Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezeti felépítés Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezeti felépítés Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet"— Előadás másolata:

1

2 Szervezeti felépítés Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Építészettörténeti és Városépítési Tanszék Épülettervezési Tanszék Környezetmérnöki Tanszék Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Közlekedési Tanszék Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Szerkezetépítési Tanszék Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Alkalmazott Mechanika Tanszék Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék AUDI Hungária Belső Égésű Motorok Tanszék Automatizálási Tanszék Fizika és Kémia Tanszék Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Informatika Tanszék Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Matematika és Számítástudomány Tanszék Műszaki Tanárképző Tanszék Távközlési Tanszék Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

3 AUDI Hungária Belső Égésű Motorok Tanszék
Alapítás: január 1. Cél: - A SZE MTK és az AUDI Hungária Motor Kft. közötti oktatási és kutatási együttműködés erősítése - A Járműmérnöki MSc szak Belső égésű motorok szakirányán német nyelvű oktatás és szakmai gyakorlat

4 Hagyományos képzés (2002) Főiskolai szakok Egyetemi szakok
Építészmérnöki Építőmérnöki Gazdasági informatika Gépészmérnöki Környezetmérnöki Közlekedésmérnöki Mérnök tanár Műszaki informatika Műszaki menedzser Településmérnöki Villamosmérnöki Építészmérnöki Építőmérnöki Gazdasági informatika Közlekedésmérnöki Településmérnöki FSZ képzés: gépipari mérnökasszisztens

5 Új rendszerű képzés (2008) Egyetemi alapképzési szakok
Egyetemi mesterszakok Mérnök informatikus (2004) Építőmérnöki (2005) Gépészmérnöki (2005) Közlekedésmérnöki (2005) Mechatronikai mérnöki (2005) Villamosmérnöki (2005) Építészmérnöki (2006) Gazdaságinformatikus (2006) Környezetmérnöki (2006) Műszaki menedzser (2006) Műszaki szakoktató (2006) Építészmérnöki osztatlan (2002/05) Mechatronikai mérnöki (2007) Mérnök tanár (2007) Mérnök informatikus (2008) Indítási engedély: Infrastruktúra építőmérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Előkészületben: Gazdaságinformatikus Villamosmérnöki Infrastruktúra építőmérnöki (angolul) FSZ képzés: gépipari mérnökasszisztens mechatronikai mérnöki (előkészületben)

6 Hallgatói létszám tagozat szerint

7 Hallgató létszám a képzés típusa szerint
54 78

8 Népszerűségi mutatók Fábry István: Szakok rangsora -- a hazai felsőoktatás legnépszerűbb képzései (Felsőoktatási Műhely, ősz old.) Karok „népszerűsége” 2007-ben az első helyre beadott nappali tagozatos jelentkezési lapok alapján : Az első 15 helyezett közt 2 mérnöki kar található: 4. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 8. SZE Műszaki Tudományi Kar (2008-as friss adat, országos 7. hely) Alapképzési szakok „népszerűsége” 2007-ben az első helyre beadott nappali tagozatos jelentkezési lapok alapján: Az első 20 helyből 5 mérnöki vagy informatikai szak, ebből 4 az MTK képzésében is: 3. Mérnök informatikus 10. Gépészmérnöki 12. Villamosmérnöki 16. Programozó informatikus 20. Építőmérnöki

9 Tudományos tevékenység / publikációk
Publikációs adatbázis: 2007. júniusától működik Kb tudományos publikáció és szakmai munka Több szempontú keresés, rendezés A publikációs tevékenység támogatása: Egyetemi publikációs nívódíj Egyetemi Tudományos Tanács pályázatai Kari publikációs támogatási keret Intézeti (JÁI) publikációs támogatási keret Dinamikus fejlődés: új kollégák doktori iskola hallgatói fiatal poszt-doktorok

10 Tudományos tevékenység / doktori iskola
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Indulás: szeptember Első védések: 2008-ban Vezető: Keviczky László, az MTA tagja Tudományági vezetők: * Építőmérnöki tudományok: Gáspár László, DSc. * Informatikai tudományok: Kóczy T. László, DSc. * Közlekedésmérnöki tudományok: Bakó András, Dsc. Multidiszciplináris jelleg: Illeszkedik a Kar múltjához: a szakterületek korábban is együttműködtek A kutatási témák többsége legalább két tudományághoz tartozik Közös alapozó tárgyak Választható tárgyak felvétele más tudományágból 20-25%-ban

11 Tudományos tevékenység / kutatási főirányok
Jelenlegi főirányok: (áttekintés a fő kutatási területekről) Bulla Miklós A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése Fátrai György Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése Földesi Péter KÖZMIN Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja Halbritter Ernő Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja Horvát Ferenc Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése Horváth Balázs Rugalmas közlekedési rendszerek a fenntartható mobilitás szolgálatában Horváth Zoltán Alkalmazott matematikai kutatások Kóczy T. László Intelligens számítógépes rendszerek Kuczmann Miklós A végeselem-módszer alkalmazása a villamosmérnöki gyakorlatban Sziray József Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja A főirányokat az Egyetem Tudományos Tanácsa anyagilag támogatja.

12 A végeselem-módszer alkalmazása a villamosmérnöki gyakorlatban
Mérési módszerek és számítógépes szimulációk mágneses anyagok nemlineáris viselkedésének tanulmányozására. Hiszterézis karakterisztika, nemlineáris stacionárius és örvényáramú terek. Mágneses csapágy, mágneses anyagvizsgáló, felületszerelt tekercsek, villamos gépek, stb. Fiatal oktatók és hallgatók (6-8 fő) kutatási iránya. 2 év alatt 21 angol nyelvű cikk és 1 angol nyelvű könyv.

13 Légköri nitrogén ülepedés, mg N m-2 év-1
A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése Légköri nitrogén ülepedés, mg N m-2 év-1 1. Magyarország környezeti állapotát leíró adatbázisok annotációja. 2. A környezeti folyamatok leírására szolgáló modellek gyűjteménye, kompatibilitási elemzése. 3. A környezet részrendszerivel foglalkozó kutatócsoportok informálása a többi részrendszer vizsgálatában elérhető adatokról, modellezési lehetőségekről és igényekről. 8-10 résztvevő oktató. Magyarországi és Közép-Európai tanulmányok, együttműködések, konferenciák. Ipari környezetelemzési feladatok. 20 referált, angol nyelvű publikáció.

14 Alkalmazott matematikai kutatások
Az egyik legrégebbi kutatási főirány. Jelenlegi fő kutatási témák: parciális differenciálegyenletekkel modellezhető folyamatok (pl.áramlástan, rugalmasságtan, hangtan) optimalizálás (pl. áramlástani alakoptimalizálás) biomatematika-biostatisztika háló nélküli módszerek képfeldolgozási eljárások Eredmények ipari alkalmazása és oktatásba való bevezetése. Átlagosan 10 aktív kutató. 10 év alatt kb. 70 referált publikáció workshop-ok szervezése részvétel az egyetemi JRET munkájában MTA doktori pályázat Kutatásokon alapuló 4 új tantárgy.

15 Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja
Előgyártási folyamatok modellezése és kísérleti ellenőrzése: Szimulációs algoritmusok kísérleti ellenőrzése Kovácsolt alkatrészek technológiai optimalizálása Integrált képlékeny alakítástechnológiai fejlesztő rendszer létrehozása Felületi technológiák kutatása Különféle típusú modell anyagok és szerszámok bevonatolása, a bevonatok minősítése és ellenőrzése. Felületkezelési technikák optimalizálása. Átlagosan 6-8 aktív kutató. Kifejleszett módszerek publikálása. Részvétel az egyetemi JRET munkájában Ipari alkalmazások.

16 Jelentősebb kari projektek
Rádiófrekvenciás vizsgáló laboratórium ( , 297 MFt támogatás) Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázata 2003-ban: „Rádió berendezések és távközlő végberendezések megfelelőségét vizsgáló szervezetek létrehozásának támogatása” elnevezéssel. A labor az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2001 szabvány szerint felkészült és a vonatkozó harmonizált szabványok alapján akkreditált. HEFOP P /1.0 "A Széchenyi István Egyetem képzési struktúrájának átalakítása a Bolognai Egyezmény követelményeinek megfelelően". ( , 223 MFt támogatás) Elkészült BSc e - jegyzetek száma: SZE: ME 6 8, újonnan induló BSc. szak tantervének és elektronikus tananyagának kidolgozása: gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, építőmérnök, építészmérnök, közlekedésmérnök, közszolgálati, nemzetközi gazdálkodás. Partnerek: BME Gépészmérnöki és Informatikai Kar, SZE Gazdaságtudományi Kar.

17 2005-2007: eredményesen lezárult
Kutatóközpontok: KKK és JRET KKK = Kooperációs Kutatóközpont JRET = Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Szervezetileg a karok mellé rendelt központok. A Műszaki Tudományi Kar vezető szerepet vállal. Vezető: Dr. Czinege Imre, egyetemi tanár Rába, Borsodi Műhely, Sapu Bt Audi, Bakony Művek, Hydro-Aluminium, GM, Lear, Sapu, Suzuki, Philips, Siemens, Szintézis, Minor, Autópálya építő cégek, … Főbb partnerek 1.813 mFt 40% 60% 865 mFt 54% 46% Teljes költség vállalatok állam : eredményesen lezárult új pályázat beadva Futamidő JRET KKK

18 A KKK áttekintése A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai KKK a GVOP program keretében alakult meg, 19 partner projekttel együtt. Alapkövetelmény: 1 Ft támogatás legalább 1 Ft magán forrást mozgósítson. Célok: a teljes ellátási láncra kínáljon megoldást használja ki az egyetem multidiszciplináris profiljából adódó komplex tudást Témakörök: Járműipari technológiák és szolgáltatások fejlesztése (70%) Elektronikai technológiák és berendezések fejlesztése (4%) Informatika és információ menedzsment (14%) Regionális és nemzetközi gazdasági kutatások (2%) Infrastruktúra fejlesztés (10%)

19 A JRET áttekintése 2006: kompetencia fejlesztés
kutatási infrastruktúra (technikai és humán erőforrás) kezdeti kutatási eredmények 2007: a projekt kibontakozása iparilag hasznosítható eredmények és új alkalmazások 2008: stabil működés új eljárások és berendezések fejlesztése, új termékek piaci bevezetése multiplikatív hatás: növekvő mértékű vonzott kutatások a Tudásközpont önfenntartó működésének megalapozása 2009-: kiválósági központtá fejlődés a JRET az AutoPolis projektek tudományos centrumává válik hazai és nemzetközi vállalati kutatóhelyek vonzása az egyetemre az egyetemen kialakuló technológiai park új vállalkozásainak támogatása

20 Köszönöm a figyelmet!

21 Bemutatkozik a SZE MTK Távközlési Tanszék 2008. 04. 08. MTA TRB
Dr. Kóczy T László dékán: A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának bemutatása dr. Borbély Gábor tanszékvezető: A Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszékének bemutatása, oktatás, kutatás, nemzetközi kapcsolatok Dr. Szabó Csaba Attila egyetemi tanár: A Digitális Győr projekt dr. Kolos Tibor főiskolai docens, laborvezető: A Széchenyi István Egyetem MTK európai szabvány szerint akkreditált Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriuma dr. Lencse Gábor egyetemi docens: Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség-vizsgálata dr. Wersényi György egyetemi docens: Virtuális hangtér-szimuláció és az akusztikai információ átvitele dr. Kuczmann Miklós egyetemi adjunktus: Numerikus módszerek az elektromágneses térszámításban dr. Nagy Szilvia egyetemi adjunktus: Wavelet-analízis, kvantum-információelmélet és strukturális entrópia


Letölteni ppt "Szervezeti felépítés Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések