Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett."— Előadás másolata:

1 Delphi programozás Delphi programozás SRTNB előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett

2 Fontosabb komponensek
Delphi programozás Fontosabb komponensek A komponensek hatékony felhasználása 1. Milyen tulajdonságokkal (properties) rendelkezik a komponens? 2. Milyen metódusok (methods) segítik a komponens használatát? 3. Mely eseményekkel (events) avatkozhatunk be az adott komponens működésébe?

3 Szövegmegjelenítő komponensek
Delphi programozás Szövegmegjelenítő komponensek Label (Standard) Edit (Standard) Memo (Standard) Lines tulajdonság (TString) soronként teszi elérhetővé a szöveget (tervezési időben is). Be és kivitelre: Lines tulajdonság LoadFromFile, ill. SaveToFile metódusai használatosak

4 Lista komponensek ListBox ComboBox Elemkiválasztás
Delphi programozás Lista komponensek ListBox Elemkiválasztás Items tulajdonság segítségével tölthető fel a kiválasztandó elemekkel ComboBox Legördülő menü – elemkiválasztás a kiválasztandó elemeket az Items tulajdonság segítségével tölthetjük fel

5 Csoportosító komponensek
Delphi programozás Csoportosító komponensek GroupBox (Standard) Egyszerű feliratozható csoportosító RadioGroup (Standard) Összetartozó rádió gombok csoportosítására Items tulajdonsággal feltölthető Panel (Standard) Csoportosító keret PageControl (Win32) Füles, lapozható panelek Jobb egér > New Page segítségével bővíthető

6 Időzítő komponensek Timer (System) nem vizuális vezérlő
Delphi programozás Időzítő komponensek Timer (System) nem vizuális vezérlő Interval tulajdonságban megadott időközönként megtörténik az OnTimer esemény Láthatatlan elem!

7 Egyéb komponensek MainMenu (Standard) Több sorból álló szöveg kezelése
Delphi programozás Egyéb komponensek MainMenu (Standard) Több sorból álló szöveg kezelése Az ItemIndex tulajdonság segítségével tölthető fel a menüsor Itt definiálhatók az TMenuItem osztály példányai, melyeknek saját tulajdonságaik és eseményeik vannak

8 Párbeszédablakok (eljárásokkal)
Delphi programozás Párbeszédablakok (eljárásokkal) ShowMessage Egyszerű üzenet megjelenítése ablakban A szöveget paraméterként adhatjuk meg Deklarálás: procedure ShowMessage(const Msg: string); Szintaktika: ShowMessage(‘Halihó!'); Pl.: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin end;

9 Párbeszédablakok (függvényekkel)
Delphi programozás Párbeszédablakok (függvényekkel) MessageDlg Egyszerű dialógusablak Deklarálás function MessageDlg(const Msg: string; AType:TMsgDlgType; AButtons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint): Word; Paraméterek: Msg: a megjelenített üzenet AType: az üzenet doboz külalakját határozza meg. Lehet: mtWarning figyelmeztetés mtError hiba mtInformation információ mtConfirmation megerősítés mtCustom felhasználó által definiált

10 Párbeszédablakok (függvényekkel) folyt.
Delphi programozás Párbeszédablakok (függvényekkel) folyt. AButtons: egy halmaz, mely meghatározza, hogy milyen nyomógombok legyenek a boxban. Elemei lehetnek: mbYes, mbNo, mbOk, mbCancel,… (ld. help). HelpCtx: akkor szükséges, ha programunk tartalmaz help- et. Egyébként: 0. A függvény visszatérési értéke a leütött gombtól függ. Lehet: mrYes, mrNo, mrOk, mrCancel,… (ezek nevesített konstansok). Pl: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if MessageDlg(‘Kilépsz a programból?', mtInformation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then Close; end;

11 Dialógus komponensek használatos dialógulsablakok: (Dialogs)
Delphi programozás Dialógus komponensek használatos dialógulsablakok: (Dialogs) OpenDialog - fájl kiválasztása SaveDialog - fájl mentése FontDialog - betűtulajdonság ColorDialog - szín PrintDialog - nyomtató ablak FindDialog - kereső Stb. A párbeszédablakokat az execute metódussal jeleníthetjük meg Az ablakokat a tulajdonságaik segítségével paraméterezhetjük A párbeszédablakok modális alakok: be kell zárni az adott ablakot, hogy visszatérhessünk az őt aktivizáló formra

12 Dialógus komponensek Open dialog Tulajdonságok: Metódusa:
Delphi programozás Dialógus komponensek Open dialog Tulajdonságok: Title - címsor Filename - a kiválasztott file neve (lekérdezhető) Filter -a megjelenítendő file típusa: Filter Editor - Name: gyűjtőnév pl. képek Filter : pl. *.bmp; *.jpg InitialDir - kezdeti keresés útvonala Option - a file attributuma (readonly, stb.) Metódusa: LoadFromFile

13 Save dialog Dialógus komponensek Tulajdonságok: Metódusa:
Delphi programozás Dialógus komponensek Save dialog Tulajdonságok: Title - címsor Filename - a kiválasztott file neve (lekérdezhető) Filter -a megjelenítendő file típusa: Filter Editor - Name: gyűjtőnév pl. képek Filter : pl. *.bmp; *.jpg InitialDir - kezdeti keresés útvonala Option - a file attributuma (readonly, stb.) Metódusa: SaveToFile

14 Dialógus komponensek Példa:
Delphi programozás Dialógus komponensek Példa: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if OpenDialog1.Execute then Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); end;

15 Dialógus komponensek Példa:
Delphi programozás Dialógus komponensek Példa: procedure TForm1.save1Click(Sender: TObject); begin if SaveDialog1.Execute then RichEdit1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); end;

16 Többablakos alkalmazások
Delphi programozás Többablakos alkalmazások Újabb form létrehozása (két unit állomány) Metódusok: Show ShowModal

17 Feladatok Ismerkedjünk az új komponensekkel! (Help)
Delphi programozás Feladatok Ismerkedjünk az új komponensekkel! (Help) Készítsen alkalmazást, mely egy tesztsort futtat végig, majd kiértékeli az eredményeket! Az eddigi alkalmazásunkat egészítsük ki menüsorral, a szokásos funkciókkal (file, edit, .. Help, stb.). Definiáljuk is ezen funkciók némelyikét! (pl. a kilépés gombbal egyenérfékű file>close menüpont, vagy a help > about tartalmazzon programunkról információkat – új ablakban! ) Alkalmazzuk a párbeszédablakokat és dialogusablakokat! (pl. megnyitunk egy fájlt, stb.) Helyezzünk el egy számlálót erre az alkalmazásra, mely egy adott számtól kezdve visszaszámlálást végez (pl másodpercenként). Idő lejártakor jelezze azt a rendszer!

18


Letölteni ppt "Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések