Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Talaj Szerves szennyezései Makó J. Kőolajszármazékok vándorlásának modellezése talajokban, környezetvédelmi füzetek Barótfi I., Környezettechnika, 2000.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Talaj Szerves szennyezései Makó J. Kőolajszármazékok vándorlásának modellezése talajokban, környezetvédelmi füzetek Barótfi I., Környezettechnika, 2000."— Előadás másolata:

1 Talaj Szerves szennyezései Makó J. Kőolajszármazékok vándorlásának modellezése talajokban, környezetvédelmi füzetek Barótfi I., Környezettechnika, 2000 Anton A. szerk, Talajszennyeződés, talajtisztítás Stefanovics, Talajtan

2 Magyarország remediációra váró területei

3 106 közepesen illékony szennyező GC/MS analízise

4 Szerves vegyültek jellemzése

5 Szerves szennyezők jellemzése

6 Olajszennyezések Levegő elzárása víztől talajtól Víz kizárása a talaj pórusokból Szigetelő zsír és sejtmembrán feloldása BTEX vegyületek rákkeltő hatása PAH vegyületek mérgező hatása (carcinogén, mutagén, teratogén, ösztrogén) Sejtméreg Az olaj túlnyomórészének csekély a vízoldhatósága. A könnyebb és közepes frakciók illékonyságú frakciók fajsúlya kisebb a víznél, de a nehézfrakciók lesüllyednek a fenékre.

7 Kőolaj jellemző szénhidrogén komponensei

8 Nyers kőolaj gázkromatogramja

9 Olajszennyezés öregedése Az öregedés során kromatogram eleje és a kiugró csúcsok eltűnnek a felvételről.

10 Dízelolaj kromatogramja

11

12 Aromás szénhidrogén (toluol) IR spektruma

13 Olajszennyezés mérés IR módszerrel Az olajból, vagy szerves (CCl 4, CS 2 ) oldatából filmet készítünk. Mérés FT-IR készülékkel. A készülékben tárolt standard spektrumok alapján a készülék kiszámítja a szennyező anyag típusát (benzin, nyersolaj stb.) és a koncentrációkat. Kimutatási határ: ~ 20 mg/kg. Mennyiségi elemzés határa:~ 50-100 mg/kg.

14 EPA 16 PAH analízise GC analízise

15 Olajszennyezés fluoreszcens spektruma

16 PAH vegyületek UV-VIS spektruma

17 Talajszennyezerségi határértékek olajkomponensekre (mg/kg)

18 Kőolaj megoszlása a talajban

19 Kőolajszármazékok beépülés a talajba

20 A pórusokat kitöltő szennyezések A szennyezés csak diffúzióval távozik A pórusokból

21 Olajszennyezés terjedése talajban

22 Kőolajfolt terjedése a talajban

23 Olajszennyezés terjedése talajvízzel

24 Olajszennyezés mozgása változó talajvízszintnél

25 Különböző frakciók különböző sebességgel terjednek Viszkozitás, hidrofóbicitás

26 Olaj terjedése

27 Olajkár elhárítási eljárások áttekintése

28 Olajszennyezések mentesítése Lehatárolás (szádfal, gát) Mechanikus összegyűjtés Kilevegőztetés, gőzölés Oldószeres mosás Bioremediáció

29 Szennyezések lehatárolása a talajban

30 Lehatárolás úszógáttal Vízfelszínről fel lehet itatni az olajt (perlit, cancell, gyapjú.

31 Olajszennyezés mentesítése lapátolással Exxon Valdes olajszennyezése

32 Teljesen átitatott talaj

33 Döglött madarak az olaj miatt Az olaj a zsírt leoldja a madarak tolláról, és elzárja a tenger oxigén utánpótlását

34 Mentesítés oldószeres mosással

35 Olajmentesítés szellőztetéssel Levegő előmelegítés esetleg gőzbefúvatás

36 Olajmentesítés szellőztetéssel

37 Kilevegőztetett szennyező megsemmisítése

38 Mentesítés gőzzel

39 Mentesítés mosással és levegőztetéssel

40 Szerves szennyezők határértékei (mg/kg)

41 Szerves szennyezők sorsa a talajban

42

43 Peszticidek használata

44 Szerves szennyezők mobilitásának és vízoldékonyságának összefüggése

45 Növényvédő szerek perzisztenciája

46 Trifluarin jellemzése 2,6-Dinitro-N,N-dipropil-4- (trifluormetil)benzolamin

47 Klórozott oldószerek Nagyobb fajsúlyúak a víznél Rossz vízoldahtóságuak Sejtmérgek Klórozással rákkeltővé válnak Egy részük betiltott (pl. CCl 4 ) Mérésük: GC/MS, IR, TOX

48 Klórozott szénhidrogénekkel kevert kenőolaj IR spektruma

49 DDT és a sasok szaporodásának összefüggése

50 Poliklórozott bifenilek (PCB-k) 209 izomer Egyes tagjaik dioxinokhoz mérgezőhatással rendelkeznek Transzformátor hidraulika olajok Rendkívül perzisztensek Használatuk betiltott

51 PCB az anyatejben TEQ pg/g zsir (40 a legnagyobb). Kék, 1987/88; piros, 1993/94. IPCS GLOBAL ASSESSMENT OF EDCS

52 Bioakkumláció

53 Dioxinok Égetési és gyártási melléktermékek Legmérgezőbb környezeti szennyezők Perzisztensek Zsíroldhatók

54 Dioxin kongénerek mérgező hatása

55 Dioxin fogyasztások Levegő→talaj→növény→állat →ember

56 Alkilfenolok Mosószerek Perzisztenek Szennyvíztisztítókban részben bomlanak Szennyvíz iszapban dúsulnak Anyavegyüle t Perzisztens metabolit

57 Ivóvíz alkilfenol tartalma GC/MS SIR:135

58 Triazinok Gyebge bázisok Savas közegben kationok, bázisosban, semlegesben nem ionizáltak Talajvízben és kolloidhoz adszorbeálva

59 Fenoxisavak Gyomírtók Részben perzisztensek

60 Pyretrinek Rovarirtók Melegvérűekre nem mérgezőek (near food) Halpusztulást okozhatnak

61 Korszerű hulladékdeponálás

62 Bányaművelés utáni füvesítés


Letölteni ppt "Talaj Szerves szennyezései Makó J. Kőolajszármazékok vándorlásának modellezése talajokban, környezetvédelmi füzetek Barótfi I., Környezettechnika, 2000."

Hasonló előadás


Google Hirdetések