Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

2 Képzési kínálat Tanári szakképzettség megszerzése (bemeneti feltételek) Felvételi eljárás (jelentkezés, pontszámítás) Finanszírozás (ösztöndíjak, költségtérítés, diákhitel) Információforrások

3 Szakirányú továbbképzési szakok
Választható képzések Mesterképzések Szakterületi (diszciplináris) mesterképzések - diplomásoknak Tanári mesterképzések - főként pedagógusoknak Szakirányú továbbképzési szakok Szakterületi képzések - diplomásoknak Pedagógus szakvizsgás képzések - pedagógusoknak Egyéb képzések (bemeneti feltétel teljesítése) Részismeret megszerzésére irányuló képzések Alapképzési szakok Felsőfokú szakképzések

4 Diszciplináris mesterszakok
Mesterképzések Tanári mesterszakok angoltanár andragógustanár biológiatanár földrajztanár horváttanár / nemzetiségi horvát-tanár környezettan-tanár magyartanár orosztanár pedagógiatanár szlovéntanár / nemzetiségi szlovén-tanár technikatanár testnevelőtanár történelemtanár vizuális és környezetkultúra tanár Diszciplináris mesterszakok andragógia esztétika geográfus informatikus könyvtáros rekreáció szlavisztika

5 Szakirányú továbbképzési szakok
Magyar kultúra képviselet Interkulturális kommunikáció és menedzsment Magyar nyelv oktatás külföldieknek Szaktárgyak oktatása idegen nyelven Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő SZI képzés Gyakorlatvezető mentortanár Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára Felkészítő SZI képzés Munkahelyi egészségfejlesztés Életmód tanácsadó és terapeuta Bölcsészettudományi Kar Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar

6 Választható képzések - pedagógusoknak
Alapképzési szakok Felsőfokú szakképzések Valamennyi képzésről részletesebben tájékozódhat a felvételi portálon, a Szakajánló 2011 kiadványban.

7 Tanári szakképzettség megszerzése
a meglévő főiskolai szintű végzettség mester szintűre emelése (a korábbi egyetemi kiegészítőnek megfelelően) újabb tanári szakképzettség megszerzése mesterképzésben tanári szakképzettség megszerzése (bolognai alapképzésben végzettek számára) tanári szakképzettség megszerzése (tanári szakképzettséggel nem rendelkezők esetében)

8 Tanári szakképzettség megszerzése
A képzési idő (alapesetek) 2-5 félév a korábbi végzettség(ek) függvényében „kiegészítő” képzés: 2 félév újabb szakképzettség: félév* pedagógus végzettség esetén (pl. tanító): 3 félév (110 kredit megléte esetén, kivéve technikatanár) bolognai alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők esetén: 5 félév első tanári szakképzettség megszerzése egyetemi végzettséggel, vagy mesterképzéssel párhuzamosan: 3 félév (110 kredit megléte esetén)

9 Tanári szakképzettség megszerzése RÉSZISMERET megszerzése
A képzés főbb jellemzői: intézményi felvételi eljárás, nem központi!! (információk a felvételi portálon) 2 félévig tart arra irányul, hogy az új szakterületre vonatkozóan 50 kreditnyi meghatározott ismeretanyagot biztosítson a jelentkező számára költségtérítéses képzés (a költségtérítés nem átalány összeg, a teljesítendő kreditek arányában állapítja meg az intézmény)

10 Tanári szakképzettség megszerzése
A legfontosabb információk: Meglévő tanári szakképzettség esetén nem kell az alapszakot elvégezni! Bizonyos feltételek fennállása esetén korhatár nélkül államilag támogatott képzésre is be lehet kerülni! Első, vagy újabb tanári szakképzettség megszerzésére való jelentkezés esetén előzetes kreditbeszámítást kell kezdeményezni!

11 Jelentkezési határidő: 2011. február 15.
Felvételi eljárás Jelentkezési határidő: február 15. E-felvételi hitelesítés: február 23. (várhatóan) Felvételi vizsgák: június vége - július eleje Dokumentum pótlás végső határideje, sorrendmódosítás: július 7. (várhatóan) Ponthatár megállapítás (várhatóan): július 21. (várhatóan)

12 A Felvételi Tájékoztató megjelenése: 2010. december 15.
Felvételi eljárás Betűkódok: NYME-BTK NYME-MNSK NYME-TTMK A Felvételi Tájékoztató megjelenése: december 15. Hivatalos kiegészítés: legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal További információk:

13 Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre:
Felvételi eljárás Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre: „Felsőoktatási felvételi jelentkezés” 1380 Budapest, Pf. 1190 Az eljárási alapdíj Ft, Az alapösszegért 3 szakra (Á és/vagy K), összesen 6 helyre lehet jelentkezni. A további jelentkezésekért Ft kiegészítési díj fizetendő. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj(!) összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak (kritérium: ennek megfelelő dokumentumokkal való igazolása és jelölése a jelentkezési lapon) A jelentkezési lap megtalálható a Felvételi Tájékoztató mellékleteként, továbbá kérhető az Oktatási Hivatal Regionális Irodáiban, és elérhető korlátozott számban a felsőoktatási intézményekben is.

14 A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be.
Felvételi eljárás A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell. A rangsor (várhatóan) július 7-ig egy alkalommal módosítható.

15 Előzetes kreditbeszámítás
Felvételi eljárás Előzetes kreditbeszámítás Az adott kar Dékáni Hivatalnál kell kezdeményezni (levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.) A kreditbeszámításhoz be kell nyújtania: a leckekönyv olvasható másolatát az oklevél olvasható másolatát a kreditbeszámítási eljárási díj befizetéséről szóló banki kivonat másolatát Beküldési határidők: A május előtt oklevelet szerzett jelentkezők esetében: január 14. (A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező február 1-ig elektronikus levélben kap értesítést.) A 2010/11 tanév tavaszi félévében oklevelet szerzők esetében: június 20. (Az oklevél helyett ebben az esetben az oklevél kiállításáról szóló eredeti igazolás szükséges. A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező június 25-ig elektronikus levélben kap értesítést.)

16 Eljárási díjak Felvételi vizsgadíj: 3.000 Ft/képzés
Felvételi eljárás Eljárási díjak Felvételi vizsgadíj: Ft/képzés Előzetes kreditbeszámítás eljárási díja: Ft/képzés A befizetést átutalással kell teljesíteni az intézmény számú bankszámlaszámára. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a megjelölt szakot.

17 Felvételi eljárás Korlátozások A 2006 szeptembere előtt kezdett, főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők esetében a korábbi szakképzettségnek megfelelő 2 féléves mesterképzések kizárólag levelező tagozaton folynak. A 2006 szeptembere előtt kezdett, két főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők számára a szakok párosítására, vagyis a két korábbi szakképzettségnek megfelelő mesterképzés egyidejű teljesítésére nincs lehetőség. A szakképzettségek egymást követően szerezhetők meg.

18 Felvételi eljárásrend Pontszámítás
Tanulmányi pont (= oklevél minősítés * 8) max. 40 pont + Motivációs beszélgetés max. 50 pont Többlet-, előnyben részesítési pont max. 10pont ÖSSZESEN max pont

19 Felvételi eljárásrend Pontszámítás
Többletpontok mesterképzésen (max. 10 pont) előnyben részesítés: pont fogyatékosság: 3 pont gyermekgondozás: 3 pont halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont hátrányos helyzet: 3 pont 2. nyelvvizsga / közép C: 3 pont nyelvvizsga / felső C: 5 pont TDK/OTDK helyezés 5 pont Egy jogcímen egyszer adható többletpont!

20 Felvételi eljárásrend (9) Felvételi – motivációs beszélgetés
A motivációs beszélgetések előre megadott témakörök alapján zajlanak majd (ezek letölthetők lesznek a Felvételi portálról) Minden jelentkező értesítést kap a felvételi időpontjáról A felvételi vizsgáról szóló értesítőben megjelölt dokumentumokat mindenképpen hozzák magukkal a motivációs beszélgetésre!

21 Életkori kritérium nincs!!
„Pénzügyek” Államilag támogatott az a hallgató, aki: ilyen finanszírozási formára nyert felvételt és nem merítette ki 12 féléves keretet vagy nem szerzett végbizonyítványt azonos képzési szinten Életkori kritérium nincs!! Mindkét forma az első tanévre szól, tanévenként ÁTSOROLÁS történik

22 Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás.
„Pénzügyek” Térítések Minden hallgató számára automatikusan biztosított a két részletben történő fizetés lehetősége. Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás. Intézményünkben működik diákhitel tanácsadás, és hitelelfogadó hely is.

23 Főbb jellemzők DIÁKHITEL Nincs hitelbírálat
„Pénzügyek” DIÁKHITEL Főbb jellemzők Nincs hitelbírálat Jövedelemarányos törlesztés 40 év alatti életkor, magyar állampolgárságú személy veheti igénybe A Diákhitel Központ non profit szervezet – nincs versenyképes megoldás vele szemben A törlesztés rugalmas, a törlesztést a megszerzett jövedelem határozza meg

24 A 2010. december 3-án érvényes kamatláb 8,50%.
„Pénzügyek” DIÁKHITEL Igényelhető összegek Ft; Ft; Ft; Ft; Ft; Ft – magasabb törlesztés vállalása esetén A kamat mértékének meghatározása kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik. A 2010. december 3-án érvényes kamatláb 8,50%.

25 „Légy egy kicsit egyetemista” - Nyitott Egyetem 2010. december 16-ig
Rendezvények „Légy egy kicsit egyetemista” - Nyitott Egyetem 2010. december 16-ig (részletek a web lapon és az iskolai plakátokon) Educatio oktatási kiállítás (Budapest) 2011. január Felvételizők napja (NYME valamennyi kara) Szombathely, január 26.

26 Az előadás a Felvételi portálról letölthető
Információforrások Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató NYME BTK NYME MNSK NYME TTMK Szakajánló 2011 kiadvány A SEK Felvételi portálja: A SEK felvételi je: Az előadás a Felvételi portálról letölthető


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések