Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ."— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

2  Képzési kínálat  Tanári szakképzettség megszerzése (bemeneti feltételek)  Felvételi eljárás (jelentkezés, pontszámítás)  Finanszírozás (ösztöndíjak, költségtérítés, diákhitel)  Információforrások

3 Választható képzések Mesterképzések  Szakterületi (diszciplináris) mesterképzések - diplomásoknak  Tanári mesterképzések - főként pedagógusoknak Szakirányú továbbképzési szakok  Szakterületi képzések - diplomásoknak  Pedagógus szakvizsgás képzések - pedagógusoknak Egyéb képzések (bemeneti feltétel teljesítése)  Részismeret megszerzésére irányuló képzések Alapképzési szakok Felsőfokú szakképzések

4 Tanári mesterszakok angoltanár andragógustanár biológiatanár földrajztanár horváttanár / nemzetiségi horvát-tanár környezettan-tanár magyartanár orosztanár pedagógiatanár szlovéntanár / nemzetiségi szlovén-tanár technikatanár testnevelőtanár történelemtanár vizuális és környezetkultúra tanár Diszciplináris mesterszakok andragógia esztétika geográfus informatikus könyvtáros rekreáció szlavisztika Mesterképzések

5 Szakirányú továbbképzési szakok Magyar kultúra képviselet Interkulturális kommunikáció és menedzsment Magyar nyelv oktatás külföldieknek Szaktárgyak oktatása idegen nyelven Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő SZI képzés Gyakorlatvezető mentortanár Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő) Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus- szakvizsgára Felkészítő SZI képzés Munkahelyi egészségfejlesztés Életmód tanácsadó és terapeuta Bölcsészettudományi Kar Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar

6 Választható képzések - pedagógusoknak Alapképzési szakok Felsőfokú szakképzések Valamennyi képzésről részletesebben tájékozódhat a felvételi portálon, a Szakajánló 2011 kiadványban.

7 Tanári szakképzettség megszerzése a meglévő főiskolai szintű végzettség mester szintűre emelése (a korábbi egyetemi kiegészítőnek megfelelően) újabb tanári szakképzettség megszerzése mesterképzésben tanári szakképzettség megszerzése (bolognai alapképzésben végzettek számára) tanári szakképzettség megszerzése (tanári szakképzettséggel nem rendelkezők esetében)

8 A képzési idő (alapesetek) 2-5 félév a korábbi végzettség(ek) függvényében  „kiegészítő” képzés: 2 félév  újabb szakképzettség: 2 + 2 félév*  pedagógus végzettség esetén (pl. tanító): 3 félév (110 kredit megléte esetén, kivéve technikatanár)  bolognai alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők esetén: 5 félév  első tanári szakképzettség megszerzése egyetemi végzettséggel, vagy mesterképzéssel párhuzamosan: 3 félév (110 kredit megléte esetén) Tanári szakképzettség megszerzése

9 Tanári szakképzettség megszerzése RÉSZISMERET megszerzése A képzés főbb jellemzői: intézményi felvételi eljárás, nem központi!! (információk a felvételi portálon) 2 félévig tart arra irányul, hogy az új szakterületre vonatkozóan 50 kreditnyi meghatározott ismeretanyagot biztosítson a jelentkező számára költségtérítéses képzés (a költségtérítés nem átalány összeg, a teljesítendő kreditek arányában állapítja meg az intézmény)

10 Tanári szakképzettség megszerzése A legfontosabb információk:  Meglévő tanári szakképzettség esetén nem kell az alapszakot elvégezni!  Bizonyos feltételek fennállása esetén korhatár nélkül államilag támogatott képzésre is be lehet kerülni!  Első, vagy újabb tanári szakképzettség megszerzésére való jelentkezés esetén előzetes kreditbeszámítást kell kezdeményezni!

11  Jelentkezési határidő: 2011. február 15.  E-felvételi hitelesítés: 2011. február 23. (várhatóan)  Felvételi vizsgák: 2011. június vége - július eleje  Dokumentum pótlás végső határideje, sorrendmódosítás: 2011. július 7. (várhatóan)  Ponthatár megállapítás (várhatóan): 2011. július 21. (várhatóan) Felvételi eljárás

12  Betűkódok:  NYME-BTK  NYME-MNSK  NYME-TTMK  A Felvételi Tájékoztató megjelenése: 2010. december 15.  Hivatalos kiegészítés: legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal  További információk: http://www.felvi.hu Felvételi eljárás

13 Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre: „Felsőoktatási felvételi jelentkezés” 1380 Budapest, Pf. 1190 Az eljárási alapdíj 9.000 Ft, Az alapösszegért 3 szakra (Á és/vagy K), összesen 6 helyre lehet jelentkezni. A további jelentkezésekért 2.000 Ft kiegészítési díj fizetendő. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj(!) összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak (kritérium: ennek megfelelő dokumentumokkal való igazolása és jelölése a jelentkezési lapon) A jelentkezési lap megtalálható a Felvételi Tájékoztató mellékleteként, továbbá kérhető az Oktatási Hivatal Regionális Irodáiban, és elérhető korlátozott számban a felsőoktatási intézményekben is. Felvételi eljárás

14  A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be.  A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy  a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre,  továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik  Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell.  A rangsor (várhatóan) 2011. július 7-ig egy alkalommal módosítható. Felvételi eljárás

15  Az adott kar Dékáni Hivatalnál kell kezdeményezni (levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.)  A kreditbeszámításhoz be kell nyújtania:  a leckekönyv olvasható másolatát  az oklevél olvasható másolatát  a kreditbeszámítási eljárási díj befizetéséről szóló banki kivonat másolatát  Beküldési határidők:  A 2011. május előtt oklevelet szerzett jelentkezők esetében: 2011. január 14. (A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező február 1-ig elektronikus levélben kap értesítést.)  A 2010/11 tanév tavaszi félévében oklevelet szerzők esetében: 2011. június 20. (Az oklevél helyett ebben az esetben az oklevél kiállításáról szóló eredeti igazolás szükséges. A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező június 25-ig elektronikus levélben kap értesítést.) Felvételi eljárás Előzetes kreditbeszámítás

16  Felvételi vizsgadíj: 3.000 Ft/képzés  Előzetes kreditbeszámítás eljárási díja: 2.000 Ft/képzés A befizetést átutalással kell teljesíteni az intézmény 10047004-00290634-00000000 számú bankszámlaszámára. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a megjelölt szakot. Felvételi eljárás Eljárási díjak

17 A 2006 szeptembere előtt kezdett, főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők esetében a korábbi szakképzettségnek megfelelő 2 féléves mesterképzések kizárólag levelező tagozaton folynak. A 2006 szeptembere előtt kezdett, két főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők számára a szakok párosítására, vagyis a két korábbi szakképzettségnek megfelelő mesterképzés egyidejű teljesítésére nincs lehetőség. A szakképzettségek egymást követően szerezhetők meg. Felvételi eljárás Korlátozások

18 Tanulmányi pont (= oklevél minősítés * 8)max.40 pont + Motivációs beszélgetés max.50 pont + Többlet-, előnyben részesítési pont max.10pont ÖSSZESENmax. 100 pont Felvételi eljárásrend Pontszámítás

19 Többletpontok mesterképzésen (max. 10 pont) előnyben részesítés: 10 pont fogyatékosság: 3 pont gyermekgondozás: 3 pont halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont hátrányos helyzet: 3 pont 2. nyelvvizsga / közép C: 3 pont nyelvvizsga / felső C: 5 pont TDK/OTDK helyezés 5 pont Egy jogcímen egyszer adható többletpont! Felvételi eljárásrend Pontszámítás

20 A motivációs beszélgetések előre megadott témakörök alapján zajlanak majd (ezek letölthetők lesznek a Felvételi portálról) Minden jelentkező értesítést kap a felvételi időpontjáról A felvételi vizsgáról szóló értesítőben megjelölt dokumentumokat mindenképpen hozzák magukkal a motivációs beszélgetésre! Felvételi eljárásrend (9) Felvételi – motivációs beszélgetés

21  Államilag támogatott az a hallgató, aki:  ilyen finanszírozási formára nyert felvételt és  nem merítette ki 12 féléves keretet vagy  nem szerzett végbizonyítványt azonos képzési szinten Életkori kritérium nincs!!  Mindkét forma az első tanévre szól, tanévenként ÁTSOROLÁS történik „Pénzügyek”

22  Minden hallgató számára automatikusan biztosított a két részletben történő fizetés lehetősége.  Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás.  Intézményünkben működik diákhitel tanácsadás, és hitelelfogadó hely is. „Pénzügyek” Térítések

23 Főbb jellemzők  Nincs hitelbírálat  Jövedelemarányos törlesztés  40 év alatti életkor, magyar állampolgárságú személy veheti igénybe  A Diákhitel Központ non profit szervezet – nincs versenyképes megoldás vele szemben  A törlesztés rugalmas, a törlesztést a megszerzett jövedelem határozza meg „Pénzügyek” DIÁKHITEL

24 Igényelhető összegek 15.000 Ft; 21.000 Ft; 25.000 Ft; 30.000 Ft; 40.000 Ft; 50.000 Ft – magasabb törlesztés vállalása esetén A kamat mértékének meghatározása kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik. A 2010. december 3-án érvényes kamatláb 8,50%. http://www.diakhitel.hu info@diakhitel.hu 06-40-24-00-24 „Pénzügyek” DIÁKHITEL

25  „Légy egy kicsit egyetemista” - Nyitott Egyetem 2010. december 16-ig (részletek a web lapon és az iskolai plakátokon)  Educatio oktatási kiállítás (Budapest) 2011. január 21-22.  Felvételizők napja (NYME valamennyi kara) Szombathely, 2011. január 26. Rendezvények

26  Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató  NYME BTK  NYME MNSK  NYME TTMK  Szakajánló 2011 kiadvány  A SEK Felvételi portálja: http://www.sek.nyme.hu/felveteli  A SEK felvételi e-mailje: felveteli@sek.nyme.hufelveteli@sek.nyme.hu Az előadás a Felvételi portálról letölthető Információforrások


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések