Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat 2006 Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár 2006. január 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat 2006 Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár 2006. január 10."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat 2006 Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár 2006. január 10.

2 2 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA 10% >40% 10-15 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

3 3 A többciklusú képzés bevezetése 2004/2005

4 4 A többciklusú képzés a bolognai tagországokban Kitűnő Belgium (flamand), Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Málta, Hollandia, Szlovénia, Törökország Nagyon jó Csehország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Szlovákia Jó Belgium (francia), Észtország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Svájc, Macedónia Közepes Albánia, Ausztria, Horvátország, Portugália, Románia, Oroszország, Montenegró, Spanyolország, Svédország Gyenge Bosznia Hercegovina, Szerbia A hallgatói részvétel a ciklusos képzésben Forrás: Bologna országjelentések, 2005. január

5 5 BOLOGNA ÉRTÉKELŐLAP MinőségbiztosításÉrtékelés A minőségbiztosítási rendszer fejlettsége5 Az értékelési rendszerek kulcs elemei5 Hallgatók bevonása az értékelésbe4 Nemzetközi részvétel és együttműködés (networking)4 Kétciklusú képzési rendszer A kétciklusú képzés megvalósítása4 A kétciklusú képzésbe beiratkozott hallgatók száma3 Az első ciklusból a másodikba történő bejutás (átjárhatóság)4 Oklevelek és tanulmányi idők elismerése Az oklevélmelléklet bevezetése4 A lisszaboni elismerési egyezmény ratifikálása (elismerési törvény)5 Az ECTS megvalósítása5 Magyarország - országértékelés

6 6 DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

7 7 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-5 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

8 8 KÉPZÉSI IDŐK n Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév, az alapképzésben beszámítható n Alapképzés - „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc): a képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév, n Mesterképzés - „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc): a képzési idő legalább 2, legfeljebb 5 félév, n Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető: a képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév. n Szakirányú továbbképzésben (diplomával már rendelkezőknek) speciális szakképzettség szerezhető: a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév. n Doktori képzés - PhD, DLA: a képzési idő 6 félév.

9 9 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN? n Az új bolognai rendszerű szakok jelennek meg! n Alapszakok (BSc, BA). n Osztatlan képzés (orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász, építész). n Néhány területen megjelenik a második ciklus, a mesterképzés ismertetése is. n Új fogalomként néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek. n A művészeti képzésben még lesz egyetemi-főiskolai képzés. n Keresztféléves képzésként indulhatnak hagyományos szakok.

10 10 NÉHÁNY PÉLDA n Történelem alapszak – az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, n Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirányra.

11 11 Mire jó az alapszakos végzettség? n Minden szakon végzettséget és szakképzettséget ad. n Minden olyan munkakör betöltésére jogosít, ahol felsőfokú végzettség az alkalmazás feltétele. n A hagyományos főiskolai/egyetemi végzettség az alkalmazás szempontjából megfelel az új típusú alapfokozattal/mesterfokozattal. n Minden olyan munkakör betöltésére jogosít, ami megfelel a képzési és kimeneti követelményekben szereplő szakképzettségének. www.om.hu/kkk

12 12 MI NINCS A FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓBAN? n Tanárképzés  Szakmai konszenzus van abban, hogy tanári képesítést csak a második ciklusban lehet szerezni, mégpedig kétszakos formában,  Ma: felveszik a jelentkezőt egy vagy kétszakos tanári képzésre és négy vagy öt év múlva megkapja az oklevelét, ami vagy az általános iskolára vagy a középiskolára ad jogosítványt a számára,  Jövő 1: felveszik a jelentkezőt egyszakos alapszakra, a tanulmányai során felveheti egy második szak ismereteit és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyakat vehet fel,  Jövő 2: új felvételi eljárással felveszik a jelentkezőt a második ciklusra, két szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit tanulja, kétszakos tanári oklevelet kap, gyakorlati képzést követően,

13 13 A PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÚTJAI HÁROM KÉPZÉSI CIKLUSBAN Phd képzés Mesterképzés Alapképzés Pedagógia Phd Pedagógia MA Pedagógia BA Tanári mesterszakok Tanító, óvópedagógus BA Diszciplináris alapszakok BA/Bsc

14 14 LEHETSÉGES ÉS A KÖZOKTATÁSBAN HASZNÁLHATÓ PÁROSÍTÁSOK Pl: n magyar – dráma n történelem – társadalomismeret n matematika – fizika n kémia – természettudomány n biológia – fizika n rajz – mozgókép-kultúra n matematika – matematikát angolul

15 15 Egy diploma ingyenes n Egy személy a felsőoktatásban felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben mindösszesen 12 féléven át folytathat tanulmányokat állami támogatással (+6 félév doktori képzés). Így minden képzési szinten egy diploma ingyenes lehet. n Az egységes, osztatlan képzés mesterfokozatot nyújt, amelynek elvégzése, mindösszesen annyi tanulmányi időt igényel, mint az első, majd ezt követően a második képzési ciklus teljesítése. A 12 félévnyi támogatási idő egy osztatlan képzés elvégzését teszi lehetővé. n 2006-ban érettségi után jelentkező a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett alapképzési szakokra és egységes, osztatlan képzésekre jelentkezhet. A jelentkezés során maga dönt a jelentkezési sorrendről, arról, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik-e.

16 16 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE n Jelentkezési határidők: 2006. január 15. – csak a keresztféléves képzésekre (régi képzési rendszer is lehet) 2006. február 15. – az érettségire és minden felsőoktatási képzésre (új képzési rendszer) 2006. augusztus – pótjelentkezés n Gondolkodási idő: 2005. december 15-től (a felvételi tájékoztató megjelenésétől) a jelentkezési lapok beadásáig. Nem kell sietni, hiszen január második felében megjelenik a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése.

17 Amit a felvételi eljárásról tudni kell

18 18 HOGYAN KELL JELENTKEZNI n Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezési lapot, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe! n Két jelentkezési lap van: „A” lap, a központi regisztráció és a jelentkezési sorrend jelölésére, „B” lap, intézményi jelentkezési lap, minden olyan szakra, képzési formára, tagozatra be kell adni, ahová a pályázó jelentkezni kíván. A két lap azonos részét azonosan kell kitölteni!

19 19 FONTOS TUDNI n A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni. n A jelentkezési sorrenden, amelyet az „A” lapon meghatározott a jelentkező, egyszer, de csak egyszer módosítani lehet. n Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentumot – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni minden olyan felsőoktatási intézményhez, ahová jelentkezési lapot beadott valaki. Ez történhet elektronikusan is. n Az összes dokumentum és igazolás másolatának, kérelmek benyújtásának határideje 2006. július 11.

20 20 HOGYAN SZÁMOLNAK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN? n Hozott pont (max. 60) + szerzett pont (max. 60) + többletpontok (max. 24) = elérhető összes pontszám 144 pont. VAGY n Szerzett pont (maximum 60) x 2 + többletpontok (max. 24) = elérhető összes pontszám 144 pont. A két számítási mód közül automatikusan azt számolják a felsőoktatási intézmények, amelyik kedvezőbb.

21 21 MINIMUMPONT n Felvételhez szükséges minimum ponthatár: 78 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. n Felsőfokú szakképzés esetén: 72 pont

22 22 PONTSZÁMÍTÁS n Változások 2006-ban:  többletpontok,  tanulmányi versenyen elért eredmények,  minimum ponthatár, n Változások 2008-tól  kötelező két érettségi alapján számolni a szerzett pontot,  nyelvvizsgáért járó pontok maximalizálása, 10 pont kapható,

23 23 HOZOTT PONT – 1. n 5 tantárgy utolsó két tanult év végi osztályzata = maximum 50 pont. 1. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom). 2. Egy szabadon választott tárgy, ami bármely olyan tárgy lehet, amit a jelentkező 2 évig tanult. n A felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy az utolsó év félévi osztályzatait veszi figyelembe. n Az érettségi bizonyítványban szereplő jegyek átlaga szorozva kettővel = maximum 10 pont.

24 24 HOZOTT PONT – 2. n Hozott pontot kell és lehet számítani 1. Az államilag finanszírozott képzésben az érettségi évében és az azt követő három évben. 2. A költségtérítéses képzésben és a felsőfokú szakképzésben az érettségi évében és az azt követő öt évben. Hozott pontot lehet számítani 1. Művészeti és testkulturális szakokon. 2. Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai tanulmányok alapján. 3. Felsőfokú szakképzésben az érettségi évét követő 6. évtől.

25 25 SZERZETT PONT n Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = maximum 60 pont. Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. n Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 60 pont. n Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai eredmény alapján = 60 pont, a felsőoktatási intézmény döntése alapján.

26 26 TÖBBLETPONTOK Maximum 24 többletpont kapható. n Kötelező többletpontok 1. Emelt szintű érettségiért  Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó szerzett pontjait számítják!  ha egy vizsgatárgy alapján számítják a felvételi pontokat, 14 többletpont jár az emelt szintű vizsgáért; két tárgy esetén 7-7 pont. 2. Nyelvvizsgáért 2006-ban maximum 20 pont kapható 3. Meghatározott tanulmányi versenyek eredményeiért n Intézményi döntés alapján adható többletpontok 1. Szakirányú szakképesítésért, OKJ bizonyítványért maximum 7 pont. 2. Sportteljesítményért maximum 5 pont. 3. Országos Innovációs Versenyen, illetve Középiskolai Tudományos Diákkörök Versenyén elért helyezésért maximum 5 pont.

27 27 KÖTELEZŐ TÖBBLETPONTOK – 2. n Nyelvvizsgáért 1. Legfeljebb két nyelvvizsga bizonyítvány alapján jár többletpont. 2. Középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont jár. Nyelvtudásért összesen 20 pontot lehet kapni! n Szakirány szerinti jelentkezés esetén 24 többletpontot kell adni annak, aki olyan tanulmányi versenyen ért el jó eredményt, ahol a versenyeredmény alapján emelt szintű 100 %-os érettségi osztályzatot kapott.

28 28 NÉHÁNY FONTOS ADAT A LEGTÖBB HALLGATÓT FELVETT INTÉZMÉNYEK KÖRÉBŐL INTÉZMÉNYFelvett Jelentkezési sorszám Régen érettségizett Emelt szintű többletpont Eötvös Loránd Tudományegyetem42492,5130,82%56,31% Szegedi Tudományegyetem35932,5927,31%34,17% Pécsi Tudományegyetem33882,5731,41%24,52% Debreceni Egyetem32762,5623,18%27,62% Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem26982,1114,60%75,38% Budapesti Gazdasági Főiskola24702,7736,07%35,02% Budapesti Műszaki Főiskola21572,4041,45%10,24% Budapesti Corvinus Egyetem17342,5221,51%78,60% Miskolci Egyetem17232,6126,98%12,65% Széchenyi István Egyetem16602,5126,04%10,00% Veszprémi Egyetem15982,6130,03%14,83% Szent István Egyetem13352,5733,18%24,41% Nyíregyházi Főiskola13162,7032,20%4,93% Nyugat-Magyarországi Egyetem11962,3530,93%8,61% Pázmány Péter Katolikus Egyetem9602,7726,63%58,75% Semmelweis Egyetem9502,1726,25%72,00%

29 29 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS n A felvételi eljárással kapcsolatos ügyintézésre lehetőség van az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu) is.www.felvi.hu n 2005-ben több mint 8000 fő jelentkezett elektronikusan, a rendszer jól működött, ajánlható, mert egyszerű, gyors és megbízható.

30 30 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Érettségi ügyek: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) www.okev.hu Felvételi eljárás: Országos Felsőoktatási Információs Központ _________________________________________________________ www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ 189 6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal elérhető december 12-től) Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja c. kiadvány Elérhető: www.om.huwww.om.hu


Letölteni ppt "A bolognai folyamat 2006 Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár 2006. január 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések