Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett Delphi programozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett Delphi programozás."— Előadás másolata:

1 Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett Delphi programozás

2 A komponensek hatékony felhasználása 1. Milyen tulajdonságokkal (properties) rendelkezik a komponens? 2. Milyen metódusok (methods) segítik a komponens használatát? 3. Mely eseményekkel (events) avatkozhatunk be az adott komponens működésébe? Delphi programozás Fontosabb komponensek

3 Label (Standard) Edit (Standard) Memo (Standard)  Lines tulajdonság (TString) soronként teszi elérhetővé a szöveget (tervezési időben is).  Be és kivitelre: Lines tulajdonság LoadFromFile, ill. SaveToFile metódusai használatosak Delphi programozás Szövegmegjelenítő komponensek

4 ListBox  Elemkiválasztás  Items tulajdonság segítségével tölthető fel a kiválasztandó elemekkel ComboBox  Legördülő menü – elemkiválasztás  a kiválasztandó elemeket az Items tulajdonság segítségével tölthetjük fel Delphi programozás Lista komponensek

5 GroupBox (Standard)  Egyszerű feliratozható csoportosító RadioGroup (Standard)  Összetartozó rádió gombok csoportosítására  Items tulajdonsággal feltölthető Panel (Standard)  Csoportosító keret PageControl (Win32)  Füles, lapozható panelek  Jobb egér > New Page segítségével bővíthető Delphi programozás Csoportosító komponensek

6 Timer (System)  nem vizuális vezérlő  Interval tulajdonságban megadott időközönként megtörténik az OnTimer esemény  Láthatatlan elem! Delphi programozás Időzítő komponensek

7 MainMenu (Standard)  Több sorból álló szöveg kezelése  Az ItemIndex tulajdonság segítségével tölthető fel a menüsor  Itt definiálhatók az TMenuItem osztály példányai, melyeknek saját tulajdonságaik és eseményeik vannak Delphi programozás Egyéb komponensek

8 ShowMessage  Egyszerű üzenet megjelenítése ablakban  A szöveget paraméterként adhatjuk meg  Deklarálás: procedure ShowMessage(const Msg: string);  Szintaktika: ShowMessage(‘Halihó!'); Pl.: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin ShowMessage(‘Halihó!'); end; Delphi programozás Párbeszédablakok (eljárásokkal)

9 MessageDlg  Egyszerű dialógusablak  Deklarálás function MessageDlg(const Msg: string; AType:TMsgDlgType; AButtons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint): Word; Paraméterek:  Msg: a megjelenített üzenet  AType: az üzenet doboz külalakját határozza meg. Lehet: mtWarningfigyelmeztetés mtErrorhiba mtInformationinformáció mtConfirmationmegerősítés mtCustomfelhasználó által definiált Delphi programozás Párbeszédablakok (függvényekkel)

10  AButtons: egy halmaz, mely meghatározza, hogy milyen nyomógombok legyenek a boxban. Elemei lehetnek: mbYes, mbNo, mbOk, mbCancel,… (ld. help).  HelpCtx: akkor szükséges, ha programunk tartalmaz help-et. Egyébként: 0. A függvény visszatérési értéke a leütött gombtól függ. Lehet: mrYes, mrNo, mrOk, mrCancel,… (ezek nevesített konstansok). Pl: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if MessageDlg(‘Kilépsz a programból?', mtInformation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then Close; end; Delphi programozás Párbeszédablakok (függvényekkel) folyt.

11  használatos dialógulsablakok: (Dialogs)  OpenDialog- fájl kiválasztása  SaveDialog- fájl mentése  FontDialog- betűtulajdonság  ColorDialog- szín  PrintDialog- nyomtató ablak  FindDialog- kereső  Stb.  A párbeszédablakokat az execute metódussal jeleníthetjük meg  Az ablakokat a tulajdonságaik segítségével paraméterezhetjük  A párbeszédablakok modális alakok: be kell zárni az adott ablakot, hogy visszatérhessünk az őt aktivizáló formra Delphi programozás Dialógus komponensek

12 Open dialog Tulajdonságok:  Title - címsor  Filename - a kiválasztott file neve (lekérdezhető)  Filter -a megjelenítendő file típusa: Filter Editor - Name: gyűjtőnév pl. képek - Filter : pl. *.bmp; *.jpg  InitialDir - kezdeti keresés útvonala  Option - a file attributuma (readonly, stb.) Metódusa :  LoadFromFile Delphi programozás Dialógus komponensek

13 Save dialog Tulajdonságok:  Title - címsor  Filename - a kiválasztott file neve (lekérdezhető)  Filter -a megjelenítendő file típusa: Filter Editor - Name: gyűjtőnév pl. képek - Filter : pl. *.bmp; *.jpg  InitialDir - kezdeti keresés útvonala  Option - a file attributuma (readonly, stb.) Metódusa :  SaveToFile Delphi programozás Dialógus komponensek

14 Példa: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if OpenDialog1.Execute then Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); end; Delphi programozás Dialógus komponensek

15 Példa: procedure TForm1.save1Click(Sender: TObject); begin if SaveDialog1.Execute then begin RichEdit1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); end; Delphi programozás Dialógus komponensek

16 Újabb form létrehozása (két unit állomány) Metódusok: –Show –ShowModal Delphi programozás Többablakos alkalmazások

17 Ismerkedjünk az új komponensekkel! (Help) Készítsen alkalmazást, mely egy tesztsort futtat végig, majd kiértékeli az eredményeket! Az eddigi alkalmazásunkat egészítsük ki menüsorral, a szokásos funkciókkal (file, edit,.. Help, stb.). Definiáljuk is ezen funkciók némelyikét! (pl. a kilépés gombbal egyenérfékű file>close menüpont, vagy a help > about tartalmazzon programunkról információkat – új ablakban! ) Alkalmazzuk a párbeszédablakokat és dialogusablakokat! (pl. megnyitunk egy fájlt, stb.) Helyezzünk el egy számlálót erre az alkalmazásra, mely egy adott számtól kezdve visszaszámlálást végez (pl másodpercenként). Idő lejártakor jelezze azt a rendszer! Delphi programozás Feladatok

18


Letölteni ppt "Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 3. előadás - Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Nagyváradi Anett Delphi programozás."