Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Programrendszerek fejlesztése Bevezető Dr. Bilicki Vilmos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Programrendszerek fejlesztése Bevezető Dr. Bilicki Vilmos."— Előadás másolata:

1 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Programrendszerek fejlesztése Bevezető Dr. Bilicki Vilmos Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztés Tanszék

2 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Tartalom  Követelmények  Bemutatkozás  Célok ■Nem funkcionális/rendszer követelmények ■Skálázhatóság  A félév áttekintése 2014. 07. 15.2Programrendszerek fejlesztése

3 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Követelmények  Gyakorlat 50% (20 %)  ZH előadáson 50% (20%) (Tavaszi szünet utáni első előadás)  Vizsga az osztályzat 60%-át adja  Jegyzet: ■http://tananyagfejlesztes.mik.uni- pannon.hu/index.php?option=com_content& view=article&id=58&Itemid=71#Programrend szerek%20fejleszt%C3%A9se 2014. 07. 15.3Programrendszerek fejlesztése

4 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS SZTE – Szoftverfejlesztés Tanszék  Számok: ■~ 130 munkatárs (80% projekt állás) ■~ 3500 hallgató  Fókusz területek: ■Szoftver Minőség ■Nyílt forráskódú fejlesztés ■Nagy rendszerek fejlesztése 2014. 07. 15.4 R&D Oktatás Ipari Projektek Programrendszerek fejlesztése

5 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS M2M Csoport 2014. 07. 15.5Programrendszerek fejlesztése

6 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Célok  Startégiai szintű áttekintés:  Nagy skálázható rendszerek fejlesztése ■Problémák ■JEE alapú megoldások –Milyen rétegeket használjunk? –Hogyan fejlesszünk produktívan skálázható alkalmazást? 2014. 07. 15.6Programrendszerek fejlesztése

7 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS A tantárgy tematikája  Az Információs rendszerek architektúrája  Középrétegek, ezek szolgáltatásai  Üzenet alapú rendszerek  Alkalmazásszerverek és szolgáltatásaik  J2EE  Objektum perzisztencia. ■Különböző perziszetencia rendszerek bemutatása. (Hibernate, EJB2.1, EJB3.0, …)  Web Szolgáltatások  Tervezési minták Programrendszerek fejlesztése

8 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Alkalmazás rétegelés  Az alkalmazás kompnensek feladatának elválasztása ■Megjelenítés réteg –A kérés/válasz objektuomkra koncentrál –Megoldja a modell alapján a GUI renderelést –Formázási és nem üzleti logika alapú validálási logikát tartalmaz –A más rétegek által dobott kivételeket kezeli ■Perzisztencia réteg –A tárolókkal kommunikál –Lekérdezés nyelvet biztosít –ORM képesség –JDBC, Hibernate, iBATIS, JDO, Entity Beans, … ■Domén réteg –Az üzleti objektumokat tárolja, ezek a többi rétegben is felhasználhatóak –Kezeli az üzleti objektumok közötti komplex relációat –Gazdag üzleti logika –ORM –A domén objektumok csak egymástól függhetnek Programrendszerek fejlesztése

9 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Szolgáltatás réteg? Hogyan pozicionáljuk a lazán csatolt üzleti logikát? Mi a szolgáltatás logika? Hogyan kell a konténer szintű szolgáltatásokat megvalósítani? Hogyan kezeljük a POJO alapú alkalmazásokban a tranzakciókat? Hogyan kommunikáljunk a megjelenítési rétegből a perzisztencia rétegbe? Hogyan kapunk üzleti logikát megvalósító szolgáltatásokat? Hogyan kommunikálnak az üzleti objektumok a perzisztencia téteggel? Hogyan adjuk át a prezisztencia rétegben található objektumokat a UI rétegnek? Programrendszerek fejlesztése

10 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Alkalmazás rétegek ■Szolgáltatás réteg –Egy átjáró amely segítségével az üzleti logikát biztosítjuk a külvilág számára –Kezeli a tároló szintű szolgáltatásokat (tranzakciók, biztonság, …) –Sok alkalmazásban nincs megfelelően definiálva Programrendszerek fejlesztése

11 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Alkalmazás architektúra  3 Rétegű Vs. MVC 2014. 07. 15.11Programrendszerek fejlesztése

12 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Minta rendszer 2014. 07. 15.M2M Statusreport12

13 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 2. Elosztott rendszerek  Problémák  Átteszőségek  Architektúrák Programrendszerek fejlesztése

14 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Valós nagy rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok (Inktomi) 2014. 07. 15.14 Összeomlások/Merevlemez hibákÓránként Adatbázis frissítésekNaponta Szoftver frissítésekHetente/Havonta OS frissítésekKétszer Energetikai hibáknéhány Hálózat hibák11 Az egész infrastruktúra fizikai átköltöztetése 2 Programrendszerek fejlesztése

15 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Skálázhatóság  Adat tárolás/Feldolgozás ■Vertikális (Scale up) –Fizikai korlátai vannak (processzorok száma, JVM szemétgyűjtő, …) –Közös memória mint kommunikációs médium ■Horizontális (Scale out) –Elosztott rendszer (Leslie Lamport: „Elosztott rendszer az ahol egy addig teljesen ismeretlen számítógép hibája teszi használhatatlanná a gépünket”) –Elvileg korlátlan (elosztottságból fakadóan nem lehet ACID) –Távoli hozzáférés problematikája (érték szerint vs. referencia szerint) 2014. 07. 15.15Programrendszerek fejlesztése

16 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Határok – CAP tétel (Brewer tétele)  Internet méretű elosztott rendszerek ■C – Konzisztencia (Minden csomópont ugyanazt az adatot látja adott időben) –A – Atomi –C - Konzisztens –I - Elkülönítés –D - Tartósság ■A - Rendelkezésre állás (csomópontok kiesése nem akadályozza meg a maradókat a működéstől) –X % időben elérhető ■P - Partíció tűrés (tetszőleges üzenetvesztést tolerál) –Gilber és Lynch definíciója szerint „A teljes rendszer (hálózat) hibáján kívül semmilyen hiba kombináció sem okozhatja azt, hogy a rendszer hibásan válaszol”.  Ezek közül csak kettő teljesülhet 2014. 07. 15.16Programrendszerek fejlesztése

17 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 3. Átszövődő vonatkozások  Kontextusok  Tranzakciós kontextus  Biztonsági kontextus  Perzisztencia kontextus,  … 2014. 07. 15.17Programrendszerek fejlesztése

18 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Kontextus 2014. 07. 15.18 Programrendszerek fejlesztése

19 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 4. Köztesréteg  Szolgáltatásai  Konkrét példák: ■P2P középréteg (PECES) ■Adatközpontú köztesréteg : Apache Hadoop ■Feldolgozás központú köztesréteg: JEE konténer 2014. 07. 15.19Programrendszerek fejlesztése

20 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Motiváció – nem funkcionális követelmények  Rendelkezésre állás: azon idő amely alatt a komponens képes kielégíteni a funkcionális követelményekben meghatározott funkciókat azon időhöz viszonyítva amikor ezt nem tudja megtenni.  Kapacitás/Skálázhatóság: A komponens a terhelés növekedésével is képes ellátni a funkcionális követelményekben megfogalmazott feladatokat.  Párhuzamosság: A komponens a több egymással párhuzamos terhelés hatására is képes ellátni a funkcionális követelményekben megfogalmazott feladatokat.  Fejleszthetőség: A komponens új funkcionális követelményeket is el tud látni viszonylag szerény fejlesztési ráfordítással.  Együttműködési képesség: A komponens képes környezetével és a szükséges komponensekkel aránytalan plusz terhelés okozása nélkül is együttműködni.  Késleltetés: A komponens az adott funkcionális követelményben szereplő szolgáltatását adott terhelés mellett adott időtartamon belül kiszolgálja.  Karbantarthatóság: A komponensnek támogatnia kell az adott szervezetben definiált karbantartási feladatokat (pl.: backup)  Menedzselhetőség: A komponensnek támogatnia kell a megfelő konfigurálhatósági szintet.  Monitorozhatóság: A komponensnek monitorozhatónak kell lennie.  Visszaállíthatóság: Hibás adat esetén a komponensnek támogatnia kell a megfelelő állapot visszaállítását.  Biztonság: A komponensnek a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően kell működnie.  Konzisztencia: A komponens az adatot konzisztens állapotban tartja. 2014. 07. 15.Programrendszerek fejlesztése20

21 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Infinispan  Memória alapú adat rács (data grid) ■Nagy heap (a redundanciától függően) ■Nem kell viszony tartás (bárhonnan elérhető)  Cache interfész ->Map-et terjeszti ki  A Jboss gyorsítótáron alapul (Jboss cache)  Tranzakció támogatás (XA) 2014. 07. 15.Programrendszerek fejlesztése21

22 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Architektúra 2014. 07. 15.Programrendszerek fejlkesztése22

23 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Apache Hadoop  Nem valós idejű feldolgozásra  Nagyon nagy adatmennyiségek kezelésére  Elemei: ■Elosztott fájlrendszer ■Elosztott feldolgozó keretrendszer  Számos kiegészítő keretrendszer ■Zookeper ■Hbase ■Hive ■Pig Latin ■… 2014. 07. 15.Programrendszerek fejlkesztése23

24 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 5. Nyelvi trendek, paradigmák: logika megvalósítása  OO és azon túl  Tartomány specifikus nyelvek ■Szabály és folyamat alapú tartomány specifikus nyelvek 2014. 07. 15.24Programrendszerek fejlesztése

25 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Folyamat nyelvek  WFMS – Munkafolyamat Kezelő Rendszerek (Workflow Management System)  80-as évek adatközpontú világnézet ■az adatok voltak a fejlesztők fókuszában és nem a folyamatok  Ma már kellő intelligencia található a különböző keretrendszerekben -> a folyamatok álljanak a fejlesztők, sőt az adott tartomány szakértői azaz a nem szoftver fejlesztők figyelmének központjában.  Munkafolyamat leíró nyelvek ■grafikus megjelenítéssel is rendelkeznek ■magát a folyamatot megfelelő fejlesztő eszközök segítségével nem programozó is meg tudja tenni.  Alkalmazási területek ■üzleti folyamatok modellezése ■hagyományos üzleti folyamatok koordinálása ■Komponens keretrendszerek ■Munkafolyamatok közötti interakciók ■B2B interakciók ■felhasználói folyamatok  A logika dinamikusan változtatható akár futásidőben is. 2014. 07. 15.25Programrendszerek fejlesztése

26 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Folyamat nyelvek  Felhasználói folyamatok -> pageflow (JSF/SEAM)  Üzleti folyamatok -> BPLE4WS 2014. 07. 15.Programrendszerek fejlesztése26

27 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Szabály nyelvek  A tudás ábrázolásának egy módja a szabályokkal történő ábrázolás.  Az erre épülő rendszereket Produkciós Szabály Alapú rendszereknek nevezik (Production Rule Engine). ■bemeneti adatok (tényeknek nevezik ebben a körben – Facts) ■szabályok (Rule) ■eredmények/események 2014. 07. 15.Programrendszerek fejlesztése27

28 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Következtető Motor – Inference Engine  A szabály motorok központi eleme  A tényeket és a hozzájuk tartozó szabályokat párosítja minta illesztés segítségével  Elemei:  Munka memória (tények)  Produkciós memória (szabályok)  Minta illesztő  Konfliktus feloldás Programrendszerek fejlesztése

29 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 6. Nyelvi megoldások, paradigmák: ontológia  OO és azon túl  XML és azon túl  Ontológia alapú leírások  OWL, típusai, …  Következtetés  Ontológia illesztés 2014. 07. 15.29Programrendszerek fejlesztése

30 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 1. A tartalom fogyasztók és a tartalom gyártók közötti megkülönböztetés elmosása Wiki, Blog-ok, és a Twiter a szöveges publikálást tömeges jelenséggé tették a flickr és a youtube hasonló eredményt ért el a multimédia területén Programrendszerek fejlesztése

31 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS A szociális web oldalak: del.icio.us, facebook, FOAF, linkedin, myspace és Xing lehetővé teszik a közösségeknek, hogy gördülékenyen információt cseréljenek és együttműködjenek 2. Az egyedek számára készített médiától elmozdult a közösségek számára készített média felé Programrendszerek fejlesztése

32 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 3. A szolgáltatás gyártók és a szolgáltatás fogyasztók közötti különbség elmosása Mashups-ok segítségével a felhasználók mások által készített szolgáltatásokat integrálhatnak weboldalaikba Programrendszerek fejlesztése

33 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS RDF: közvetlenül csatol irányított gráf Programrendszerek fejlesztése

34 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 6. Rest/Web Szolgáltatások Programrendszerek fejlesztése

35 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS REST architektúra 35 Programrendszerek fejlesztése

36 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS A SOA fő elemei  XML  SOAP  WSDL  WSIL  UDDI 36 Programrendszerek fejlesztése

37 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 7. Felhasználói interakció  Az interakció típusai  A HTTP protkoll  AJAX alapú megoldások ■GWT ■RAP  Servlet alapú megoldások  JSP alapú megoldások  JSF alapú megoldások 2014. 07. 15.37Programrendszerek fejlesztése

38 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS AJAX  Új felhasználói élmény ■Részleges frissítés ■Aszinkron háttérben történő frissítés  Dinamikus GUI  Nagy adatmennyiség kezelése 2014. 07. 15.38Programrendszerek fejlesztése

39 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Hogyan működik 2014. 07. 15.39Programrendszerek fejlesztése

40 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 8. Háttér logika  Java Enterprise Edition ■EJB specifikáció (3.0) ■EJB komponensek  Injection  Scope  Transaction  EJB ■Session Bean –Stateless –Statefull ■Entity Bean (Miért nem) –BMP –CMP ■Message Driven Bean –Durable –Non Durable Programrendszerek fejlesztése

41 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 2014. 07. 15.41Programrendszerek fejlesztése

42 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS SEAM JSF JSF vs. Seam JSF Page POJO Facade Session EJB Entity EJB Session EJB Entity EJB Managed Bean Automatically wrapped in Managed Bean 2014. 07. 15.42Programrendszerek fejlesztése

43 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 9. Adatkezelés  Perzisztencia  Object serialization API  ORM  Hibernate ■Bevezetés ■Architektúra ■Hello world –Java File –Mapping file –Műveletek –Konfiguráció ■Interfaces ■Mappelés (Kollekciók,Asszociációk,Leszármaz ások) ■Lekérdezések ■Optimalizálás(fetching and caching) ■Tesztelés Programrendszerek fejlesztése

44 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Entitás állapotok  Tranziens: ■Az újonnan példányosított (a new operátorral) objektumok még nem perzisztensek. ■Ezek az objektumok nem lehetnek tranzakcionálisak, azaz a rajtuk végrehajtott bármely módosítási művelet nem lehet része tranzakciónak. ■Ha egy tranziens objektumot perzisztálni akarunk, vagy más szóval a tranziens állapotból perzisztensbe akarjuk helyezni, a perzisztencia menedzser save függvényét kell meg hívni az objektumra, vagy egy perzisztens objektumból hivatkozni kell a tranziens objektumra.  Perzisztens: ■A perzisztens állapotban lévő objektumpéldány rendelkezik egy elsődleges kulccsal azonosított érvényes adatbázis bejegyzéssel. ■A tranzakció végeztével csak azok a perzisztens entitások kerülnek szinkronizálásra, amelyek módosultak. Ezt a folyamatot dirty chechking-nek nevezik..  Leválasztott (detached): ■A perzisztens objektumok a tranzakció végeztével is léteznek és tartalmaznak adatokat, azonban leválasztódnak a viszony bezáródásával. 2014. 07. 15.44Programrendszerek fejlesztése

45 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 10. Szolgáltatás integráció  Problémák  Megközelítés módok  SOA koncepció  ESB  SDO/SCA 2014. 07. 15.45Programrendszerek fejlesztése

46 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Enterprise Service Bus Szolgáltatások közötti üzenetcsere monitorozása és vezérlése Szolgáltatások telepítése és verziózása Gyakori középréteg szolgáltatások biztosítása: Eseménykezelés Adattranszformáció Üzenetsorok kezelése Biztonság- és kivételkezelés Stb. 2014. 07. 15.46Programrendszerek fejlesztése

47 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 11. Magas szintű üzleti folyamatok  BPEL ■Absztrakt modell ■Futtatható modell  Elemei  Tervezési minták Programrendszerek fejlesztése

48 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS JBoss ESB 2014. 07. 15.48Programrendszerek fejlesztése

49 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 12. Ami kimaradt  Biztonság: ■Kerberos ■OpenID ■Shibotech  Menedzselhetőség ■JMX ■OSGi  Skálázhatóság ■Klaszter 2014. 07. 15.49Programrendszerek fejlesztése

50 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS 13. Kitekintés, összefoglaló  A félév áttekintése  Merre tart a szoftver fejlesztés ■Felhasználói programozás ■Felhő megoldások ■M2M rendszerek 2014. 07. 15.50Programrendszerek fejlesztése

51 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS C@R

52 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS ECOSPACE

53 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS PECES

54 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Egy példa rendszer

55 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Szoftver architektúra

56 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Egy példánya

57 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Egy másik példa

58 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Példák

59 UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Összefoglaló  Motiváció – nem funkcionális/rendszer követelmények ■Rendszer granularitás paradigmák ■Skálázhatóság  Internet alapú rendszerek ■Korlátai ■Lehetőségeink  Elosztott rendszer architektúrák  Átszövődő vonatkozások  Köztesréteg ■Típusai ■Megvalósítása ■Metrikái ■Példák 2014. 07. 15.59 Programrendszerek fejlesztése


Letölteni ppt "UNIVERSITY OF SZEGED D epartment of Software Engineering UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS Programrendszerek fejlesztése Bevezető Dr. Bilicki Vilmos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések