Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózattervezés 2012. nov. 13.1 WiFi hálózatok tervezése 13. Előadás Takács György Felhasználva az NMHH és Anders Nilsson anyagait.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózattervezés 2012. nov. 13.1 WiFi hálózatok tervezése 13. Előadás Takács György Felhasználva az NMHH és Anders Nilsson anyagait."— Előadás másolata:

1 Hálózattervezés 2012. nov. 13.1 WiFi hálózatok tervezése 13. Előadás Takács György Felhasználva az NMHH és Anders Nilsson anyagait

2 Hálózattervezés 2012. nov. 13.2

3 3 WPAN (Wireless Personal Access Network, Rádiós személyi hozzáférési hálózat) Személyi eszközök közötti rövidtávú átviteli összeköttetés. Jellegzetes átviteli távolság: 10 m vagy kisebb. Jellegzetes szabvány: IEEE 802.15. Jellegzetes megoldás: Bluetooth

4 Hálózattervezés 2012. nov. 13.4 RLAN (Radio LAN, Rádiós helyi hálózat más néven WLAN) LAN rendszer rádiós megoldása. Jellegzetes átviteli távolság: 150 m vagy kisebb. LAN (Local Area Network, Helyi hálózat) -- Egymás közelébe telepített számítógépek együttes működését biztosító távközlő hálózat. WiFi (Wireless Fidelity) -- Olyan RLAN kereskedelmi neve, ami az IEEE 802.11 szabványnak felel meg és a 2,4 GHz-es sávban (2400 – 2483,5 MHz) működik.

5 Hálózattervezés 2012. nov. 13.5 WAN (Wireless Access Network, Rádiós hozzáférési hálózat) Nagy területű (tipikusan országos) mobilitást biztosító hozzáférési hálózat. Ide tartoznak a mobil rádiótelefon rendszerek, valamint a WiMAX egyik szabvány-hátterének jelenleg folyamatban lévő továbbfejlesztése, az IEEE 802.16e szabvány. Jellegzetes lefedés: bolyongási lehetőség következtében országos hatáskörű.

6 Hálózattervezés 2012. nov. 13.6 A szabályozás frekvenciasávjai – 2,4 GHz-es sáv 2400 – 2483,5 MHz; – 5,2 GHz-es sáv 5150 – 5350 MHz; – 5,6 GHz-es sáv 5470 – 5725 MHz. Tájékoztató jelleggel a jövőbeli WiMAX típusú szélessávú hozzáférési rendszerek az alábbi frekvenciasávokban: – 3,5 GHz-es sáv 3410 – 3494 / 3510 – 3594 MHz; – 5,8 GHz-es sáv 5725 – 5875 MHz.

7 Hálózattervezés 2012. nov. 13.7

8 8 Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesített rádióalkalmazások: Olyan rádióalkalmazások, amelyek a használt állomásokra, ill. összeköttetésekre vonatkozóan nem igényelnek – frekvenciakijelölési határozatot, – rádióengedélyt, – hatósági regisztrációt. Az egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesség egyúttal a frekvenciadíj alóli mentességet is jelenti.

9 Hálózattervezés 2012. nov. 13.9 Frekvenciahasználat

10 Hálózattervezés 2012. nov. 13.10 Szolgáltatási nyilvántartás kötelezettsége: Amennyiben valamely rádióösszeköttetés szolgáltatási célt szolgál, akkor ezen szolgáltatást csak olyan (természetes vagy jogi) személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság végezheti, aki (ami) az NHH-nál az adott szolgáltatás végzésére bejegyzést nyert. Szolgáltatási-bejelentés abban az esetben is kötelező, ha az adott rádióalkalmazás a rádióengedély szempontjából mentes az egyedi engedélyezés kötelezettsége alól. A szolgáltatási bejelentés kötelezettsége független a technikai megoldástól, tehát valamennyi frekvenciasávban vonatkozik a szolgáltatás végzésére.

11 Hálózattervezés 2012. nov. 13.11 Berendezés típus nyilvántartásba vételének kötelezettsége (ill. mentessége): A Magyarországon használt szélessávú adatátviteli berendezéseket általában hatósági típusnyilvántartásba kell venni. Egy szűk kategóriája van a berendezéseknek, amelyek mentességet kapnak a hatósági nyilvántartásba vétel alól. A mentesítés feltételeit az Európai Unió (EU) határozta meg. A típus nyilvántartásba vétele alól azok a berendezés típusok mentesek, amelyek az EU által meghatározott u.n. harmonizált frekvenciasávokban működnek és betartják a harmonizált működés feltételeit.

12 Hálózattervezés 2012. nov. 13.12 Berendezés használat

13 Hálózattervezés 2012. nov. 13.13 Rádiószolgálati/rádióalkalmazási prioritás: A Nemzetközi Rádiószabályzat a rádiószolgálatokat, ill. rádióalkalmazásokat zavartatási és interferencia- védettségi szempontból prioritási kategóriákba sorolja. A rádiós hozzáférési eszközök szabályozása megfelel a Nemzetközi Rádiószabályzat követelményeinek. Rádiós hozzáférési eszközöknél elsődleges és harmadlagos prioritás van (ezekre az eszközökre másodlagos prioritási kategória nem alkalmazható). A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatát (FNFT) elrendelő kormányrendelet az alábbi módon definiálja az elsődleges és harmadlagos prioritást.

14 Hálózattervezés 2012. nov. 13.14 Az elsődleges rádiószolgálat állomása: –a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték; –b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat már korábban kijelölték. – A harmadlagos rádióalkalmazások rádióállomásai: –a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat rádióállomásainak; –b) nem tarthat igényt védelemre más rádióállomások által okozott káros zavarásokkal szemben.

15 Hálózattervezés 2012. nov. 13.15 2,4 GHz-es sávú RLAN használat Frekvenciasáv: 2400 – 2483,5 MHz a) A sáv általános használata és zavarviszonyai A sávot kijelölték ipari, tudományos és orvosi eszközök működtetésére. Az ipari használat jellegzetes példája az a nagyszámú háztartási mikrohullámú sütő, ami a 2,4 GHz-es sávban működik. Az ipari berendezések mikrohullámú zavarkisugárzása a sávhasználat alapvető meghatározója. A 2,4 GHz-es sávot kijelölték továbbá kis hatótávolságú eszközök (távirányítók, riasztók, stb.) működtetésére. Ezek az eszközök tovább növelik a nem ellenőrizhető zavarszintet. Ebben a kisugárzásokkal erősen terhelt frekvenciasávban megengedett a kis hatótávolságú rádiótávközlés is. Tudatában kell azonban lenni annak, hogy a távközlő eszközök működtetése során mindig lehet zavaró interferenciára számítani. A távközlési sávhasználat prioritási foka harmadlagos. Ez azt jelenti, hogy a berendezések nem tarthatnak igényt interferencia-védelemre más eszközök zavarásával szemben. A 2,4 GHz-es távközlés az egyszerűség és könnyű megvalósíthatóság miatt népszerű. Az elterjedt használat és az állomások nagy száma következtében mostanra már a 2,4 GHz-es távközlési összeköttetések kölcsönös egymásra hatása vált a zavarok elsődleges okozójává.

16 Hálózattervezés 2012. nov. 13.16 A 2,4 GHz-es sáv távközlési használata A sávhasználatot meghatározó műszaki szabályozás csak a kötelezően betartandó teljesítményszinteket limitálja, az alkalmazott technológiára nem tesz megkötést, tehát technológia-semleges. Az előírások betartása mellett bármilyen rádiótávközlési átviteli alkalmazás megvalósítható. A teljesítmény-korlátozási előírásból adódóan a 2,4 GHz-es távközlési alkalmazások általában 150 m-nél kisebb távolságú átvitelre használhatók előnyösen. Jellegzetes alkalmazások: –– Bluetooth (6. függelék), általában 10 m-nél kisebb távolságra; –– HomeRF, általában 50 m-nél kisebb távolságra; – WiFi, az RLAN egy jellegzetes megoldása, amelyik az IEEE 802.11 szabvány előírásainak tesz eleget (6. függelék), általában 150 m-nél kisebb távolságra.

17 Hálózattervezés 2012. nov. 13.17 A 2,4 GHz-es RLAN-ok előnyösen épületeken belüli hozzáférési rendszerekhez használható. Külső téri RLAN (azaz ORLAN) nincs ugyan tiltva, de műszakilag rendkívül előnytelen ebben a frekvenciasávban (a CEPT deklarációja szerint nem rendeltetésszerű rádióhasználatnak minősíthető). Külső téri átvitelre az 5470 – 5725 MHz sávú ORLAN és WMAN eszközök javasolhatók.

18 Hálózattervezés 2012. nov. 13.18 A 2400 – 2483,5 MHz es sávban használt rádióállomások üzemeltetési feltételei: –EIRP maximum 100 mW Spektrális teljesítmény sűrűség FHSS esetén: max. -10 dBW/100 kHz, FHSS-től eltérő rendszer esetén: max. -20 dBW/1 MHz, –Berendezésre meghatározott adatsebesség: min. 250 kbit/s, –Antenna: integrált (nincs antenna-csatlakozó), –vagy –dedikált (a berendezés tartozékát képező külső antenna) A műszaki specifikáció technológia-semleges. Sokfajta különböző szabványnak eleget tevő berendezés kielégíti a műszaki specifikációt, így a Bluetooth, HomeRF és WiFi is.

19 Hálózattervezés 2012. nov. 13.19 Az igen elterjedt WiFi a IEEE 802.11 szabvány előírásait teljesíti. Ebben a szabványban a csatornaosztás definiálva van

20 Hálózattervezés 2012. nov. 13.20

21 Hálózattervezés 2012. nov. 13.21 The IEEE 802.11 Wireless LAN Standard 802. 11 a5GHz, 54 Mbps 802. 11 b2,4 GHz, 11Mbps 802. 11 dMultiple regulatory domains 802. 11 eQuality of Service (QoS) for Voice and Video over W-LAN 802. 11 fInter-Access Point Protocol (IAPP) 802. 11 g2,4 GHz 54 Mbps 802. 11 hDynamic Frequency Selection (DFS) and Transmit Power Control (TPC) 802.11 iSecurity 802. 11 jJapan 5GHz channels (4,9-5,1 GHz) 802. 11 kMeasurement 802. 11 mMaintenance 802. 11 nHigh speed

22 Hálózattervezés 2012. nov. 13.22

23 Hálózattervezés 2012. nov. 13.23 A 2454 – 2483,5 MHz-es sávban az alacsony teljesítményjellemzők mellett harmonizált sávú a működés, de egy bizonyos teljesítményszint fölött nem harmonizált sávú működés definiálandó. A harmonizált és nem-harmonizált működési tartományt elválasztó teljesítmények: EIRP: 10 mW –Teljesítménysűrűség FHSS esetén: -20 dBW/100 kHz FHSS-től eltérő rendszer esetén: -30 dBW/1 MHz A harmonizáltság akkor teljesül, ha mindkét teljesítmény- típusú mennyiség a saját elválasztó értéke alatt marad.

24 Hálózattervezés 2012. nov. 13.24

25 Hálózattervezés 2012. nov. 13.25 Media Access Control (MAC) MAC is mandatory for all stations MAC is to assemble data into a frame including local address and error detection field MAC checks the frame address, perform error correction on the frame, disassemble the frame and passes it to the Logical Link Control. The LLC identifies higher layer programs to handle the data and provides and interface to these higher-layer programs while perform flow and error control.

26 Hálózattervezés 2012. nov. 13.26 Collision Avoidance Approach The access method differs from the wired Ethernet’s CSMA/CD (Carrier Sensing Media Access and Collision Detection) operation. 802.11 networks use a collision avoidance approach (CSMA/CA) Collisions are avoided rather than detected. This avoidance approach requires each station to listen for transmission from the others. If the channel is idle, this indicates that no one else is currently transmitting and thus the station can now transmit.

27 Hálózattervezés 2012. nov. 13.27 Timing and Power All station clocks within a BSS are synchronized by means of the periodic transmission of a time stamped beacon signal received from the APs. Stations employ two power-saving modes: the awake and doze modes. In the awake mode, stations are fully powered and can receive packets at any time. Stations must inform the AP before entering the doze mode. In the doze mode, stations cannot receive packets. Each stations wake up periodically to listen for bacon signals to indicate whether the AP have messages for it.

28 Hálózattervezés 2012. nov. 13.28 Beaconing Every 100 ms, all APs send out a 50 byte frame containing an ID for its specific WLAN and a time stamp that is used by all stations that intend to access the network and transmit through a wireless AP. The time stamp is used to synchronize each station’s local clock. The beacon message includes the speeds supported by the AP and the supported modulation technique. The User Stations listen to all the beacons received on every channel from a number of APs in the building and choose the one that has the strongest signal.

29 Hálózattervezés 2012. nov. 13.29 Sending Station Receiving Access Point Two Way Access and Transmission Sequence Data Transfer Acknowledgement of Transfer Data Transfer Acknowledgement of Transfer (It is not uncommon for transmitted frames not to be successfully received due to the errors in the over-the-air transmission and competing signals.)

30 Hálózattervezés 2012. nov. 13.30 Sending Station Receiving Access Point Four Way Access and Transmission Sequence Request to Send Clear to Send Data Transfer Acknowledgement of Transfer (used to further ensure transmission reliability) Request to send message containing a source address, destination address, duration of the transaction Clear to send message containing the same information or a denial message

31 Hálózattervezés 2012. nov. 13.31 Media Access Methods for Control of Access to the Network 1.The distributed access control where each mobile unit makes access decision independently 2.The centralised decision making (polling) approach where a central access protocol controls which stations can access the network by means of a centralized polling mechanism

32 Hálózattervezés 2012. nov. 13.32 The distributed Access and Avoidance Method Each station implements the DCF protocol as the means of determining whether there is competing traffic to the AP, which must be avoided. Thus avoidance is the approach 802.11 devices pursue, which is facilitated with the DCF protocol.

33 Hálózattervezés 2012. nov. 13.33 Inter-frame Space IFS Back-off time Distributed Coordination Function (DCF)

34 Hálózattervezés 2012. nov. 13.34 The Point (Centralized) Control Function Stations can communicate their need for a special service to a centralized coordination function, identifying themselves as one of the special point control function (PCF) stations. Stations must be necessity cycle between PCF mode and DCF mode to ensure that time- sensitive transmission doesn’t block out all other types of transmissions and other users.

35 Hálózattervezés 2012. nov. 13.35 The MAC Frame Format The MAC header contains protocol and control information, the destination and source hardware address, and a cyclic redundancy check for error detection and correction

36 Hálózattervezés 2012. nov. 13.36 The MAC Frame Fields The 802.11 protocol version The 802.11 frame type (control frame, management frame, or containing user’s data) Data whether destined or leaving the DS Indicator whether or not more frames are follow present frame An indicator that specifies whether the present frame is a retransmission of a previously lost or damaged frame. Duration and connection ID, Sequence control number, Source and destination hardware address.

37 Hálózattervezés 2012. nov. 13.37 The Logical Link Control Fields Th LLC is common to all 802 networks. It provides for connectionless unacknowledged, connectionless acknowledged, and connection oriented networks. Contain the destination and source service APs. Provide for the acknowledgement of each frame. There is no flow or error control mechanism beyond the CRC field. Each datagram contained in a MAC frame is acknowledged.

38 Hálózattervezés 2012. nov. 13.38

39 Hálózattervezés 2012. nov. 13.39

40 Hálózattervezés 2012. nov. 13.40

41 Hálózattervezés 2012. nov. 13.41

42 Hálózattervezés 2012. nov. 13.42

43 Hálózattervezés 2012. nov. 13.43

44 Hálózattervezés 2012. nov. 13.44

45 Hálózattervezés 2012. nov. 13.45

46 Hálózattervezés 2012. nov. 13.46

47 Hálózattervezés 2012. nov. 13.47

48 Hálózattervezés 2012. nov. 13.48

49 Hálózattervezés 2012. nov. 13.49

50 Hálózattervezés 2012. nov. 13.50

51 Hálózattervezés 2012. nov. 13.51

52 Hálózattervezés 2012. nov. 13.52

53 Hálózattervezés 2012. nov. 13.53

54 Hálózattervezés 2012. nov. 13.54

55 Hálózattervezés 2012. nov. 13.55

56 Hálózattervezés 2012. nov. 13.56

57 Hálózattervezés 2012. nov. 13.57

58 Hálózattervezés 2012. nov. 13.58

59 Hálózattervezés 2012. nov. 13.59

60 Hálózattervezés 2012. nov. 13.60

61 Hálózattervezés 2012. nov. 13.61

62 Hálózattervezés 2012. nov. 13.62

63 Hálózattervezés 2012. nov. 13.63

64 Hálózattervezés 2012. nov. 13.64

65 Hálózattervezés 2012. nov. 13.65

66 Hálózattervezés 2012. nov. 13.66

67 Hálózattervezés 2012. nov. 13.67

68 Hálózattervezés 2012. nov. 13.68

69 Hálózattervezés 2012. nov. 13.69

70 Hálózattervezés 2012. nov. 13.70

71 Hálózattervezés 2012. nov. 13.71

72 Hálózattervezés 2012. nov. 13.72

73 Hálózattervezés 2012. nov. 13.73

74 Hálózattervezés 2012. nov. 13.74

75 Hálózattervezés 2012. nov. 13.75

76 Hálózattervezés 2012. nov. 13.76

77 Hálózattervezés 2012. nov. 13.77


Letölteni ppt "Hálózattervezés 2012. nov. 13.1 WiFi hálózatok tervezése 13. Előadás Takács György Felhasználva az NMHH és Anders Nilsson anyagait."

Hasonló előadás


Google Hirdetések