Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cigányság. Ki a cigány? Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Kutatások: 450 – 600 ezer fő Kutatások:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cigányság. Ki a cigány? Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Kutatások: 450 – 600 ezer fő Kutatások:"— Előadás másolata:

1 Cigányság

2 Ki a cigány? Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Kutatások: 450 – 600 ezer fő Kutatások: 450 – 600 ezer fő Akik egységes etnikai jelek mentén csoportot alkotnak Akik egységes etnikai jelek mentén csoportot alkotnak - nincsen egységes nyelvhasználat: 70% - romungro – magyar nyelvű 20 % cigány – roma – oláh, lovári 10 % román – beás – arcahaikus románt beszélt. (1971) - nincsen anyaország

3 Ki a cigány? Akit a környezete annak tart Akit a környezete annak tart (cigányok, vagy lecigányozottak?) milyen jellemzők alapján definiálódik valaki cigányként?

4 Etnikai megközelítés? Etnicizálás: egy társadalmi hierarchia helyére etnikai hierarchiát állít – így a szegénységbe a cigányok nyugodtan tartozhatnak etnikai hovatartozásuk alapján, a szegénység veszélyében élő könnyen nevezi a szegényt cigánynak: ő nem cigány, így nem is lesz szegény – gondolja. Etnicizálás: egy társadalmi hierarchia helyére etnikai hierarchiát állít – így a szegénységbe a cigányok nyugodtan tartozhatnak etnikai hovatartozásuk alapján, a szegénység veszélyében élő könnyen nevezi a szegényt cigánynak: ő nem cigány, így nem is lesz szegény – gondolja. (Max Weber „kizárás” fogalma alapján – Ladányi – Szelényi 2000) (Max Weber „kizárás” fogalma alapján – Ladányi – Szelényi 2000) Rasszosítás: egy társadalmi problémát úgy definiálnak, mintha az egy etnikum, vagy rassz jegye lenne: pl. a cigányok nem szeretnek dolgozni, máról a holnapra élnek, büdös nekik a munka, „cigányokra jellemző életmód” Rasszosítás: egy társadalmi problémát úgy definiálnak, mintha az egy etnikum, vagy rassz jegye lenne: pl. a cigányok nem szeretnek dolgozni, máról a holnapra élnek, büdös nekik a munka, „cigányokra jellemző életmód”

5 Nyelvhasználat 1971: 71% magyar nyelvű, 21% oláh, 7,6 % román nyelvű 1971: 71% magyar nyelvű, 21% oláh, 7,6 % román nyelvű 1993 ra: 89.5% magyar, 5,5% beás, 4,4% oláh – a szlovén, bulgár nyelveket beszélők teljesen váltottak. 1993 ra: 89.5% magyar, 5,5% beás, 4,4% oláh – a szlovén, bulgár nyelveket beszélők teljesen váltottak. DIGLOSSZIA – két nyelvet használ. Egyiket otthon egymás közt, a másikat hivatalos helyen, ill. otthon, ha hivatalos dolgokról van szó. DIGLOSSZIA – két nyelvet használ. Egyiket otthon egymás közt, a másikat hivatalos helyen, ill. otthon, ha hivatalos dolgokról van szó. MÁS KÓD: Korlátozott kód – kidolgozott kód = más kód. E miatt a gyerekek nem tudnak jól teljesíteni az iskolában. MÁS KÓD: Korlátozott kód – kidolgozott kód = más kód. E miatt a gyerekek nem tudnak jól teljesíteni az iskolában.

6 Cigányság és oktatás kérdései 1971 – ben a cigányok 25 % - a végezte el a 8 általánost. 1993-ra a ¾-ük elvégzi. 1971 – ben a cigányok 25 % - a végezte el a 8 általánost. 1993-ra a ¾-ük elvégzi. Relatív egyenlőtlenség Relatív egyenlőtlenség (Sz – Sz – B megyében) (Sz – Sz – B megyében) - 8 osztályt végzettek: 57,5% - Szakmunkást végzettek: 5.5% - Érettségizettek: 1,8% - Felsőoktatást végzett: 0,2% (Fónai – Filepné 2002) (Fónai – Filepné 2002)

7 Év- folyam Általános iskola Szakmunkás-képző Szakközép, gimnázium Összes Ebből roma 1 7875 2290 2586 479 3018 81 2 7405 1710 2379 368 2680 50 3 7405 1710 2574 157 2536 10 4 7507 1600 2234 24 5 7330 1549 6 7530 1534 7 7082 1222 8 7138 944 összes 60211 12558 6616 723 10311 193

8 Iskolai kudarcok Miért negatív az iskolakép? Miért negatív az iskolakép? - A kudarcok miatt – más kód - Nem élik meg a társadalmi felemelkedés eszközeként - Kevés megerősítést kapnak - Szociális okok miatt: „ingyenes közoktatás” - Demokratikusabb nevelési modellek – pl. fiúk=kis felnőttek - Szociális okok: a gyerek keressen pénzt - Nem tanul a kultúrájáról - A cigány iskolák nem képesek több jóléti kiadást elkülöníteni - Cigány leányok korai párválasztása, családalapítása - Otthoni minta: „néma nevelés” – a gyermek ellesi a dolgokat - Kétnyelvű oktatás nincsen - Iskolai diszkriminációk – gyogyó – „áthelyezések” - Integrált iskolai nevelés???

9 Demográfiai jellemzők : A cigányság 64%-a községben él, míg a teljes népesség 34%-a él községben. A községi iskolák helyzete igen sanyarú, nem adottak a megfelelő feltételek. : A cigányság 64%-a községben él, míg a teljes népesség 34%-a él községben. A községi iskolák helyzete igen sanyarú, nem adottak a megfelelő feltételek. Megyék: kiemelkedő: BAZ: 22%, SzSzB: 18%, (Átlag az össz népesség 5%-a.) Megyék: kiemelkedő: BAZ: 22%, SzSzB: 18%, (Átlag az össz népesség 5%-a.) Halandóság: Halandóság: Összes: ffi: 67,1 év, nő: 75,6 év Cigány: ffi: 54,9 év,nő: 64,8 év

10 Cigányság foglalkoztatottsága Marginális helyzetben a történelem során (tradicionális cigány mesterségek..) Marginális helyzetben a történelem során (tradicionális cigány mesterségek..) Kimaradtak a földosztásból Kimaradtak a földosztásból A szegénység foglalkozásai A szegénység foglalkozásai Foglalkoztatottság a rendszerváltás előtt (nehézipar, építőipar) Foglalkoztatottság a rendszerváltás előtt (nehézipar, építőipar) Foglalkoztatottság a rendszerváltás után (5-7 szeres munkanélküli ráta) Foglalkoztatottság a rendszerváltás után (5-7 szeres munkanélküli ráta) Állandó állása minden 16. aktív korúnak van, munkanélküli ráta 54,6% Állandó állása minden 16. aktív korúnak van, munkanélküli ráta 54,6% (Fónai – Filepné 2002) (Fónai – Filepné 2002)

11 Foglalkozatottság típusa Százalék (Fónai 2003) Tanul0,7 Átképzésre jár 1,9 Közmunkán van 1,9 Vállalkozó1,8 Közhasznú munkán van 2,7 Öregségi nyugdíjas 5,6 Htb.6,2 Munkanélküli járadékos 7,2 Alkalmi munkából él 6,7 Támogatás nélküli munkanélküli 6,4 Állandó állásban van 6,2 GYED13,9 Jöv. Pótló 18,2 Rokkantnyugdíjas20,4 Összesen100

12 Kirekesztettség A romák 16%-a él 677 telep jellegű helyen A romák 16%-a él 677 telep jellegű helyen Telepi életformák száma (SzSzB): Telepi életformák száma (SzSzB): 1997 – 65 2003 – 71 1997 – 65 2003 – 71 (Bényi 2003) Telepfelszámolási mintaprogram (2004 - ) (2005 – 680 mFt) 9 önkormányzat 2007-től Uniós pénzekből 1965-68, 2003-2007…. Nehézségek – Kecskemét….

13 1964-ben 222 ezer roma élt telepen 1964-ben 222 ezer roma élt telepen A nyolcvanas évekre a szám 42 ezerre csökkent A nyolcvanas évekre a szám 42 ezerre csökkent 2001-ben 134 ezer roma élt (Kósa) 2001-ben 134 ezer roma élt (Kósa)

14 Egy másik kutatás adatai szerint (Fónai – Pénzes 2004) Hagyományos telepen él 44,7% Hagyományos telepen él 44,7% Nem telepen de többségében romákkal él 31,7% Nem telepen de többségében romákkal él 31,7% Nem telepen de többségében nem romákkal él 14,2% Nem telepen de többségében nem romákkal él 14,2% Nem telepen vegyes környezetben él 9,3% Nem telepen vegyes környezetben él 9,3%

15 Önkormányzás - jogvédelem Kisebbségi önkormányzatok helyzete Kisebbségi önkormányzatok helyzete Roma politikai elit megosztottsága Roma politikai elit megosztottsága Az IOM meghirdetett zöld számán egy géphang ma már a svájci központhoz irányítja az érdeklődőket, ahol természetesen nem beszélnek sem magyarul, sem cigányul (Roma sajtóközpont) Az IOM meghirdetett zöld számán egy géphang ma már a svájci központhoz irányítja az érdeklődőket, ahol természetesen nem beszélnek sem magyarul, sem cigányul (Roma sajtóközpont)

16 Súlypontok Lakhatás javítása Lakhatás javítása (telepfelszámolási program, bérlakásprogram) (telepfelszámolási program, bérlakásprogram) Egészséghez való jog… Egészséghez való jog… Egyenlő bánásmódhoz való jog Egyenlő bánásmódhoz való jog(NEKI) Szociális biztonsághoz való jog (Alkotmány) Szociális biztonsághoz való jog (Alkotmány) Oktatás, képzés, mint az esélyteremtés eszköze (iskolai integráció) Oktatás, képzés, mint az esélyteremtés eszköze (iskolai integráció) Helyi konfliktusok megelőzése, kezelése (Paks, Zámoly, Jászladány, stb.) Helyi konfliktusok megelőzése, kezelése (Paks, Zámoly, Jászladány, stb.) Foglalkoztatás elősegítése Foglalkoztatás elősegítése Önkormányzás segítése (kisebbségi önkormányzatok) Önkormányzás segítése (kisebbségi önkormányzatok)

17 Feladat: Adatgyűjtés és beszámoló - Egy települési konfliktus bemutatása és elemzése. - Roma integrációs program az iskolában, vagy az óvodában. - Roma társadalmi integrációs program bemutatása, elemzése. elemzése. - Roma foglalkoztatási program. - Cigány identitás, identitástudat egy roma közösségben. - Cigány kisebbségi önkormányzatok, lehetőségek, problémák. problémák. - Cigánykép a sajtóban (egy - egy sajtótermék tartalomelemzése). - Egyéb – megbeszélés alapján.

18 Feladat a hajléktalanság témához Települési szintű hajléktalanpolitika és gyakorlat komplex elemzése Települési szintű hajléktalanpolitika és gyakorlat komplex elemzése Hajléktalanok foglalkoztatása, elvek, gyakorlatok, akadályok Hajléktalanok foglalkoztatása, elvek, gyakorlatok, akadályok Hajléktalanok lakhatását segítő program szakmai módszerei, elemzése Hajléktalanok lakhatását segítő program szakmai módszerei, elemzése Hajléktalanok egészségi állapota, egészségügyi ellátása Hajléktalanok egészségi állapota, egészségügyi ellátása Hajléktalanságról szóló sajtótermékek elemzése Hajléktalanságról szóló sajtótermékek elemzése Koldusrendelet, hajléktalanok kirekesztése Koldusrendelet, hajléktalanok kirekesztése Hajléktalan számolás problémái Hajléktalan számolás problémái Hajléktalanok érdek és jogvédelmének gyakorlata, humanitárius szervezetek, UtcaEmbere, stb. Hajléktalanok érdek és jogvédelmének gyakorlata, humanitárius szervezetek, UtcaEmbere, stb.


Letölteni ppt "Cigányság. Ki a cigány? Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Aki cigánynak vallja magát (140,000 fő/1993) Kutatások: 450 – 600 ezer fő Kutatások:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések