Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PHANE TRI The project „Development of an in field, ecologically safe, continuously detoxifying technology for producing bio- vegetables” is implemented.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PHANE TRI The project „Development of an in field, ecologically safe, continuously detoxifying technology for producing bio- vegetables” is implemented."— Előadás másolata:

1 PHANE TRI The project „Development of an in field, ecologically safe, continuously detoxifying technology for producing bio- vegetables” is implemented under the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (http://www.hu-srb- ipa.com). The Programme’s objective is to facilitate the joint development of the Hungary-Serbia border areas with the support of the European Union in order to achieve a harmonic and co-operating region with sustainable and safe environment. **** A „Szabadföldön alkalmazható, ökológiailag biztonságos, folyamatosan detoxifikáló technológia kifejlesztése bio- zöldségek termesztésére” című projekt a Magyarország- Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg (http://www.hu-srb-ipa.com). A Program fő célja, hogy az Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező régió létrehozásával. **** Projekat „Razvoj ekološke tehnologije sa kontinualnom detoksifikacijom za proizvodnju bio-povrća u poljskim uslovima” je implementiran u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska–Srbija (http://www.hu-srb-ipa.com). Cilj programa je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko- srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem. Department of Microbiology, Faculty of Science and Infomatics, University of Szeged, Hungary Contact: Prof. Dr. Csaba Vágvölgyi Address: 6726 Szeged, Közép fasor 52., Hungary E mail: csaba@bio.u-szeged.hu Faculty of Environmental Sciences, Educons University, Sremska Kamenica, Serbia Contact: Prof. Dejana Pankovic Address: 21208 Sremska Kamenica Vojvodne Putnika street bb, Serbia E-mail: dejana.pankovic@educons.edu.rs Szabadföldön alkalmazható, ökológiailag biztonságos, folyamatosan detoxifikáló technológia kifejlesztése bio-zöldségek termesztésére Development of an in field, ecologically safe, continuously detoxifying technology for producing bio- vegetables Razvoj ekološke tehnologije sa kontinualnom detoksifikacijom za proizvodnju bio-povrća u poljskim uslovima PHANE TRI This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of the Regional Knowledge Center for Environment and Nanotechnology and the Department of Microbiology, FSI, University of Szeged, Hungary and the Faculty of Environmental Sciences, Educons University, Sremska Kamenica, Serbia and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. Project partners:

2 There is an increasing demand for sustainable agricultural practices producing safe food. These farming technologies rely on techniques such as crop rotation, green manure; compost and biological pest control to maintain soil productivity and control pests. The use of manufactured fertilizers and pesticides, plant growth regulators, livestock antibiotics, food additives, and genetically modified organisms is excluded or strictly limited. However, in order to convert land previously used in common agricultural practice and prepare it for organic management practice, efficient technologies are needed. Furthermore, organic farmlands are exposed to dangerous xenobiotics through distinct pollution drift effects such as wind driven pesticide containing dusts and xenobiotic containing rains. From these compounds the most outstanding problems are related to the following two groups of pollutants: POP (Persistent Organic Pollutants) compounds (e.g. dioxin, DDT, HCH) and PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) (e.g. benzpyrene) which are recognized as being directly toxic to biota. Therefore a continuously detoxifying technology is needed in the course of organic production. Farmers running low-input agricultural production increasingly face with the problem of soil-borne pests. The key of pest control is establishing and maintaining the microbial community structure in a disease suppressive state. Organic agricultural production requires reliable pathogen management that in the past has been difficult to obtain. New approaches of the biological control may provide new tools for these farmers. Challenging these problems, we plan the development of an optimized, fungal-based product and technology which is able to the quick transformation of the problematic groups of xenobiotics to less toxic or nontoxic compounds in organic farmland soils, able to suppress plant pathogenic fungi in the rhizosphere and trigger the plant systemic acquired resistance system. Povećana potražnja za održivom poljoprivrednom praksom u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane je sve više izražena. Ove poljoprivredne tehnologije se oslanjaju na tehnike primene plodoreda, zelenišnog đubriva, komposta i biološke kontrole štetočina, da bi se održala produktivnost zemljišta i kontrolisale štetočine. Upotreba veštačkih đubriva i pesticida, regulatora rasta, antibiotika za domaće životinje, aditiva u hrani, i genetski modifikovanih organizama je potpuno zabranjena ili strogo kontrolisana. Međutim, radi pripreme zemljišta koje je ranije korišćeno u intenzivnoj poljoprivrednoj praksi i pripremanja za organsku poljoprivredu, potrebna je upotreba efikasne tehnologije. Osim toga, organske farme su izložene opasnim ksenobioticima kroz različite oblike zagađenja iz okruženja, kao što su pesticidi nošeni vetrom i prašinom i kiše koje sadrže ksenobiotike. Najznačajniji problemi ove vrste su vezani za sledeće dve grupe zagađivača: POPs (perzistentna organska jedinjenja, npr. dioksin, DDT, HCH) i PAHs (policiklični aromatični ugljovodonici, npr. benzopiren) koji su direktno toksični za sve organizme. Zbog toga je tehnologija kontinualne detoksikacije potrebna u toku organske proizvodnje. Poljoprivrednici koji koriste poljoprivrednu proizvodnju sa malim ulaganjima se suočavaju sa problemom štetočina u zemljištu. Ključ kontrole štetočina je uspostavljanje i održavanje sastava mikrobiološke zajednice koja obezbeđuje supresiju bolesti. Organska poljoprivredna proizvodnja zahteva pouzdanu kontrolu patogena, što je u prošlosti bilo teško uspostaviti. Nove metode biološke kontrole mogu obezbediti nova sredstva za poljoprivrednike. Suprotstavljajući se ovim problemima, planiramo razvoj optimizovanog proizvoda na bazi gljiva i tehnologije koja je u stanju da brzo transformiše problematičnu grupu ksenobiotika u manje toksična ili netoksična jedinjenja u sistemu organske poljoprivredne proizvodnje, i pored toga da suzbije pojavu gljiva u rizosferi i pokrene sistemski stečenu otpornost biljaka. Egyre nő az igény a biztonságos élelmiszert előállító, fenntartható mezőgazdasági gyakorlat iránt. Ezek a termesztéstechnológiák olyan technikákon alapulnak, mint a vetésforgó, a zöldtrágya, a komposzt és a biológiai védekezés, melyek fenntartják a talaj termékenységét és visszaszaszorítják a betegségeket. A műtrágyák és peszticidek, a növényi növekedést szabályozó anyagok, az élelmiszeradalékok és a genetikailag módosított szervezetek alkalmazása kizárt vagy szigorúan korlátozott. A korábban hagyományos mezőgazdasági gyakorlattal művelt földterületek átalakítása és organikus termesztésre történő előkészítése érdekében hatékony technológiákra van szükség. Az organikus farmok működését a xeno- biotikumok olyan szennyező hatások következtében veszélyeztethetik, mint a szél, vagy az eső által terjesz- tett peszticidmaradványok. A legnagyobb problémákat a szennyezőanyagok két csoportja, a POP (perzisztens organikus szennyezőanyag) vegyületek (pl. dioxin, DDT, HCH) és a PAH (policiklikus aromás szénhidrogén) vegyületek (pl. benzpirén) okozzák, melyek közvetlenül toxikusak az élőlényekre. Mindezek alapján érthető, hogy az organikus termesztésben nagy jelentőséggel bírhatnak a folyamatosan detoxifikáló technológiák. Az alacsony bevitelű mezőgazdasági termesztést folytató gazdák egyre gyakrabban szembesülnek a talajeredetű kórokozók problémájával. A védekezés kulcsa a betegség elnyomására képes mikrobiális közösség kiala- kítása és fenntartása. Az organikus mezőgazdasági termesztésben megbízható betegségkezelésre van szük- ség, amely korábban nehezen volt megvalósítható. A biológiai védekezés új eljárásai új eszközöket nyújthatnak a gazdáknak. A projekt során egy olyan optimalizált, gomba-alapú termék és technológia kifejlesztését tervezzük, amely képes a xenobiotikumok problémás csoportjainak kevésbé toxikus vagy nem toxikus vegyületekké történő gyors átalakítására az organikus termesztésbe vont talajokban, továbbá képes elnyomni a növénypatogén gombákat a rhizoszférában és serkenteni a növény szisztémás szerzett rezisztencián alapuló védekezési rendszerét.


Letölteni ppt "PHANE TRI The project „Development of an in field, ecologically safe, continuously detoxifying technology for producing bio- vegetables” is implemented."

Hasonló előadás


Google Hirdetések