Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

felsőoktatási helyettes államtitkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "felsőoktatási helyettes államtitkár"— Előadás másolata:

1 felsőoktatási helyettes államtitkár
A bolognai folyamat 2006 Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár 2006. január 10.

2 >40% 10% A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA ma 10-15 évvel ezelőtt
Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

3 A többciklusú képzés bevezetése 2004/2005

4 A többciklusú képzés a bolognai tagországokban
A hallgatói részvétel a ciklusos képzésben Kitűnő Belgium (flamand), Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Málta, Hollandia, Szlovénia, Törökország Nagyon jó Csehország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Szlovákia Belgium (francia), Észtország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Svájc, Macedónia Közepes Albánia, Ausztria, Horvátország, Portugália, Románia, Oroszország, Montenegró, Spanyolország, Svédország Gyenge Bosznia Hercegovina, Szerbia Forrás: Bologna országjelentések, január

5 BOLOGNA ÉRTÉKELŐLAP Magyarország - országértékelés Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítási rendszer fejlettsége 5 Az értékelési rendszerek kulcs elemei Hallgatók bevonása az értékelésbe 4 Nemzetközi részvétel és együttműködés (networking) Kétciklusú képzési rendszer A kétciklusú képzés megvalósítása A kétciklusú képzésbe beiratkozott hallgatók száma 3 Az első ciklusból a másodikba történő bejutás (átjárhatóság) Oklevelek és tanulmányi idők elismerése Az oklevélmelléklet bevezetése A lisszaboni elismerési egyezmény ratifikálása (elismerési törvény) Az ECTS megvalósítása

6 DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET
szak EGYETEMI KÉPZÉS FŐISKOLAI KÉPZÉS MUNKAERŐPIAC

7 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET
6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA (orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász, építész) OSZTATLAN KÉPZÉS 10-12 FÉLÉV szak Felsőfokú szakképzés 4 félév 2-5 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC

8 KÉPZÉSI IDŐK Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév, az alapképzésben beszámítható Alapképzés - „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc): a képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév, Mesterképzés - „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc): a képzési idő legalább 2, legfeljebb 5 félév, Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető: a képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév. Szakirányú továbbképzésben (diplomával már rendelkezőknek) speciális szakképzettség szerezhető: a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév. Doktori képzés - PhD, DLA: a képzési idő 6 félév.

9 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?
Az új bolognai rendszerű szakok jelennek meg! Alapszakok (BSc, BA). Osztatlan képzés (orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász, építész). Néhány területen megjelenik a második ciklus, a mesterképzés ismertetése is. Új fogalomként néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek. A művészeti képzésben még lesz egyetemi-főiskolai képzés. Keresztféléves képzésként indulhatnak hagyományos szakok.

10 NÉHÁNY PÉLDA Történelem alapszak – az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirányra.

11 Mire jó az alapszakos végzettség?
Minden szakon végzettséget és szakképzettséget ad. Minden olyan munkakör betöltésére jogosít, ahol felsőfokú végzettség az alkalmazás feltétele. A hagyományos főiskolai/egyetemi végzettség az alkalmazás szempontjából megfelel az új típusú alapfokozattal/mesterfokozattal. Minden olyan munkakör betöltésére jogosít, ami megfelel a képzési és kimeneti követelményekben szereplő szakképzettségének.

12 MI NINCS A FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓBAN?
Tanárképzés Szakmai konszenzus van abban, hogy tanári képesítést csak a második ciklusban lehet szerezni, mégpedig kétszakos formában, Ma: felveszik a jelentkezőt egy vagy kétszakos tanári képzésre és négy vagy öt év múlva megkapja az oklevelét, ami vagy az általános iskolára vagy a középiskolára ad jogosítványt a számára, Jövő 1: felveszik a jelentkezőt egyszakos alapszakra, a tanulmányai során felveheti egy második szak ismereteit és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyakat vehet fel, Jövő 2: új felvételi eljárással felveszik a jelentkezőt a második ciklusra, két szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit tanulja, kétszakos tanári oklevelet kap, gyakorlati képzést követően,

13 A PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÚTJAI HÁROM KÉPZÉSI CIKLUSBAN
Pedagógia Phd Phd képzés Pedagógia MA Tanári mesterszakok Mesterképzés Diszciplináris alapszakok BA/Bsc Tanító, óvópedagógus BA Pedagógia BA Alapképzés

14 LEHETSÉGES ÉS A KÖZOKTATÁSBAN HASZNÁLHATÓ PÁROSÍTÁSOK
Pl: magyar – dráma történelem – társadalomismeret matematika – fizika kémia – természettudomány biológia – fizika rajz – mozgókép-kultúra matematika – matematikát angolul

15 Egy diploma ingyenes Egy személy a felsőoktatásban felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben mindösszesen 12 féléven át folytathat tanulmányokat állami támogatással (+6 félév doktori képzés). Így minden képzési szinten egy diploma ingyenes lehet. Az egységes, osztatlan képzés mesterfokozatot nyújt, amelynek elvégzése, mindösszesen annyi tanulmányi időt igényel, mint az első, majd ezt követően a második képzési ciklus teljesítése. A 12 félévnyi támogatási idő egy osztatlan képzés elvégzését teszi lehetővé. 2006-ban érettségi után jelentkező a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett alapképzési szakokra és egységes, osztatlan képzésekre jelentkezhet. A jelentkezés során maga dönt a jelentkezési sorrendről, arról, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik-e.

16 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE
Jelentkezési határidők: 2006. január 15. – csak a keresztféléves képzésekre (régi képzési rendszer is lehet) 2006. február 15. – az érettségire és minden felsőoktatási képzésre (új képzési rendszer) 2006. augusztus – pótjelentkezés Gondolkodási idő: 2005. december 15-től (a felvételi tájékoztató megjelenésétől) a jelentkezési lapok beadásáig. Nem kell sietni, hiszen január második felében megjelenik a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése.

17 Amit a felvételi eljárásról tudni kell

18 HOGYAN KELL JELENTKEZNI
Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezési lapot, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe! Két jelentkezési lap van: „A” lap, a központi regisztráció és a jelentkezési sorrend jelölésére, „B” lap, intézményi jelentkezési lap, minden olyan szakra, képzési formára, tagozatra be kell adni, ahová a pályázó jelentkezni kíván. A két lap azonos részét azonosan kell kitölteni!

19 FONTOS TUDNI A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni. A jelentkezési sorrenden, amelyet az „A” lapon meghatározott a jelentkező, egyszer, de csak egyszer módosítani lehet. Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentumot – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni minden olyan felsőoktatási intézményhez, ahová jelentkezési lapot beadott valaki. Ez történhet elektronikusan is. Az összes dokumentum és igazolás másolatának, kérelmek benyújtásának határideje július 11.

20 HOGYAN SZÁMOLNAK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN?
Hozott pont (max. 60) + szerzett pont (max. 60) + többletpontok (max. 24) = elérhető összes pontszám 144 pont. VAGY Szerzett pont (maximum 60) x 2 + többletpontok (max. 24) = elérhető összes pontszám 144 pont. A két számítási mód közül automatikusan azt számolják a felsőoktatási intézmények, amelyik kedvezőbb.

21 MINIMUMPONT Felvételhez szükséges minimum ponthatár: 78 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. Felsőfokú szakképzés esetén: 72 pont

22 PONTSZÁMÍTÁS Változások 2006-ban: Változások 2008-tól többletpontok,
tanulmányi versenyen elért eredmények, minimum ponthatár, Változások 2008-tól kötelező két érettségi alapján számolni a szerzett pontot, nyelvvizsgáért járó pontok maximalizálása, 10 pont kapható,

23 HOZOTT PONT – 1. 5 tantárgy utolsó két tanult év végi osztályzata = maximum 50 pont. 1. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom). 2. Egy szabadon választott tárgy, ami bármely olyan tárgy lehet, amit a jelentkező 2 évig tanult. A felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy az utolsó év félévi osztályzatait veszi figyelembe. Az érettségi bizonyítványban szereplő jegyek átlaga szorozva kettővel = maximum 10 pont.

24 Hozott pontot kell és lehet számítani
1. Az államilag finanszírozott képzésben az érettségi évében és az azt követő három évben. 2. A költségtérítéses képzésben és a felsőfokú szakképzésben az érettségi évében és az azt követő öt évben. Hozott pontot lehet számítani 1. Művészeti és testkulturális szakokon. 2. Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai tanulmányok alapján. 3. Felsőfokú szakképzésben az érettségi évét követő 6. évtől.

25 SZERZETT PONT Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = maximum 60 pont. Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 60 pont. Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai eredmény alapján = 60 pont, a felsőoktatási intézmény döntése alapján.

26 TÖBBLETPONTOK Maximum 24 többletpont kapható. Kötelező többletpontok
1. Emelt szintű érettségiért Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó szerzett pontjait számítják! ha egy vizsgatárgy alapján számítják a felvételi pontokat, 14 többletpont jár az emelt szintű vizsgáért; két tárgy esetén 7-7 pont. 2. Nyelvvizsgáért 2006-ban maximum 20 pont kapható 3. Meghatározott tanulmányi versenyek eredményeiért Intézményi döntés alapján adható többletpontok 1. Szakirányú szakképesítésért, OKJ bizonyítványért maximum 7 pont. 2. Sportteljesítményért maximum 5 pont. 3. Országos Innovációs Versenyen, illetve Középiskolai Tudományos Diákkörök Versenyén elért helyezésért maximum 5 pont.

27 KÖTELEZŐ TÖBBLETPONTOK – 2.
Nyelvvizsgáért 1. Legfeljebb két nyelvvizsga bizonyítvány alapján jár többletpont. 2. Középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont jár. Nyelvtudásért összesen 20 pontot lehet kapni! Szakirány szerinti jelentkezés esetén 24 többletpontot kell adni annak, aki olyan tanulmányi versenyen ért el jó eredményt, ahol a versenyeredmény alapján emelt szintű 100 %-os érettségi osztályzatot kapott.

28 NÉHÁNY FONTOS ADAT A LEGTÖBB HALLGATÓT FELVETT INTÉZMÉNYEK KÖRÉBŐL
Jelentkezési sorszám Régen érettségizett Emelt szintű többletpont Eötvös Loránd Tudományegyetem 4249 2,51 30,82% 56,31% Szegedi Tudományegyetem 3593 2,59 27,31% 34,17% Pécsi Tudományegyetem 3388 2,57 31,41% 24,52% Debreceni Egyetem 3276 2,56 23,18% 27,62% Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2698 2,11 14,60% 75,38% Budapesti Gazdasági Főiskola 2470 2,77 36,07% 35,02% Budapesti Műszaki Főiskola 2157 2,40 41,45% 10,24% Budapesti Corvinus Egyetem 1734 2,52 21,51% 78,60% Miskolci Egyetem 1723 2,61 26,98% 12,65% Széchenyi István Egyetem 1660 26,04% 10,00% Veszprémi Egyetem 1598 30,03% 14,83% Szent István Egyetem 1335 33,18% 24,41% Nyíregyházi Főiskola 1316 2,70 32,20% 4,93% Nyugat-Magyarországi Egyetem 1196 2,35 30,93% 8,61% Pázmány Péter Katolikus Egyetem 960 26,63% 58,75% Semmelweis Egyetem 950 2,17 26,25% 72,00%

29 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
A felvételi eljárással kapcsolatos ügyintézésre lehetőség van az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu) is. 2005-ben több mint 8000 fő jelentkezett elektronikusan, a rendszer jól működött, ajánlható, mert egyszerű, gyors és megbízható.

30 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ
Érettségi ügyek: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) Felvételi eljárás: Országos Felsőoktatási Információs Központ _________________________________________________________ Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ 189 6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal elérhető december 12-től) Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja c. kiadvány Elérhető:


Letölteni ppt "felsőoktatási helyettes államtitkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések