Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Országos Ivóvízminőség-javító Program jelenlegi helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Országos Ivóvízminőség-javító Program jelenlegi helyzete"— Előadás másolata:

1 Az Országos Ivóvízminőség-javító Program jelenlegi helyzete
(2012. októberi állapot) Háfra Mátyás osztályvezető Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

2 Az Ivóvízminőség-javító Program célkitűzései
Az uniós és a hazai előírásoknak történő megfelelés A lakosság egészségterhelésének csökkentése A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás biztonságának növelése Alapinfrastruktúra fejlesztés – településfejlesztés

3 A Program kezdete 98/83/EK irányelv meghatározta az Európai Közösség tagországaiban elfogadott ivóvíz-minőségi paramétereket. A 201/2001. (X. 25.) sz. Korm. Rendelet megfogalmazta az ország előtt álló feladatokat, az elérni kívánt határértékeket. A rendelet 6. sz. melléklete felsorolja azon problémás paraméterekkel rendelkező településeket, településrészeket, melyek ivóvizében nem megfelelő az arzén, bór, fluorid, nitrit és ammónium tartalom.

4 A projektben megvalósuló tevékenységek projektelemenként a következők
Technológiai beruházás A vízművel rendelkező településeken, a vízmű területén belül technológiai fejlesztések megvalósítása – így szűrők, szivattyúk, tartályok, elektronikus vezérlőberendezések, egyéb, a nyersvíz tisztítását szolgáló berendezések beépítése, új kút fúrása. Vezetékrekonstrukció Az érintett települések belterületén azon meglévő ivóvízvezetékek kicserélése, melyeknél a vezetékek anyaga, kora, állapota ezt indokolttá teszi. Vezetéktisztítás

5 Az ivóvíz minősége Magyarországon (2012
Az ivóvíz minősége Magyarországon (2012.) (az ellátott lakónépesség %-ában) A 30 %-ból: 23 % bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium (Ivóvízminőség-javító Program) 7 % további vas, mangán probléma. (megoldása indokolt)

6 Az Ivóvízminőség-javító Programban érintett települések a hatályos
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján

7 Magyarország halasztási kérelme tárgyában arzén érintett települések és a jellemző arzénkoncentráció

8 Az Ivóvízminőség-javító Programban érintett települések és lakosok száma az egyes régiókban a hatályos 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján Régió Településszám Lakónépesség (fő) Dél-Alföld 223 Észak-Alföld 231 Közép-Magyarország 34 Dél-Dunántúl 180 Észak-Magyarország 73 77 537 Nyugat-Dunántúl 61 44 620 Közép-Dunántúl Összesen: 836 32 964 Az Ivóvízminőség-javító Program költségigénye: 142,5 Mrd Ft

9 2011 - Az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsítása
a Kormány hathatós segítséget kívánt nyújtani az anyagi forrással nem rendelkező önkormányzatok részére. Ennek érdekében megalkotta az 1224/2011 (VI. 29.) Kormányhatározatát, melyben intézkedik az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról, 100 %-os támogatást biztosítva a projektek sikeres lebonyolításához. A Program koordinálásával a Vidékfejlesztési Minisztérium a KÖTI-VIZIG-et jelölte ki. Ennek keretében a feladataink: - Kapcsolattartás a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a társ vízügyi igazgatóságokkal, valamint a működési területünkre eső önkormányzatokkal. - Információk biztosítása az önkormányzatok részére , információk beszerzése, összegzése, továbbítása a VM felé. A évben ismételten benyújtott halasztási kérelem tárgya a bór, fluorid és az arzén.

10 Adatforrás: NFM 2012. március 3.

11 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatAz egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről 20421 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 20431 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozatEgyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról 20438 1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA KEOP / számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 20440 1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA KEOP-1.3.0/2F/ számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 20441 1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA KEOP-1.3.0/2F/ számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 20442

12 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről 20421 A Kormány saját hatáskörbe von egyes beruházásokat (BM, NFM) A hatósági eljárások gyorsítására intézkedés A HM a rendelkezésére álló kapacitással gondoskodjon az ivóvízellátásról, ahol egyéb megoldás nem valósul meg Átmeneti vízellátás biztosítására a HM gondoskodjon, a gyártásra, telepítésre intézkedjen (költségeit a víziközmű tulajdonosa viselje) Költség fedezet biztosítása

13 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 20431 Redkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő átcsoportosítás útján 28 település támogatása (Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 4,0 millió Ft) (Tiszafüred-Kocsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0 millió Ft)

14 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozatEgyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról 20438 1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA KEOP / számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 20440 1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA KEOP-1.3.0/2F/ számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 20441 1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozatA KEOP-1.3.0/2F/ számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 20442 A Kormány egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról gondoskodik 64 település esetében Zalaegerszeg és térsége, Beregi, Nyírségi, KEOP-7.1.0, KEOP (Tiszajenő, Tiszavárkony) Felelős: OVF

15 I. Az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. üteme
2002 – működési területünkön a feltárt vízminőségi problémák ismeretében 25 települési vízellátórendszer esetében elkészültek a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk illetve jogerős engedélyek. megvalósíthatósági tanulmányok, költséghaszon-elemzések, környezeti hatások nem-műszaki összefoglalója, támogatási kérelmek formájában elkészültek a szakmai háttértanulmányok, melyek a Kohéziós Alapra történő pályáztatáshoz voltak szükségesek. 2004. szeptember 1-jén benyújtásra került Brüsszelbe, ahol az Európai Bizottság augusztus 4-én azt jóváhagyta, azaz a Kohéziós Alap a támogatási összeget a Program részére megítélte.

16 Érintett települések, településrészek a KÖTIVIZIG működési területén
Besenyszög, Jászjákóhalma, Jásztelek, Kisújszállás, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszapüspöki, Tiszaszentimre, Tomajmonostora Településrészek Tiszabura-Pusztataskony, Tiszaszentimre-Újszentgyörgy A vízműrekonstrukciós munkálatok folyamán a felújítások mellett 3 db új magastározó építése valósult meg (Besenyszög, Kunmadaras és Jászjákóhalma) valamint 4 db új kutat létesítettek Besenyszög, Nagyiván, Tiszabura és Tiszaszentimre vízműveinél

17 II. Az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteme
2006 – elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok 2009 – 2010 között kialakult a Program II. ütemében részt venni szándékozó települések köre Megyénkből 38 önkormányzat tömörült az alábbi hét társulásba: - Abádszalók-Tiszaroff közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi Társulás - Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Társulás - Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás - Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás

18 III. Jász-Nagykun-Szolnok megye érintett települései II. ütem
2011. december 15-i határidőre megyénkből minden megszólított település beadta a pályázatát megvalósításra Arzén-érintett települések, településrészek Tiszafüred, Tiszafüred-Kócsújfalu, Tiszaszőlős, Tiszavárkony Ammónium tartalmú ivóvízzel rendelkezők Berekfürdő, Cibakháza, Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászszentandrás, Kunhegyes, Tiszajenő, Tiszaörs, Tiszavárkony-Szőlő

19 Jelenlegi állapot – hó Folyamatban lévő, megvalósítási szakaszban járó projektek -Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (5 település) -Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás (5 település) -Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (8 település) -Karcag-Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Beruházási Társulás (2 település) -Abádszalók - Tiszaroff közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (2 település) -Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (12 település) -Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi Társulás (5 település) Megvalósulási szakaszban Kormány kötelezettség a megvalósításra

20 Jelenlegi állapot – hó Támogatói okirattal rendelkező települések Berekfürdő Községi Önkormányzat Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Kunhegyes Városi Önkormányzat Jászdózsa községi Önkormányzat Tiszafüred Város Önkormányzata Tiszajenő-Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Jászszentandrás Községi Önkormányzat Tiszaörs Község Önkormányzata Tiszaszőlős Község Önkormányzata

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Az Országos Ivóvízminőség-javító Program jelenlegi helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések