Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektek pénzügyi tervezése Pénzügyi tervezés gyakorlata 4. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner A kiemelt ábrák forrása: Pénzügyi tervezés prezentáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektek pénzügyi tervezése Pénzügyi tervezés gyakorlata 4. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner A kiemelt ábrák forrása: Pénzügyi tervezés prezentáció."— Előadás másolata:

1

2 A projektek pénzügyi tervezése Pénzügyi tervezés gyakorlata 4. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner A kiemelt ábrák forrása: Pénzügyi tervezés prezentáció. A finanszírozási elvek forrása: MBA-tananyag (BMGE – KPMG Üzleti tervezés 2002.; Dr. Gyulai László, Kresalek Péter, Ormos Mihály)

3 Pénzügyi tervezés folyamata Pályázati kiírás keretfeltételei Vállalkozás/intézmény/szervezet keretei Döntés a koncepcióról, projektötletről Projekttervezés Dokumentáció összeállítása (Pénzügyi) megvalósítás Támogatás elszámolása, lehívása Projekt zárás, értékelés; fenntartás

4 Áttekintés (stratégia – pénzügyi terv)

5 Pályázati kiírás feltételrendszere Támogatottak köre, jogi formája Támogatási intenzitás (>=100%) Támogatható tevékenységek Elszámolható költségek Költségek megoszlása egyes tételek között Önrész igazolásának módja Támogatásra vonatkozó fedezet vizsgálata Kizáró feltételek vizsgálata Beadási és egyéb határidők vizsgálata

6 Szervezeti keretfeltételek Önrész biztosítása Biztosítékok rendelkezésre állítása Likviditás biztosítása; kifizetés-ütemezés Fenntarthatóság vizsgálata El nem számolható költségek forrása Adminisztratív követelmények

7 Döntés a projektkoncepcióról Pályázati kiírásnak való megfelelés Szervezeti igényeknek, céloknak való megfelelés Koncepció megalapozottsága, döntéselőkészítés minősége, felelősök megjelölése -> Szervezeti döntés -> Projekttervezési szakasz követi.

8 Projekttervezés (folyamat) Tevékenységek megtervezése Ütemterv, mérföldkövek Humán erőforrás tervezés Projektmenedzsment biztosítása Pénzügyi tervek

9 Projekttervezés (pénzügyi terv) - Tevékenységek finanszírozása, árajánlatok - Önerő rendelkezésre állítása - Biztosítékok rendelkezésre állítása - Likviditás fenntartására vonatkozó tervek - Üzleti tervezéssel való összhang biztosítása - Elszámolásokhoz szükséges adminisztráció ellátása - Elszámolások ütemezése - Fenntarthatóság vizsgálata - Kockázatok elhárítására vonatkozó tervek készítése - Szükséges üzleti megállapodások megkötése (bank, partnerek, alvállalkozók)

10 Pénzügyi terv (résztervek)

11 Finanszírozási elvek a. rentabilitás elve A megvalósítható beruházások számát az határozza meg, hogy mekkora a rendelkezésre álló tőke költsége. Minél alacsonyabbak a pótlólagosan megszerezhető tőke költségei, annál több beruházás hajtható végre. A beruházások finanszírozási elvei között a rentabilitás elvén elsősorban azt kell érteni, hogy mekkora a rendelkezésre álló vagy pótlólagosan megszerezhető tőke költsége. Másik értelmezés szerint a rentabilitás elvén azt értjük, hogy részben idegen tőkével történő finanszírozás esetén, hogyan alakul a saját tőke hozama.

12 Finanszírozási elvek b. biztonság elve A tőkebefektetés időtartama két részből áll: kivitelezési időből gazdaságilag hasznos üzemidőből A biztonság elve azt a követelményt tartalmazza, hogy a beruházás gazdaságilag hasznos üzemideje és a kölcsöntőke visszafizetési ideje, továbbá az össztőke jövedelmezősége és az idegen tőkével kapcsolatos adósságszolgálati kötelezettség között az összhang biztosított legyen.

13 Finanszírozási elvek c. rugalmasság elve A tőkeszükségletet többek között a konjunkturális és a szezonális ingadozások erősen befolyásolhatják. Ügyelni kell tehát arra, hogy a tőkeszükséglet meghatározását rugalmasan kezeljék, ezáltal a szükségtelen kamatköltségeket elkerüljék.

14 Finanszírozási elvek d. normativitás elve A tőkenyújtó általában jól számszerűsíthető normákat állít fel amelyeket megvizsgál az idegen tőkét igénylő vállalkozásoknál: a befektetett eszközök és a forgóeszközök arányát, a saját tőke és az idegen tőke arányát, a hosszú lejáratú és a rövid lejáratú tőke arányát

15 Dokumentáció összeállítása Költségek – források összesítése ÁFA elszámolhatóságának tisztázása Európai uniós beszerzési ügyletek Részletes költségterv a mellékletben Árajánlatok (kötelező kellékek megléte) Esetleges biztosítékok (jelzálog, bankgarancia, biztosító kezesi kötelezvénye) felajánlása, előszerződések (hitel, tagi kölcsön); inkasszó a bankszámlákra Egyéb okiratok, becslések, tervek

16 Pénzügyi megvalósítás (előleg) Három alapeset: Előlegfizetés - GVOP esetében 25% előleg, fedezettel - Pályázatonként változó a lehetőség megléte Kifizetett számlák alapján történő elszámolás Ki nem fizetett számlák alapján: - A pályázó kizárólag az önrészt fizeti ki. - A közreműködő szervezet kifizeti a fennmaradó részt.

17 Pénzügyi megvalósítás (folyamat) Szerződéskötések (szabályosság vizsgálata) Közbeszerzési szabályok betartása Teljesítés nyomon követése, igazolása Kifizetések ütemezése Számlák teljesítési időpontja, kellékei Átutalások és igazolási módok Projekt dosszié folyamatos vezetése Monitoring adatok közlésére való felkészülés Önrész biztosítása, előfinanszírozás Likviditás fenntartása, előrejelzések készítése Pénzügyi kockázatok kezelése

18 Támogatás lehívása Előrehaladási jelentés készítése, mellékletek összeállítása Számlák (tervnek megfelelő dátumú és összegű, elszámolható költség, azonosítható tevékenység, teljesített, kifizetett) csatolása Teljesítés igazolások csatolása Kifizetés igazolás csatolása Esetleges további bizonyítékok, dokumentumok Közreműködő Szervezet megvizsgálja, ellenőrzi, jóváhagyásra elküldi az Irányító Hatóságnak Kifizető Hatóság (Pénzügyminisztérium) átutalja a támogatást a Magyar Államkincstáron keresztül Átfutási idő (2 hét – 2 hónap) Ellenőrzés lehetséges A támogatási összeg meghatározott része a projekt lehívásáig zárolható.

19 Projekt zárás, értékelés; fenntartás Záró elszámolás küldése, fennmaradó összeg elszámolása Lemondó nyilatkozat a fel nem használt támogatásról Az előírt időszakon túli számlák nem számolhatók el Projekt értékelés legalább a szervezet számára ajánlott Kötelezően fenntartott tevékenységekhez szükséges pénzügyi és egyéb információk átadása, felelősség tisztázása

20 Elszámolás ki nem fizetett számlák alapján

21 Gyakorlat Közbeszerzési eljárások ismertetése, Közbeszerzési Értesítő minta áttekintése

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektek pénzügyi tervezése Pénzügyi tervezés gyakorlata 4. modul Ponácz György Márk SAKK-tréner A kiemelt ábrák forrása: Pénzügyi tervezés prezentáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések