Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 1 Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2007. ÁPRILIS 05..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 1 Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2007. ÁPRILIS 05.."— Előadás másolata:

1 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 1 Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2007. ÁPRILIS 05..

2 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 2 Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft 545 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram 135 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési hitelprogram 310 Mrd Ft „ Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok 42 bank és takarékszövetkezet

3 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 3 "Sikeres Magyarországért" Hitelprogramok adatai 2007. március 29. Programok/típusokBefogadott kérelemJóváhagyott kérelem Egy ügyfélre jutó hitel dbmillió Ftdbmillió Ft HITELPROGRAMOK Összesen 4 719335 4214 447284 08964 "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 3 210198 0332 983161 94354 Ebből: Mikrohitel Plusz 3102 9602492 2989 "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram 1 202120 7771 171108 04192 Ebből: Panel Plusz 14011 1591358 64964 "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram 30116 03428713 52847

4 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 4 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs Program) 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatásfejlesztés 7. Informatikai közműfejlesztés 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 9. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft

5 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 5 „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 1.1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 1.1. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 1.3. Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 1.4. Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások 1.5. Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások Beruházási célok I.

6 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 6 2. Általános beruházási célok 2.1. Közutak építése 2.2. Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások 2.3. Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése 2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása 2.5. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2.6. Városi területek rehabilitációja 2.7. Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

7 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 7 Beruházási célok II. 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 3.1. Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója 3.2. Fűtés és világítási rendszer korszerűsítése 3.3. Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda, az ezekhez kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása 3.4. A mozgássérültek akadálymentes közlekedésének megoldásához szükséges beruházások 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs program) 4.1. Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi hátterének létrehozása, közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek bővítése és felújítása, könyvtári épület létrehozása, felújítása 4.2. Könyvtárbusz vásárlása, mozgókönyvtári szolgáltatással kapcsolatos beruházások 4.3. Ifjúsági klubok létrehozása, meglévő klubhelyiségek berendezése, felszerelése, zenekari próbatermek kialakítása 5. „Panel Plusz” Hitelprogram 5.1. Lakóközösségi hitel 5.2. Önkormányzati hitel 5.3. Lakóközösségi önálló hitel „ Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

8 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 8 6.1Az egészségügyi alapellátás tárgyi eszközeinek fejlesztése 6.1.1A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők tárgyi eszközeinek felújítása, korszerűsítése 6.1.2Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése 6.2Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások, gondozók felújítása, korszerűsítése 6.3Sürgősségi ellátást szolgáló tárgyi eszközök korszerűsítése, fejlesztése 6.3.1Mentőállomások építése 6.3.2Sürgősségi osztályok felszerelése, tárgyi eszközök bővítése, korszerűsítése 6.3.3Kórházi légimentő leszállóhelyek kialakítása 6.4Gyógyintézetek infrastrukturális fejlesztése, valamint átalakítása 6.4.1Krónikus ellátást, ápolást, rehabilitációt biztosító kórházi részlegekké, gyógyintézetekké, 6.4.2Ápoló-gondozó, rehabilitációs célú tartós bentlakásos vagy átmeneti gondozást nyújtó szociális intézményekké. 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

9 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 9 7.1Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása 7.2e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és rendszerek kialakításához kapcsolódó beruházások finanszírozása 7.3Egyéb, az e-önkormányzati tevékenységet támogató beruházások finanszírozása 7. Informatikai közműfejlesztési hitelcél

10 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 10 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 8.1Gazdaságfejlesztés Operatív Program 8.2Közlekedés Operatív Program 8.4Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 8.5Környezet és energia Operatív Program 8.7Elektronikus közigazgatás Operatív Program 8.8Regionális Operatív Program

11 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 11 Hitelfelvevők: A helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásai és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai (a továbbiakban az önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás együtt: Társulás).

12 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 12 A hitel feltételei Ki veheti igénybeHelyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások. A hitel felhasználhatóTárgyi eszközbe történő beruházáshoz, felújításhoz. HitelösszegA beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90%-a. Saját erőA beruházás bekerülési értékének 10%-a, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás. KamatKulturális (4. hitelcél) és környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (1. hitelcél) 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év. (megközelítőleg 4.6-4.8 %) - Közoktatási célú beruházások (3. hitelcél) és az általános beruházási célok (2. hitelcél) valamint a Panel Plusz (5. hitelcél) esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év. (megközelítőleg 5.6-5.8 %) Lejárat Legfeljebb 20 év, maximum 3 év türelmi idővel. A hitel benyújtásaA hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Tervezett változások KEOP Pályázatokhoz sajáterő pótló hitel 25 éves hitel 5 év türelmi idő

13 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 13 „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Általános beruházási célok Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok Innovációs beruházási célok Beszállítói beruházási célok Nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok Filmgyártáshoz és a -terjesztéshez kapcsolódó beruházások A kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások Pályázat kiegészítő hitelek 20 Mrd Ft Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél Mikrohitel Plusz Program Munkahelyteremtő beruházási cél

14 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 14 1. Általános beruházási célok Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, licenc, know-how beszerzése Minőségfejlesztés Műszaki-technológiai háttér fejlesztése Állami és önkormányzati (PPP) fejlesztések és beruházások Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Technológiai korszerűsítés támogatása Termelő infrastruktúrafejlesztés Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése „ Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

15 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 15 Regionális vállalati központok létesítése Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás Városi területek rehabilitációja Turisztikai vonzerők fejlesztése Gyógy-turizmus fejlesztése A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások „ Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

16 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 16 Innovációs beruházási célok Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél A Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve egyéb hazai finanszírozású pályázatok keretében elnyerhető támogatás hatékony felhasználásának elősegítése Mikrohitel Plusz Program [1] [1]

17 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 17 2. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások Szennyezett területek kármentesítése, rehabilitációja és újrahasznosítása Levegőtisztaság-védelem Vízminőségvédelem Zajvédelem Egyéb Hulladék-gazdálkodási beruházások Hulladékhasznosítási beruházások, elsősorban gumi, műanyag, üveg hasznosító kapacitás kiépítése Veszélyes hulladékkezelő beruházások (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) Nem-veszélyes hulladékkezelő beruházások (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) Biohulladék kezelők létesítése A hulladék keletkezésének megelőzését szolgáló beruházások Egyéb Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások Fogyasztó oldali energiafelhasználás csökkentés Energiatermelői oldalon fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által Fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által Egyéb „ Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

18 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 18 A hitel feltételei Hitelösszeg 5-1000 millió forint Saját erő A beruházás nettó költségének 15%-25%-a Kamat 3 havi EURIBOR + maximum 4%/év. (megközelítőleg 6,1-6,3 %) Lejárat Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel. Támogatás intenzitás 7-15% --65% A hitel benyújtásaA hitelkérelmet a programban részt vevő hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani. A finanszírozó hitelintézetek listáját az MFB Rt. a honlapján teszi közzé. „ Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Hitelfeltételek

19 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 19. Nem mezőgazdasági termékekké történő diverzifikálás Turisztikai fejlesztések Vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése. Vidéki örökség megőrzése Vidékfejlesztési Hitelprogram

20 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 20 Új termékek 2007 Vállalkozásfejlesztési hitelprogram átalakítása Tőkepótló Hitelprogram Új Agrárfejlesztési Hitelprogram Sajáterő pótló hitelek az Új Magyarország EU pályázatokhoz Vidékfejlesztési Hitelprogram Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Jeremie Program hitel+tőke+garancia Kiterjedtebb bankügynöki működés

21 ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 21 Köszönöm a figyelmet! További információk: www.mfb.hu 06-40-555-555 06-40-466-682


Letölteni ppt "ALADICS SÁNDOR Vezérigazgató-helyettes 1 Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2007. ÁPRILIS 05.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések