Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről

2 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 1.2005-től nincs külön felvételi és érettségi. A tanulók - választásuk szerint - emelt és közép szinten érettségizhetnek. A felsőoktatási intézmények kötelesek elfogadni az érettségit felvételiként. A felsőoktatási intézmények maguk szabhatják meg, hogy mely tárgyból és milyen szintű érettségi vizsgával kell rendelkezniük a tanulóknak.

3 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Ma csak az ún. régi Bölcsész-2 szakcsoport ír elő emelt szintű érettségit. Az emelt szintű érettségi nehezebb a középszintűnél, de alacsonyabb % határtól lehet érte jobb jegyet kapni és tantárgyanként +7 pontot jár érte, ha az legalább közepes eredményű, és annak alapján számolják ki a felsőoktatási intézmények a jelentkező szerezett pontját.

4 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 2. Öt tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni :  matematika,  magyar,  történelem,  1 idegen nyelv,  1 választható tantárgy (akár testnevelés vagy ének is lehet).

5 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Érettségi vizsgát azokból a tantárgyakból lehet tenni:  amelynek adott iskola által előírt követelményeit a tanuló teljesítette,  és azt bizonyítványba beírt osztályzattal igazolni tudja.  Lehet, hogy ezt a tárgyat nem tanulja iskolai keretben.  Lehet, hogy tanulta, de ebből a tárgyból az iskola nem készít fel érettségire.

6 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola KÖZÉPSZINT EMELTSZINT MAGYARí szMAGYARí sz J MATEMATIKAí -MATEMATIKAí sz J TÖRTÉNELEMí szTÖRTÉNELEMí sz J ÖSSZES ÁLTALUNK TANÍTOTT NYELVí szANGOL v NÉMETí sz J Fizika (1 óra kisérl.)í szfizikaí sz J Kémia (1 óra kisérl.)í szkémiaí sz J Biológia (1óra kisérl.)í szbiológiaí sz J Földrajz (1óra kisérl.) í szföldrajzí sz J informatika gy sz informatika gy sz J (12. évf.+2ó) (csak az info.) rajz így sz énekgyí sz (12. évf.+2ó)) ének gyí sz rajzígy sz (12. évf.+2ó)

7 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 4. Érettségi jegyek Középszint (É%)Emelt szint (É%) 580-100%60-100% 460-79%47-59% 340-59%33-46% 220-39%20-32%

8 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 5. Az érettségi teljesítmény felvételi pontokká váltása (szerzett pont) É%Közép szintű Emelt szintűFelvételi p. jegy jegy 90-100%5530 pont 85-89%5529 pont 80-84%5528 pont 75-79%4527 pont 70-74%4526 pont 65-69%4525 pont 60-64%4524 pont 55-59%3423 pont ………… 20-24%2216 pont

9 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 6. Felvételi pontszámok számítása Hozott pontok: 11. és 12. (vagy utolsó két) évfolyam végén magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott tárgy jegyeinek összege (max. 50pont) + az érettségi jegyek átlagának kétszerese kerekítve (max. 10 pont). Így összesen 60 pont vihető. (Jelölés: H) Szerzett pontok: a szakcsoportonként/alapszakonként előírt két tantárgyból tantárgyanként 30-30 pont, összesen 60 pont. (Jelölés: SZ) Szerzett plusz pontok (többletpont) (max. 24). (Jelölés SZP)

10 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 7. Összpontszám kiszámítása  Két mód  H + SZ + SZP=60+60+24=144  2 x SZ + SZP=2X60+24=144  Mindenkinek azt számítják ami az előnyösebb

11 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 8. Többletpont (1) A szakcsoportnál/alapszaknál előírt tantárgyakból – legfeljebb két tantárgyért –, legalább 3-as, emelt szintű érettségi vizsga esetén tantárgyanként +7 pont (max. 14 pont) (kivéve, ha az adott szakon jelentkezési feltétel az emelt szintű vizsga) Ha az adott szakon egy érettségi tárgy alapján határozzák meg a szerzett pontot, akkor azért az emelt szintű érettségiért 14 többletpont jár az előző feltételek teljesülése esetén.

12 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 8. Többletpont (2) Nyelvvizsgáért 1. Legfeljebb két nyelvvizsga bizonyítvány alapján jár többletpont. 2. Középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont jár. Nyelvtudásért maximum 20 pontot lehet kapni.

13 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 9. Nyelvvizsga Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi középfokú "C" típusú egynyelvű érettséginek számít. Azok a tanulók, akik teljesítették az alábbi követelményeket:  A 2005. őszi vizsgaidőszakig a középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettek  teljesítették az iskola helyi tantervében 4 évre előírt követelményeit,  2005 augusztus 31-ig jelentkeztek előrehozott emelt szintű érettségire, automatikusan - érettségi vizsga tényleges letétele nélkül - már 2005-ben emelt szintű 100%-os 5-ös osztályzatú érettségi vizsgát szereznek az adott idegen nyelvből.

14 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 10. Új elemek Változások 2006-ban: többletpontok,  tanulmányi versenyen elért eredmények,  minimum ponthatár, Változások 2008-tól  kötelező két érettségi alapján számolni a szerzett pontot,  nyelvvizsgáért járó pontok maximalizálása, 10 pont kapható,

15 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 11. Az érettségi vizsga időszakai, és helyszínei rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő f,már m,j o,n on o,n m,j: május-június középiskolák és vizsgaközpontok o,n: október-november kijelölt középiskolák f,már: február- márciusvizsgaközpontok

16 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 12. Dilemmák: Közép vagy emeltszintű érettségi? Elég lesz-e a középszintű érettségi a bekerüléshez (max. 120 pont), esetleg nyelvvizsgákkal (max 140 pont)?  és a bennmaradáshoz? Mit is válasszak? Aki jól felkészült, és nagy presztízsű egyetem népszerű szakjára kíván bejutni, ott ajánlott az emelt szintű érettségi letétele.

17 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 13. A felvételi/érettségi jelentkezés menete 1)A téli szünet előtt megérkeznek a felvételi tájékoztatók. 2)A téli szünetben a család hozza meg a szükséges döntéseket! 3)Január közepéig minden osztályban az igazgatóhelyettes tart egy felvételi/érettségi jelentkezéshez szükséges tájékoztatót. 4)Január közepéig minden tanuló kap egy nem véglegesített érettségi jelentkezési lapot melyen előzetesen jelzi érettségi szándékait. 5)A végleges érettségi jelentkezési lapot, febr. 13-ig aláírva kell leadni az osztályfőnököknek. 6)A felvételi jelentkezés ezzel párhuzamosan folyik, (interneten is lehet) az iskola ezzel kapcsolatban semmiféle továbbítási feladatot nem vállal. 7)Mindkét eljárás befejezésének határideje febr. 15.

18 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 14. Mi volt eddig a felsőoktatásban (1)

19 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 14. Mi volt eddig a felsőoktatásban (2) ? Szakcsoportok – vizsgatárgyak és szintjük  Műszaki  Bölcsész 2 Szakok, szakpárok  Mérnök-fizikus, építőmérnöki, stb.  Angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, stb.

20 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 15. Új, lineáris képzési szerkezet 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

21 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 16. Mi lesz a felvételi tájékoztatóban? Az új bolognai rendszerű szakok jelennek meg! Alapszakok (BSc, BA). Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész). Néhány területen megjelenik a második ciklus, a mesterképzés ismertetése is. Új fogalomként megjelenik a szakirány. A művészeti képzésben még lesz egyetemi-főiskolai képzés. Keresztféléves képzésként indulhatnak hagyományos szakok.

22 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 17. Mire jelentkezünk most? A korábbi szakcsoportok helyett:  képzési terület,  képzési ág,  alapszak,  néhány helyen szakirány. Alapszakra kell jelentkezni, minden intézmény közli azt, hogy azon belül milyen szakirányai vannak. A bölcsészettudományi területen néhány alapszakon belül szakirányra lehet jelentkezni.

23 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 18. Néhány példa Történelem alapszak – az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz a francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirány,

24 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Lássunk ilyet! www. felvi.hu Felvételizni szeretnék Középtájon, jobb oldalon

25 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 19. Tanárképzés! Szakmai konszenzus van abban, hogy tanári képesítést csak a második ciklusban lehet szerezni, mégpedig kétszakos formában, Ma: felveszik a jelentkezőt egy vagy kétszakos tanári képzésre és négy vagy öt év múlva megkapja az oklevelét, ami vagy az általános iskolára vagy a középiskolára ad jogosítványt a számára, Jövő 1: felveszik a jelentkezőt egyszakos alapszakra, a tanulmányai során felveheti egy második szak ismereteit és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyakat vehet fel, Jövő 2: új felvételi eljárással felveszik a jelentkezőt a második ciklusra, két szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit tanulja, kétszakos tanári oklevelet kap, gyakorlati képzést követően,

26 Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "Tájékoztató a kétszintű érettségiről Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Tájékoztató a kétszintű érettségiről és az átalakult felsőoktatási rendszerről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések