Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OPERÁCIÓS RENDSZEREK A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OPERÁCIÓS RENDSZEREK A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok."— Előadás másolata:

1 OPERÁCIÓS RENDSZEREK A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok

2 Vadász2 A mai program A processz és a processz kontextus fogalmak Kontextus váltás (processz – rendszer – processz kontextus) Processz kontroll, rendszerhívásai Processz állapotok, állapotátmenetek, futási mód A taszk, processz, fonál fogalmak

3 Vadász3 A CPU által végrehajtott instrukciófolyam Hogyan működik a számítógép: a CPU veszi a soron következő instrukciót és végrehajtja … Van képzetünk az instrukciófolyamról. Ez struktúrálatlan. A HW ad egy struktúráltságot: felhasználói módban/kernel módban végrehajtott instrukciófolyam szakaszok vannak. Köztük a trap és a visszaállítás.

4 Vadász4 Az instrukciófolyam másik struktúrálása Logikailag szakaszoljuk az instrukciófolyamot Egy adott program futásához tartozó instrukciófolyam a kezdetétől a végéig egy szakasz Ez a job/taszk/processz Ez a szakaszolás nem következik a hardverből Ezt a szakaszolást az OS végzi A processzhez persze az instrukciófolyamon kívül az adatai (és még további információk) is hozzátartoznak...

5 Vadász5 A folyamat fogalma A folyamat (processz, taszk) egy végrehajtási példánya egy párhuzamosságot nem tartalmazó végrehajtható programnak. Processz   végrehajtható program Pongyolán: processzben fut a program. A processzhez dedikált PC tartozik, ami egyetlen helyre tud mutatni a program szövegben

6 Vadász6 Folyamat tartalom (Process Context) A folyamat kontextus: adatstruktúrákba rendezve minden olyan információ, ami a folyamat futásához szükséges. Minden olyan információ, ami a rendszer számára szükséges, hogy a CPU-t a folyamatok között kapcsolja, a folyamatok szekvencialitásának illúzióját biztosítva. “Tartalom“ szerint: - a program kódszegmensei (instrukciók sorozatai), - a program adatszekciói (inicializált adatszekciók, konstans szekciók stb.), - a processz veremtárai, -a processz menedzselési információi (állapotokat leíró, számlázási, hozzáférési stb. információk, erőforrás leírók) -Regisztertartalmak.

7 Vadász7 A processz kontextus Egy szemléletmód: hardver kontextus: HW regiszterek, MMU regiszterek stb. (volatile context/environment) szoftver kontextus (Address space) Egy másik szemléletmód: felhasználói szintű kontextus, amit a felhasználói címtartomány (User Level Address Space) címez rendszer szintű kontextus (System Address Space)

8 Vadász8 Futási mód - kontextus - címtartomány Emlékezz: módváltás=trap/kivételes esemény/IT User mód User Address Space Kernel mód Kernel Address Space Processz kontextus (program, adat, verem) Admin. adatok Kivétel kezelők, szolgáltató rutinok stb. System Stacks, IT handlerek, ütemező stb. A processz javára

9 Vadász9 Futási mód - kontextus -címtartomány A processz címtartományának –Egy része a felhasználói címtartomány. Processzenként szétválasztott memóriaterületet címez. –Egy része kernel szintű címtartomány. Minden processz ugyanazt a kernel memóriarészt címezi Fontosak az MMU regiszterek (VM címleképzéshez). Ezek is részei a processz kontextusnak. Fontos fogalom a futó processz (kurrens) –MMU regiszterei segítik a címleképzést

10 Vadász10 Egy kérdés, és a válasz … Van már fogalmunk a processz címtartományairól és a kontextusáról. Mi van a kernel kóddal? Az tartozik valamilyen kontextushoz? A válasz: Bizonyos kernel szolgáltatások kliens-szerver módban, önálló processzekként teljesítődnek. Saját processz kontextusuk van, IPC-vel kérhetők szolgáltatásaik. Mások: rutinok a kernelben –Egyes rutinok a futó processz javára dolgoznak (sycall, kivételkezelők) –Az IT kezelőknek (valószínűleg) nincs közük a futó processzhez. Lehet, nincs is futó processz.

11 Vadász11 Tovább a válasz … A futó processz javára dolgozó kernel rutinok a processz kontextusán (fölötte) futnak –Ekkor a kernel közvetlenül elérheti a futó processz kontextusának elemeit –A független processz modellből levezethető tárgyalásban a kernel kódok, adatok nem is részei a processz kontextusnak (fölötte fut). De egy másik tárgyalásmód szerint részei (kontextusán fut) Az IT kezelők semmiképp nem részei egyetlen processz kontextusnak sem. Nem processz kontextusban futnak, minden processz kontextusa fölött: rendszer kontextusban

12 Vadász12 Tovább a válasz … Tárgyaljuk így: A CPU futhat egy processz kontextusán (kontextusában) –Felhasználói módban: a program kódját futtaja –Kernel módban: Sycall rutint, kivételkezelőt futtat. Ezek közvetlenül elérhetik a processz címtartományát A CPU futhat rendszer kontextusban –Kernel módban: IT kezelést végez, tevékenysége nem köthető egy processzhez (sem). Valamely processz kontextusa csak közvetetten érhető el. Van processz kontextus váltás (két processz közti akció), és van processz kontextusról rendszer kontextusra való váltás: egyszerű kontextus váltás (futó processz MMU regiszterei helyett rendszer MMU regiszterek betöltődnek, ez „olcsóbb”) fogalom

13 Vadász13 A processz kontextus adatstruktúrái –Process Table Entry (kernel címtartományban) a processz kreáláskor keletkezik, nem kisöpörhető: rezidens, "statikus" adatokat tartalmaz (melyek a processz létezését jelzik, de nem elegendőek a futásához): –azonosítók (pid, pname, statikus kvóták, attributumok), –kód és adatszegmens pointerek és hosszok, –vermek hossza stb. –Processz leíró (Process Descriptor) a processz futtathatóvá válásakor keletkezik, esetleg kisöpörhető: nem feltétlenül rezidens, "dinamikus" adatokat tartalmaz (melyek a processz futásához is kellenek): –volatile kontextus (regisztertartalmak: PC, PSW stb.), –ütemezési, számlázási, állapot információk, –vermek pointerei stb.

14 Vadász14 A processz kontextus adatstruktúrái A kiinduló pont A processz tábla (Process Table) A kernel által kezelt, adott méretű táblázat (array of structure), melynek egy-egy bejegyzése egy-egy processz vezérlő blokk (process table entry). A tábla mérete kritikus. Mi történne, ha betelne? Processz vezérlő blokk (Process Control Block) –folyamat azonosítási információi (pid, ppid, pname) –folyamat számlázási információi (CPU használat stb.) –időkiosztással (scheduling) kapcsolatos információk –erőforrás használati határértékek (limitek, kvóták) –mutatók a kontextus további részeire stb. –next/prev pointerek láncolt listákhoz. –( Más elnevezések is lehetnek)

15 Vadász15 u-area proc-structure Process Table Processzenkénti region table Közös region table Memória Unix processz kontextus adatstruktúrái

16 Vadász16 Unix processz kontextus adatstruktúrái Proc structure (olyan adatok, melyek akkor is kellenek, ha kisöprött a processz) –uid, gid, pid, ppid (azonosítók) –program méret, memóriaigény –állapotjelzők a memóriamenedzseléshez, a globális ütemezéshez –szignál mezők stb. U area (1K-4K)(kisöpörhető, kilapozható; olyan információk, melyek akkor kellenek, ha a processz nincs kisöpörve) –user structure + mutató a kernel veremre erőforrás limitek, kvóták, default eszköz, dir, terminál nyitott I/O folyamok leírói, idő, számlázási információk az ütemezéshez stb.

17 Vadász17 Unix processz kontextus komponensek Felhasználói szintű kontextus Program szöveg Adatok Veremtár Osztott adatok Rendszer szintű kontextus statikus része Process Table bejegyzése U Area Processzenkénti Region Table Felhasználói szint Keret az 1. rétegnek Keret a 2. rétegnek Keret a 3. rétegnek A kontextus statikus része A kontextus dinamikus (volatile)része

18 Vadász18 Összefoglalás Vettük a processz fogalmat, szétválasztva a program - processz fogalmakat. a processz kontextus fogalmat –tartalom szerint, –adatstruktúráival, –címtartományok szerint. Kérdés: miért jó a processz koncepció? Milyen előnye van?

19 Vadász19 Folyamatok vezérlése (Process Control, Process Management) A folyamatok születnek, élnek, valamilyen feladatot végeznek, –versenyeznek erőforrásokért, –osztoznak erőforrásokon, –kommunikálnak, együttműködnek, –szinkronizáció köztük. Végül exitálnak. Általában processzt csak processz kreálhat. Így: szülő - gyermek kapcsolat lehet közöttük. Van ősszülő processz. (Lehetnek a rendszer betöltéskor keletkező processzek, amiknek nincs szülője.)

20 Vadász20 A processzek élete Szülő folytatja futását gyermekével párhuzamosan Szülő megvárja, amíg gyermekei befejeződnek A szülő és gyermeke osztozik az erőforrásokon Részben, alig, vagy egyáltalán nem osztoznak Processzek együttműködése –Független processzek (nincs hatásuk egymásra) –Kooperáló/versenyző processzek

21 Vadász21 A független processz modell A kernel saját virtuális gépet biztosít minden processznek. Ezen a processz szekvenciálisan fut. Saját időtere van, csak ezt látja … Egy rendszerhívás a virtuális gép egy virtuális instrukciója. Saját időterében megszakíthatatlan. A kivételes esemény, a megszakítás a virtuális gép számára esemény, le tudja kezelni. Nem szükségesek a processz állapot, állapotváltás, az ütemezés, módváltás fogalmak sem … Ez egy idealizált modell. Nem igaz, hogy a processzeknek nincs hatásuk egymásra …

22 Vadász22 A kooperáció A kooperáció kiváltó oka –Információ osztás, pl. közös fájlok stb. –Sebesség növelés. Feltétel: több CPU, vagy I/O csatorna –Modularitás (bonyolult rendszerek dekompozíciója) –Kényelem (pl. editál-fordít párhuzamosan a felhasználó) Mit kíván a kooperáció? –Processzek közötti kommunikációs mechanizmusokat (IPC mechanizmusokat). –Kölcsönös kizárási mechanizmusokat.

23 Vadász23 Processz kontroll rendszerhívások Processz kreáció hívásai –fork(), vfork(), system(), clone() LINUX, ptrace() Statikus kontextus megváltoztatása –execl(), execlp(), execle(), execv(), execvp() Processz terminációval kapcsolatos hívások –exit(), _exit(), abort() (a szignálkezelők is terminálhatnak) –atexit(), on_exit() // terminációt befolyásoló hívások –wait(), waitpid() // terminációt kiváró hívások Segítő hívások –sleep(), pause(), szignálkezelések, attribútum lekérdezések és beállítások stb.

24 Vadász24 Processz kreáció A kernel elkészíti a processz tábla bejegyzést; memóriát biztosít a kód és adatszegmenseknek, inicializál; elkészíti a processz leírót, memóriát biztosít a vermeknek; Elkészíti a regiszter kontextust (a PC értéket kap); futtatható állapotba teszi a processzt.

25 Vadász25 Processz befejeződés Az exit/return rendszerhívás család egyik tagjának meghívása, vagy a vezérlésnek a main függvény utolsó utasításának végrehajtása a normális termináció –A termináció során „háztartási munka” folyik, –Az atexit() és on_exit() hívásokkal befolyásolhatjuk ezt. –Néhány mozzanat a háztartási munkából: Processz szignáloz a szülőjének, hogy exitál; Gyermekeit átadja más processznek, hogy azok legyenek s szülők; (Esetleg) leszármazottainak szignáloz (pl. üléslétesítő processz SIGHUP szignált küld). Az abort() rendszerhívás erőszakosan terminálja hívóját. A szignálok (az alapértelmezési szignálkezelők) többnyire szintén terminálnak.

26 Vadász26 Processz kreáció: fork() A fork és a join mechanizmus –A fork az instrukciófolyamot két párhuzamos ágra osztja, elágaztatja, –a join pedig a két ágat összeolvasztja. A fork() POSIX, Unix rendszerhívás a processz instrukció folyamát úgy ágaztatja ketté, hogy az egyik ág a hívó processz instrukció folyama marad, a másik ág számára pedig gyermek processzt kreál A szülőben a fork-kal szétválasztott ágakat a wait() v. waitpid() POSIX hívással lehet összeolvasztani: a szülő megvárja gyermekének terminálódását.

27 Vadász27 Gyermek processz készítés: fork() Szintaxisa –Prototípus deklarációja: pid_t fork(); –Hívása: #include... pid = fork()...

28 Vadász28 A fork szemantikája Készít gyermek folyamatot, melynek kontextusa a pid-et és az időfelhasználást kivéve ugyanaz, mint a készítőjé (ugyanaz a szöveg, ugyanott fut!) A pontos egyezőségekért, különbözőségekért nézzék a man fork-ot!

29 Vadász29 A fork „tevékenysége” Ellenőrzi, készíthető-e a gyermek. Meghatározza a gyermek pid-jét. Előkészíti a VM kisöprési/kilapozási területét Bejegyzést készít a processz táblába a gyermek számára –Bizonyos adatok a szülőtől jönnek (uid, gid, signal mask, ppid), mások 0-val, vagy a processzre jellemzően indulnak (idők) VM címleképző táblá(kat) allokál a gyermeknek Elkészíti a processz leírót (másolja a szűlőjét, majd a gyermek címleképzéséhez igazítja). Ezzel a szülő kontextusának logikai másolatát elkészíti. A nyitott adatfolyamok hivatkozásait inkrementálja. Inicializálja a gyermek HW kontextusát (a szülő regisztereit másolva), futtatható állapotba teszi a gyermeket. Mindkét processzben visszatér: – szülőben a gyermek pid-jével (negatív értékkel, ha hiba van), – gyermekben 0 értékkel.

30 Vadász30 Egy egyszerű példa … main() { intpid, gpid; pid = getpid(); if((gpid = fork()) == 0){ /* Itt a gyermek fut */ gpid = getpid(); exit(0); /* Gyermek befejeződik */ } /* itt a szulo fut */ exit(1);/* Szulo befejeződik */ }

31 Vadász31 Két kérdés … Hány processz fut, ha a fenti programot futtatjuk? (Feltesszük, minden fork() sikeres). És itt? main() { if (fork() /*1*/) exit(1); else if (fork() /*2*/) exit(2); else fork() /*3*/; exit(3); } main() { int i; for (i=0; i<3; i++) fork(); }

32 Vadász32 A 2-es példa magyarázata Az első processzben végrehajtódik az /*1*/ fork, készül a második processz. Mindkettőben visszatér: az első exitál, a másodikban ráfut a /*2*/-es forkra. A másodikban végrehajtódik a /*2*/ fork, készül a harmadik processz. A /*2*/ fork a másodikban nem nullával tér vissza: exitál a második. A harmadikban nullával tér vissza: ráfut a /*3*/-as forkra. Ez elkészíti a negyedik processzt is. A harmadik és a negyedik az utolsó exit-en exitál. main(){ if (fork() /*1*/) exit(); else if (fork() /*2*/) exit(); else fork() /*3*/; exit(); }

33 Vadász33 Statikus processz kontextus megváltoztatása Új programot tölt a kontextusra. Az exec* család Egyikük deklarációjának szintaxisa: int execl(char *path, char *arg0[, char *arg1,…](char *) 0); Visszaad: státust. Hívása: #include int status;... status=execl(”/public/myname/myexec_file”,”pname”,”elso”, ”masodik”,NULL);

34 Vadász34 Az exec? lépései Elemzi a path-ot, ellenőrzi, hogy futtatható-e (permissions, executable, SUID, SGID) Másolja az argumentumokat és beállítja a lörnyezetet (environment) VM-hez swap területet allokál, a régit elereszti VM-hez címleképző táblá(kat) allokál, felállítja az új címtartományokat Default szignálkezelést állít be (a blokkolt vagy ignorált szignálokat megtartja) Inicializálja a HW kontextust (PC felveszi a belépési pont címet, többi regiszter nullázódik)

35 Vadász35 Esettanulmányok Nézzék a http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL202/Peldaprogramok/ helyet. http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL202/Peldaprogramok/ Itt a …/proc jegyzékben a következő fájlok:…/proc –system-syscall-pelda.c// system() rendszerhívások –szulo-gyermek-egyutt-fut.c// fork() hívás –fork-exec-villak.c & echoall.c // fork után execle és execlp A következő fájlok processz terminálódási példák: –processz-terminalodasok.c// különböző terminálódások –processz-terminalodas-2.c// terminálódó processz gyermekei esete –zombie-processz.c// zombie előállítás

36 Vadász36 Foglaljunk össze! Tudunk processzt kreálni, statikus kontextust váltani a fork-exec "villával". Az exec*() hívásnál argumentumokat adhatunk át a main()-nek! Érdemes megnézni a wait() SVID, waitpid() POSIX, wait3() BSD hívásokat, ezekkel a szülő megvárhatja a gyermeke lefutását! Processzek terminálódását elérhetjük az exit() rendszerhívásokkal. Az exit során „háztartási munkát” végeztethetünk. Most újabb téma jön: processz állapotok

37 Vadász37 Processz állapotok Az OS szempontjából nézve –több processz (futó program) létezik a rendszerben, –ezeknek aktivitása van, futásuk közben különböző állapotokat vehetnek fel. Az operációs rendszernek nyomon kell követni az állapotokat, állapotváltozásokat, hogy erőforrásokat és szolgáltatásokat biztosítson a processzek számára. A "global system state" a létező processzek állapotainak összessége.

38 Vadász38 Egy processz állapotai A legalapvetőbb állapotok: –Futó állapot (running, current stb.). A processzé a CPU. –Futásra kész állapot (ready, computable etc.). A processz számára minden erőforrás rendelkezésre áll, kivéve a CPU-t. A CPU-t igényli a processz. –Blokkolt állapot (blocked, sleeping stb.) A processz a CPU- n kívül valamilyen erőforrást igényel még. Előbb ezt kell megkapja, csak utána vehet részt a CPU-ért való versengésben. –A futásra kész és a blokkolt állapotokat együtt szokás várakozó (waiting) állapotoknak is nevezni. Általában az állapot elnevezésekben sok változat van.

39 Vadász39 Processz állapotok, állapotátmenetek blokkolt futó kész signal/assign sleep/wait/request preempt schedule/run várakozó Ellipszisek az állapotok, nyilak az állapotátmenetek Más elnevezések is szokásosak (pl. ready=computable=on, blocked=sleeping=suspended, running=current=active stb.) Mi válthatja ki az átmeneteket? Látható a Process Context Switch jelenség

40 Vadász40 Az állapot átmenetek A wait/sleep/request állapotátmenetet maga a processz "okozza", azzal, hogy bejelenti igényét valamilyen -a processzortól különböző - erőforrásra (pl. bufferre, diszk blokkra, eseményre stb.) A signal/assign állapotátmenetet rendszerint egy IT kezelő (handler) rutin "okozza", jelzés, hogy már rendelkezésre áll az a más erőforrás. A elvétel (preempt) és a kioszt (schedule/run) állapotátmeneteket az ütemező (scheduler/dispatcher) "hajtja végre".

41 Vadász41 A Process Context Switch A CPU "kapcsolása" két processz között. Egyik "elveszti" a CPU-t, a másik megkapja. Mindig két processz vesz részt benne, –az egyiknél wait/sleep/request (maga "mond le" a CPU-ról) vagy preempt (elveszik tőle a CPU-t, bár még használná) állapotátmenet történik, –a másiknál a schedule/run átmenet (megkapja a CPU-t). Figyeljük meg: blokkolt processz állapotból előbb kész állapotba kell jutni, hogy a „kapcsolásban” részt vehessen processz!

42 Vadász42 Egy bővebb - de általános - állapot diagramm running blocked ready non existent suspended blocked suspended ready zombie exit wait suspend resume preempt-schedule suspend resume signal create delete

43 Vadász43 A processz állapotok nyilvántartása A kontextusban (rendszerint a PCB-ben) rögzítettek az állapotok, de láncolt lista adatszerkezeteken, sorokon (queues) is! Sorfej Ready queue Blokkolt processzek sorai NULL head tail head tail head tail head tail MT1 queue Disk1 queue Terminal queue PCB NULL PCB NULL PCB

44 Vadász44 A láncolt listák és a Context Switch Sorfej Ready queue NULLhead tail PCB2 PCB6 Sorfej Run queue NULL head tail PCB1 Sorfej Ready queue NULLhead tail PCB6 PCB1 Sorfej Run queue NULL head tail PCB2 A PCB1 processz időszelete letelt, preempcióval elveszik tőle a CPU-t

45 Vadász45 Processz állapot - processz futási mód A futási módok alapvetően a CPU jellemzői: –felhasználói (normál, user) mód, –kernel (privilegizált, védett) mód: ebben szélesebb címtartomány, bővebb utasításkészlet. Mivel a a CPU regiszterek is hozzátartoznak processz kontextushoz (dinamikus/volatile kontextus), mondhatjuk: a processzeknek is van futási módjuk. Különböztessük meg az állapotot a futási módtól!

46 Vadász46 Futási mód - kontextus Emlékezz: módváltás=trap/kivételes esemény/IT User mód User Address Space Kernel mód Kernel Address Space Processz kontextus Program, adat, verem Admin. adatok Kivétel kezelők, szolgáltató rutinok stb. System Stacks, IT handlerek, ütemező stb. A processz javára

47 Vadász47 Processz állapotok (Bach szerint) U Run K Run ReadySleep Preem -ted Zombie fork ret exit wait signal schedule preempt (i)ret/ exec syscall, it, trap trap, it, iret

48 Vadász48 U Run K Run ReadySleep Zombie fork trap, it, iret exit wait signal schedule preempt (i)ret/ exec syscall, it, trap Processz állapotok

49 Vadász49 Taszk, processz, fonál Ismerjük a klasszikus processz fogalmat. A modern OS-ek (és alkalmazásfejlesztők) támogatják a konkurens programozást, a párhuzamosságot … Fonál (thread): a CPU használat alapegysége, egy szekvenciálisan futó instrukciósorozat, van dinamikus kontextusa (regiszterkészlete, verme). Osztozik más fonalakkal egy taszk statikus kontextusán (címkészlet: adat, kód; stb.). A fonalak valódi vagy pszeudó párhuzamosságban futhatnak. Taszk: van statikus kontextusa (címkészlete, erőforrásai: nyitott I/O-k, adminisztrációs információk, szignálok stb.) Fonál nélkül egy taszk passzív entitás. Egy taszk egyetlen fonállal: a klasszikus processz. További egységek programozói szemmel: rutinok, utasítások, instrukciók

50 Vadász50 Párhuzamosság A valódi párhuzamosság attól függ, hány processzor van … hány processzort használhat egy alkalmazás A klasszikus processz koncepciójú multitasking vagy multiprocessing rendszereken is van párhuzamosság –Előzőn pszeudó –Másodikon már valódi A fonál koncepció (többprocesszoros rendszeren) kiterjeszti a párhuzamosságot, de konkurens programozási módszereket igényel …

51 Vadász51 Konkurencia Az alkalmazás fejlesztéséhez kapcsolódó fogalom A konkurens programozás lehet rendszer szintű, vagy felhasználói szintű, vagy vegyes … –Rendszer szinten a fonál kontrollhoz (kreálás, terminálás, attribútum lekérdezés-beállítás stb.) rendszerhívások biztosítottak A kernel „ismeri” a fonalakat, allokál nekik CPU-t, ütemezi őket, nyilvántartja állapotukat stb. – Felhasználói szinten a fejlesztőhöz adott RTL rutinok végzik a fonál kontrollt (kreáció, megszüntetés, állapot nyilvántartás, ütemezés). Olcsóbb. A kernelnek nincs is tudomása a fonalakról. Miután felhasználói szintről a CPU allokálás védelmi problémákhoz vezetne, nem biztos, hogy valódi párhuzamosságot ad. De teljesítménynövelést azért adhat (a saját fonalak szinkronizációjával, ütemezésével) –Dual konkurencia: a fonál támogatás funkcionalitása megoszlik …

52 Vadász52 Taszk, processz, fonál Ellentmondásos a terminológia –Taszk vagy processz? (task, process) –Fonál, szál, könnyűsúlyú processz (thread, lightweight process: LWP) –Felhasználói szintű fonál (user thread) –Kernel fonál (kernel thread) –Kernel támogatott felhasználói fonál (kernel supported user thread)

53 Vadász53 A kernel fonalai Nem tartozik felhasználói taszkokhoz Kernel kontextusuk van A kernel menedzseli őket (kreáció, megszüntetés, állapot nyilvántartás, ütemezés, CPU allokálás és kapcsolás stb.) Viszonylag olcsó a menedzselésük Kernel funkciókat látnak el Ide tartoznak a kernel szintű taszkok kernel kontrollált fonalai is (ezeknek már taszk kontextusuk van)

54 Vadász54 Kernel támogatott fonalak Ezeket hívják (gyakran) könnyűsúlyú processzeknek (LWP) is Taszkhoz rendeltek, de a kernel ismeri őket Rendszerhívások kellenek a kontrolljukhoz (kreáció, megszüntetés, attribútum kezelés) A kernel nyilvántartja állapotukat, allokál nekik CPU-t, ütemezi és kapcsolja őket Viszonylag drága a menedzselésük Osztoznak a taszk kontextusán, erőforrásain Felhasználói taszkok ilyen fonalai felhasználói módban futnak

55 Vadász55 Felhasználó kontrollált fonalak A fejlesztő RTL rutinjait használva programozzuk őket (POSIX pthreads) A kernel nem is tud róluk A RTL rutinokkal kreáljuk, szinkronizáljuk, ütemezzük, kapcsoljuk őket. Állapotukat is csak a taszk tartja nyilván. Menedzselésük olcsó (nem kellenek rendszer-hívások) Osztoznak a taszk kontextusán (erőforrásain) A taszkhoz allokált processzoron is osztoznak, azaz csak pszeudó párhuzamosságban futhatnak. Természetesen felhasználói módban futnak

56 Vadász56 Taszk, K kontrollált fonalakkal Fut Ready Blokkolt Fut Ready Blokkolt fonál1 fonál2 Taszk A taszknak nincsenek állapotai. A fonalaknak viszont vannak. A fonalak (LWP) ütemezését - akár több CPU-ra - a scheduler végzi.

57 Vadász57 Taszk, U fonalak fut bl kesz bl fut kesz Run Blokkolt Ready Vannak taszk és fonál állapotok is. Run taszkállapotban mikor egy fonál blokkolódik, a taszk kiválaszt másikat és annak adja a CPU-ut. Ready taszkállapotban legalább egy fonál futásra-kész. Blokkolt taszkállapotban nincs kész fonál. A kernel nem is tud a fonalakról.

58 OPERÁCIÓS RENDSZEREK A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok Vége


Letölteni ppt "OPERÁCIÓS RENDSZEREK A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések