Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL, A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÉS A KLÍMAPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEI, ELLENTMONDÁSAI ÉS TÁVLATAI dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL, A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÉS A KLÍMAPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEI, ELLENTMONDÁSAI ÉS TÁVLATAI dr."— Előadás másolata:

1 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL, A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÉS A KLÍMAPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEI, ELLENTMONDÁSAI ÉS TÁVLATAI dr. Faragó Tibor, C.Sc., c. egyetemi tanár "Fenntarthatósági Csúcs", 2011. november 23. FELISMERÉS.. ? BIZONYOSSÁG.. ? EREDMÉNYEK.. ? TÁVLATOK.. ?

2 FaragóT.: Környpol. libikóka2 (1) A FELISMERÉS Miért tartott több évtizedig a nagypolitika számára a fenntarthatatlan folyamatok, a környezeti problémák kiterjedésének, globalizálódásának felismerése, a tudományos felvetésekkel való behatóbb foglalkozás?

3 FaragóT.: Környpol. libikóka3 (1) FELISMERÉS A globális környezetpol-i, fennt.fejl.-i együttműködés kereteinek megteremtése globális pol. együttműködés keretei 1919 (NSz), 1943/45 (ENSZ) (term. erőforrások)  környezeti ügyekben 1972 (UNEP), 1975, fennt. fejl. 1992 (A21, CSD) A környezetsavasodás felismerése és megállapodás a hathatós intézkedésekről fosszilis tüzelőanyagok fokozódó használata 19 sz. 2. felétől  hipo: 1967 (Odén)  megállapodás 1979 (LRTAP), 1985.. Az ózonréteget veszélyeztető vegyianyagok betiltása szintetikus (hűtési stb. célú) anyagok gyártása 1930-as évektől..  hipo 1974 (Molina, Rowland)  megállapodás 1985, 1987, 1991.. Az éghajlatváltozás veszélye és a kibocsátás-szabályozás elfogadása fosszilis tüzelőanyagok fokozódó használata 19 sz. 2. felétől  hipo 1938 (Callendar)  megállapodás 1992 (UNFCCC), 1997 (KP).. A globális környezeti problémák közös finanszírozási alapjának létrehozása globális finanszírozási intézmények szükségessége 1944 (B-W, IBRD) 1960< (ODA)  globális környezetvédelmi alap 1991 (GEF).. Számos más globális környezeti példa: erdővel borított területek globális fogyása, biológiai sokféleség csökkenése, környezetben tartósan megmaradó szerves vegyianyagok hatásainak feltárása... ~40+ ~100+ ~50+ ~100+ ~50+

4 FaragóT.: Környpol. libikóka4 (1) A FELISMERÉS Miért tartott több évtizedig a nagypolitika számára a fenntarthatatlan folyamatok, a környezeti problémák kiterjedésének, globalizálódásának felismerése, a tudományos felvetésekkel való behatóbb foglalkozás? Okok: * a nagytérségű környezeti problémákra vonatkozó tudományos ismeretek lassú gyarapodásában nemzetközi pol.-gazd. okok is közrejátszottak (környezeti megfigyelő rendszerek és nemzetközi információcsere fejlődése) * a 20. század nagy részét jellemző, elhúzódó nemzetközi politikai feszültség, és emiatt is a nagypolitika más irányú elfoglaltsága és prioritásai * a természeti erőforrásokért folyó verseny és a környezet-szennyezés hatásainak lebecsülése, elhanyagolása * az az elképzelés, hogy kellő megoldást jelenthet a gazd. növekedés és a környezet-terhelés szétválasztása, a gazdaság "zöldítése"

5 FaragóT.: Környpol. libikóka5 (2) A BIZONYOSSÁG Miként hat a környezeti folyamatokkal kapcsolatos tudományos bizonyosság és bizonytalanság szintje a teendőkre vonatkozó nemzetközi döntéshozatalra? Mauna Loa CO 2 mérési sor IEA/WEO 2008:glob.olajtartalék-becslés

6 FaragóT.: Környpol. libikóka6 (2) A BIZONYOSSÁG Már kellő tud. bizonyossággal rendelkez(t)ünk a glob. körny. problémákról; a fennmaradó bizonytalanságra pedig adottak a döntéshozatal helyes elvei, s azok alapján születtek eddig is a közös döntések (kompromisszumok): a tudományos kutatás, együttműködés támogatása időt nyerni, várni a kritikus szintű célokkal, beavatkozásokkal a pontosabb ismeretekig a megelőzés és a forrásnál való beavatkozás hatékonyabb és gazdaságosabb, mint az alkalmazkodás és a "csővégi" megoldás olyan beavatkozások, amelyeket más okból és céllal is érdemes megtenni célszerűség, költséghatékonyság a felelősség kérdése.. eltérő hozzájárulás a probléma kialakulásához, eltérő lehetőségek a megoldáshoz, ezeknek megfelelő szintű felelősség- és kötelezettségvállalás az elővigyázatosság elfogadása, a teljes tud. bizonyosság hiánya nem adhat okot az intézkedések elhalasztására, ha súlyos vagy visszafordíthatatlan változások, károk..

7 FaragóT.: Környpol. libikóka7 (2) A BIZONYOSSÁG Miként hat a környezeti folyamatokkal kapcsolatos tudományos bizonyosság és bizonytalanság szintje a teendőkre vonatkozó nemzetközi döntéshozatalra? Az elővigyázatosság meghatározó jelentőségű a globális környezetpolitikai megállapodásoknál * keretjellegű programok és megállapodások, fokozatos szigorítások levegőszennyezés-csökk., ózonréteg-védelem, klímapol.célok, biodiv-megőrzés * értelmes kockázat-elkerülés (döntéselmélet - a "másodfajú hiba" elkerülése): Ha a még nem teljes tud. bizonyosságra hivatkozva nem cselekednénk a földi környezetet veszélyeztető hatások mérséklése érdekében, a véges vagy feltételesen megújuló term. erőforrások gyors kiaknázása ellen, de bekövetkezik egy drámai hatású változás vagy erőforrás-szegénység, akkor majd bocsánatot kérünk ezért a jövő nemzedékektől?

8 FaragóT.: Környpol. libikóka8 (3) AZ EREDMÉNYEK Az eddigi együttműködés eredményei többek között jelentős programokban, megállapodásokban tükröződnek, de mi a helyzet a végrehajtásukkal és vajon az elfogadott célok, eszközök elégségesek a feltárt környezeti problémák megoldására?

9 FaragóT.: Környpol. libikóka9 (3) AZ EREDMÉNYEK 20 éve folynak nemzetközi fennt.fejl., környezetvéd., klímapol. egyeztetések jelentős eredmények: a problémák elismerése, a megoldások tárgyaláshoz nemzetközi fórumok létrejötte, átfogó programok és alapvető keret-megállapodások 1991/92 Riói konf. előkészítése, globális f.f. program elfogadása (Feladatok a XXI sz-ra) 1991/92 Klímapolitikai tárgyalások és az éghajlatvédelmi keretegyezmény elfogadása 1991/92 Tárgyalások a biológiai sokféleségről és a (keret)egyezmény elfogadása 1990/91 Tárgyalások a pán-európai levegőszennyezés-csökk. újabb szakaszáról (VOC) 1991/93 A pán-európai környezetvédelmi együttműködés útjára indul.. 1990/92 Az ózonréteg védelmére tárgyalás és megáll. a legkrit. anyagok betiltásáról De: végrehajtás nehezen halad + korábbi célok nem elégségesek + új problémák Új elhatározások: 2002 Fennt. Fejl. Világtalálkozó: elkötelezettség megerősítése, teendők kiegészítése 1997 Kiotói Jegyzőkönyv, 2007 tárgyalások a további szigorításról.. 2010 Biológiai sokféleség – korábbi célok nem teljesültek, új határidő – új célok...... Kevés kivételtől eltekintve az elfogadott célok, intézkedések nem voltak elégségesek a már kialakult problémák hathatós kezelésére sem, de arra végképpen nem, hogy elejét vegyék a kritikus, fenntarthatatlan folyamatok elmélyülésének.

10 FaragóT.: Környpol. libikóka10 (3) AZ EREDMÉNYEK Az eddigi együttműködés eredményei többek között jelentős programokban, megállapodásokban tükröződnek, de mi a helyzet a végrehajtásukkal és vajon az elfogadott célok, eszközök elégségesek a feltárt környezeti problémák megoldására? Okok: milyen korlátozó tényezők miatt halad vontatottan az elfogadott programok és megállapodások végrehajtása, ill. hathatósabb intézkedések elfogadása * állandósult vita a felelősségről, de a lényeg a kibontakozó új világrend.. * gazd. fejlődés általában és különösen a kulcságazatok érintettek - erős ágazati érdekek (multinacionális és nemzeti szinten is) * társ.-gazd. inercia (termelési/fogyasztási szokások, szerkezet), a kialakult szerkezet, feltételek miatti "csapda-helyzet" * a sokféle program között az összhang hiánya; fenntarthatósági célkitűzés, program elfogadásának, alkalmazásának hiánya

11 FaragóT.: Környpol. libikóka11 (4) A TÁVLATOK Mi várható és mi nem várható a közeljövőben vagy hosszabb távon a fenntartható fejlődéssel, a környezetvédelemmel, a klímapolitikával foglalkozó nemzetközi együttműködés terén?

12 FaragóT.: Környpol. libikóka12 (4) TÁVLATOK A közeljövő egyes fenntarthatósági feladványai klímapolitika: új globális megállapodás kellene a 2012 utáni időszakra, de valószerűtlen 2012 végéig az egyezség a megfelelő kibocsátás-csökkentésről fenntartható fejlődés: 2012-ben (Rio+20) kritikusan értékelni kellene az 1992/2002-es glob. program végrehajtási hiányosságait; ezt nem helyettesítheti a gazdaság "zöldítése" a környezet-, a fenntarthatóság-tudatosságra való nevelés: lezárul a hasznos, de túl "csendes" évtizedes ENSZ-program, de nagy szükség lenne a folytatására a szegénység leküzdésének legalapvetőbb céljai és a források: a 2000-ben elfogadott ENSZ-célok (MDG) teljesítése még nehéz feladat, de új megállapodásra van szükség a 2015 utáni időszakra, a forrásokról is (ODA) a világnépesség növekedése és a szegénységi/jólléti szakadék növekedése miatt is fenntartható fogyasztás és termelés: el kellene végre fogadni a "szerény" programot természeti erőforrások: növekvő igények és konfliktusok a kőolaj, a földgáz, egyes ritka földfémek, az ivóvíz-készletek, a tengeri halállományok miatt a fennt. fejlődés, környezetpol. globális kormányzása: 1972 óta és 2012-ben is téma lesz a nem kellő hatékonyságú rendszer, de valószerűtlen bármilyen lényeges változás Az optimista zárszó: 2022-re (Rio+30) a fenntarthatatlan társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatokat illetően még több kellemetlen igazsággal szembesülnek a társadalmak, a kölcsönös (társadalmi és környezeti) függőség ténye még egyértelműbb lesz, s így jóval nagyobb lesz a készség egy új globális megállapodásra és annak végrehajtására.


Letölteni ppt "1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL, A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÉS A KLÍMAPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EREDMÉNYEI, ELLENTMONDÁSAI ÉS TÁVLATAI dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések