Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Bizottság közleménye A Szociálpolitikai Menetrendről Készítette: Tőgyi Ildikó, Szociálpolitika, IV. évfolyam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Bizottság közleménye A Szociálpolitikai Menetrendről Készítette: Tőgyi Ildikó, Szociálpolitika, IV. évfolyam."— Előadás másolata:

1 A Bizottság közleménye A Szociálpolitikai Menetrendről Készítette: Tőgyi Ildikó, Szociálpolitika, IV. évfolyam

2 „ Szociális Európa a világgazdaságban: munkalehetőségek és új esélyek mindenkinek.” a mottója a 2010-ig terjedő a Menetrend második fázisának A Bizottság felelősséget vállal:  Az európai szociális modell modernizációja és fejlesztése;  a társadalmi kohézió; és  a fenntartható fejlődést célzó stratégia elősegítése mellett. A Menetrend felülvizsgálata kiegészíti és támogatja a lisszaboni stratégia félidős értékelését, mely a növekedésre és a munkahelyekre helyezte a hangsúlyt. A feladat a Menetrend által meghatározott intézkedések végrehajtásának javítása, mellyel a következőket kívánják elérni:  Európai integráció folytatása, mely garantálja a gazdaság-, szociál- és foglalkoztatáspolitika pozitív kölcsönhatásait;  A foglalkoztatás, a szociálpolitika és a munkaügyi kapcsolatok jó minőségének elősegítése, melynek eredménye a humán- és társadalmi tőke javulása lesz;  Szociális védelmi rendszerek modernizálása, a szolidaritásra támaszkodva;  A „szociálpolitika hiányának ára” figyelembe vételével.

3 A Menetrend előnye a mély gazdasági és szociális változások idején lehetővé teszi a nemzeti rendszerek modernizálásának megkönnyítését. Biztosítja az alapvető jogokat és a közös értékrendet, valamint támogatja az egységes piac harmonikus működését. A Menetrend kettős stratégiája: 1.Növelni az állampolgárok bizalmát A siker 3 feltétele: - több generációt érintő megközelítés, - partnerség a változás reményében, - globalizáció által felkínált lehetőségek megragadása. 2.A Bizottság stratégiai intézkedései lefedik a foglalkoztatást, valamint az esélyegyenlőséget és a szociális integrációt. A bizalom kiépítése – eszközök és a siker feltételei A bizalom kiépítése -A menetrend az európai szociális modell modernizálására törekszik, főleg a közös cselekvési képesség javításával és mindenki számára új lehetőségek felkínálásával; -A változás hajtóereje: a globális verseny, a technológiai fejlődés és a lakosság elöregedése; -A kihívások: a foglalkoztatás alacsony szintje, a munkanélküliség, a szegénység, az egyenlőtlenség, és a megkülönböztetés.

4 Eszközök -jogszabályozás, -szociális párbeszéd, -pénzügyi eszközök (ESZA és a PROGRESS - program), -a „nyitott koordináció elve”, -esélyegyenlőség elve. A siker 3 feltétele Ki kell terjeszteni a menetrendet az európai lakosság egészére. Több generációt érintő megközelítés: lehetőségek a fiatalok számára -A Bizottság 2005-ben Zöld Könyvet terjesztett elő erről, megvizsgálják benne az európai népesség demográfiai változásait és azok következményeit. -Többgenerációs partnerség: hozzájárulás az „Európai kezdeményezés az ifjúságért” nevű programhoz. Partnerség a változásért -A 2004. márciusi ET felkérte a tagállamokat, hogy a változás érdekében partnerségeket hozzanak létre. Külső dimenzió A Gazdasági Globalizáció Társadalmi Dimenziójának Világbizottságának jelentése és az EB javaslatainak célja, hogy előrehaladást érjenek el a globalizáció társadalmi dimenziójának megerősítésében.

5 EU és partnerei tapasztalatcseréje a tagjelölt országokkal, a szomszédos országokkal és más harmadik országokkal; Gazdaság irányítása nemzetközi szervezetekkel (ILO, OECD, ENSZ, IMF, WTO,Világbank); Cél: mindenki számára elérhető megfelelő munka előteremtése, illetve az európai társadalmi modell beillesztése a külső párbeszédbe és intézkedésekbe. Két prioritást élvező terület 1.Úton a teljes foglalkoztatás felé: annak elérése, hogy a munka mindenki számára tényleges lehetőséget jelentsen, a munka minőségének és termelékenységének növelése, a változásra való történő felkészülés és annak kezelése A növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos lisszaboni célkitűzések eléréséhez Európának több aktív munkavállalóra van szüksége, akik termelékenyebben dolgoznak. Ez lehetővé teszi: a hosszú távú gazdasági növekedés, a munkanélküliség és a regionális egyenlőtlenség elleni küzdelmet, illetve a társadalmi kohézió elősegítését. A Bizottság által előterjesztett ciklus négy prioritását a foglalkoztatással foglalkozó 2003-as Kok- munkacsoport javasolta, annak érdekében, hogy: a.növelje a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességét; b.több embert vonzzon a munkaerőpiacra és tartson ott; c.humán tőkébe való több és hatékonyabb befektetés;

6 d.felelősségteljesebb irányítással biztosítsa a reformok végrehajtását. A Bizottság négy téma körül fejleszt ki stratégiát: 1.európai politikák jobb interakciója → fórum létrehozása (partnerek,szereplők); 2.szociális partnerek bevonása; 3.szorosabb együttműködés a politikák és pénzügyi mozgatóerejük, különösen az ESZA között; 4.szoros kapcsolat az Európai Foglalkoztatási Stratégia, a jogi keretek és a szociális partnerek közti megállapodások fejlődése között. Az ipari kapcsolatok új dinamikája Dinamikus gazdaságban munkalehetőségek új formái jelennek meg, például a gazdaságtól függő és a határozott időre szóló munkalehetőségek. A munkajog fejlődéséről szóló zöld könyvben a Bizottság vizsgálja az új munkavégzési modellek irányzatait, melynek várható eredménye a jelenlegi szabályok modernizációja és egyszerűsítése. Az egészségvédelmet és a munkahelyi biztonságot illetően 2007-2012-re a Bizottság új stratégiát fog előterjeszteni. Figyelmet kell fordítani a megelőzési szolgáltatások minőségére, az egészségügyi és biztonsági képzésre, illetve a hatékony végrehajtás biztosítása érdekében valamennyi szereplőnek felelősséget kell tudnia vállalnia. Az ESZA-nak kulcsszerepe lesz az ügyvitel és a szociális partnerek kapacitásának megerősítésében. A Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködve olyan kezdeményezéseket fog előterjeszteni, melyek a vállalatok társadalmi felelőssége erősítésének és átláthatóságának növelését célozzák meg.

7 Úton egy európai munkaerőpiac felé A megfelelő európai munkaerőpiac létrehozásához és hatékony működtetéséhez szükséges, hogy a közvetlen és közvetett akadályokat megszüntessék, és olyan politikákat hozzanak létre, melyekkel az érintett szereplők ki tudják használni az európai térséget. A gazdasági szereplők együttműködése által lehetőség rejlik az EU-ban a minőség és a termelékenység tökéletesítésének elősegítésére. A transznacionális kollektív alku innovációs eszközt biztosít a változó körülményekhez történő alkalmazkodáshoz. 2.Összetartóbb társadalom: esélyegyenlőség mindenkinek A tagállamok reformokat vezettek be a szociális védelmi rendszereikkel kapcsolatban. Az OMC (nyitott koordináció elve) közös célkitűzéseket állít fel, de a tagállamok dolga, hogy hogyan és milyen eszközökkel valósítják meg azokat. A partnerek egy, az egészségüggyel és a tartós orvosi ellátással kapcsolatos OMC – folyamat 2006-s bevezetését kérték. Így a reformok három közös célkitűzés (az általános hozzáférés biztosítása, a minőség és a pénzügyi fenntarthatóság) köré építhetők fel. A Bizottság az OMC végrehajtásának ésszerűsítését és egyszerűsítését javasolja. Az ésszerűsítés egy közös célkitűzésekből álló listát jelent, mely 3 részből áll (integráció, nyugdíj, eü.), valamint az esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz való hozzáférés. A szegénység elleni küzdelem és a szociális integráció elősegítése -Az évtized elején nagy volt a kibővített EU azon állampolgárainak száma, akik a szegénység veszélyével (15%), illetve a tartós szegénységgel (9%) néztek szembe. A szegénység generációk közti továbbörökítése folyamatos kirekesztésre ítéli a sebezhetőbbeket.

8 Az OMC biztatására közösségi kezdeményezés a minimáljövedelem-rendszerről és a munkaerőpiacrólkiszorultak integrációjáról. 2010 a Kirekesztettség és a Szegénység elleni Küzdelem Európai Éve lesz. Ebben az évben fel kell mérni ezen évtized alatt elért előrehaladást. A sokszínűség és a megkülönböztetés-mentesség előmozdítása -Az egyenlő bánásmód elvének végrehajtója az EU volt. -A Bizottság 2007-re az Esélyegyenlőség Egészségügyi Évét tervezte. Ebben a témában elért eredmények nyilvánosságra hozatala. Európában a sokszínűség gazdasági és társadalmi előnyeinek bemutatása. -Problémát jelent továbbra is a férfiak és a nők fizetésének különbsége, valamint a nőknek a magánélet és a munka összeegyeztetése területén. -2004-ben a Bizottság előírta a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozását. Az Intézet fő funkciója az információk és a jó gyakorlatok megosztása, támogatja a Bizottságot és a tagállamokat a férfiak és a nők közötti egyenlőség előmozdításával. Kétévente jelentést tesz a fogyatékkal élők helyzetéről.

9 Közérdekű szociális szolgáltatások - A Bizottság hozzájárul ezen szolgáltatások modernizációjukhoz és minőségükhöz.


Letölteni ppt "A Bizottság közleménye A Szociálpolitikai Menetrendről Készítette: Tőgyi Ildikó, Szociálpolitika, IV. évfolyam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések