Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 2."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 2.

2 2 A felsőoktatásba bekerülők aránya 10% >40% 10-15 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

3 3 DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

4 4 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

5 5 KÉPZÉSI IDŐK n Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév, az alapképzésben beszámítható n Alapképzés - „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc): a képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév, n Mesterképzés - „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc): a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév, n Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető: a képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév. n Szakirányú továbbképzésben másoddiplomás szakképzettség szerezhető: a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév. n Doktori képzés - PhD, DLA: a képzési idő 6 félév.

6 6 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN? n Az új bolognai rendszerű szakok jelennek meg! n Alapszakok (BSc, BA). n Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész). n Néhány területen megjelenik a második ciklus, a mesterképzés ismertetése is. n Új fogalomként néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek. n A művészeti képzésben még lesz egyetemi-főiskolai képzés. n Keresztféléves képzésként indulhatnak hagyományos szakok.

7 7 NÉHÁNY PÉLDA n Történelem alapszak – az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, n Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz a francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirányra.

8 8 MI NINCS A FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓBAN? n Tanárképzés  Szakmai konszenzus van abban, hogy tanári képesítést csak a második ciklusban lehet szerezni, mégpedig kétszakos formában,  Ma: felveszik a jelentkezőt egy vagy kétszakos tanári képzésre és négy vagy öt év múlva megkapja az oklevelét, ami vagy az általános iskolára vagy a középiskolára ad jogosítványt a számára,  Jövő 1: felveszik a jelentkezőt egyszakos alapszakra, a tanulmányai során felveheti egy második szak ismereteit és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyakat vehet fel,  Jövő 2: új felvételi eljárással felveszik a jelentkezőt a második ciklusra, két szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit tanulja, kétszakos tanári oklevelet kap, gyakorlati képzést követően,

9 9 A pedagógusképzés útjai három képzési ciklusban Phd képzés Mesterképzés Alapképzés Pedagógia Phd Pedagógia MA Pedagógia BA Tanári mesterszakok Tanító, óvópedagógus BA Diszciplináris alapszakok BA/Bsc

10 10 Lehetséges és a közoktatásban használható párosítások Pl: n magyar – dráma n történelem – társadalomismeret n matematika – fizika n kémia – természettudomány n biológia – fizika n rajz – mozgókép-kultúra n matematika – matematikát angolul

11 11 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE n Jelentkezési határidők: 2006. január 15. – csak a keresztféléves képzésekre (régi képzési rendszer) 2006. február 15. – minden képzésre (új képzési rendszer) 2006. augusztus – pótjelentkezés n Gondolkodási idő: 2005. december 15-től (a felvételi tájékoztató megjelenésétől) a jelentkezési lapok beadásáig. Nem kell sietni, hiszen január második felében megjelenik a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése.

12 12 HOGYAN KELL JELENTKEZNI n Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezési lapot, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe! n Két jelentkezési lap van: „A” lap, a központi regisztráció és a jelentkezési sorrend jelölésére, „B” lap, intézményi jelentkezési lap, minden olyan szakra, képzési formára, tagozatra be kell adni, ahová a pályázó jelentkezni kíván. A két lapot azonosan kell kitölteni!

13 13 FONTOS TUDNI n A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni. n A jelentkezési sorrenden, amelyet az „A” lapon meghatározott a jelentkező, egyszer, de csak egyszer módosítani lehet. n Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentumot – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni minden olyan felsőoktatási intézményhez, ahová jelentkezési lapot beadott valaki. Ez történhet elektronikusan is. n Az összes dokumentum és igazolás, kérelem benyújtásának határideje 2006. július 11.

14 14 HOGYAN SZÁMOLNAK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN? n Hozott pont (maximum 60) + szerzett pont (maximum 60) = maximum 120 pont. n Szerzett pont (maximum 60) x 2 = maximum 120 pont. A két számítási mód közül automatikusan azt számolják a felsőoktatási intézmények, amelyik kedvezőbb.

15 15 MINIMUMPONT n Felvételhez szükséges minimum ponthatár: 78 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. n Felsőfokú szakképzés esetén: 72 pont

16 16 PONTSZÁMÍTÁS n Változások 2006-ban:  többletpontok,  tanulmányi versenyen elért eredmények,  minimum ponthatár, n Változások 2008-tól  kötelező két érettségi alapján számolni a szerzett pontot,  nyelvvizsgáért járó pontok maximalizálása, 10 pont kapható,

17 17 HOZOTT PONT – 1. n 5 tantárgy utolsó tanult év végi osztályzata = maximum 50 pont. 1. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom). 2. Egy szabadon választott tárgy, ami bármely olyan tárgy lehet, amit a jelentkező 2 évig tanult. n A felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy az utolsó év félévi osztályzatait veszi figyelembe. n Az érettségi bizonyítványban szereplő jegyek átlaga szorozva kettővel = maximum 10 pont.

18 18 HOZOTT PONT – 2. n Hozott pontot kell és lehet számítani 1. Az államilag finanszírozott képzésben az érettségi évében és az azt követő három évben. 2. A költségtérítéses képzésben és a felsőfokú szakképzésben az érettségi évében és az azt követő öt évben.  Hozott pontot lehet számítani 1. Művészeti és testkulturális szakokon. 2. Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai tanulmányok alapján. 3. Felsőfokú szakképzésben az érettségi évét követő 6. évtől.

19 19 SZERZETT PONT n Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = maximum 60 pont. Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. n Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 60 pont. n Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai eredmény alapján = 60 pont, a felsőoktatási intézmény döntése alapján.

20 20 TÖBBLETPONTOK Maximum 24 többletpont kapható. n Kötelező többletpontok 1. Emelt szintű érettségiért  Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó szerzett pontjait számítják!  ha egy vizsgatárgy alapján számítják a felvételi pontokat, 14 többletpont jár az emelt szintű vizsgáért; két tárgy esetén 7-7 pont. 2. Nyelvvizsgáért 2006-ban maximum 20 pont kapható 3. Meghatározott tanulmányi versenyek eredményeiért n Intézményi döntés alapján adható többletpontok 1. Szakirányú szakképesítésért, OKJ bizonyítványért maximum 7 pont. 2. Sportteljesítményért maximum 5 pont. 3. Országos Innovációs Versenyen, illetve Középiskolai Tudományos Diákkörök Versenyén elért helyezésért maximum 5 pont.

21 21 KÖTELEZŐ TÖBBLETPONTOK – 2. n Nyelvvizsgáért 1. Legfeljebb két nyelvvizsga bizonyítvány alapján jár többletpont. 2. Középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont jár. Nyelvtudásért összesen 20 pontot lehet kapni! n Szakirány szerinti jelentkezés esetén 24 többletpontot kell adni annak, aki olyan tanulmányi versenyen ért el jó eredményt, ahol a versenyeredmény alapján emelt szintű 100 %-os érettségi osztályzatot kapott.

22 22 NÉHÁNY FONTOS ADAT A LEGTÖBB HALLGATÓT FELVETT INTÉZMÉNYEK KÖRÉBŐL INTÉZMÉNYFelvett Jelentkezési sorszám Régen érettségizett Emelt szintű többletpont Eötvös Loránd Tudományegyetem42492,5130,82%56,31% Szegedi Tudományegyetem35932,5927,31%34,17% Pécsi Tudományegyetem33882,5731,41%24,52% Debreceni Egyetem32762,5623,18%27,62% Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem26982,1114,60%75,38% Budapesti Gazdasági Főiskola24702,7736,07%35,02% Budapesti Műszaki Főiskola21572,4041,45%10,24% Budapesti Corvinus Egyetem17342,5221,51%78,60% Miskolci Egyetem17232,6126,98%12,65% Széchenyi István Egyetem16602,5126,04%10,00% Veszprémi Egyetem15982,6130,03%14,83% Szent István Egyetem13352,5733,18%24,41% Nyíregyházi Főiskola13162,7032,20%4,93% Nyugat-Magyarországi Egyetem11962,3530,93%8,61% Pázmány Péter Katolikus Egyetem9602,7726,63%58,75% Semmelweis Egyetem9502,1726,25%72,00%

23 23 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS n Minden, a felvételi eljárással kapcsolatos ügyet el lehet intézni az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu)www.felvi.hu n 2005-ben több mint 8000 fő jelentkezett elektronikusan, a rendszer jól működött, ajánlható, mert egyszerű, gyors és megbízható.

24 24 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Országos Felsőoktatási Információs Központ _________________________________________________________ www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ 189 6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal elérhető december 12-től)

25 25 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja c. kiadvány Elérhető: www.om.huwww.om.hu


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések