Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola"— Előadás másolata:

1 Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Létezik-e optimális településméret a közüzemi szolgáltatások szempontjából? Poreisz Veronika PhD. Hallgató Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP A-11/1/KONV

2 Az előadás tartalma Rövid elméleti áttekintés
Korábbi empirikus kutatások Saját kutatás bemutatása Összegzés, további kutatási javaslatok TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze 1 Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

3 A mérethatékonyság Kibocsátás növekedésével együtt csökken a kibocsátott outputra jutó egységköltség A mérethatékonyság lehetséges forrásai: Gépesítés Specializáció Munkamegosztás Vertikális és horizontális integráció Elméletileg egyszerű koncepció, de operacionalizálása nagyon nehéz (output és költség meghatározása nehéz) Függhet-e a településmérettől a kommunális szolgáltatások lakosságarányos átlagköltsége? Nagyobb város: kisebb egységköltség, de összetettebb szolgáltató szektor, magasabb szállítási költség Nagyobb szállítási költség, növekvő ingatlanárak - nagyvárosban TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

4 Korábbi hazai kutatások
Hazánkban kevés empirikus kutatás a témában Szétaprózott térszerkezet (Verebélyi 1993) Adminisztráció átlagköltségei különböző településméretnél (Fekete et.al. 2003) Óvodák és általános iskoláknál nincs mérethatékonyság (Fekete et. Al. 2003) Szilárd hulladékgazdálkodásban és szennyvízelvezetésben kimutatható a mérethatékonyság (Hermann et al., 1998; Kerekes, 2002). Települési önkormányzatok mérete és száma – túl széles feladatkörök okozzák a problémát (Koós – Lados, 2008) Földhivatalok összköltsége egyenesen arányos a megyék méretével (Budaházy 2013) TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

5 Korábbi külföldi kutatások
Bőséges nemzetközi szakirodalom  ellentmondásos eredmények Konklúzió Létezik mérethatékonyság egy bizonyos kibocsátási szintig vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés esetén (Saal et. al. 2013) A kibocsátási optimum országonként és vizsgálatonként eltérő lehet Népsűrűség figyelembe vétele (Buettner et al. 2004, Ladd 1992, Holcombe – Williams 2009) TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

6 Az adatbázis Vállalati (mérleg) adatok – közüzemi szolgáltatók
Összeállítása komplikált, még nem teljes körű 300 hazai településre kiterjed Nagyobb és közepes méretű városok  teljes körűen Kisebb városok, települések  abszolút értelemben is jelentős számban 2011-es legutolsó adatok TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

7 A települések és szolgáltatók száma
Település-méret (ezer fő) Települé-sek száma Mo.-on Települé-sek száma az adat-bázisban Távhő-szolgáltatás Víz Szenny-víz Ingatlan gazdál-kodás Hulladék-gyűjtés Egynél több szolgál-tatás 250- 1 5 2 8 10 13 3 15 50-100 12 7 14 30-50 21 20 6 20-30 18 11 15-20 27 24 16 10-15 54 35 7,5-10 44 25 5-7,5 96 32 17 2,5-5 329 55 34 22 -2,5 2545 60 26 Összesen 3157 293 62 204 160 120 41 TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

8 Mutatók 1 Árbevétel és üzemi költség hányadosa
A mérethatékonyság a kibocsátás és az összköltség hányadosa alapján lenne a legjobban elemezhető. Az outputra vonatkozóan azonban nem rendelkezünk reálmennyiségekkel, csak pénzügyi mutatókkal. Számos lehetséges helyettesítő mutató közül hat, az árbevételt és a költségeket felhasználó indikátort határoztunk meg Ha a mutató értéke a település méretének növekedésével csökken, akkor mérethatékonyságot lehet feltételezni. Mutató sorszáma Rövid leírás 1 Árbevétel és üzemi költség hányadosa 2 Egy lakosra jutó üzemi költség 3 Egy alkalmazottra jutó üzemi költség 4 Egy lakosra jutó árbevétel 5 Egy alkalmazottra jutó árbevétel 6 Egy lakosra jutó alkalmazottak száma 1-es az alap, a többi már nem egyértelműen csak a mérethatékonyságot vizsgálja, inkább a méretbeli különbséget, pénzügyi mutatók vannak a bevételre és költségekre, megmutatni h Bp-nél alacsonyabb az átlagköltség, kicsiknél nagyobb, ez csak egy példa First indicator can be treated as the primary index of economies of scale. Smaller value means more cost efficient activities. Other indicators are supplements only for the broader indicator. TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze 7 Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

9 Üzemi költség / árbevétel
Település-méret (ezer fő) Összes szolgál-tatás Távhő-szolgáltatás Víz Szenny-víz Ingatlan gazdálkodás Hulladék-gyűjtés Több szolgáltatás(holding) 250- 0,88 0,97 0,85 0,70 0,83 1,05 0,93 0,95 0,92 50-100 0,96 0,98 0,87 0,90 30-50 1,00 1,01 0,84 20-30 1,07 0,91 15-20 0,99 1,03 - 1,08 10-15 7,5-10 1,43 5-7,5 0,94 1,24 1,02 2,5-5 1,36 -2,5 1,09 Összesen TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

10 Eredmények A szolgáltatások egységköltségét a település mérete alig befolyásolja Csekély mérethatékonyság vagy hatékonytalanság Budapest Ötezer főnél kisebb települések Budapestnél a legkisebb a vízszolgáltatás és a szennyvízelvezetés bevételarányos költsége. A legkisebb településeken a szemétszállítás a legkisebb bevételarányos költségű, a távhőszolgáltatás ugyanakkor a legnagyobb. Az ötezer és 250 ezer lakos közötti kategóriáknál azonban semmilyen világos tendencia nem olvasható ki Az oka h nincs mérethatékonyság, az h másképp szerveződik, másképp néz ki a szervezet Van egy küszöbérték, ami alatt nem kell víz, szennyvíztisztítás, központi fűtés. Hamar eléri azt a szintet. TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

11 Összegzés, további kutatási irányok
Nem beszélhetünk optimális településméretről a kommunális szolgáltatások szempontjából Az ötezer lakos alatti települések csekély költséghátrányban vannak a nagy tőkeberuházást igénylő tevékenységeknél Tovább finomítható az elemzés a következők figyelembevételével Településszerkezet és népsűrűség Lakosságszám helyett a szolgáltatást igénybevevők számának és egyéb gazdasági, társadalmi tulajdonságoknak figyelembe vétele Időbeli kiterjesztés TÁMOP A-11/1/KONV A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: Előadó: Poreisz Veronika

12 Poreisz Veronika– poreisz@sze.hu
Köszönöm a figyelmet! Poreisz Veronika– A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP A-11/1/KONV


Letölteni ppt "Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések