Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYÍREGYHÁZA 2012 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI JELLEGŰ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYÍREGYHÁZA 2012 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI JELLEGŰ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA."— Előadás másolata:

1

2 NYÍREGYHÁZA 2012 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI JELLEGŰ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA

3 AZ NYF-MMFK ÚJ ÉPÜLETÉNEK FŐBEJÁRATA (Nyíregyháza, Kótaji út 9-11.)

4 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR Alapszakjaink: 1.KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2.MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.FIZIKA (BSc.) 4.GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 5.MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI SZAK (BSc.)

5 AGRÁR ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI JELLEGŰ JELENLEGI KÉPZÉSEK AZ MMK-N 1. Felsőfokú szakképzés (FSZ 4 félév)  növénytermesztő és növényvédő technológus ( 2012  min. 140 pont kell a bejutáshoz)  hulladékgazdálkodási technológus (2012  min. 140 pont kell a bejutáshoz) 2. Alapszak (BSc 7 félév)  mezőgazdasági mérnök (BSc) alapszak (nappali és levelező tagozat, 2012-ben 5 részállami hely, 2012  min. 240 pont kell a bejutáshoz) (diploma megnevezése: mezőgazdasági mérnök) 3. Továbbképzések (2 félév BSc diploma után)  agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzés  környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzés

6 Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés Ponthatárok (országosan) 2011-ben –Államilag finanszírozott képzésben 226-270 pont –Költségtérítéses képzés 140-226 pont (100 000 Ft/félév) Költségtérítéses képzés tandíja pótfelvételi esetén 100 000 Ft/félév. Továbblépési lehetőségek (BSc. képzésben választható szakok – kredit elismerés) –Közlekedésmérnöki szak (BSc.) – Légiközlekedési hajózó (HM) és Légiközlekedési műszaki szakirányokkal egyedül az országban –Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak (BSc.) –Gépészmérnöki szak (BSc.) –Mezőgazdasági mérnök szak (BSc.) –Fizika szak (BSc.) Gyakorlatorientált képzés –Szakmai tantárgyi gyakorlatok külső helyszíneken – a gyakorlatban valóban használható tudás megszerzése

7 Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés A szak képzési programja modulokból áll: –Alapismereti feladatok –Hulladékgazdálkodás feladatai –Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai –Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai –Élelmiszeripari hulladékgazdálkodás feladatai A szakképesítéssel betölthet foglalkozás: –Környezetvédelmi technikus

8 Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés A külső helyszínen megtartandó gyakorlati órák a következő tantárgyakhoz kapcsolódnak: – 3. félév Hulladékkezelés és –hasznosítás gépeinek üzemeltetése (2óra/hét = 28óra/félév) Mezgazdasági hulladékok kezelése és ártalmatlanítása (2óra/hét = 28óra/félév) Szennyvíz és –iszap kezelése és ártalmatlanítása (2óra/hét = 28óra/félév) Szilárd kommunális hulladékok kezelése és ártalmatlanítása (2óra/hét = 28óra/félév) Összesen (8óra/hét = 112óra/félév) – 4. félév Élelmiszeripari hulladékok kezelése és ártalmatlanítása (2óra/hét = 28óra/félév) Kommunális hulladéklerakók telepítése és üzemeltetése (2óra/hét = 28óra/félév) Összesen (4óra/hét = 56óra/félév)

9 Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés A gyakorlati képzés külső helyszínei: –Kommunális hulladéklerakók –Szennyvíztisztító telep –Élelmiszeripari és mezgazdasági hulladékot feldolgozó üzem

10 Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés mintatanterve Sorszám Tantágy neve Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Meghirdetés ajánlott féléve Ea.Gy.1234 1Állattan és állatélettan22K4x 2 Általános és gazdasági menedzsment ismeretek 10K2x 3Fizika12K3x 4Informatika02G2x 5Kommunikáció02G2x 6Közgazdaságtan21K3x 7Matematika12K3x 8 Mezőgazdasági alapismeretek I. 11G2x 9Munkavédelem20K2x 10Növénytan és növényélettan22K4x 11Alkalmazott mikrobiológia22K3 x 12Géptan22K3 x 13Hő- és áramlástan11G2 x 14Hulladékgazdálkodás20K3 x 15Kémia22K6 x 16Logisztika21G3 x 17 Mezőgazdasági alapismeretek II. 11K2 x 18Minőségbiztosítás alapjai20K2 x 19Statisztika21K3 x 20 Természettudományos alapismeretek 20K2 x Sorszám Tantágy neve Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Meghirdetés ajánlott féléve Ea.Gy.1234 21Automatizálás11K2x 22Élelmiszeripari ismeretek11K2 x 23Energiagazdálkodás11K2 x 24Hulladékkezelés és -hasznosítás10K2 x 25 Hulladékkezelés és -hasznosítás gépeinek üzemeltetése 02G2 x 26Környezettani alapismeretek20K2 x 27Környezeti kémia I.22K5 x 28 Mezőgazdasági hulladékok kezelése és ártalmatlanítása 12G4 x 29Szakdolgozat I.00G4 x 30 Szennyvíz és -iszap kezelése és ártalmatlanítása 12K4 x 31 Szilárd kommunális hulladékok kezelése és ártalmatlanítása 12K4 x 32 Élelmiszeripari hulladékok kezelése és ártalmatlanítása 12K4 x 33Emberi erőforrás menedzsment11G2 x 34Hulladékanalízis gyakorlata03G2 x 35Jogi alapismeretek20K2 x 36 Kommunális hulladéklerakók telepítése és üzemeltetése 02K3 x 37Környezeti kémia II.21G4 x 38Környezetmenedzsment11K3 x 39Marketing12K3 x 40Projektmenedzsment11G3 x 41Szakdolgozat II.00G3 x 42Számviteli és pénzügyi ismeretek11K2 x

11 Növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú szakképzés Ponthatárok (országosan) 2011-ben: államilag finanszírozott képzésben 246 pont, költségtérítéses képzésben 148 pont A képzés során megszerezhető kreditek száma: 4 félév alatt 120 kredit Továbblépési lehetőségek (BSc. képzésben választható szakok – kredit elismerés):  Mezőgazdasági mérnök szak (BSc.) 60 kredit kerül beszámításra!  Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak (BSc.) Gyakorlatorientált képzés: 3 választható szakirányon akár a mérnök képzéssel párhuzamosan is.

12 A szak képzési programja modulokból áll: –alapismereti feladatok –szántóföldi növénytermesztés –szántóföldi növények védelme –kertészeti növények védelme A szakképesítéssel betölthető foglalkozások: – mezőgazdasági technikus, növényvédelmi, növény- egészségügyi foglalkozások Növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú szakképzés

13 Növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú szakképzés mintatanterve A tárgy megnevezés 1. félév2. félév3. félév4. félév Heti óras zám VKVKVKVK EGEGEGEG Matematika 30K4 Mezőgazdasági kémia 42K6 Műszaki ismeretek 11G411G4 Növénytan és növényélettan 42K7 Növényvédelem 12K412K412K4 Mg. alapismeretek 02G202G2 Informatika 11G4 Alkalmazott biológia 31K5 Kertészet 12K412K4 Talajtan 11K4 Földműveléstan és földhasználat 11G4 Ökológia 11K3 Növénynemesítés és fajtafenntartás 11K4 Növénytermesztés 12K512K5 Vállalati gazdaságtan 30K4 Integrált növénytermesztés 11G3 Munkavédelem 10G1 Jogi ismeretek 10G2 Növényvédelmi előrejelzés 11G4 Táj- és környezetvédelem 12K5 Üzemszervezés 11K3 Integrált növényvédelmi szakirány Növényvédelem gépei 11G4 Növényvédelmi higiéne 01G2 Peszticid ismeret, kezelés, kereskedelem 11K4 Integrált növényvédelem 12K5 Összesen 1414 1010 313191 303019 31316 1010 2828 Szakmai gyakorlat (óraszám/félév) 4040 4040 8080 Jelmagyarázat: E: Elméleti óra G: Gyakorlati óra V: Vizsgaforma (K: Kollokvium, G: Gyakorlati jegy) K:Kreditpont

14 Növénytermesztő és növényvédő technológus képzésben teljesített tantárgyak és kreditpontértékek mezőgazdasági mérnök (BSc) alapképzési szakon történő tételes beszámítása FSZ-képzés Mezőgazdasági mérnök képzés Beszámított kredit Tantárgy Óra VK Tantárgy Óra VK EGEG Matematika 30K4 12K33 Alkalmazott biológia 31K5 Állattan és állatélettan 43K74 Mezőgazdasági kémia 42K6 33K66 Műszaki ismeretek 22K8 44K88 Növénytan és élettan 42K7 Növénytan és növényélettan 43K77 Növényvédelem 36K12 Növényvédelem 32K55 Mg. alapismeretek 04G4 06G64 Informatika 11G4 13G44 Kertészet 24K8 42K66 Talajtan 11K4 21K33 Földműveléstan és földhasználat 11K4 11K22 Ökológia 11K3 11G22 Növénytermesztés 24K10 Növénytermesztés 42K66 Összesen 60

15 MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI SZAK (BSc.) Választható specializációk (szakirányok):  fenntartható mezőgazdasági technológiák  környezet- és ökogazdálkodás Tagozatok, ponthatárok:  nappali (2012  min. 240 pont kell a bejutáshoz), tandíj 200000 Ft/félév, 20-30%-os mérséklés kérhető szociális alapon! Részfinanszírozott képzés: tandíj 100000 Ft/félév.  levelező (2012  min. 240 pont kell a bejutáshoz), tandíj 200000 Ft/félév, 20-30%-os mérséklés kérhető! Részfinanszírozott képzés: tandíj 100000 Ft/félév. Képzésünk a www.felvi.hu értékelése alapján a 4. legjobb az országban 2009-ben és 2010-ben (10 hasonló képzés közül)!!!

16 GYAKORLATI OKTATÁSI BÁZISOK  Bemutató kert (7 ha)  Automatizált fóliaház  Laboratóriumok (8), tanműhelyek  Tangazdaság (250 ha)  Sertéstelep  Nyitott és fedeles lovarda  Botanikus kert  Ipari és mezőgazdasági üzemek KIVÁLÓ GYAKORLATI KÉPZÉS!!!

17 - Tájjellegű növények termesztése és nemesítése; - Zöldségfélék fajtafenntartása és nemesítése; - Csemegeszőlő honosítása és fajtafenntartása; - Állattartási és tenyésztési vizsgálatok; - Talajszennyeződések megszüntetése biológiai eljárás alkalmazásával;  A biomassza energetikai hasznosítása, energianövények termesztése;  Hulladék- és tápanyag-gazdálkodás;  Funkcionális élelmiszerek  Ökológiai gazdálkodás MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ÉLELMISZERIPARI KUTATÁSOK

18 TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK MSc (EGYETEMI) KÉPZÉSBEN  agrármérnök,  állattenyésztő mérnök,  mezőgazdasági biotechnológus mérnök,  növénytermesztő mérnök,  növényvédelmi mérnök,  környezetgazdálkodási agrármérnök,  természetvédelmi mérnök.  Debreceni Egyetem  Szent István Egyetem  Kaposvári Egyetem  Nyugat-Magyarországi Egyetem  Pannon Egyetem.

19 Jelentkezz mezőgazdasági és környezettechnikai jellegű főiskolai képzésekre a Nyíregyházi Főiskolára! További információk a tanszéki honlapokon: www.nyf.hu/tajgazd www.nyf.hu/agrtud Műszaki és Mezőgazdasági Kar 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. Tel.: (42) 599-434 Kari honlap: http:/mmfk.nyf.hu E-mail: mmfk@nyf.hummfk@nyf.hu Főiskolai honlap: http://www.nyf.hu Címünk: NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA


Letölteni ppt "NYÍREGYHÁZA 2012 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI JELLEGŰ KÉPZÉSEK BEMUTATÁSA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések