Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka II. évfolyam Témavezető:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka II. évfolyam Témavezető:"— Előadás másolata:

1 7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka II. évfolyam Témavezető: Prof. Dr. GÁBRITY MOLNÁR Irén

2 Egy kisebbség nemzeti tudatáról a nacionalizmus forgatagában (a vajdasági magyarok tapasztalata)

3 A nacionalizmus  Megjelenése a 18-19. sz. forduló  Ernest Gellner (liberális társadalomkutató): „a nacionalizmus mindenekelőtt egy politikai elv, amely szerint a nemzeti és a politikai közösségnek egybe kell esni... A nacionalista érzés ezen elv megsértéséből vagy kielégítetlenségéből táplálkozik. A nacionalista mozgalmakat ez az érzés táplálja.”

4 Jellegzetes fogalmak és kategóriák  Nemzetállam  Önmeghatározás és elhatárolódás  Nemzeti karakterológiai meghatározások  Referencia nemzetek  Etno-centrizmus  Asszimiláció  Disszimiláció  Sovinizmus – nacionalizmus  Patriotizmus

5  RAMUZ, Charles-Ferdinand (svájci költő): „Patrióta vagyok, mert szeretem a hazámat a szó földrajzi értelmében, szeretek egy földet, egy bizonyos éghajlatot, egy eget, szeretem szükségképpen. Szeretem ezt a földet, mert innen származom, és ezt a darab eget, mert mindig ez vett körül...”  A nacionalizmus abból indul ki, hogy mások vagyunk, a durvább nacionalizmus pedig kimondja, hogy mi különbek vagyunk.  A nacionalizmus fajtái: klasszikus, posztkoloniális, szubkulturális klasszikus, posztkoloniális, szubkulturális.

6 A nacionalizmus jellege Szerbiában Előzmények: 1989-ben – Jugoszláviában kisiklik a rendszerváltás: a szocializmust a szeparatizmus, a nacionalizmus váltja fel 90-es évek a háború forgataga: szegénység, hiperinfláció, elszigetelődés  Szembetűnő kulturális és társadalmi különbségek a tájegységek/térségek között – kollektív nacionalizmus megjelenése más-más indíttatással.

7 A nacionalizmus táptalaja:  Kollektív veszélyeztetettség átültetése az egyéni félelmekbe  Nemzetek begubózása (önvédelmi reakció)  Külső határok megerősítése, belső határok eltörlése  Vajdasági szerbség fellépése a multikulturalizmussal szemben  Menekülthullámok: 2000-ben 996 066 szerb menekült 1996-ban 257 739 menekült telepszik le Vajdaságban, az összes menekültek 42%-a.

8 A menekültek részarány községenként

9 Háború utáni magatartáselemek:  2000-be Milošević megbukik  Betelepültek toleranciahiánya – kisebbségellenes atrocitások Vajdaságban (2003-04)  Vesztes szindróma jelensége  Nacionalista eszmék nem tűntek el  pravoszláv egyház  a háborús nyerészkedők félelmei  nehézkes a szembesülés a háborús bűnökkel

10 Az atrocitások megjelenése a kisebbségek és a menekültek élethelyein

11

12 Nemzeti indíttatású incidensek irányultsága

13 A fiatalok toleranciaszintje Vajdaságban Kérdőíves felmérés 2006 tavaszán: a fizikai kényszerítéssel vagy erőszakkal kapcsolatban, 275 diák közül 20-nak (7,3%) egy tapasztalata van, 26-nak (9,5%) néhány tapasztalata, míg 3-nak (1,1%) több tapasztalata is van. Konklúzió: a vajdasági magyar fiatalok kb. 20%-a nemzeti incidens áldozata és 40%-a teherként éli meg a multikulturalizmust

14 A vajdasági magyarok időszerű nemzettudata A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) empirikus felmérése 2007-ben (380 magyar felnőtt) a regionális és a kulturnemzeti tudat erősödését állapította meg!  44,2%-a kimondottan, 17,2%-a többnyire büszke arra, hogy magyarnak született  76,5%-a nem szégyenli, hogy magyar, de  43,8%-uk szerint hátrányt jelent. Magyarság kritériuma, ha magyarnak tartja magát, magyar az anyanyelve, az egyik szülő magyar, ismerje/szeresse a magyar kultúrát.

15 Önmeghatározás - erős tájtudatról tanúskodik

16 Szülőföldjeként elfogadja:

17 Hazájának tekinti Vajdaságot!

18 Zárógondolatok A háborús események nyomai:  Növekvő nacionalizmus és begubózás  A vajdasági magyarok magatartásában észlelhető a folyamatos sebezhetőség; kisebbrendűség érzés és a depresszió.  Regionális és kulturnemzeti tudatuk van  A térségben tanítani kell a toleranciát – az iskola/oktatás és a média fontos szerepe  A fiataloknál fontos a jövőkép építése és az EU standardok elfogadása

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "7. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia MOHÁCSI Huba Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka II. évfolyam Témavezető:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések