Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar
Felvételi tájékoztató 2012.

2 A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány e-jelentkezés
felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf címre) e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni

3 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK
alapdíj – 9000,- Ft (3 képzésért) kiegészítő díj – 2000,- Ft jelentkezésenként (3 képzésen felül)

4 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2012. február 15.

5 Felvételi követelmények Közszolgálati ösztöndíjas
ALAPKÉPZÉS Képzési szint Tagozat Választható szak Érettségi/ Felvételi követelmények Képzési idő Létszám Önköltség BA nappali igazgatásszervező Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév Közszolgálati ösztöndíjas levelező ,- Ft

6 MESTERKÉPZÉSEK Képzési szint Tagozat Választható szak
Felvételi követelmények Képzési idő Létszám Önköltség mesterképzés nappali közigazgatási Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév Közszolgálati ösztöndíjas levelező ,- Ft európai és nemzetközi igazgatás

7 A JELENTKEZÉSI LAPHOZ CSATOLANDÓ (MÁSOLATBAN)
Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány(ok)/ Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél Középiskolai bizonyítvány Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok) (az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szak esetében a felvétel feltétele) Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum(ok) Fogyatékosságot igazoló dokumentum(ok) Gyermekgondozást igazoló dokumentum(ok) OKJ bizonyítvány(ok) Tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása Sportteljesítményt igazoló dokumentum stb.

8 HIÁNYPÓTLÁS Felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok pótlásának végső határideje: 2012. július 10.

9 PONTSZÁMÍTÁS, PONTHATÁR
A különböző képzési területeken belül az egyes szakokra jelentkezők pontjait a hatályos jogszabályokban, meghatározott pontszámítási módszerek alkalmazásával számítják ki. Ez adja ki minden jelentkező esetében a FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁMOT.

10 A felvételi ponthatár elsősorban
ezen felvételi összpontszámok, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrendek, valamint az adott intézményre vonatkozó kapacitás figyelembevételével, születik meg. Az a jelentkező, aki a ponthatárt eléri, felvételt nyerhet, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott szakra, képzési szintre, munkarendre, finanszírozási formára.

11 JOGSZABÁLYI MINIMUM PONTHATÁR
ALAPKÉPZÉSRE csak az a – legalább középfokú végzettséggel rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az adott jelentkezési helyen alkalmazott pontszámítási rendszerben az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

12 FELVÉTELI PONTHATÁROK – ALAPKÉPZÉS
 Szak  Tagozat   Felvettek összesen   Ponthatár  2008 Igazgatásszervező Nappali (A) 252 338 Nappali (K) 57 233 Levelező (K) 319 174 2009 242 384 67 302 330 225 2010 399 88 294 285 230 2011 154 403 267

13 FELVÉTELI PONTHATÁROK – MESTERKÉPZÉS
 Szak  Tagozat   Felvettek összesen   Ponthatár  2008/K* Közigazgatási (MA) Levelező 190 55 2008 Nappali 24 64 70 63 2009 88 65 72 60 2010 K Európai és nemzetközi igazgatás Nappali (A) 13 80 2010 36 Nappali (K) 2 57 41 81 71 6 25 2011 39 69 46 59 74

14 A FELVÉTELI PONTHATÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA
Valamennyi képzés esetében várhatóan: 2012. július 24.

15 FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM
Alapképzés pontos rendszer tanulmányi pontok max. 200 pont érettségi pontok max. 200 pont többletpontok max. 100 pont Mesterképzés 100 pontos rendszer oklevél minősítése max. 50 pont felvételi (motivációs) elbeszélgetés max. 40 pont többletpontok max. 10 pont

16 A FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA
Alapképzési szak esetében alapvetően két pontszámítási módot alkalmaznak: a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege hozzáadva a többletpontokat, vagy az érettségi pontok kétszerese hozzáadva a többletpontokat. A pontszámítási módok közül automatikusan a felvételiző számára kedvezőbb formát alkalmazzák.

17 A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA
A tanulmányi pontok IDŐKORLÁT NÉLKÜL számíthatók. A KÜLFÖLDI, vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett középfokú végzettség alapján történő pontszámításhoz kapcsolódó eredmények elbírálását az Oktatási Hivatal végzi. Az elbírálásról bővebb információ a weboldalon található.

18 A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA
A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező - középiskolai érdemjegyei, valamint - az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményei adják ki.

19 (1) Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)
TANULMÁNYI PONTOK (1) Középiskolai eredmények (maximum 100 pont) Öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga), egy legalább két évig tanult vagy két legalább egy évig tanult választott természettudományos tárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz és természettudomány) /Ha nem tanult ilyen tárgyakat, akkor a honlapon található formanyomtatványon kérelmezheti más tárgy beszámítását./ utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege, majd az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

20 (2) Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)
TANULMÁNYI PONTOK (2) Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont) A jelentkező érettségi vizsgabizonyítványában szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

21 II. AZ ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA
Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet A képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolt pontok az érettségi pontok. (tárgyanként maximum 100 pont)

22 A MAGYAR, a TÖRTÉNELEM és SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGY
KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET, KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁGBAN ELŐÍRT ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK: A MAGYAR, a TÖRTÉNELEM és SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGY A kötelező érettségi tantárgyak közül kettőt kell választania a pályázónak. A szakmai előkészítő tárgy lehet: informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

23 Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok az érettségi pontok.
Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. az egyik tárgy százalékos eredménye = érettségi pont egyik része, másik tárgy százalékos eredménye = érettségi pont másik része.

24 2005 ELŐTT SZERZETT ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK
Automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek. érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg: jeles (5) 100%, jó (4) 79%, közepes (3) 59%, elégséges (2) 39%.

25 ÖSSZEGEZVE Középiskolai eredmények max. 100 pontja + Érettségi eredmények max. 100 pontja + A két választott érettségi tárgy százalékos eredményéből adódó max pont = 400 + 100 többletpont = pont

26 III. TÖBBLETPONTOK Legfeljebb 100 pont lehet. Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumokkal igazolja. A felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

27 Két csoportba oszthatók:
TÖBBLETPONTOK Két csoportba oszthatók: Jogszabály alapján minden szakon járó többletpontok Képzési területenként adható többletpontok

28 JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK
Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok legfeljebb 100 pont Nyelvtudásért járó többletpontok legfeljebb 40 pont! Az előnyben részesítés okán járó többletpontok

29 EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK
Az emelt szinten teljesített legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe. A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó alapszakokon a MAGYAR, a TÖRTÉNELEM vagy a SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÓ TÁRGY (közgazdasági alapismeretek, informatikai alapismeretek) emelt szintű érettségi eredmények vehetők figyelembe.

30 2. A NYELVTUDÁSÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK
A nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár középfokú C típusú/B2-es szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga: 28 többletpont, felsőfokú C típusú/C1-es szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga: 40 többletpont.

31 3. ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS OKÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK
Hátrányos helyzet alapján járó többletpont: 20 pont Halmozottan hátrányos helyzet alapján járó TOVÁBBI többletpont Fogyatékosságra tekintettel járó többletpont 40 pont Gyermekgondozásért járó többletpont (2012. február 15. és július 24. közötti időszakban Gyes, Gyed stb.)

32 KÉPZÉSI TERÜLETEK SZERINT ADHATÓ TÖBBLETPONTOK
A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen adható további többletpontok rendszere az alábbi: tanulmányi versenyeredmények alapján adható többletpontok művészeti versenyeredmény alapján adható többletpontok szakképesítés alapján adható többletpontok sporteredmény alapján adható többletpontok

33 FELVÉTEL MESTERKÉPZÉSRE
A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, melyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy legalább azzal egyenértékű – végzettséggel rendelkezik. Az ún. képzési és kimeneti követelményben meghatározásra került, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

34 KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉS
A belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak és az évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak. Feltétellel kezdhetik meg tanulmányaikat a mesterszakon: elsősorban a bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási alapképzési szakon végzett jelentkezők, másodsorban mindazon szakok oklevelet szerzett hallgatói, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (60 kredit)

35 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉS
A belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai. Meghatározott kreditek teljesítésével, feltétellel kezdhetik meg tanulmányaikat a mesterszakon: Elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai. Továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

36 A pályázónak a kreditelismerési eljárás megindításához a Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottsághoz a felvételi eljárást megelőzően be kell nyújtania a honlapról letölthető, kitöltött „kreditelismerési kérelem” c. formanyomtatványt, mellékelve a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumok fénymásolatát (oklevél(ek) leckekönyv(ek) teljes másolata).

37 FELVÉTELI (MOTIVÁCIÓS) BESZÉLGETÉS
A vizsgálandó szempontok a választott munkarendtől, szaktól és attól függően, hogy a jelentkező mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét: közigazgatási szakmai gyakorlat, közéleti és szakmai tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, HÖK vezetői megbízás, Szakkollégiumi tagság), jelentős közigazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási tevékenység (TDK tevékenység, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj), motiváció, szakmai tájékozottság, pályaorientáció, a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása.

38 FELVÉTELI (MOTIVÁCIÓS) BESZÉLGETÉS
A felvételi (motivációs) beszélgetés időpontja: 2012. május-június (elektronikus értesítő szerint)

39 TÖBBLETPONTOK A mesterszakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak az alábbiak szerint: Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért járó többletpont (5 pont) Sporteredményekért járó többletpont (3 vagy 5 pont) Második nyelvvizsgáért járó többletpont (3 vagy 5 pont) Az előnyben részesítésre tekintettel legfeljebb 10 többletpont adható.

40 Az előnyben részesítésre tekintettel legfeljebb 10 többletpont adható.
Az előnyben részesítésre tekintettel adható többletpontok köre az alábbi: Hátrányos helyzetű jelentkezőt megillető többletpont (4 pont) A további 4 pontra jogosító halmozottan hátrányos helyzet Gyermekgondozáshoz kapcsolódó többletpontok (8 pont) Fogyatékosságért járó többletpontok (8 pont)

41 KÖVETELMÉNYEK AZ ALAP-, ÉS MESTERSZAKJAINKON
NYELVI KÖVETELMÉNYEK SZAKMAI GYAKORLAT MINTATANTERV (honlap – hallgatóknak – hallgatói oldal – mintatantervek)

42 Európai és nemzetközi igazgatás
NYELVI KÖVETELMÉNYEK Igazgatás-szervező Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás Bemeneti nincs Legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Kimeneti Legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél; vagy két különböző idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

43 Európai és nemzetközi igazgatás
SZAKMAI GYAKORLAT Igazgatás-szervező Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás Szakmai gyakorlat 6 hét 10 hét 4 hét

44 VÁRJUK KARUNKON! Közigazgatás-tudományi Kar


Letölteni ppt "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések