Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2013. január Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető A 2013-as mesterszakos felvételi eljárásról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2013. január Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető A 2013-as mesterszakos felvételi eljárásról."— Előadás másolata:

1 1 2013. január Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető A 2013-as mesterszakos felvételi eljárásról

2 2 Miről kell dönteni? Mit? Mit? –mesterszak (diszciplináris vagy tanári, teljes kreditérték vagy kreditelismerési eljárás, munkarend stb.) Hol? Hol? –felsőoktatási intézmény (anyaintézmény vagy másik) –fő szempont: ahol az adott MA szak akkreditált Mennyiért? Mennyiért? –Finanszírozás: állami ösztöndíj – 100%-át az állam fizeti állami ösztöndíj – 100%-át az állam fizeti önköltség – 100%-át a hallgató fizeti önköltség – 100%-át a hallgató fizeti egy évre szól, utána teljesítmény függő és átjárható

3 3 Költségtérítés (önköltség) Nappali tagozat Nappali tagozat –diszciplináris mesterszakok 227.500 Ft/félév pszichológia 341.500 Ft/félév pszichológia 341.500 Ft/félév –tanári mesterszak300.000 Ft/félév Levelező tagozat Levelező tagozat –diszciplináris mesterszakok225.000 Ft/félév pszichológia 325.000 Ft/félév pszichológia 325.000 Ft/félév –tanári mesterszakok300.000 Ft/félév

4 4 Információk elérhetősége Felsőoktatási felvételi tájékoztató MESTERKÉPZÉSEK FFT-ja (2013. szeptemberben induló képzések – DIPLOMÁSOKNAK) Felsőoktatási felvételi tájékoztató MESTERKÉPZÉSEK FFT-ja (2013. szeptemberben induló képzések – DIPLOMÁSOKNAK) www.felvi.hu www.felvi.hu www.felvi.hu FFT hivatalos kiegészítése (január vége) FFT hivatalos kiegészítése (január vége) A felsőoktatási intézmény vagy a kar honlapja A felsőoktatási intézmény vagy a kar honlapja Nyílt napok Nyílt napok

5 5 Jelentkezés módja és határideje Kétféle jelentkezési lehetőség: Kétféle jelentkezési lehetőség: –Papír alapú – FFT tartalmazza Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. –E-jelentkezés (www.felvi.hu-n történő regisztrációval – feltétel: internet elérhetőség, e-mail cím) www.felvi.hu-n Eljárási díj befizetése: Eljárási díj befizetése: –átutalással vagy interneten keresztül bankkártya segítségével –sárga csekken (E-jelentkezés esetén igényelni kell) Benyújtási (postára adási) határidő: Benyújtási (postára adási) határidő: 2013. március 1. A határidő jogvesztő.

6 6 Eljárási díj 1. Alapdíj (9000 Ft) –mindenkinek ki kell fizetnie – OH –3 képzés megjelölésének ára de! ua. intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend = 2 sor, de 1 jelentkezés pl: DE-BTK pszichológia MNA = 1 jelentkezés = 1 jelentkezés DE-BTK pszichológia MNK

7 7 Eljárási díj 2. Kiegészítő díj (2000 Ft) minden újabb jelentkezésért – OH (MNA+MNK=1 itt is), de max. 5 jelentkezés lehet 3. Külön eljárási díj (max. 4000 Ft) az intézmények kérhetik a felvételi vizsgák lebonyolításának költségeként (összeg az FFT-ben, csekket az intézmény küld, DE-BTK: 3000 Ft) www.felvi.huwww.felvi.hu – „Eljárásidíj-kalkulátor” www.felvi.hu A felvételi eljárási díj be nem fizetése a meg nem fizetett jelentkezési helyek kizárását eredményezi!

8 8 Eljárási díj Az eljárási alapdíj (9.000 Ft) alól 50%-os kedvezményt kaphat az, aki hátrányos helyzetű vagy árva, stb. (alapdíj 50%-a = 4.500 Ft) de! az igazoló dokumentumot a jelentkezéssel együtt kell beküldenie és be kell fizetni a teljes díjat, jogosultság esetén 30 napon belül visszakapja az 50%-ot, az igazoló dokumentumot a jelentkezéssel együtt kell beküldenie és be kell fizetni a teljes díjat, jogosultság esetén 30 napon belül visszakapja az 50%-ot, a dokumentumnak a középiskolai évekre kell vonatkoznia (9. évf. tanév 1. napjától az érettségi napjáig), a dokumentumnak a középiskolai évekre kell vonatkoznia (9. évf. tanév 1. napjától az érettségi napjáig), Nyilatkozni kell a jelentkezési lap 11/b. pontjában, vagy az e-felvételi felületén a hátrányos helyzet tényéről. Nyilatkozni kell a jelentkezési lap 11/b. pontjában, vagy az e-felvételi felületén a hátrányos helyzet tényéről.

9 9 Jelentkezési lap Felvételi azonosító szám (egyedi vonalkód – azonosító szám) Felvételi azonosító szám (egyedi vonalkód – azonosító szám) –a jelentkező minden adatát ez alatt a szám alatt tartja nyilván az OH –a felvételi eljárás alatt végig erre a számra hivatkozva kérhető felvilágosítás, küldhető be dokumentum, reklamálhatók a döntések, stb. –a csekken ugyanez a szám van, rontás esetén az új jelentkezési laphoz tartozó csekket kell befizetni az azonosíthatóság érdekében (= előbb kitölteni hibátlanul, aztán befizetni!!)

10 10 Jelentkezési lap kitöltése Személyes adatok, elérhetőségek (1-5. pont) – lakcím, telefon, e-mail Személyes adatok, elérhetőségek (1-5. pont) – lakcím, telefon, e-mail Jelentkezési helyek a kért elbírált sorrendben (6. pont) Jelentkezési helyek a kért elbírált sorrendben (6. pont) intézmény, kar betűkódja, szak, képzési szint, munkarend, fin. forma Pl: 1. DE-BTK történelem MNA 2. DE-BTK történelem MNK 3. DE-BTK tanár-történelemtanár MNA 4. DE-BTK tanár-történelemtanár MNK (2. tanári szakképzettség jelölése a 6/A. pontban)

11 11 Jelentkezési lap kitöltése Középiskolai tanulmányokra vonatkozó adatok (7-9. pont) – csak akkor, ha alapképzésre vagy FOSZK-ra is jelentkezik! Középiskolai tanulmányokra vonatkozó adatok (7-9. pont) – csak akkor, ha alapképzésre vagy FOSZK-ra is jelentkezik! Nyilatkozat felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról (10. pont) – az elhasznált államilag támogatott félévek számáról kell nyilatkozni, az utolsó megkezdett félév is szerepjen! Nyilatkozat felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról (10. pont) – az elhasznált államilag támogatott félévek számáról kell nyilatkozni, az utolsó megkezdett félév is szerepjen! Többletpontok (11. pont) Többletpontok (11. pont)

12 12 E-jelentkezés www.felvi.hu – regisztráció www.felvi.hu – regisztráció www.felvi.hu –felhasználói név (azonosító) –jelszó –e-mail cím (fontos!!) Szolgáltatások menüsor - Az én felvim menüpontban található az e-felvételi – el kell fogadni a továbblépéshez a felhasználási feltételeket Szolgáltatások menüsor - Az én felvim menüpontban található az e-felvételi – el kell fogadni a továbblépéshez a felhasználási feltételeket Egyedi biztonsági kód – a rendszer automatikusan küldi a megadott e-mail címre (az azonosító számot is), a további belépésekhez kell! Egyedi biztonsági kód – a rendszer automatikusan küldi a megadott e-mail címre (az azonosító számot is), a további belépésekhez kell!

13 13 E-jelentkezés Előnye: hibás kitöltést nem enged Előnye: hibás kitöltést nem enged Dokumentum csatolás: elektronikusan, vagy postai úton is lehet (felvételi azonosító!) Dokumentum csatolás: elektronikusan, vagy postai úton is lehet (felvételi azonosító!) Eljárási díj: csak bankkártyás fizetéssel vagy átutalással (közlemény rovatba írva a felvételi azonosító számot és a bizonylat másolatát az OH-nak megküldve) - határidők: Eljárási díj: csak bankkártyás fizetéssel vagy átutalással (közlemény rovatba írva a felvételi azonosító számot és a bizonylat másolatát az OH-nak megküldve) - határidők: –átutalás: március 1. Hitelesíteni kell, anélkül érvénytelen! Hitelesíteni kell, anélkül érvénytelen! –Ügyfélkapu regisztrációval (okmányirodákban, de! ideiglenes regisztráció nem elég) –Hitelesítő adatlap (nyomtatvány kinyomtatás, aláírása, postázása, határidő: 2013. március 11.)

14 14 Mit kell csatolni a jelentkezéshez? A már rendelkezésre álló és pontszámítás alapjául szolgáló dokumentum másolatát (pl. nyelvvizsga- bizonyítvány). A már rendelkezésre álló és pontszámítás alapjául szolgáló dokumentum másolatát (pl. nyelvvizsga- bizonyítvány). Ha nem rendelkezik még az előírt dokumentummal Ha nem rendelkezik még az előírt dokumentummal –a végső dokumentum pótlás határideje: 2013. július 10. –a friss végzetteknek diploma helyett lehet igazolás arról, hogy az oklevél kiállítása folyamatban (de! beiratkozáskor be kell mutatni az eredeti oklevelet) Dokumentummásolatokat csak egy példányban! Dokumentummásolatokat csak egy példányban! Később küldött másolaton a felvételi azonosító szám legyen rajta! Később küldött másolaton a felvételi azonosító szám legyen rajta!

15 15 Bemeneti feltételek (FFT!) Bemeneti szakok teljes kreditértékkel– elég az oklevél fénymásolat Bemeneti szakok teljes kreditértékkel– elég az oklevél fénymásolat Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok – kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni az adott kartól Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok – kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni az adott kartól –nem a felvételi eljárás része, a hallgatónak kell kezdeményeznie (DE-BTK határidő: 2013. május 31.) –intézménynek beküldeni a leckekönyv / oklevélmelléklet fénymásolatot –a kapott határozatot 2013. július 10-ig be kell küldeni az OH-nak

16 16 Mikor érvényes a jelentkezés? Ha a megfelelő jelentkezési lapon, elektronikus felületen nyújtotta be a jelentkezését (2012. évi általános eljárás) Ha a megfelelő jelentkezési lapon, elektronikus felületen nyújtotta be a jelentkezését (2012. évi általános eljárás) megadta a kötelezően megjelölt adatokat, megadta a kötelezően megjelölt adatokat, legalább egy jelentkezési helyet megjelölt, legalább egy jelentkezési helyet megjelölt, a jelentkezési lapot aláírta, E-felvételinél hitelesítette a jelentkezését (ügyfélkapu vagy hitelesítő adatlap beküldése), a jelentkezési lapot aláírta, E-felvételinél hitelesítette a jelentkezését (ügyfélkapu vagy hitelesítő adatlap beküldése), Befizette („rózsaszín csekken” nem fogadják el!), átutalta az eljárási díjakat Befizette („rózsaszín csekken” nem fogadják el!), átutalta az eljárási díjakat Tanács: fénymásolat készítése, ajánlott küldemény, ne az utolsó napon! Tanács: fénymásolat készítése, ajánlott küldemény, ne az utolsó napon!

17 17 A jelentkezési sorrend Egy jelentkező egy felvételi eljárásban csak egy helyre vehető fel – ezért fontos! Egy jelentkező egy felvételi eljárásban csak egy helyre vehető fel – ezért fontos! A rangsorban szereplő első olyan helyre lesz felvéve, ahová elég a pontszáma. A rangsorban szereplő első olyan helyre lesz felvéve, ahová elég a pontszáma. Azt írja előre, ahová leginkább szeretne bekerülni! Azt írja előre, ahová leginkább szeretne bekerülni! 1 alkalommal módosítható a sorrend 1 alkalommal módosítható a sorrend –2013. július 10-ig –≠ újabb jelentkezési hely megjelölése! –a módosítás már nem módosítható vissza vagy tovább www.felvi.huwww.felvi.hu – Kérvénytár (nyomtatványok adatmódosításhoz, sorrendmódosításhoz, stb.) www.felvi.hu

18 18 Felvételi pontszámítás – intézményenként, karonként más és más – FFT! DE-BTK diszciplináris mesterszak 100 pont: –15 pont: a diploma minősítése alapján (minősítés X 3) –75 pont: szóbeli felvételi vizsga (fordító és tolmács szak: írásbeli + szóbeli) –10 pont: többletpontok (előnyben részesítés, 2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység)

19 19 Tanári MA – BA után csak kétszakos! DE-BTK tanári mesterszak 100/100 pont (szakonként): –30 pont: a diploma minősítése alapján (minősítés X 6) - közös –60 pont: szóbeli felvételi vizsga szakmai – 30 pont szakmai – 30 pont pedagógiai-pszichológiai – 30 pont - közös pedagógiai-pszichológiai – 30 pont - közös –10 pont: többletpontok (előnyben részesítés, 2. vagy 3. nyelvvizsga, kiemelkedő tudományos tevékenység) - közös

20 20 Felvételi vizsga, vizsgadíj FFT tartalmazza DE-BTK: Diszciplináris: 2013. június 10-14. Diszciplináris: 2013. június 10-14. (pszichológia: 2011. június 10-21.) Tanári: 2013. június 24-25. Tanári: 2013. június 24-25. Vizsgadíj: 3000 Ft/mesterszak Ponthúzás várható időpontja: 2013. július 24.

21 21 Nem vehető fel az, aki nem szerzi meg az oklevelet/igazolást legkésőbb júl. 10-ig nem szerzi meg az oklevelet/igazolást legkésőbb júl. 10-ig az előírt felvételi vizsga bármely részén nem jelenik meg az előírt felvételi vizsga bármely részén nem jelenik meg az intézmények által megszabott vizsgadíjat nem fizeti meg az intézmények által megszabott vizsgadíjat nem fizeti meg ha oklevele nem teljes kreditértékkel számítható be és a ha oklevele nem teljes kreditértékkel számítható be és a –kreditelismerési eljárás eredménye elutasító, vagy –a pozitív kreditelismerési határozatot nem küldi be az OH-nak a megadott határidőig nem felel meg a jogszabályban előírt egyéb bemeneti feltételnek (pl: második tanári szak – idegen nyelv – nincs felsőfokú C típusú nyelvvizsgája az adott nyelvből) nem felel meg a jogszabályban előírt egyéb bemeneti feltételnek (pl: második tanári szak – idegen nyelv – nincs felsőfokú C típusú nyelvvizsgája az adott nyelvből)

22 22 Leggyakoribb jelentkezési hibák Pszichológia mesterszakra jelentkeznek nem pszichológia alapszakos tanulmányok után Pszichológia mesterszakra jelentkeznek nem pszichológia alapszakos tanulmányok után Alapszakos diplomával egyszakos (T/D) tanárképzésre jelentkeznek Alapszakos diplomával egyszakos (T/D) tanárképzésre jelentkeznek Alapszakos (BA) tanulmányokat egyeteminek írják Alapszakos (BA) tanulmányokat egyeteminek írják

23 23 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 2013. január Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető A 2013-as mesterszakos felvételi eljárásról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések