Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Légmegszakító kiválasztása. Mi a megszakító? Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely alkalmas a rendeltetésszerű áramköri viszonyok mellett áramok bekapcsolására.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Légmegszakító kiválasztása. Mi a megszakító? Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely alkalmas a rendeltetésszerű áramköri viszonyok mellett áramok bekapcsolására."— Előadás másolata:

1 Légmegszakító kiválasztása

2 Mi a megszakító? Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely alkalmas a rendeltetésszerű áramköri viszonyok mellett áramok bekapcsolására vezetésére és megszakítására, továbbá megadott rendellenes áramköri viszonyok – mint pl. zárlatok – esetén az áramok bekapcsolására meghatározott ideig való vezetésére és megszakítására Mi a légmegszakító? Olyan megszakító, melynek az érintkezői légköri nyomású levegőben nyitnak és zárnak. Mi a műanyag házas megszakító? (kompakt megszakító) 1. Fogalmak az MSZ EN 60947-2 szerint: Kisfeszültégű kapcsoló és vezérlőkészülékek. 2. rész Megszakítók Olyan megszakító amelynek szigetelőanyagból sajtolással vagy fröccsöntéssel készült hordozó burkolata van és a megszakító szerves részét képezi.

3 Légmegszakító kiválasztása - Nagy áramú betáplálások (I>800A) kapcsolására és védelmére 2. Légmegszakítók jellemző felhasználási területei - Nagy áramú leágazások kapcsolására védelmére - Nagy áramú sínbontások, sínátadások kapcsolására és védelmére - Transzformátoros betáplálások - Generátoros betáplálások - Egyenáramú betáplálások

4 Légmegszakító kiválasztása Névleges üzemi feszültség (U e ) 3. Megszakító névleges adatai 690V/1000V (50/60Hz) fázisok közötti feszültség Névleges szigetelési feszültség (U i ) Az a feszültségérték amelyre a dielektromos vizsgálatokat és a kúszóáramutakat vonatkoztatják. A névleges üzemi feszültség legnagyobb értéke nem haladja meg a névleges szigetelési feszültség értékét. Jellemző legnagyobb értéke 1000V, egyenfeszültség esetén 1500V. Névleges lökőfeszültség állóság (U imp ) 0,33kV; 0,55kV; 0,8kV; 1,5 kV; 2,5kV; 4 kV; 6 kV; 8 kV; 12kV 1,2/50us

5 Légmegszakító kiválasztása Hogy határozhatjuk meg? 4. Névleges áram (I n ) Megszakítók esetén a névleges áram egyenlő az egyezményes, nyitott szerelési termikus árammal. - Fogyasztói áramok kiszámítása. Több fogyasztót tápláló rendszer esetén egyidejűséggel való számolás. -Motoros leágazás esetén -Transzformátoros betáplálás esetén SnSn 1000kVA1250kVA1600kVA2000kVA2500kVA InIn 1445A1806A2312A2890A3612A I n : motor névl. árama P: névl. mech. telj. U n :névl. fesz. (vonali) cosφ: telj. tényező η: hatásfok I n : trafó névl. árama S n : trafó névl. látszólagos telj. U n :névl. fesz. (vonali) Esetleges túlterhelés figyelembevétele

6 Légmegszakító kiválasztása Környezeti hőmérséklet 5. Megszakító névleges értékeit befolyásoló tényezők SnSn 1000kVA1250kVA1600kVA2000kVA2500kVA InIn 1445A1806A2312A2890A3612A A katalógusokban megadott névleges áramértékek akkor igazak ha a megszakító körüli hőmérséklet rövid időre sem haladja meg a 40°C-ot és 24órás időszak folyamán a környezeti hőmérséklet átlaga max. 35°C. 45°C50°C55°C 1600A 1550A 2000A 2500A 2450A 3200A 3000A 4000A 3800A 60°C 1500A 2000A 2350A 2900A 3600A 40°C 1600A 2000A 2500A 3200A 4000A

7 Légmegszakító kiválasztása Tengerszint feletti magasság: 6. Megszakító névleges értékeit befolyásoló tényezők - névleges adatokat 2000m-t meg nem haladó beépítési magasságra vonatkoznak; - a tengerszint feletti magasság növekedésével csökken a légnyomás, és a térfogategységre jutó levegő tömege; - a kisebb tömegű levegő hűtőhatása csökken; - hatása nem csak a névleges áramra hanem a dielektromos jellemzőkre és az üzemi feszültségre is van. SZERENCSE - Magyarországon nincsenek ilyen magasságok

8 Légmegszakító kiválasztása Légnedvesség (pára): 7. Megszakító névleges értékeit befolyásoló tényezők - a levegő relatív nedvessége nem haladhatja meg az 50%-ot +40°C legnagyobb hőmérséklet mellett; - nagyobb relatív légnedvesség kisebb hőmérséklet mellett megengedhető, például 90% +20°C-nál.

9 Légmegszakító kiválasztása Pólusszám: 8. Megszakító általános jellemzői - 3-4 pólusú; - egyenáram esetén a katalógusok alapján esetlegesen a pólusok láncolásával alkalmazható a megszakító. 4. pólus esetlegesen eltérő áramának figyelembevétele: -Felharmonikus probléma.

10 Légmegszakító kiválasztása 9. Megszakító általános jellemzői Szennyeződési fokozat ( Pollution degree) : 1., Nincs vagy nemvezető szennyeződés van. 2., Esetenként páralecsapódás. 3., Vezető szennyeződés keletkezik vagy nemvezető szennyeződés lép fel amely páralecsapódás következtében vezetővé válik. 4., A szennyeződés állandó vezetőképességet hoz létre.

11 - Csúcsérték – Dinamikus hatás КIeff Légmegszakító kiválasztása Zárlati áram általában: 10. Megszakító zárlati jellemzői - zárlati áram alatt a hálózat valamely fázisvezetője és nullavezető vagy fázisvezetők között fellépő fémes rövidzár esetén kialakuló áramerősséget értjük; - a zárlatok fajtái: 3F, 3FN, 2F, 2FN, 1FN; - legnagyobb: 3F. - Effektív érték – Termikus hatás (I 2 t) Zárlati áram nagysága К 6kA< Iz <10kA1,7 10kA< Iz <20kA2,0 20kA< Iz <50kA2,1 50kA < Iz 2,2

12 Siemens Tumetic Légmegszakító kiválasztása 11. Megszakító zárlati jellemzői Egy transzformátoros betáplálás zárlati árama mögöttes hálózat ∞ 10/0,4kV S n (kVA) ε (%) X tr (Ω) I z (kA) 250060,0038460,21 200060,004848,17 160060,00638,53 125060,0076830,10 100060,009624,08 ELMŰ Iz=16kA; Szm=304,5MVA X mög (Ω)I z (kA) 0,000525452,96 0,000525443,41 0,000525435,43 0,000525428,17 0,000525422,83 0,2Ω/km 300m X k300m (Ω)I z (kA) 7,9E-0552,01 7,9E-0542,78 7,9E-0535,00 7,9E-0527,90 7,9E-0522,65 2m Bekötősín 0,2mΩ/m X sin2m (Ω) I z (kA) 0,000447,72 0,000439,83 0,000433,00 0,000426,62 0,000421,80 I Z,3F : 3 fázisú zárl. áram (eff) U: névl. fesz. a zárlat helyén (vonali) Z: az össz. impedancia a zárlat helyéig X tr : Trafó reaktanciája ε : Trafó droppja U: névl. fesz. a zárlat helyén (vonali) S n : Trafó névleges látszólagos telj.

13 Légmegszakító kiválasztása 12. Megszakító zárlati jellemzői Névleges zárlati határ-megszakítóképesség (I cu ): névleges üzemi feszültségnek megfelelően megadott effektív áramérték kA-ben amelyet a megszakító az alábbi feltételek mellett képes kapcsolni O - t - CO megszakítás – 3min – bekapcsolás, megszakítás Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség (I cs ): névleges üzemi feszültségnek megfelelően megadott effektív áramérték kA-ben amelyet a megszakító az alábbi feltételek mellett képes kapcsolni O - t - CO - t- CO megszak. – 3min – bekapcs., megszak. – 3min – bekapcs., megszak. Jellemző megadási mód: I cs =100%I cu

14 Légmegszakító kiválasztása 13. Megszakító zárlati jellemzői Névleges rövididejű (termikus) határáram (I cw ): Jellemzően ezeket az értékeket 1s és 3s mellett szokták megadni Ez az, az áramérték amelyet a megadott ideig a megszakító még elviselni képes úgy hogy a fellépő hőigénybevételnek még ellenáll. Joule integrál Névleges zárlati bekapcsolóképesség (I cm ): A megszakítónak képesnek kell lenni zárlatra való rákapcsolásra is amely szerencsétlen esetben történhet feszültség nulla átmenetnél amikor az áramnak dinamikus csúcsértéke van. Ezért a katalógusokban is itt az áram dinamikus csúcsértéke van megadva. К I eff

15 Légmegszakító kiválasztása 14. Megszakítók védelmei LI-védelemLSI-védelem LSIG-védelem LSIR-védelem Túlterhelés véd. + pillanatkioldású zárlatvédelem … + Rövid idejű zárlatvédelem … + földzárlatvédelem … + összegző áramváltós földzárlat- védelem Földzárlat védelemnek csak az önálló védővezetős rendszerekben van értelme. (Pl.: TN-S rendszer). TN-C rendszerben nem tud működni PEN sínre húzott áramváltós földzárlatvédelem.

16 Légmegszakító kiválasztása Egyezményes nemkioldó áram: Egyezményes kioldó áram: Az egyezményes időn belül (2h) a beállítási áram 1,05-szöröse esetén nem old ki a védelem. Az egyezményes időn belül (2h) a beállítási áram 1,30-szorosa esetén kiold a védelem. 15. Megszakítók védelmei

17 Légmegszakító kiválasztása 16. Megszakítók védelmei

18 Légmegszakító kiválasztása Megszakítók védelmei 0,8s x0,1 50s 100s x0,8 0,3s x3 x12 921,61209,6144023043840576015360 240160 Inmax=1600A Iu=0,9xIr =0,9x1280A =1152A Ir=0,8xInmax =0,8x1600A =1280A Ip=0,8xIu =0,8x1152A =921,6A Ig=0,1xInmax =0,1x1600A =160A tg=0,8s (1,5xIg-nél) 240A-nál Isd=3xIr =3x1280A =3840A Ii=12xIr =12x1280A =15 360A T l =100s 2xIu-nál 2x1152A=2304A Tsd=0,3s 1,5xIsd-nél 1,5x3840A=5760A Inemkio=1,05xIu =1,05x1152A =1209,6A

19 Légmegszakító kiválasztása 18. Megszakítók védelmei Szelektivitás: - Teljes szelektivitás; - Részleges szelektivitás. gl 80Agl 100A 630A Kompakt Megszak. 1600A légmegsz.

20 Légmegszakító kiválasztása 19. Megszakítók kiválasztásának egyéb paraméterei - segédkontaktusok (állásjelzésekhez, reteszelésekhez); - működtetés: - motoros hajtás (=/~); - feszültségcsökkenési kioldó (35-70%); - befoglaló méretek, beépítési helyzetek, fix v. kocsizható kivitel; - villamos és mechanikai élettartam (karbantartással és karbantartás nélkül) 5000 / 10000 / 20000 ; - kommunikáció PLC-vel; - disszipált teljesítmény; - raktározási és szállítási feltételek; 3 pólusú megszakítók 70%-os terhelés esetén In (A) Átmeneti ellenállás (uΩ) Dissz. Telj. (W)Év Fogyasztás (kWh)Ft/kWhNett ó á r 40001572020 61810 36 2 225 180 Ft 32001443020 36921 36 1 329 174 Ft 25001833820 28973 36 1 043 053 Ft 20002024020 20603 36 741 727 Ft 16003023020 19779 36 712 058 Ft

21 Légmegszakító kiválasztása 20. Példa 1000kVA-es Siemens transzformátorról táplált 0,4kV-os elosztó betáplálási megszakítója I n =1445A I zeff =24,08kA I zcsúcs =50,56kA Mitsubishi légmegszakító Típus: AE1600-SW I n =1600A 60ºC-on I n =1500A OK U i =1000V U e =690V U imp =12kV OK Szennyeződési fokozat: 3; Pólusszám: 3 OK I cu (240-500V) = 65kA I cs =100%I cu OK I cm (240-500V) = 143kA I cw (3s) = 50kA Mechanikus / villamos élettartam 25000 /5000 OK LSI védelem típusa: WS Méretei (Mag x Szél x Mély): 430 x 300 x 368 Kocsizható változat

22 Légmegszakító kiválasztása Köszönöm megtisztelő figyelmüket Schön Tibor schont@infoware.hu 2008.november


Letölteni ppt "Légmegszakító kiválasztása. Mi a megszakító? Olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely alkalmas a rendeltetésszerű áramköri viszonyok mellett áramok bekapcsolására."

Hasonló előadás


Google Hirdetések