Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A görög és római líra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A görög és római líra."— Előadás másolata:

1 A görög és római líra

2 1.a) A görög kultúra i.e.8-6.sz.(archaikus), i.e.5.sz.(klasszikus)
„Minden dolog mértéke az ember” harmónia, mértéktartás életöröm egyén és közösség harmonikus kapcsolata testi, szellemi erények összhangja megismerés természethűség(mimézis)

3 1.b) A római kultúra i.e.1.sz.:”aranykor”(Augustus)
etruszk, görög alapok(újjáteremtik, közvetítik) latin nyelvű Róma a szellemi központ

4 2.a) A görög líra i.e.7-6.sz. közösségi szellemű,később individualizálódik líra=lant dallamra írt versek időmértékes verselés

5 2.b) lírai műfajok-epigramma
”sírfelirat”,tömör,gondolati csattanó, disztichon „Itt fekszünk,vándor, vidd hírül a spártaiaknak,/megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”-Szimonidész disztichon:hexameter+pentameter;cezúra;spondeus,daktilus

6 2.b)- elégia hosszú vers disztichonos forma
változatos tematika:harc(Türtaiosz), szerelem(Mimnermosz), politika(Szolón) a későbbi századokban: fájdalmas hangvétel, lemondás, érték-és időszembesítés

7 2. b) -dal Alkaiosz, Anakreón, Szapphó(Leszbosz)
rövid, érzelmes, ritmikus tematika:mámor(szerelem, bor),életöröm Alkaiosz:Bordal Szapphó:Édesanyám nem perdül a rokka Anakreón:Engem a Szerelem… Csokonai:Anakreóni dalok „magyar Szapphó”=Dukai Takács Judit

8 2.b) -himnusz istenség fennkölt magasztalása, tetteinek dicsérete, könyörgés Szapphó:Himnusz Aphroditéhoz(szerelmi vágy, fohász) szapphói strófa(l.Berzsenyi)

9 2.c) -verselés időmértékes verselés(hosszú, rövid szótagok)
verslábak:spondeus, daktilus, jambus, trocheus verssorok:hexameter, pentameter strófák:szapphói,alkaioszi

10 3.a)római líra-Catullus
i.e.1.sz. neoterikus költő nem politizált,verseivel csak gyönyörködtetni akart az utókor nyílt közvetlenségéért értékelte legnagyobb témája a szerelem múzsája Lesbia Gyűlölök és szeretek-a szerelem ambivalenciája

11 3.b)- Vergilius i.e.1.sz. epikus költő
eposza az Aeneis(a rómaiak dicső múltja, eredete,honfoglalása;Homérosz) Eclogae-bukolikái(pásztorköltemények,Theokritosz) Radnóti Miklós eclogái

12 3.c) -Horatius i.e.1.sz. ódaköltő(bölcseleti):fenséges tárgy(személy) magasztalása latin óda=carmen életelvei:aurea mediocritas(egyensúly, harmónia,mértéktartás,természetes élet);”carpe diem”;költői öntudat, az életmű halhatatlansága;”sapere aude!”;szellemei arisztokratizmus(„Gyűlöllek, távol légy alacsony tömeg”) Thaliarchushoz, Licinius Murenához


Letölteni ppt "A görög és római líra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések