Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ikonográfiai alapismeretek-5

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ikonográfiai alapismeretek-5"— Előadás másolata:

1 Ikonográfiai alapismeretek-5
Az Ószövetség

2 Βίβλίος Testamentum Mózes könyvei (Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok, Második törvény) 2. Józsué 3. Bírák 4. Ruth 5. Királyok 1-4 (ref. Sám. Kir) 6. Krónika Ezdrás 8. Nehemiás 9. Eszter 10. Jób 11. Zsoltárok 12. Példabeszédek 13. A Prédikátor könyve 14. Énekek éneke 15. Izaiás, Jeremiás (és Siralmai) Ezékiel, Dániel. 16. Hóseás, Joel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás. Apokrifek: Ádám és Éva története, A tizenkét próféta testamentuma, Jób testamentuma, Énoch testamentuma.

3 Tyschendorf, C. Evangelia apokrypha. Leipzig 1854.
Hennecke, E. Neutestamentliche Aokryphen. Tübingen 1971. Exegetika Moralia in librum Job Hexameron Cassiodorus, Institutiones Berger, S. Histoire de la Vulgate. Nancy 1893 Stansbury, M. Early Medieval Biblical Commentaries. Frühmittelalterliche Studien

4 Kánontábla, Admonti Biblia, Wien, ÖNB. Cod. Ser. Nov. 2702

5 Dura Europos, Zsinagóga falképei, 3. sz.

6 A bűnbeesés. Róma, Ss. Marcellino e Pietro katakomba, 3. sz.

7 Bánkódó ősszülők, Káin és Ábel áldozatot hoznak
Bánkódó ősszülők, Káin és Ábel áldozatot hoznak. Róma, Via Latina katakomba, 3. sz.

8 Jákob és fiai érkezése Egyiptomba
Jákob és fiai érkezése Egyiptomba. Róma, EB cubiculum, Bileám szamara, uo. F cubiculum, 3. sz.

9 Három héber ifjú a tüzes kemencében, Róma, Priscilla katakomba, 3. sz
Három héber ifjú a tüzes kemencében, Róma, Priscilla katakomba, 3. sz., Dániel az oroszlánok között, Róma, Praetextus katakomba, 3. sz., Jónást a tengerbe vetik, Róma, Ss. Pietro e Marcellino katakomba, 3-4. sz.

10 Zsuzsanna és a vének, Róma, Praetextus katakomba, 3. sz.

11 Illés próféta a tüzes szekéren, Róma, Lucina katakomba, 3-4. sz. ua
Illés próféta a tüzes szekéren, Róma, Lucina katakomba, 3-4. sz. ua. Fidenza, székesegyház, 12. sz.

12 Ábrahám feláldozni készül Izsákot, Róma, Cubiculum B. 3. sz
Ábrahám feláldozni készül Izsákot, Róma, Cubiculum B. 3. sz. , Ábel és Melkizedek áldozata, Ravenna, S. Vitale bazilika, 6. sz., Káin és Ábel áldozata, Káin megöli Ábelt. Feldebrő, 12. sz.

13 1 2 3 4 5 6 1. Ábrahám-Melkizedek áldozat, 2. Ábrahám a 3 angyallal, 3. Lót búcsúja Ábrahámtól, 4. Izsák megáldja Jákobot, 5. Jákob és Rachel találkozása, Jákob Lábán házában, 6. Jákob Lábánnál, Róma, Sta Maria Maggiore bazilika, 430 k.

14 13 15 14 16 18 19 13 Mózes megtalálása, 14 Mózes házassága Sephorával, 15 Átkelés a Vörös tengeren, 16. Az izraeliták fellázadnak Mózes ellen, a fürjeső 18. Az amalekiták legyőzése, 19. Az izraeliták kémeket küldenek., Mózes, Józsua és Kaleb megkövezése. Uo.

15 21. A frigyláda átvitele a Jordánon, Józsue kémei 22
21. A frigyláda átvitele a Jordánon, Józsue kémei 22. Józsue találkozása az angyallal 24. Jerikó ostroma 25. Az amoriták leverése, Jégeső, uo. Ld. Oakeshott, W. Die Mosaiken von Rom. Wien-München 1967. 21 24 25 22

16 Józsue az angyallal, Cotton-Genesis, 5. sz. London, British Library

17 Sámuel története, Quedlinburgi Itala kódex, 4-5. sz. Itália
Sámuel története, Quedlinburgi Itala kódex, 4-5. sz. Itália? Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Cod. Theol. Lat. Fol. 485

18 Ábrahám küldötte találkozik Rebekával. Bécsi Genesis
Ábrahám küldötte találkozik Rebekával. Bécsi Genesis. Konstantinápoly, 5. sz. Wien, ÖNB Cod. 6

19 Szent Jeromos, a Bibliafordító, a Teremtés
Szent Jeromos, a Bibliafordító, a Teremtés. Vivianus Biblia, Tours, 846 k. Párizs, BN ms. 1

20 Zsoltározó Dávid Cerethi, Etpheleti, Aethan és Idithun, uo

21 Igazság perszonifikáció és az Isten városa, Az Utrechti Psalterium, Hautvillers, 820 k. Utrecht, Egyetemi Könyvtár

22 Teremtéstörténet, Viligelmus mester, Modena, székesegyház, 1120 k.

23 Teremtéstörténet, Pécsi székesegyház, 12. sz. uo. Dómmúzeum

24 Sámson harca az oroszlánnal, A vak Sámson, A fanyűvés, A gazai kapu kidöntése. Uo. 12. sz.

25 A teremtéstörténet. Monreale, dóm, 12. sz. második fele

26 A testvérgyilkosságtól Noé részegségéig, uo

27 A bábeli torony építésétől Jákobnak az angyallal vívott harcáig, uo

28 A teremtés napjai és a pihenő Úr, Köln, 12. sz. eleje. Koblenz, St
A teremtés napjai és a pihenő Úr, Köln, 12. sz. eleje. Koblenz, St. Castor és Pollux bibliája

29 Teremtés. Zsidó régiségek, Maas-vidék, 1200 k
Teremtés. Zsidó régiségek, Maas-vidék, 1200 k. Chantilly, Musée Condé, Ms. 1632

30 Krisztus cosmocrator, Bible moralisée, Párizs, 13. sz. 2
Krisztus cosmocrator, Bible moralisée, Párizs, 13. sz. 2. negyede, Wien, ÖNB Cod. 1179

31 Teremtés, Assisi, S. Francesco, Felső templom, 1300 k.

32 ua

33 Az Úr beszél Ádámmal, Kiűzetés a paradicsomból, ua

34 Ábrahám feláldozni készül Izsákot, ua

35 Jákob Ézsau előtt, ua

36 A Teremtés, Nekcsei Demeter bibliája, Itália. 1336 k
A Teremtés, Nekcsei Demeter bibliája, Itália? 1336 k. Washington, Library of Congress, Pre-Accession 1

37 Feliratokat ld. a 39. képnél

38

39 Az Admonti Biblia, Salzburg? k. Wien, ÖNB Cod. ser. Nov Teremtés, I Iniciálé a Genesishez, Jákob utazása Egyiptomba Kivonuláshoz, Jákob és József találkozása, Jákob fiaival a fáraó előtt, Mózes összetöri a törvénytáblát Levitákhoz, Bálványimádás Deuteronomiumhoz, Mózes a törvénytáblával, Józsué elhivatása, Jerikó ostroma Józsuéhoz, Anna és Pennina I. Kir-hoz, Izraeliták és filiszteusok harca, Jerikó ostroma II. Kir., Dávid és Abiság III. Kir., Bálványimádás IV. Kir., Ezékiel víziója, Dániel az oroszlánok között, Joel a sáskákkal, Jónás, Jb és Énekek éneke


Letölteni ppt "Ikonográfiai alapismeretek-5"

Hasonló előadás


Google Hirdetések