Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Versenyképesség fejlesztési hitelekkel Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Versenyképesség fejlesztési hitelekkel Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június."— Előadás másolata:

1 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Versenyképesség fejlesztési hitelekkel Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június 27. EGER

2 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes A kérdés nagyon egyszerű, kell-e versenyképesség mikroökonómiai, vagy mondjuk inkább vállalkozásszintű, vagy makroökonómiai, vagy mondjuk inkább nemzetgazdasági szintű növeléséhez fejlesztési hitel ? És ha igen mire? A finanszírozó szemszögéből versenyképesség lehet: •helyi piaci (települési, térségi, regionális) •országos, •és nemzetközi A válasz: VERSENYKÉPESSÉG a finanszírozók oldaláról A gazdaság minden szektorába olcsó és hosszúlejáratú fejlesztési forrást

3 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes •Kizárólag a helyi piacokra termelő szolgáltató KKV-k forrásellátása (Mindegy, hogy mire csak a vállalkozás szintjén megtérüljön) •Ablak típusú fejlesztési hitelek, •Prioritásokhoz kötött hitelcélok (innováció, turizmus ) •Térségi felzárkóztató hitelcélok •Foglakoztatási fejlesztések •Tőkepótló fejlesztési forrásjuttatás •Költségvetést kiegészítő fejlesztési hitelek (utak, csatorna, víz, környezetvédelem, klíma) A helyi piaci (települési, térségi, regionális) VERSENYKÉPESSÉG Fejlesztési Hitellel is támogatható keretei

4 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes •Tudásintenzív, innovatív vagy technológiatranszfert hozó iparágak fejlesztési beruházásainak tőke és hitel támogatása. •Helyi piacokon versenyképes, vagy „low-tech” ágazatokat intenzív fejlesztési hiteltámogatása. •Célzott partnerkeresésbe a hitellehetőségek bevonása. •Komplex forrás kiajánlás a ki és befektető KKV-nak. •Speciális bankügynöki rendszer kialakítása a kifektető, exportáló KKV támogatására. •A K+F és a termelés keresztfinanszírozása. •Belföldi és külker-klaszter kialakítása. •A gazdasági ösztönzésbe az önkormányzati hiel lehetőségek bevonása. NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG Fejlesztési Hitellel is támogatható keretei

5 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG A HATÁRKÖZELI TÉRSÉGEKKEL Közös önkormányzati projektek Út és vasút és logisztika Piacépítés Közös Vállalati projektek Határon átnyúló Ipari és szolgáltató klaszterek Közös pénzügyi projektek Bankközi együttműködése közös finanszírozások Tőkepiaci együttműködés Költségvetési finanszírozási együttműködés Határközeli központ, regionális, megyei, önkormányzati és a EU Költségvetési célok, források és időütemezés koordinációja

6 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes •a pénz-, és tőkepiac állami motiválása, •az Európai Unió által „visszaosztott” különböző programok kertében elérhető visszterhes, vagy vissztehermentes források, •a nemzetgazdaságok költségvetéséből ilyen célokra fordított pénzeszközökre is, •állami tulajdonú fejlesztési, és befektetési bankok, •hitelgarancia rendszerek, •állami forrással is, és vagy irányítással működő, kockázati alapok, alapkezelők, •K+F eszközök A nemzetgazdasági szintű fejlesztés-finanszírozás állami eszközei

7 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes •nemzetgazdaságok általános infrastruktúra fejlesztéséhez és a térség-, és regionális felzárkóztatáshoz kell, hogy nagyon hosszú 15-30 éves fejlesztési hitelforrások álljanak rendelkezésre, •különböző ágazatokhoz,szektorokhoz, vállalkozói csoportokhoz rendelhető azok fejlesztési törekvéseit támogató és futamidejében közép-, és hosszúlejáratú (5-15 éves) fejlesztési hitelek, •fejlesztési hitelek körében korlátozottan, de megjelennek a (lakossági fejlesztések, pl. energiatakarékosság, lakóközösségi infrastruktúra, környezetvédelem) irányuló támogatások is. •a jövő technológiáival, vagy olyan globális célokba megjelenő fejlesztési hiteligény, melyek üzleti racionalitása a finanszírozások időpontjában nem minden esetben alátámasztott, de össztársadalmi, vagy globális érdekeket (klíma kérdések, innováció,biotechnológia, stb.). •a vis-maior típusú finanszírozás, ahol egy adott nemzetgazdaság, vagy régió természeti katasztrófája esetén biztosít infrastruktúra, vagy természethelyreállító fejlesztési forrásokat. A fejlesztési hitelek struktúrája

8 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Fejlesztési banki hitelek 10-30 év Kereskedelmi banki hitelek 2-10 év A fejlesztési hitelek kamat és futamidő előnye

9 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Hitelösszeg Az állami támogatás tartalom alakulása a kedvezményes fejlesztési hiteleknél

10 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Az MFB Bankcsoport, mint „operatív holding” BANKI PÉNZÜGYI CSOPORT EXIMBANK Zrt.74,9% MEHIB Zrt. 74,9% MFB Invest Zrt. 100% SZOLGÁLTATÓ CSOPORT TÁMOGATÁS- KÖZVETÍTŐ CSOPORT CORVINUS Zrt.49,9% MAG Zrt. 100% Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt 100% Magyar Követeléskezelő Zrt. 100% Az MFB bankcsoport, mint „operatív holding” BANKI PÉNZÜGYI CSOPORT EXIMBANK Zrt.74,9% MEHIB Zrt. 74,9% MFB Invest Zrt. 100% SZOLGÁLTATÓ CSOPORT TÁMOGATÁS- KÖZVETÍTŐ CSOPORT CORVINUS Zrt.49,9% MAG Zrt. 100% Magyar Vállalkozásfinanszírozó Zrt 100% Magyar Követeléskezelő Zrt. 100% Axis Alapkezelő 49% CORVINUS Alapkezelő 100% Start Tőkegarancia Zrt 49% 27 kissebségi részesedés Gazdasági társaságokban Mikrohitel Plusz Kisvállalkozó i Hitel Refinanszírozás 750- 900 elérési pont 150-300 elérési pont

11 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Az MFB Termékfejlesztési stratégiája Vállalkozói Termékek Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Agrárfejlesztési Hitelprogram Pályamódosító Hitelprogram Mikrohitel Plusz. Lakossági Termékek Önkormányzati Termékek Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Bérlakás Hitelprogram Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Panel Plusz Program Termékpaletta 1628/2006 EK rendelet regionális csoportmentesség 1998/2006 EK de minimis1857/2006 EK agrár Új EU szabályok Kisvállalkozói Hitel Refinanszírozott Forgóeszközhitel Kiegészítő refinanszírozás a JEREMIE mikrohitelhez Kiegészítő Hitel az EU pályázatokhoz Új Magyarország Vállalkozói Program Lízing Hitel A gazdaság minden szektorába olcsó és hosszúlejáratú fejlesztési forrást

12 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes A jóváhagyott kedvezményes kamatozású hitelek nagysága 2003-2008. között Mrd Ft Összes beruházás 701 Mrd Ft Hitel/Beruházás=60,8%

13 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes A jóváhagyott KKV kedvezményes kamatozású hitelek nagysága 2003-2008. között Mrd Ft Hitel/Beruházá s=56,6% Hitel/Beruházá s=65,3%

14 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes

15 Agrár Fejlesztési Hitelprogram megyei eloszlás

16 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes A hitelek futamidejének alakulása

17 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramok megoszlása

18 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Vállalkozói fejlesztési hitelek megoszlása 2004-2008

19 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcélok szerint

20 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram megyei eloszlás M Ft

21 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelcélok szerint Ft

22 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes  Általános beruházási célok (bármely technológia és infrastruktúra)  Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok  Innovációs beruházási célok  Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok5.  Vidékfejlesztési hitelcél  Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél  Projekt kiegészítő Hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sajáterő pótlására •Gazdaságfejlesztés Operatív Program •Közlekedés Operatív Program •Társadalmi infrastruktúra Operatív Program •Környezet és energia Operatív Program •Elektronikus közigazgatás Operatív Program •Területfejlesztési Operatív Programok •Egyéb hazai pályázatok társfinanszírozása  Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram  Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél  Forrás áthidaló Tőkehitel  Mikrohitel Plusz Program  Kisvállalkozói hitel Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 128 Mrd Ft

23 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram 1. Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás • Termelési költségek csökkentése • Az előállítása javulása és átcsoportosítása • Minőségfejlesztés • Természeti környezet megóvása és minőségének javítása • Higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása 2. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás 3. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódó kiegészítő forrás 4. Forrás agrár tőkepótló hitel •5 MFt- 1 Mrd Ft között •az agrár KKV mellett •az őstermelők is, •a sajáterő 15%-ra •a türelmi idő 3 évre nő, •a hitel forint •Kamat •3 havi EURIBOR+ 4% •Max 8,6% Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram 25 Mrd Ft

24 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes  Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok  Általános beruházási célok •Közutak építése •Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások •Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése •Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása •Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások •Város- és település-rehabilitáció •Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások  Közoktatási célú beruházások  Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram 103 Mrd Ft Új Magyarország Kötvényprogram 60 Mrd Ft

25 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelcélok  Panel Plusz Hitelprogram megújítása  Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése  Informatikai közműfejlesztési hitelcél  Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása •Gazdaságfejlesztés Operatív Program •Közlekedés Operatív Program •Társadalmi infrastruktúra Operatív Program •Környezet és energia Operatív Program •Elektronikus közigazgatás Operatív Program •Regionális Operatív Programok •Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program •Egyéb hazai pályázatok társfinanszírozása  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Kamattámogatás a derogációs projektekhez EURIBOR+1% 5 év

26 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel befogadási pontjai 185 befogadási pont az induláskor

27 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes •Termelő beruházások fejlesztési hitel támogatása •Növekedést szolgáló infrastrukturális fejlesztések •Külgazdasági kereslet és kínálat mesterséges élénkítésével tartósan gyorsítani kellene a piacra lépést és a piacon maradást. •Ösztönözni kell a vállalati méretnövekedést, a fúziót, a beszállítást,a klaszteresedést, stb. •A nem versenyképes KKV-k tulajdonos munkavállalóit, és a kényszervállalkozókat ösztönözni kell az alkalmazottá válásban. A VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSÉNEK EGYES Fejlesztési Kritériumai

28 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes •a kkv-k kiterjesszék tevékenységüket a nemzetközi piacokra, aminek érdekében több forrást irányít a kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeire, kutatás-fejlesztésre és innovációra. •az üzleti kudarc esetén biztosítani kell a lehetőséget az újrakezdéshez, •könnyíteni kell a kkv-k finanszírozáshoz jutását, •új, állami támogatásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet egyszerűsíteni fogja az eljárásokat és csökkenteni fogja a költségeket. •Növelni fogja a kkv-k támogatásainak intenzitását, és megkönnyíti a kkv-k számára, hogy a képzési, kutatás- fejlesztési, környezetvédelemi támogatásokból és a támogatások egyéb formáiból részesüljenek. A VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSÉNEK EGYES elemei új EU KKV törvényben

29 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes 1-3000 MFt összes vállalkozás max.15 év kizárólag beruházási hitel összes EU program társfinanszírozható 3 havi EURIBOR+ max.4% 10-3000 MFt összes vállalkozás max.15 év kizárólag beruházási hitel, de forint és deviza is 3 havi BUBOR+ max.6% Hitel felső határ nincs max.20-25 év összes önkormányzat és társulás kizárólag beruházási hitel összes EU program társfinanszírozható 3 havi EURIBOR+ max.3,5% Felső határ nincs a kötvénybe összes önkormányzat és társulás max.25 év kizárólag beruházási EU pályázat sajáterejéhez 3 havi EURIBOR+ max 2,5% Lakásonként 1,125 MFt összes lakóközösség és önkormányzat max.15 év kizárólag beruházási 3 havi EURIBOR+ max 2,5% -3,5%-ig 5-1000 MFt Mezőgazdasági KKV-k max.15 év kizárólag beruházási összes EU program társfinanszírozható 3 havi EURIBOR+ max 4% Max 200 MFt Mezőgazdasági KKV-k max.5 év kizárólag forgóeszköz 3 havi EURIBOR+ max 4,5% Lakásonként max 20 MFt összes önkormányzat és társulás max 25 év 3 havi EURIBOR+ max 2,5 % Lakásonként max 4 MFt összes lakó és kakóközösség max 20 év 3 havi EURIBOR+ max 2,5 %

30 Aladics Sándor vezérigzgató helyettes KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! aladics.sandor@mfb.hu www.mfb.hu


Letölteni ppt "Aladics Sándor vezérigzgató helyettes Versenyképesség fejlesztési hitelekkel Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Közgazdász Vándorgyűlés 2008. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések