Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett PTE PMMK MIT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett PTE PMMK MIT."— Előadás másolata:

1 Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett anettn@morpheus.pte.huhttp://morpheus.pte.hu/~anettn PTE PMMK MIT

2 3. ELŐADÁS Borland Delphi – fontosabb komponensek tárgyalása Megjegyzés: a ppt-ben található színkódok: forráskód általános szintaxisa példaprogram részlet

3 Fontosabb komponensek A komponensek hatékony felhasználása: 1. Milyen tulajdonságokkal (properties) rendelkezik a komponens? 2. Milyen metódusok (methods) segítik a komponens használatát? 3. Mely eseményekkel (events) avatkozhatunk be az adott komponens működésébe?

4 Szövegmegjelenítő komponensek Label (Standard) Edit (Standard) Memo (Standard)  Lines tulajdonság (TString) soronként teszi elérhetővé a szöveget (tervezési időben is).  Be és kivitelre: Lines tulajdonság LoadFromFile, ill. SaveToFile metódusai használatosak

5 Lista komponensek ListBox  Elemkiválasztás  Items tulajdonság segítségével tölthető fel a kiválasztandó elemekkel ComboBox  Legördülő menü – elemkiválasztás  a kiválasztandó elemeket az Items tulajdonság segítségével tölthetjük fel

6 Csoportosító komponensek GroupBox (Standard)  Egyszerű feliratozható csoportosító RadioGroup (Standard)  Összetartozó rádió gombok csoportosítására  Items tulajdonsággal feltölthető Panel (Standard)  Csoportosító keret PageControl (Win32)  Füles, lapozható panelek  Jobb egér > New Page segítségével bővíthető

7 Időzítő komponens Timer (System)  nem vizuális vezérlő  Interval tulajdonságban megadott időközönként megtörténik az OnTimer esemény  Láthatatlan elem!

8 Egyéb hasznos komponensek MainMenu (Standard)  Több sorból álló szöveg kezelése  Az ItemIndex tulajdonság segítségével tölthető fel a menüsor  Itt definiálhatók az TMenuItem osztály példányai, melyeknek saját tulajdonságaik és eseményeik vannak

9 Párbeszédablakok (eljárásokkal) ShowMessage  Egyszerű üzenet megjelenítése ablakban  A szöveget paraméterként adhatjuk meg  Deklarálás: procedure ShowMessage(const Msg: string);  Szintaktika: ShowMessage(‘Halihó!');Pl.: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin ShowMessage(‘Halihó!'); ShowMessage(‘Halihó!');end;

10 Párbeszédablakok (függvényekkel) MessageDlg  Egyszerű dialógusablak  Deklarálás function MessageDlg(const Msg: string; AType:TMsgDlgType; AType:TMsgDlgType; AButtons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint): Word; HelpCtx: Longint): Word;Paraméterek:  Msg: a megjelenített üzenet  AType: az üzenet doboz külalakját határozza meg. Lehet:  mtWarningfigyelmeztetés  mtErrorhiba  mtInformationinformáció  mtConfirmationmegerősítés  mtCustomfelhasználó által definiált

11 Párbeszédablakok (függvényekkel) folyt.  AButtons: egy halmaz, mely meghatározza, hogy milyen nyomógombok legyenek a boxban. Elemei lehetnek: mbYes, mbNo, mbOk, mbCancel,… (ld. help).  HelpCtx: akkor szükséges, ha programunk tartalmaz help- et. Egyébként: 0. A függvény visszatérési értéke a leütött gombtól függ. Lehet: mrYes, mrNo, mrOk, mrCancel,… (ezek nevesített konstansok). Pl: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if MessageDlg(‘Kilépsz a programból?', if MessageDlg(‘Kilépsz a programból?', mtInformation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes mtInformation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYesthen Close; Close;end;

12 Dialógus komponensek  használatos dialógulsablakok: (Dialogs)  OpenDialog- fájl kiválasztása  SaveDialog- fájl mentése  FontDialog- betűtulajdonság  ColorDialog- szín  PrintDialog- nyomtató ablak  FindDialog- kereső  Stb.  A párbeszédablakokat az execute metódussal jeleníthetjük meg  Az ablakokat a tulajdonságaik segítségével paraméterezhetjük  A párbeszédablakok modális alakok: be kell zárni az adott ablakot, hogy visszatérhessünk az őt aktivizáló formra

13 Dialógus komponensek - OpenDialog Tulajdonságok:   Title - címsor   Filename - a kiválasztott file neve (lekérdezhető)   Filter -a megjelenítendő file típusa: Filter Editor - Name: gyűjtőnév pl. képek - Filter : pl. *.bmp; *.jpg   InitialDir - kezdeti keresés útvonala   Option - a file attributuma (readonly, stb.) Metódusa Metódusa :   LoadFromFile

14 Dialógus komponensek - SaveDialog Tulajdonságok:   Title - címsor   Filename - a kiválasztott file neve (lekérdezhető)   Filter -a megjelenítendő file típusa: Filter Editor - Name: gyűjtőnév pl. képek - Filter : pl. *.bmp; *.jpg   InitialDir - kezdeti keresés útvonala   Option - a file attributuma (readonly, stb.) Metódusa Metódusa :   SaveToFile

15 Dialógus komponensek Példa: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin if OpenDialog1.Execute then Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); if OpenDialog1.Execute then Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);end;

16 Dialógus komponensek Példa: procedure TForm1.save1Click(Sender: TObject); begin if SaveDialog1.Execute then if SaveDialog1.Execute then begin begin RichEdit1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.F ileName); RichEdit1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.F ileName); end; end;end;

17 Feladatok Ismerkedjünk az új komponensekkel. Az eddigi alkalmazásainkat egészítsük ki menüsorral, a szokásos funkciókkal (file, edit,.. Help, stb.). Definiáljuk is ezen funkciók némelyikét! (pl. a kilépés gombbal egyenérfékű file>close menüpont, vagy a help > about tartalmazzon programunkról információkat – új ablakban! - Új ablak létrehozása után a Show metódussal jeleníthető meg – ld. 2. előadás.) Alkalmazzuk a párbeszédablakokat és dialogusablakokat! (pl. megnyitunk egy fájlt, stb.)


Letölteni ppt "Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett PTE PMMK MIT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések