Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIOXEN Information about the Programme The Programme’s objective is to facilitate the joint development of the Hungary-Serbia border areas with the support.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIOXEN Information about the Programme The Programme’s objective is to facilitate the joint development of the Hungary-Serbia border areas with the support."— Előadás másolata:

1 BIOXEN Information about the Programme The Programme’s objective is to facilitate the joint development of the Hungary-Serbia border areas with the support of the European Union in order to achieve a harmonic and co-operating region with sustainable and safe environment, where the common cultural and natural heritage is successfully managed together and the opportunities of economy and culture are extended by increased business, educational, research and cultural relations, resulting in the creation of jobs, and the isolating effects of the Schengen external border situation are minimised. The Hungary–Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme is implemented within the 2007 – 2013 Europan Union financial framework under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). **** Cilj programa je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko- srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem gde se zajednički uspešno vode zajedničko kulturno i prirodno nasleđe, a mogućnosti za privredu i kulturu se proširuju razvojem poslovnih, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih odnosa, što dovodi do stvaranja novih radnih mesta, a efekti izolacije spoljne granice svode na minimum. IPA prekogranični program Mađarska – Srbija odvija se u budžetskom periodu Evropske unije od 2007.do 2013. godine u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). **** A Program fő célja, hogy az Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező régió létrehozásával. Ebben az együttműködő régióban sikeresen kezelik együttesen a közös kulturális és természeti örökséget, és a szorosabb üzleti, oktatási, kutatási és kulturális kapcsolatok bővítik a gazdasági és a kulturális lehetőségeket, ami munkahelyteremtéshez vezet, és mérsékli a schengeni külső határ elszigetelő hatásait. A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2007 és 2013 közötti pénzügyi tervezési ciklusában, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz finanszírozásával valósul meg. Contact: Project manager: Prof. Dr. Csaba Vágvölgyi Department of Microbiology, University of Szeged Közép fasor 52., H-6726 Szeged, Hungary E mail: csaba@bio.u-szeged.hucsaba@bio.u-szeged.hu Deputy project manager: Prof. Dr. Biljana Škrbić Faculty of Technology, University of Novi Sad Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia E mail: biljana@tf.uns.ac.rsbiljana@tf.uns.ac.rs This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. Razvoj proizvoda za degradaciju ksenobiotika bioaugmentacijom Development of xenobiotic- degrading bioaugmentation products Xenobiotikum-bontó bioaugmentációs termékek kifejlesztése

2 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST Development of xenobiotic-degrading bioaugmentation products-the BIOXEN project is one of the projects selected for funding under priority Product oriented research, development and innovation of the Hungary–Serbia IPA Cross- border Co-operation Programme. Bioaugmentation, addition of microorganisms cultivated to be able to degrade pollutants, is an emerging novel technology for remediation of soil and water contaminated with xenobiotics. BIOXEN project aims at developing products for bioaugmentation by identifying and isolating the optimized, harmonically working bacterial mixtures which are capable of quick and complete degradation of the pesticides which have a long half life in the soil and for which no chemical or other method of elimination is known. During project implementation joint research activities will be carried out by the Department of Microbiology, University of Szeged and the Faculty of Technology, University of Novi Sad. It will establish and strengthen a sustainable partnership between the research groups and will support researchers' and students' mobility. One of the objectives of the project is to protect the human health by making organic farming possible hence enabling competitiveness of the cross-border region in the enlarged EU in terms of production according to European quality standards. Organic farming would rank the cross- border region within the safe regions for food production in EU, enabling positive financial effects. Razvoj proizvoda za razgradnju ksenobiotika bioaugmentacijom - BIOXEN projekat je jedan od projekata odabranih za finansiranje pod prioritetnom aktivnosti Proizvodno orijentisana istraživanja, razvoj i inovacije IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija. Bioaugmentacija, dodavanje odabranih mikroorganizama sposobnih da razgrade zagađujuće materije, je nova tehnologija za remedijaciju zemljišta i voda kontaminiranih ksenobioticima. BIOXEN projekat ima za cilj razvijanje proizvoda za bioaugmentaciju. Ovi proizvodi će se dobiti identifikacijom i izolacijom optimizovanih, skladno delujućih mešavina bakterija sposobnih za brzu i potpunu razgradnju pesticida koji imaju dug poluživot u zemljištu i za koje nije poznat hemijski ili neki drugi metod uklanjanja. Tokom ostvarivanja projekta, zajedničke istraživačke aktivnosti biće sprovedene od strane Departmana za mikrobiologiju, Univerziteta u Segedinu i Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Ove aktivnosti će učvrstiti održivo partnerstvo između istraživačkih grupa i podržaće mobilnost istraživača i studenata. Jedan od ciljeva projekta je omogućavanje organske proizvodnje i time pretvaranje prekograničnog regiona konkurentnim u okviru proširene EU u pogledu proizvodnje po evropskim standardima za kvalitet. Organska proizvodnja bi uvrstila prekogranični region u sigurne regione u pogledu proizvodnje hrane u EU i na taj način postigla pozitivne finansijske uticaje. GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE Xenobiotikum-bontó bioaugmentációs termékek kifejlesztése – a BIOXEN projekt egyike a Magyarország-Szerbia IPA Határmenti Együttműködés keretében, a Termékorientált kutatás, fejlesztés és innováció prioritáson belül támogatásra kiválasztott programoknak. A bioaugmentáció: azaz olyan mikro- organizmusok felhasználása a szennyezett talajok és vizek megtisztítására, melyek képesek a szennyeződéseket bontani, új és egyre jobban fejlődő technológia. A BIOXEN project célja olyan termékek kifejlesztése, melyben a célzott peszticidek - melyek hosszú életűek és más módon nem távolíthatók el a talajból - gyors és teljes bontására képes baktériumok alkotnak egy harmonikusan együttműködő közösséget. A projekt megvalósítása során közös kutatásokat folytat majd a Szegedi Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszéke és az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara. A közös munka megalapozza és megerősíti a kutatócsoportok közötti kapcsolatot és elősegíti a kutatók és hallgatók mobilitását. A projekt egyik célja az emberi egészség védelme az ökológiai (bio-)termelés lehetővé tételével. A biotermesztés a határ menti vidéket az Európában használt minőségi követelményeknek megfelelő, biztonságos élelmiszer előállítására alkalmas vidékké teheti, amelynek gazdasági jelentősége sem elhanyagolható.


Letölteni ppt "BIOXEN Information about the Programme The Programme’s objective is to facilitate the joint development of the Hungary-Serbia border areas with the support."

Hasonló előadás


Google Hirdetések