Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DEBRECENI EGYETEM Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Prof. Dr. Süli-Zakar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DEBRECENI EGYETEM Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Prof. Dr. Süli-Zakar."— Előadás másolata:

1 DEBRECENI EGYETEM Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Prof. Dr. Süli-Zakar István (DSc.) egyetemi tanár Az általános társadalomföldrajz alapjai I.

2 3. tétel A Föld népességének eloszlása, az eltérések földrajzi magyarázata, az oikumené határai  Tóth J. 2001: A népesség térbeli eloszlása In: Általános társadalomföldrajz I. (szerk. Tóth J.). Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp  Kovács Z. 2002: A népesség térbeli eloszlása In: Népesség- és településföldrajz ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp  Sárfalvi B. 1999: A világnépesség növekedése In: Humánökológia (szerk. Nánási I.) Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest. pp

3 A népesség eloszlása a Föld felszínén már ősidők óta roppant egyenlőtlen, túlzsúfolt térségek állnak szemben, gyéren vagy ritkán lakott területekkel. Az emberré válás időszakától kezdve megfigyelhető, hogy az Óvilág (különösen Ázsia) alacsonyabb földrajzi szélességű övei korán és sűrűn benépesültek, míg az Újvilág (Amerika és Ausztrália) rendkívül gyéren lakott maradt. A népesség térbeli eloszlása A korai emberiség fejlődésének centrumai (a domesztikáció színterei), valamint az első nagy mezőgazdasági kultúrák is Ázsia, Afrika és részben Európa földjén alakultak ki. Itt születtek az első városok, az első magasan szervezett ókori társadalmak és itt jöttek létre az első nagyobb népességtömörülések is.

4 A népesség térbeli eloszlásának modellje Forrás: N. de Lange,1991 A népesség térbeli eloszlásának szabályszerűségei már régóta felkeltették a népességföldrajz kutatóinak figyelmét. Boustedt (1975) modelljében a népesség térbeli eloszlásának két lehetséges alapformáját különbözteti meg.  Szórt népesség: ideális esetben teljesen egyenletesen oszlik el a térben, ez azonban rendkívül ritka és csak tökéletesen homogén térszín esetén elképzelhető. A valóságban sokkal gyakoribb eloszlási minta a véletlenszerű térbeli eloszlás, amely főként a domborzati és a vízrajzi különbségek eredménye.  Koncentrált népesség: a népesség fokozott koncentrációja főként az ipari forradalom megjelenésével, a nyersanyaglelőhelyek, a közlekedési csomópontok stb. szerepének felértékelődésével indult meg. Két sémája ismert, egyrészt egy pont köré rendeződve, erősen centralizált módon, és kiegyenlítettebben a tér több pontja körül tömörülve, decentralizált módon.

5 A népesség térbeli eloszlásának szabályszerűségei a Földön Az emberiség településhatára (az oikumene) a modern közlekedési, hírközlési és építészeti technológiák jóvoltából a Földön állandóan tágul, ugyanakkor vannak olyan térségek amelyek ennek ellenére továbbra is igen ritkán lakottak. A Föld 149 millió km 2 -t kitevő szárazulatainak egy része még a mai technikai- civilizációs szint mellett sem nyújt kedvező terepet tartós emberi letelepedésre. Szembetűnő hatása van a tengerszint feletti magasságnak és a tengertől való távolságnak a népesség eloszlására. Ritkán lakott területek: sarkvidéki-, sivatagi területek, trópusi esőerdők nehezen járható övezete és a magashegységek vidéke.

6 A Föld népsűrűsége  Népsűrűség: a népesség térbeli eloszlásának mérésére szolgál. Egy adott földrajzi egység (ország, megye stb.) 1 négyzetkilométerére jutó népesség átlagos száma. Földünkön az átlagos népsűrűség 45 fő/km 2.

7 Ország Népesség száma (millió fő) Hány év alatt duplázódik meg Kína India USA Indonézia Brazília Oroszország288.60* Pakisztán Japán Banglades Nigéria Összesen (1-10) Részesedés a világ népességéből63.00%59.45%59.57%59.60% 11. Mexikó Németország Vietnam Fülöp-szigetek Törökország Irán Thaiföld Egyiptom Nagy-Britannia Franciaország Összesen (11-20) Összesen (1-20) Világ Fejlett országok ** Részesedés a világ népességéből23.58%20.77%20.12%20.45%- Fejlődő országok * A Szovjetunió ** A Szovjetunióval együtt Hol élnek a legtöbben?

8 A föld népességének megoszlása W. Köppen éghajlati rendszerében T%N% Tundra (ET) 8,90,3 Sivatag (BW) 13,21,4 Sztyepp (BS) 15,66,7 Alacsony népsűrűségű 37,78,4 Őserdő (AF) 8,18,0 Szavanna (AW) 13,810,7 Hideg (Ds) 18,114,5 Hideg (Dw) 5,45,7 Közepes népsűrűségű 45,438,9 Meleg (Cw) 8,427,6 Meleg (Cs) 2,04,4 Nedves mérsékelt (Cf) 6,520,7 Magas népsűrűségű 16,952,7 Tengerszint feletti magasság: < m Terület:28,029,521,015,56% Népesség:56,024,011,57,01,5%

9 A népesség parttávolság és zónák szerinti eloszlásának modellje A Föld népességének 90%-a az északi féltekén él, mivel a szárazföldek 80%-a az Egyen- lítőtől északra található. Összefüggő nagy tömböket (Eurázsia, É-Amerika) alkot- nak abban a mérsékelt övezet- ben, amely az emberiség szá- mára letelepedésére és gaz- dálkodásra a legalkalmasabb. A sűrűn lakott területek (200 fő/km 2 felett) a Föld felszínének alig 1%-át teszik ki.

10 Hasznosítás módjaA Föld felszínének %-ában Belterjesen hasznosítható mezőgazdasági terület12,0 Kevésbé belterjesen hasznosítható mezőgazdasági terület 22,0 Csak külterjesen, vagy erdőgazdaságilag hasznosítható terület 30,0 Mezőgazdaságilag nem hasznosítható terület16,0 Talajtakaróval nem rendelkező területek (jéggel borított, fagyott felszínek, sivatagok) 20,0 Együtt100,0 A Föld felszínének megoszlása a jelen technológiája által meghatározott hasznosíthatósága szerint

11 Benépesülés fokaFő/km 2 A Föld felszínének %-ában Nagyon sűrűn lakott térségek200 felett1 Sűrűn lakott térségek Jelentősen benépesített térségek Mérsékelten lakott térségek Ritkán lakott térségek1-109 Alig lakott, lakatlan térségek1 alatt78 A szárazulatok átlagos népsűrűsége34,9100,0 A Föld felszínének megoszlása a népsűrűség fokozatai szerint

12 NőkFérfiakÖsszesen% Ázsia ,72192 Óceánia , Amerika ,68828 Afrika ,78453 Európa ,31424 Világ A világ népességének megoszlása kontinensek szerint napjainkban (ezer fő) Az adatok forrása: ENSZ

13 OrszágNépességszám (2005, fő) Részesedés (2005, %) Növekedési ráta (2005, %) Népességszám (2050, fő) Kína ,21, India , USA ,60, Indonézia ,51, Brazília ,81, Pakisztán ,52, Nigéria ,42, Oroszország ,30, Banglades ,11, Japán , Összesen , Többi ország , Mindösszesen , Forrás: A Föld legnépesebb országainak népesedési mutatói

14 Ország Népességszám (2005, fő) Mexikó Fülöp-szigetek Vietnam Németország Törökország Etiópia Egyiptom Irán Thaiföld Franciaország Forrás: A „második tíz” ország népességszáma

15 Ország Népességszám (2050, millió fő) India1.628 Kína1.437 USA420 Indonézia308 Nigéria307 Pakisztán295 Banglades280 Brazília221 Kongói Demokratikus. Közt.181 Etiópia173 Forrás: Population Reference Bureau, 2004; A Föld legnépesebb országai 2050-ben (becslés)

16 Népesség száma (fő)Arány a Föld népességéből (%) Afrika ,9 Amerika ,6 Ázsia ,6 Európa ,4 Óceánia ,5 Összesen ,0 Forrás: A Föld népessége kontinensenként (2007)

17 WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS World Regions Population ( 2006 Est.) Population % of World Internet Usage, Latest Data % Population ( Penetration ) Usage % of World Usage Growth Africa 915,210, %32,765, %3.0 %625.8 % Asia 3,667,774, %394,872, %36.4 %245.5 % Europe 807,289, %308,712, %28.4 %193.7 % Middle East 190,084, %19,028, %1.8 %479.3 % North America 331,473, %229,138, %21.1 %112.0 % Latin America/Caribbean 553,908, %83,368, %7.7 %361.4 % Oceania / Australia 33,956, %18,364, %1.7 %141.0 % WORLD TOTAL 6,499,697, %1,086,250, %100.0 %200.9 % Internethasználók száma és aránya az egyes kontinenseken

18 Oikumené, para-oikumené, an-oikumené A Föld felszínének felosztása az emberi életfeltételek alapján Forrás: Süli-Zakar István, Szerk.: Németh Gábor

19 Összefoglalás  A népesség térbeli eloszlása  A népesség térbeli eloszlásának modellje  A népesség térbeli eloszlásának szabályszerűségei a Földön  A Föld népsűrűsége  Hol élnek a legtöbben?  A népesség parttávolság és zónák szerinti eloszlásának modellje  A Föld felszínének megoszlása a jelen technológiája által meghatározott hasznosíthatósága szerint  A Föld felszínének megoszlása a népsűrűség fokozatai szerint  A Világ népességének megoszlása kontinensek szerint napjainkban  A Föld legnépesebb országainak népesedési mutatói  A „második tíz” ország népességszáma  A Föld legnépesebb országai 2050-ben (becslés)  A Föld népessége kontinensenként (2007)  A Föld felszínének felosztása az emberi életfeltétetelek alapján; Oikumené, para-oikumené, an-oikumené

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "DEBRECENI EGYETEM Tudományegyetemi Karok Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Prof. Dr. Süli-Zakar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések