Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IT Projektmenedzsment PowerDesignerrel Michaleczky Péter szakértő, Sybase Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IT Projektmenedzsment PowerDesignerrel Michaleczky Péter szakértő, Sybase Magyarország."— Előadás másolata:

1 IT Projektmenedzsment PowerDesignerrel Michaleczky Péter szakértő, Sybase Magyarország

2 Témakörök Tervezés vállalati szinten PowerDesignerrel Projektminőség biztosítása Agilis tervezés és fejlesztés A PowerDesigner használata a projekt-életciklus során –Projektelőkészítés –Tervezés –Fejlesztés –Tesztelés –Követés Enterprise Architecture Modell

3 Mi várható 2009-ben a vállalatoknál? Konszolidáció / költségcsökkentés Outsourcing Megfelelés (compliance) Összeolvadások, felvásárlások Agilitás – gyorsan a piacra juttatni a terméket/szolgáltatást Elindulni SOA irányban?  Mindezek komoly változásokat generálnak az IT infrastruktúrában  Az IT vezetők manapság felelősek az üzleti célok megvalósításáért is – nem csupán technológiai felelősségük van  A hatékony projektmenedzsment segít csökkenteni a kockázatokat, költségeket és az implementációs időt

4 Tervezés vállalati szinten K é nyszer í tő erők Külső IT technol ó gi á k Gazdas á gi k ö rnyezet T ö rv é nyi k ö rnyezet Belső Sz á nd é kok Üzleti c é lok Strat é gi á k K é nyszer í tő erők Külső IT technol ó gi á k Gazdas á gi k ö rnyezet T ö rv é nyi k ö rnyezet Belső Sz á nd é kok Üzleti c é lok Strat é gi á k Ü ZLET Ig é ny – ü zleti folyamatok, tulajdonosok, haszn á lat felder í t é se, le í r á sa Hogyan? – ü zleti folyamatok, szervezet (emberek), szolg á ltat á sok stb. modellez é se Ü ZLET Ig é ny – ü zleti folyamatok, tulajdonosok, haszn á lat felder í t é se, le í r á sa Hogyan? – ü zleti folyamatok, szervezet (emberek), szolg á ltat á sok stb. modellez é se INFORM Á CI Ó Ig é ny – az inform á ci ó felder í t é se f ü ggetlen ü l az alkalmaz á sokt ó l é s folyamatokt ó l Hogyan? – az adatok (t á bl á k é s kapcsolatok) modellez é se INFORM Á CI Ó Ig é ny – az inform á ci ó felder í t é se f ü ggetlen ü l az alkalmaz á sokt ó l é s folyamatokt ó l Hogyan? – az adatok (t á bl á k é s kapcsolatok) modellez é se ALKALMAZ Á S Ig é ny – alkalmaz á sok tervez é se, integr á ci ó ja, telep í t é se é s tov á bbfejleszt é se Hogyan? – objektum-orient á lt modellez é s (use case-, oszt á ly-, komponensdiag.) ALKALMAZ Á S Ig é ny – alkalmaz á sok tervez é se, integr á ci ó ja, telep í t é se é s tov á bbfejleszt é se Hogyan? – objektum-orient á lt modellez é s (use case-, oszt á ly-, komponensdiag.) TECHNOL Ó GIA, STRUKTUR Á LIS Ig é ny – az alkalmaz á sok, adatok, szolg á ltat á sok é s h á l ó zat fel é p í t é se Hogyan? – h á l ó zati topol ó gia modellek, deployment modellek stb. TECHNOL Ó GIA, STRUKTUR Á LIS Ig é ny – az alkalmaz á sok, adatok, szolg á ltat á sok é s h á l ó zat fel é p í t é se Hogyan? – h á l ó zati topol ó gia modellek, deployment modellek stb. technológiai lehetőségek, igények üzleti követelmények

5 Amit biztosan nem szeretnénk…

6 Mit várunk a projekt során? Kontroll: –A rendszerek megértése és dokumentálása –Hatékony projektmenedzsment (költség-, idő- és erőforrás becslés) –Kockázatelemzés Agilitás - gyors reakció a változásokra: –Központi meta-adat menedzsment (Repository) –Hatáselemzéssel a változáskezelés egyszerűbb, pontosabb –Újrahasznosítás (kódok, adatok, üzleti folyamatok) Produktivitás: –kódgenerálás, szkriptgenerálás a rendelkezésre álló meta adatok alapján “ Az Agilit á s a Sebess é g é s a Pontoss á g kombin á ci ó ja. A Sebess é g ö nmag á ban m é g nem el é g. ” – David Dichmann, Sr. Product Manager, Sybase, Inc.

7 Mit nyújt a PowerDesigner? Integrált modellező eszköz –üzleti folyamatmodellezés –követelménykezelés –logikai- és fizikai adatmodellezés –UML 2.0 modellezés –információ likviditás modellezés –XML modellezés –reporting –vállalati Repository –vállalati architektúra modellezés (Enterprise Architecture Model)

8 PowerDesigner „Link and Sync” Conceptual Data Model Business Process Model Object Oriented Model (UML) Physical Data Model Requirements Model XML Model Information Liquidity Model DTD Schema DTD Schema C# VB.NET Java J2EE PowerBuilder C# VB.NET Java J2EE PowerBuilder REPOSITORY DDL ODBC or Native Drivers Forward Engineering Reverse Engineering Roundtrip Engineering Import/Export Replication Federation, ETL, EII Replication Federation, ETL, EII WSBPEL 2.0 BPMN, ebXML WSBPEL 2.0 BPMN, ebXML

9 Projektminőség biztosítása Agilis tervezés/fejlesztés IT Projektmenedzsment PowerDesignerrel

10 Projektminőség biztosítása Követelménykezelés Kockázatelemzés Változáskezelés Projektdokumentáció előállítása Projektdokumentáció központi tárolása és publikálása (Repository)

11 Követelménykezelés Követelmény modell: –Strukturált szöveges modell –Minden elem önálló meta- adat –MS Word import/export és MS Project export  Export as Design Object: A követelmények exportálhatóak tervezési objektumokká  Traceability linkek: az egyes követelményekhez hozzákapcsolhatóak a tervezési objektumok Rögzíthető adatok az egyes követelményekhez:  típus  prioritás  kockázat  ellenőrzés, tesztelés módja  státusz  Munkaidő (workload)  megvalósítást végző személy vagy munkacsoport  szószedet (glossary)

12 Kockázatelemzés Kockázatok: Követelményekhez rögzíthetőek Risk Analysis: –Kockázat típusa –Feltétele –Bekövetkezés esélye –Kockázat részletes leírása –Stb. Kockázatok önállóan is riportolhatóak

13 Változáskezelés – Impact Analysis Technikája: a meta-adatok közti kapcsolatok felderítése –több modellen keresztül –Link & Sync Érintett követelményekre, tervezési objektumokra gyakorolt hatások és összefüggések Kimenete: –Lista (exportálásra is) –Hatásdiagram Hatáselemzés a Repositoryban lévő modelleken is végezhető

14 Projektdokumentáció előállítása Testreszabható riportok –Kívánt részletességi szint –Vállalati templét alkalmazása Egységes riport készíthető több modellről (multimodel report) Formátum: –Nyomtatható (RTF) –Intranet (HTML) List riportok előállítása –Adott modell bizonyos típusú objektumairól készül –ResultSet képezhető –Export: XML, Excel, RTF, HTM stb.

15 Központi projektdokumentáció (Repository) Teljes projektdokumentáció tárolása központilag –Modellek –Projekt dokumentumok –Forráskód, SQL szkript –Strukturált formában (mappák) Csoportmunka (felhasználói jogosultság kezelés) Verzionálás (elemszintű)

16 Repository Web Browser A Repositoryban lévő modellek/dokumentumok megtekintése –A teljes projektanyag publikálható –Aktuális állapot és korábbi verziók olvasása

17 Agilis tervezés és fejlesztés Meta-adat menedzsment Költség-, erőforrás- és időbecslés Kód-újrahasznosítás Projektmenedzsment módszertanok támogatása eszköz szinten

18 Meta-adat menedzsment Gartner: az IT projektek 60%-a még mindig kudarccal végződik –Kommunikációs szakadék az üzleti és technológiai szakemberek között –A tudás zárt egységekben található csak meg Megoldás: integrált modellezési környezet alkalmazása –Közös meta-adat menedzsment  Közös nyelv: modellek és meta-adatok  A Repository vállalati szintű használata  Példa: Követelménykezelés üzleti folyamatmodellezéssel és adatelemzéssel együtt –A tervezési és fejlesztési folyamatok hatékonyabb nyomon követése

19 Költség-, erőforrás- és időbecslés Alapja: a követelmények mellé felvett projektadatok –User Allocation (kik felelősek a követelmény teljesüléséért) –Workload (mennyi munkaóra, munkahét) –Traceability Links (tervezési objektumok) –Status (hogy áll a követelmény?) –Egyéb, saját paraméterek (pl. határidő) Technikája: –Erőforrás-méretezés és érintettség meghatározása  Impact Analysis  Impact Analysis Diagram (segít megérteni)  User Allocation Matrix  Traceability Matrix –Kockázatelemzés (Risk Analysis adatok alapján)

20 Kód-újrahasznosítás Célja: –Költség- és időtakarékosság –Redundancia elkerülése  átláthatóbb rendszerek Meglévő rendszerek feltérképezése a PowerDesignerrel: –Meglévő projekttermékek visszafejtése modellé –Más eszközökben készült modellek importálása Vállalati IT feltérképezése –Központi szolgáltatáskönyvtár –Tudásbázis (KB) Reverse-engineering: Adatbázisok / SQL szkriptek Alkalmazások (.NET, Java, PB, C++ stb.) BPEL, WSBPEL / SOA Webszolgáltatások Modell-import: ERwin Rational XMI MS Visio

21 Projektmenedzsment módszertanok A PowerDesigner bármely projektmenedzsment módszerrel sikeresen alkalmazható –PRINCE2, SCRUM, RUP, TMS stb. Projekt-nézet: –Egy projektbe tartozó modellek és dokumentumok egy helyen –Összefüggések ábrázolása diagram formájában Framework-ök: –TOGAF, Zachmann, FEAF + egyedi framework-ök készítése –Framework mátrix

22 Projekt és Framework

23 Projekt-életciklus IT Projektmenedzsment PowerDesignerrel

24 Projektéletciklus – iteratív folyamat Projektelőkészítés –Követelménydefiníció –Koncepcióterv Projektmenedzsment –Logikai rendszerterv –Fizikai rendszerterv –Fejlesztés –Tesztelés Követés

25 Követelménydefiníció / Koncepcióterv Üzleti folyamatmodellezés –Többszintű üzleti folyamatmodellek –Üzleti szintű adatelemzés, CRUD mátrix –Üzleti szabályok, követelmények definiálása –Data Flow Diagram (DFD) Használati esetek: –Használati eset diagram (UML)  Használati esetek szöveges és grafikus ábrázolása –Használati esetek riportálása Infrastruktúra tervezés: –Enterprise Architecture Model – infrastrukturális diagramok

26 Hatékony módszer a követelménydefinícióra

27 Logikai rendszerterv Használati esetek: –Használati eset diagramok részletes kifejtése  Dinamikus UML diagramokon (pl. tevékenység, szekvencia, állapot stb.) –Konkrét komponensek/osztályok létrehozása, kapcsolása az egyes esetekhez Felhasználói felület tervezése (UI terv): –A képernyők eltárolhatóak a Repositoryban –UI navigációs terv (objektum vagy tevékenység UML diagram)  UI szabályok és ellenőrzések rögzítése (üzleti szabályok)  Az UI osztályok definiálása már ezen a szinten elvégezhető

28 Logikai rendszerterv (folyt.) Logikai adatmodellezés –A PowerDesigner piacvezető az adatmodellező eszközök terén –Logikai adatmodell (CDM/LDM):  E/R, Merise és Barker jelölésrendszer  Platformfüggetlen tervezés  Adatelemek kezelése (BPM export/import) –Üzleti folyamatmodell adatelemeiből generálható CDM/LDM  A kapcsolatok csak logikai szinten ábrázolandóak  Domainek, ellenőrzések, öröklés (inheritance), üzleti szabályok  Bármely DB platformra generálhatunk fizikai adatmodellt (PDM)  Logikai adatmodell (LDM): –A koncepcionális modell bővítésére, ellenőrzésére, egy lépés a fizikai modell felé –A kapcsolatok fizikai formáját már legenerálja a PowerDesigner –ERwin modellek importálása

29 Koncepcionális adatmodell (CDM)

30 Logikai adatmodell (LDM)

31 Adatellenőrzési szabálykönyv, jogosultságok leírása Adatelemek felírása –Üzleti folyamatmodellben vagy a logikai adatmodellben Adatellenőrzési szabályok összeírása –Üzleti folyamatmodellben üzleti szabályként –Követelményeknél üzleti szabályként –Logikai adatmodellben (célszerű!)  Az adatelemek esetén standard check adható meg –Fizikai adatmodellben SQL kódként jelenik meg automatikusan  Fizikai adatmodellben az üzleti szabályok közvetlenül constraintekké alakíthatóak

32 Fizikai rendszerterv - Alkalmazásterv A használati esetekből kiindulva készíthető el –PowerDesigner UML 2.0 modell: Object Oriented Model (OOM) –Konkrét fejlesztési platformra készül (PB,.NET, Java stb.) –Osztályok és komponensek definiálása, leírása –Kódvázak generálása

33 Fizikai rendszerterv – Fizikai adatmodell Fizikai adatmodell (PDM) generálható vagy frissíthető a meglévő logikai adatmodellekből –Lehetőség: egy logikai modell több fizikai platformra Platformfüggő modellezési szint –a PowerDesigner több mint 60 RDBMS-t ismer –a választott platformnak megfelelő fizikai kapcsolatokat épít a táblák között –Egyéb fizikai paraméterek megadása (pl. particionálás, szegmenskezelés, lock- olási sémák, jogosultsági szintek) SQL szkript-generálás és -visszafejtés –adatbázis létrehozása és módosítása –SQL állományok és ODBC-n keresztül is Jogosultságok modellezése multidimenzionális nézet –Ténytáblák, dimenziótáblák kezelése –Cube generálás –Denormalizáció generálás: CDM, UML osztálydiagram, XML modell

34 Fizikai rendszerterv Alkalmazás implementációs terv kidolgozásához: –UML implementációs diagramok  Komponens és deployment diagram Integrációs terv: –IT infrastruktúra terv  Enterprise Architecture Modell (EAM) –Alkalmazás integrációs terv  UML implementációs diagram –Adat integrációs terv:  Information Liquidity Model (ILM)  ETL folyamatok, replikáció

35 Fejlesztés PowerBuilder UML 2.0 modell (OOM): Java, C#, VB.NET és PowerBuilder osztályok forráskódjának generálása, visszafejtése C++, Visual Basic, IDL-CORBA stb. forráskód generálása Visual Studio, Eclipse és PowerBuilder plug-in: modellezés közvetlenül a fejlesztőeszközben komponensvázak generálása, visszafejtése, fejlesztési keretrendszerek támogatása (pl. WSDL, EJB, Hibernate és NHibernate, JSP, JSF stb.) koncepcionális és fizikai adatmodell, XML modell generálása osztálydiagram alapján és vica versa XMI import/export, Rose modell importálása

36 Az UML 2.0 diagramok összefüggései, használatuk

37 Tesztelés A PowerDesigner részvétele a tesztelési terv elkészítésében: –Adatközpontú tesztelés terv –Vezérlésközpontú tesztelési terv –Ezek alapja:  Adatmodell (CDM)  Alkalmazásterv (OOM)  Használati esetek (OOM Use Case-ek) Projektvégtermék tesztelési fázisai:  Funkcionális teszt  Teljesítmény teszt  Integrációs teszt

38 Funkcionális teszt Célja: adatbázis, alkalmazás, komponensek részletes, funkcionális ellenőrzése Tesztesetek kidolgozása a használati esetek alapján –Pl. VBScript segítségével a használati esetek exportálhatóak Excelbe Unit alapú tesztelés: –Az osztályok automatizált tesztelése –.NET: nUnit tesztegységek generálása –Java: jUnit tesztegységek generálása (Eclipse IDE alatt) Adatbázis tesztelés: –Ellenőrzések riportolása –tesztadat-generálás  Megadott mintázat alapján véletlenszerűen  ODBC forrásból vett mintaadatok alapján  A tesztadatok generálásakor megőrizhető a konzisztencia

39 Teljesítmény teszt Célja: adatbázis, alkalmazás teljesítményének tesztje Adatbázis esetében: –adatbázisméret-becslés (estimate)  A sorok száma, oszlopok minőségének megadása szükséges  Figyelembe veszi a fizikai platformot, paramétereket (indexek, táblaterek, szegmentálás) –Nagy mennyiségű tesztadat generálása

40 Követés Változási igények keletkezése időben: –Már a tervezési/fejlesztési fázisba –Bevezetést követően fellelt hibák javítása (bugtracking) –Módosítási igények (akár évekkel később) Hatékony változáskezelés PowerDesignerrel: –A változások alapján hatás elemzés –A változásokat elsőként a modellekbe is be kell vezetni, utána a kódba (van mód re-engineeringre) –Verzionálás a Repositoryban A változáskövetés a projekt-életciklust követi iteratív módon

41 Enterprise Architecture EA = Vállalati szintű modellezés? Nem, ennél több: A vállalat modellezése

42 Mi az Enterprise Architecture? Mik az üzleti prioritások? Milyen információval / technológiával rendelkezik a cég? (AMI VAN) Milyen információra / technológiára van szükség? (AMI KELLENE) Mi a terve a cégnek, hogy a mostani állapotból a kívánt állapotra jusson el? Az Enterprise Architecture a Terv. Magában foglalja a cégvezetés elkötelezettségét, folyamatokat, módszertanokat, …, és eszközöket.

43 Az EA választ ad az üzleti problémákra Mik a fontosabb üzleti folyamatok az egyes szervezeteknél? Mik az üzletileg kritikus rendszerek és alkalmazások, amelyek segítenek ezeknél a folyamatoknál? Milyen adatok szükségesek a kritikus folyamatokban? Mi a jelenlegi hardware és szoftver inventory, és az infrastruktúra hogyan támogatja az üzleti folyamatokat, adatigényeket? És a nagy kérdés: mi történik, ha változtatunk… –a hardver, szoftver, adatbázis platformon –mely folyamatokat érint mindez –kiket érint mindez

44 Enterprise Architecture Model Mit nyújt? – vállalati szintű folyamatok, infrastruktúra, hiearchia modellezése – meta adatok összegyűjtése – hatáselemzés Nézőpontok – üzleti felépítés – alkalmazás architektúra – technológiai infrastruktúra

45 EA modell együttműködése más modellekkel

46 DEMÓ Követelmény modell Kapcsolódó tervezési objektumok (üzleti folyamatmodell) Kockázatelemzés Hatáselemzés, hatáselemzés-diagram EA modell néhány példán keresztül

47 Az integrált modellezés előnyei Zökkenőmentes integráció Kommunikációs szakadék megszüntetése Meta-adat menedzsment  Hatáselemzés: a változás megértése és elemzése  Változás idő, kockázat és költség csökkentése  Az üzleti célok nagyobb fokú megvalósítása

48 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "IT Projektmenedzsment PowerDesignerrel Michaleczky Péter szakértő, Sybase Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések