Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Létezik-e optimális településméret a közüzemi szolgáltatások szempontjából? Poreisz Veronika PhD. Hallgató Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Létezik-e optimális településméret a közüzemi szolgáltatások szempontjából? Poreisz Veronika PhD. Hallgató Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola."— Előadás másolata:

1 Létezik-e optimális településméret a közüzemi szolgáltatások szempontjából? Poreisz Veronika PhD. Hallgató Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola poreisz@sze.hu A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010

2 Az előadás tartalma Rövid elméleti áttekintés Korábbi empirikus kutatások Saját kutatás bemutatása Összegzés, további kutatási javaslatok TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze 1 Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

3 A mérethatékonyság Kibocsátás növekedésével együtt csökken a kibocsátott outputra jutó egységköltség A mérethatékonyság lehetséges forrásai: – Gépesítés – Specializáció – Munkamegosztás – Vertikális és horizontális integráció Elméletileg egyszerű koncepció, de operacionalizálása nagyon nehéz (output és költség meghatározása nehéz) Függhet-e a településmérettől a kommunális szolgáltatások lakosságarányos átlagköltsége? – Nagyobb város: kisebb egységköltség, de összetettebb szolgáltató szektor, magasabb szállítási költség 2 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

4 Korábbi hazai kutatások Hazánkban kevés empirikus kutatás a témában – Szétaprózott térszerkezet (Verebélyi 1993) – Adminisztráció átlagköltségei különböző településméretnél (Fekete et.al. 2003) – Óvodák és általános iskoláknál nincs mérethatékonyság (Fekete et. Al. 2003) – Szilárd hulladékgazdálkodásban és szennyvízelvezetésben kimutatható a mérethatékonyság (Hermann et al., 1998; Kerekes, 2002). – Települési önkormányzatok mérete és száma – túl széles feladatkörök okozzák a problémát (Koós – Lados, 2008) – Földhivatalok összköltsége egyenesen arányos a megyék méretével (Budaházy 2013) 3 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

5 Korábbi külföldi kutatások Bőséges nemzetközi szakirodalom  ellentmondásos eredmények Konklúzió – Létezik mérethatékonyság egy bizonyos kibocsátási szintig vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés esetén (Saal et. al. 2013) – A kibocsátási optimum országonként és vizsgálatonként eltérő lehet – Népsűrűség figyelembe vétele (Buettner et al. 2004, Ladd 1992, Holcombe – Williams 2009) 4 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

6 Az adatbázis Vállalati (mérleg) adatok – közüzemi szolgáltatók Összeállítása komplikált, még nem teljes körű 300 hazai településre kiterjed Nagyobb és közepes méretű városok  teljes körűen Kisebb városok, települések  abszolút értelemben is jelentős számban 2011-es legutolsó adatok 5 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

7 A települések és szolgáltatók száma Település- méret (ezer fő) Települé- sek száma Mo.-on Települé- sek száma az adat- bázisban Távhő- szolgálta tásVíz Szenny- víz Ingatlan gazdál- kodás Hulladék- gyűjtés Egynél több szolgál- tatás 250-11525111 100-250881013 3155 50-10012 713 5143 30-5021 720126135 20-30211861281113 15-2027241021140168 10-1554351220143153 7,5-10442702516073 5-7,5963232017185 2,5-532955134221105 -2,5254560124261100 Összesen3157293622041602212041 6 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

8 Mutatók A mérethatékonyság a kibocsátás és az összköltség hányadosa alapján lenne a legjobban elemezhető. Az outputra vonatkozóan azonban nem rendelkezünk reálmennyiségekkel, csak pénzügyi mutatókkal. Számos lehetséges helyettesítő mutató közül hat, az árbevételt és a költségeket felhasználó indikátort határoztunk meg Ha a mutató értéke a település méretének növekedésével csökken, akkor mérethatékonyságot lehet feltételezni. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Mutató sorszáma Rövid leírás 1Árbevétel és üzemi költség hányadosa 2Egy lakosra jutó üzemi költség 3Egy alkalmazottra jutó üzemi költség 4Egy lakosra jutó árbevétel 5Egy alkalmazottra jutó árbevétel 6Egy lakosra jutó alkalmazottak száma Dátum: 2014. 07. 22. 7 Előadó: Poreisz Veronika

9 Üzemi költség / árbevétel Település- méret (ezer fő) Összes szolgál- tatás Távhő- szolgáltat ásVíz Szenny- víz Ingatlan gazdálkodás Hulladék- gyűjtés Több szolgáltatás( holding) 250-0,880,970,850,700,83 100-2500,971,050,93 0,950,920,95 50-1000,960,980,970,950,870,900,87 30-500,961,000,960,951,010,841,01 20-300,981,070,98 0,880,910,88 15-200,991,030,960,98-0,931,08 10-150,951,050,920,931,080,931,08 7,5-100,96-0,950,92-0,971,43 5-7,50,941,240,960,981,020,841,02 2,5-50,991,360,991,030,950,940,95 -2,50,871,001,091,050,900,700,90 Összesen0,940,970,940,900,830,880,83 8 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

10 Eredmények A szolgáltatások egységköltségét a település mérete alig befolyásolja Csekély mérethatékonyság vagy hatékonytalanság – Budapest – Ötezer főnél kisebb települések Budapestnél a legkisebb a vízszolgáltatás és a szennyvízelvezetés bevételarányos költsége. A legkisebb településeken a szemétszállítás a legkisebb bevételarányos költségű, a távhőszolgáltatás ugyanakkor a legnagyobb. Az ötezer és 250 ezer lakos közötti kategóriáknál azonban semmilyen világos tendencia nem olvasható ki 9 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

11 Összegzés, további kutatási irányok Nem beszélhetünk optimális településméretről a kommunális szolgáltatások szempontjából Az ötezer lakos alatti települések csekély költséghátrányban vannak a nagy tőkeberuházást igénylő tevékenységeknél Tovább finomítható az elemzés a következők figyelembevételével – Településszerkezet és népsűrűség – Lakosságszám helyett a szolgáltatást igénybevevők számának és egyéb gazdasági, társadalmi tulajdonságoknak figyelembe vétele – Időbeli kiterjesztés 10 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika

12 Köszönöm a figyelmet! Poreisz Veronika– poreisz@sze.hu A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010


Letölteni ppt "Létezik-e optimális településméret a közüzemi szolgáltatások szempontjából? Poreisz Veronika PhD. Hallgató Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések