, TÖRTÉNELEMA közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó alapszakokon a MAGYAR, a TÖRTÉNELEM vagy a SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÓ TÁRGY (közgazdasági alapismeretek, informatikai alapismeretek) emelt szintű érettségi eredmények vehetők figyelembe.

30 2. A NYELVTUDÁSÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK legfeljebb 40A nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár 28 többletpont, –középfokú C típusú/B2-es szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga: 28 többletpont, 40 többletpont. –felsőfokú C típusú/C1-es szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga: 40 többletpont.

31 3. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS OKÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK Hátrányos helyzetHátrányos helyzet alapján járó többletpont: 20 pont Halmozottan hátrányos helyzetHalmozottan hátrányos helyzet alapján járó TOVÁBBI többletpont 20 pont Fogyatékosságra tekintettel járó többletpont 40 pont GyermekgondozásGyermekgondozásért járó többletpont (2012. február 15. és 2012. július 24. közötti időszakban Gyes, Gyed stb.) 40 pont

32 KÉPZÉSI TERÜLETEK SZERINT ADHATÓ TÖBBLETPONTOK A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen adható további többletpontok rendszere az alábbi:A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen adható további többletpontok rendszere az alábbi: – tanulmányi versenyeredmények alapján adható többletpontok – művészeti versenyeredmény alapján adható többletpontok – szakképesítés alapján adható többletpontok – sporteredmény alapján adható többletpontok

33 FELVÉTEL MESTERKÉPZÉSRE A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, melyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy legalább azzal egyenértékű – végzettséggel rendelkezik. Az ún. képzési és kimeneti követelményben meghatározásra került, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

34 KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉS A belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak és az 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak. Feltétellel kezdhetik meg tanulmányaikat a mesterszakon: elsősorban a bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási alapképzési szakon végzett jelentkezők, másodsorban mindazon szakok oklevelet szerzett hallgatói, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (60 kredit)

35 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉS A belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai. Meghatározott kreditek teljesítésével, feltétellel kezdhetik meg tanulmányaikat a mesterszakon: Elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai. Továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

36 A pályázónak a kreditelismerési eljárás megindításához a Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottsághoz a felvételi eljárást megelőzően be kell nyújtania a honlapról letölthető, kitöltött „kreditelismerési kérelem” c. formanyomtatványt, mellékelve a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumok fénymásolatát (oklevél(ek) leckekönyv(ek) teljes másolata).

37 FELVÉTELI (MOTIVÁCIÓS) BESZÉLGETÉS A vizsgálandó szempontok a választott munkarendtől, szaktól és attól függően, hogy a jelentkező mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét: –közigazgatási szakmai gyakorlat, –közéleti és szakmai tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, HÖK vezetői megbízás, Szakkollégiumi tagság), –jelentős közigazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási tevékenység (TDK tevékenység, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj), –motiváció, szakmai tájékozottság, pályaorientáció, –a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása.

38 FELVÉTELI (MOTIVÁCIÓS) BESZÉLGETÉS A felvételi (motivációs) beszélgetés időpontja: 2012. május-június (elektronikus értesítő szerint)

39 TÖBBLETPONTOK A mesterszakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak az alábbiak szerint: –Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért járó többletpont (5 pont) –Sporteredményekért járó többletpont (3 vagy 5 pont) –Második nyelvvizsgáért járó többletpont (3 vagy 5 pont) –Az előnyben részesítésre tekintettel legfeljebb 10 többletpont adható.

40 ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS Az előnyben részesítésre tekintettel legfeljebb 10 többletpont adható. Az előnyben részesítésre tekintettel adható többletpontok köre az alábbi: –Hátrányos helyzetű jelentkezőt megillető többletpont (4 pont) –A további 4 pontra jogosító halmozottan hátrányos helyzet –Gyermekgondozáshoz kapcsolódó többletpontok (8 pont) –Fogyatékosságért járó többletpontok (8 pont)

41 KÖVETELMÉNYEK AZ ALAP-, ÉS MESTERSZAKJAINKON NYELVI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI GYAKORLAT MINTATANTERV (honlap – hallgatóknak – hallgatói oldal – mintatantervek)

42 NYELVI KÖVETELMÉNYEK Igazgatás- szervező KözigazgatásiEurópai és nemzetközi igazgatás Bemenetinincs Legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. KimenetiLegalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél; vagy két különböző idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

43 SZAKMAI GYAKORLAT Igazgatás- szervező Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás Szakmai gyakorlat 6 hét10 hét4 hét

44 VÁRJUK KARUNKON! Közigazgatás-tudományi Kar


Letölteni ppt "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések