Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Szabó Zénó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Szabó Zénó"— Előadás másolata:

1 Készítette: Szabó Zénó zeno@inf.elte.hu
A tipográfia alapjai Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a most következő diasorok a tipográfiáról, annak szigorú szakmaiságát nélkülözve szólnak. Szeretném inkább a kiadványszerkesztést, kiadványtervezést gyakorlati oldalról, példákon keresztül bemutatva tárgyalni, remélve hogy az elhangzó tanácsok hasznára lesznek a hallgatóságnak. Készítette: Szabó Zénó

2 Bevezető Napjainkban jegyzetek, oktatási segédanyagok kiadása sok esetben elektronikus formában történik. Ez hatékony, olcsó. De a publikálási folyamatból kimarad szedő, grafikus, tipográfus. Az olvashatóság és alkalmazhatóság romlik. Képernyőre történő szerkesztés, újabb speciális igényként jelent meg. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

3 A tipográfia célja Felkelti a figyelmet (pl. könyv vásárlás)
A tipográfia célja Felkelti a figyelmet (pl. könyv vásárlás) Értéket ad (esztétikai, anyagi érték) Javítja az olvashatóságot (az olvasás élvezetes és legkevésbé fárasztó legyen) Egyszerűsít (ügyes grafikai megoldásokkal a mondanivaló érthetőbbé válik, fokozza az élményt) Felmerülhet a kérdés: Miért is van szükség tipográfiai megfontolásokra, a kiadványszerkesztés során? Őszintén remélem, hogy az előadás vége felé ez már nem lesz többé kérdés. Mindenesetre a tipográfia eszközeinek helyes alkalmazása felkelti az olvasó figyelmét. Értéket ad a kiadványnak. Gondoljunk csak a postaládánkban landoló számos prospektusra. Első pillantásra kiszűrjük (vélelmezzük), melyik milyen minőségű és árfekvésű terméket reklámoz. Talán legfontosabb cél, hogy javítsuk, kiadványunk olvashatóságát. Vagy termékünk legalábbis ne legyen olvashatatlan. Tipográfiai eszközökkel egyszerűsíthetjük, áttekinthetőbbé tehetjük kiadványainkat, kiemelhetjük a fontos részeket, rendszerezhetjük egységekre tagolhatjuk az üzenetünket. A design elemeivel ugyanakkor egységes képet teremthetünk az egész kiadványon keresztül. A továbbiakban az adott funkciók megvalósítását egyszerű példákkal is szemléltetni fogom.

4 A tipográfia célja Kiemeli a fontos részeket („vezetjük” az olvasó figyelmét, a lényegre koncentráljon, a kulcsszavakat megértessük) Rendszerez (minél jobban közvetítsük mondanivalónkat, tagolás)) Egységet teremt (a tagoltság mellett az egész dokumentum egységes képét teremtjük meg) Részekre tagol (tartalmi és feldolgozhatósági szempontok figyelembevétele) A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

5 Tipográfiai tervezés A tartalom mellett a „forma” is nagyon fontos.
Tipográfiai tervezés A tartalom mellett a „forma” is nagyon fontos. Tűzd ki céljaidat! (Kinek szánjuk? Milyen célra?) Válaszd ki a megfelelő formátumot! (más és más pl. reklámnál, banki értesítésnél, tudományos cikknél, oktatási anyagnál) Válassz betűtípust és méretet! (színt, formát, hátteret stb.) Mint minden fejlesztési, alkotási folyamatot, a kiadványszerkesztést is alapos és átgondolt tervezésnek kell megelőznie. A tipográfiai tervezés első lépése, hogy kitűzzük céljainkat. Pontosan meghatározzuk kiknek szól a kiadványunk és milyen hatást szeretnénk elérni vele. Fontos meghatározni, hogy milyen médium fogja közvetíteni mondanivalónkat. Ezután választunk betűtípust és betűméretet, a célközönség, -és még fontosabb- a közvetítő közeg, képernyő, nyomtatás, stb. ismeretében. Mindezek után kell nekiállnunk az adott médiumon jól megjeleníthető, a célközönség számára hiteles képek és grafikai elemek beszerzésének. Mindezek után, amikor a munkánk minden meghatározó „kelléke” rendelkezésünkre áll, elkezdhetjük a tervezést, az egyes oldalképek kialakítását, szem előtt tartva a célok megvalósulását. Minél alaposabb volt a tervezésünk, annál kevésbé lesz szükségünk utólagos módosításokra, változtatásokra. A tervezés első fázisaira fordított idő később többszörösen megtérül.

6 Tipográfiai tervezés Készíts hatásos képeket! (érthetőbbé, hangsúlyosabbá tehetünk valamit, ez lazítja is a tartalmat) Adj lendületet a kiadványnak! (színek, vonalak, hasábok, grafikák, alcímek alkalmazása) Dinamizmus érzékeltetése. Javíts, finomíts, csiszolgass! (áttekintés után a szakember is több módosítást lát jónak) A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

7 Betűtípusok Talpas Talpnélküli Kalligrafikus (kézírás) Dekoratív
Betűtípusok Talpas Talpnélküli Kalligrafikus (kézírás) Dekoratív A betűtípusokat minden tipográfiával foglalkozó szakkönyv másként csoportosítja. Én egy viszonylag egyszerű, a szigorú szakmaiságot nélkülöző, de funkciójuk szempontjából mindenképp összetartozó csoportok elkülönítését célzom meg a továbbiakban. A talpas betűk közé sorolom azokat, ahol a betűk szára egy kis „talpban” végződik. Optikailag sokkal stabilabbak ezek a betűk. Jellemző képviselőjük a Times, Garamond, Bookman Ugyanezen megközelítés alapján a másik csoport a talp nélküli betűk. Jól ismert képviselőjük az Arial betűcsalád. A folyamatos kézírást utánzó betűket a kalligrafikus csoportba sorolom, míg az összes maradékot dekoratívnak hívom. Ezek általában valamilyen grafikai túlzással, vagy grafikus elemek, szimbólumok, mértani formák és betűk kombinációjából állnak. Gondoljunk csak szélsőséges képviselőjükre a lángoló-, vagy a csontokból kirakott betűkre. Az Internetről letölthető betűtípusok többségére nem igazán illik a szó szoros értelmében vett „dekoratív” jelző. 

8 Betűtípusok Talpas: optikai stabilitás, jól olvashatóság
Betűtípusok Talpas: optikai stabilitás, jól olvashatóság Talpnélküli: egyenes szár, egyszerűbb, szögletesebb, modernebb Kalligrafikus: kézíráshoz hasonló, folyamatos, egymáshoz kapcsolódó betűk. Extra, fennkölt, de nehezen olvasható. Ritkán használjuk. Dekoratív: elsősorban logók, emblémák, címek, reklámfeliratok betűtípusa A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

9 Szedéstükör Szedéstükör (a nyomtatható terület kijelölése, az információ elrendezése, margók, fejlécek) Alkalmazzunk keskeny hasábokat! Képernyőméret figyelembe vétele. 4: (felbontás megállapítása) Ha az olvashatóságra törekszünk, kerüljük a zsúfoltságot A továbbiakban a nyomdász szakma néhány kifejezésével ismerkedünk, amelyek mind a nyomtatott, mind az elektronikus kiadványtervezés során hasznos segítségünkre lehetnek. A szedéstükör alatt az oldal azon –tipikusan a margókon belüli- területét értjük, amelyen a kiadvány elemei képek, szöveghasábok, címsorok elhelyezkedhetnek. A szedéstükör – mint azt a következő dián látni fogjuk-, többet is meghatározhat ennél. A képek pontos helyét méretét, a hasábok számát, a címsorok elhelyezkedését. Ha az olvashatóság elsődleges céljaink között szerepel, használjunk kiadványainkban keskeny hasábokat!

10 Modulhálós szedéstükör
Modulhálós szedéstükör és a megvalósított oldal A szedéstükör egyik legegyszerűbb formája az úgynevezett modulhálós szedéstükör. Az oldalt többnyire három oszlopból álló négyzethálóval borítjuk. A szedéstükör alkalmazásának lényege, hogy az oldal objektumait kizárólag ezen négyzetek függőleges-, vagy vízszintes összevonásával keletkező területekre helyezhetjük el. Természetesen a szedéstükörnek nem szükséges szabályos négyzetekből állnia, az a fontos, hogy ugyanaz a szedéstükör kísérje végig kiadványunk minden oldalát.

11 Ligatúrák, Alávágás (egalizálás)
Ligatúrák, Alávágás (egalizálás) Ha bizonyos karakterek kerülnek egymás mellé, a betűk alakja miatt problémák lehetnek. Bizonyos betűpárok helyett „ligatúrákat” használunk. Ezek önállóan szerkesztett alakzatok. Például: fi, fl, „Alávágás” esetén pont ellenkező a probléma. Optikailag távol kerülnek egymástól a karakterek. A következő szakkifejezés a ligatúra. Bizonyos betűpárok, mint például f-i, f-t, f-l meglehetősen furcsán festenek egymás mellett. Ezt a problémát elkerülendő a nyomdászok ilyenkor egy az adott betűpárra külön megrajzolt szimbólumot, az úgynevezett ligatúrát használják. Modern kiadványszerkesztők lehetőséget nyújtanak ligatúrák használatára. Érdemes élni velük, különösen a címsorokban. Szintén a címsorok nagybetűs változatának problémája az, hogy bizonyos betűk közötti távolság –optikai fehér terület- olyan erőteljes, hogy szinte szóköznek tűnik. Pl. az A és V betűk a BETŰKAVALKÁD szóban. Az ilyen optikai hézagokat a betűk közelítésével, alávágással orvosolhatjuk.

12 Kiemelés Megkönnyítjük az olvasást, a rendszerezést.
Kiemelés Megkönnyítjük az olvasást, a rendszerezést. A fontos részeket kiemelhetjük döntéssel Esetleg kövérítéssel A r i t k í t á s is célszerű lehet De az aláhúzással baj van! A fontos részek, -szavak, szókapcsolatok, időpontok, számok- kiemelése mindennapi feladat a kiadványszerkesztés során. Eszköztárunk számos lehetőséget kínál erre. A kövérítés, döntés, ritkítás (a betűk egymás közötti távolságának megnövelése) mind célravezető megoldás lehet. A kiadványszerkesztő programok eszköztárában szerepel még az aláhúzás lehetősége is, ám ennek alkalmazását nem javaslom. Az igazoláshoz végezzünk el egy kísérletet! Egy átlagos hosszúságú szó magyar elolvasásához általában 1 másodperc elegendő. A következő diát kb. 1 másodpercig fogom mutatni. A dián egyetlen szó olvasható, de nehezítésül a szó felső felét letakartam. Próbálják meg elolvasni a szót, a rendelkezésre álló 1 másodperc alatt!

13 Namiaszöszez Aláhúzás I. Mi van ide írva? 2017.04.04.
(Ezt a diát csak 1 másodpercig mutasd)

14 ? ? 2017.04.04. Sikerült valakinek elolvasni? Nem hiszem.
Most próbáljuk meg ugyanezt úgy, hogy a szó alsó fele lesz letakarva. Szintén 1 másodperc áll majd rendelkezésre.

15 Namiaszöszez Aláhúzás II. Mi van ide írva? 2017.04.04.
(Ezt a diát csak 1 másodpercig mutasd)

16 ! ! 2017.04.04. Így már sokkal könnyebb volt. A „szó”: namiaszöszez
A tanulság a következő: A szövegben az értékes információt a betűk felső fele hordozza számunkra. A vonal –ilyen az aláhúzás is- jellegzetes tulajdonsága, hogy magára vonja tekintetünket, kizökkentve ezzel az olvasót a betűk felső felén végigfuttatott olvasási ritmusából.

17 Olvashatóság Az információt főleg a betűk felső feléből kapjuk!!
Olvashatóság Az információt főleg a betűk felső feléből kapjuk!! Az aláhúzás ezt megzavarja. A KIZÁRÓLAG NAGYBETŰKKEL ÍRT SZÖVEG NEHEZEN OLVASHATÓ! A kisbetűk egyedi alakja megkönnyíti az olvasást! A talpas betűket könnyebb olvasni. A könnyen értelmezhető információt a kisbetűk egyedi alakja, a betűk felső fele hordozza. A tisztán nagybetűvel írt szöveg nehezebben olvasható. A nyomtatásban a talpas, elektronikus megjelenítésben a talpatlan betűk olvashatóbbak könnyebben.

18 Olvashatóság Hosszabb irományokat talpas betűvel szedjük. Rövidebb szöveg esetén ettől eltérhetünk. (modernebb dizájn) Fontos a bekezdésekre tagolás. Keskeny hasábokat is egyszerűbb olvasni, szemünk egyszeri fókuszálással átlátja. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

19 Címek A többsoros címek tördelésénél az alábbi formák valamelyikét kell használni! Kerüljük a piramisszerű megjelenést. Ha címsorunkat több sorba kell törnünk, használjuk ezen elrendezések valamelyikét. Azaz, ne törjük címsorunkat piramis, vagy fordított piramis alakba.

20 Arányosság Akár az oldaltükör, akár a grafikai elemek elhelyezésekor felmerül az arányosság kérdése. A szimmetrikus elrendezés nyugodt, kiegyensúlyozott hatást kelt. Az aszimmetrikus elrendezés élénkebb, hangsúlyosabb, nyugtalanabb, izgalmasabb. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

21 Arányosság Két egyforma elem mindig jó hatást kelt.
Arányosság Két egyforma elem mindig jó hatást kelt. Egyéb esetben a tökéletes emberi test arányai az irányadóak. (2:3:5:8) Fibonacci számok. Ezt az arányosságot, ahol úgy aránylik a kisebb rész a nagyobb-hoz, mint a nagyobb az egészhez, aranymetszésnek hívjuk. (kb 1,62) Az oldalon elhelyezett két egyforma elem mindig nyugodt, kiegyensúlyozott hatást kelt. Sokszor azonban ennél több lendületre, izgalomra van szükség. Ilyenkor valamiféle optikai egyensúlyt, kell keresnünk az adott részek között. Egy lehetséges jó megoldás az aranymetszés szabályait követnünk, ahol ha egy szakaszt kell két részre bontanunk, a szakasz kisebbik része úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagy az egészhez. A természetben számos példát találunk erre, az emberi test felépítésétől kezdve a csigaház kanyarulataig. (Pl: a karunkon a könyökünk aranymetszéspontban van) Sőt a faágak oldalágainak elágazási pontjai is aranymetszéspontban vannak.

22 Arányosság Ha valami nagyobb egy másiknál, ennek szemléltetése esetén célszerű egy kis túlzást alkalmazni. A kis méretbeli eltérés nem elég szembetűnő. Kellemes arányosságot ad az említett aranymetszés. Az oldalak szimmetrikus elrendezése mindig kiegyensúlyozott, nyugodt hatást kelt. Izgalmasabbá, lendületesebbé, fiatalosabbá tehetjük kiadványunkat ha az oldal objektumait aszimmetrikusan helyezzük el.

23 Kicsi és nagy Gyakran előfordul, hogy grafikai eszközökkel kell érzékeltetnünk, szemléltetnünk valamit. Vegyük például a kicsi-nagy ellentétet! Ha fontos, hogy az olvasó a látottakból arra asszociáljon, hogy két dolog közül az egyik kisebb, a szemléletességet gyakran kis túlzások alkalmazásával kell elérnünk. A jobb oldali köröknél is jól látható, hogy a felső kisebb, ám a bal oldali megvalósításnál biztosan nem kerüli el ez a tény egyetlen szemlélő figyelmét sem.

24 Folthatás Az oldalra hirtelen ránézve csak foltokat látunk az első pillanatban. (könyvben is, képernyő oldalon is) A legfontosabb elemekre irányul először a tekintetünk, ez meghatározza, hol kezdünk olvasni. Az összetartozó elemek így is elkülönülnek A hangsúlyos rész kiemelésénél legyünk erre tekintettel. Amikor tekintetünket egy oldalra vetjük, szemünk még nem fókuszál a megfelelő helyre. Az oldal képét homályosan, elmosódottan látjuk. Az oldalon a nyomdafestéket hordozó felületek egy-egy foltként látszanak. Aszerint sötét, vagy világosabb foltként, hogy mennyi nyomdafesték van az adott területen, azaz milyen sűrűen van teleírva, mennyire sötét képet tartalmaz. A fontos, kiemelendő elemek már ekkor elkülönülnek, az összetartozó elemek csoportot alkotnak.

25 Folthatás Az előbbiek szemléltetésére nézzük két weboldal elhomályosított képét. Melyek a legfontosabbnak tűnő területek? Hova tévedne először tekintetünk? Mi a legszembetűnőbb az oldalon? Vegyük sorra ezeket! Elárulom, hogy a baloldali egy weblapépítő szoftver mintaoldala, a jobboldali egy hírportál nyitóoldala. Vajon a jobboldali hirdető elérte célját?

26 Ritmus Az olvasást könnyíti, harmonikusságot sugároz, ha az elemek, grafikák ritmusosan ismétlődnek. Pl. táblázat sorainál minden másodikat színezzük Kiadványoknál a sorok végén hullámosságra törekednek Képernyőn ez, az általában fix ablakméret miatt nem lehetséges A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

27 Ritmus A kiadványszerkesztés során ritmusnak nevezhető minden, valamilyen rendszer szerint ismétlődő objektum, tulajdonság, grafikai elem. Ilyen ritmus alkotására számos alkalmat lelhetünk például a balra zárt sorok egyenetlen jobb oldali végének hullámzásában. Akár -látszólag szükségtelenül- elválasztásokat is alkalmazva a hullám egyenletességének megtartása érdekében. Vagy a táblázatok sorainak váltakozó háttérszínében, amely nemcsak esztétikus, de jelentősen javítja az olvashatóságot is. Erre a következő dián láthatunk példát.

28 Ritmust alakíthatunk ki a táblázatsorok hátterének változtathatóságával, nagymértékben javítva ezzel az olvashatóságot és a tájékozódást a táblázat adatai között.

29 Ellenpont Két vagy több objektum elhelyezésekor az oldalakhoz való viszonyt is figyelembe kell venni. Ellensúlyra kell törekednünk. Ne „boruljon” fel a kép. A szöveg elhelyezésével még finomíthatjuk az egyensúlyt. Fontos szempont, hogy a szerkesztés során az arcok ne nézzenek ki a képből. Azaz tekintetüket az oldal tartalmi részének irányába vessék.

30 Ellenpont I. Hova tegyem a kört? 2017.04.04.
Tegyük fel hogy adott a jobboldali oldaltükör, a jobb alsó sarkában egy képpel. Keressünk helyet az oldalon a baloldali kis kerek képnek! Ki hova tenné?

31 Ellenpont 2017.04.04. Lássunk két megoldást az elhangzottakból!
A baloldali megoldás nekem azért nem tetszik, mert a két markáns kép a sötét foltjaival nagyon lefelé húzza az oldalt. Mintha az le akarna csúszni a képről. A jobb oldali sokkal szimpatikusabb. Itt a kis kerek kép optikailag ellensúlyozza a nagyobb négyzet alakút. Mondhatjuk, hogy ellenpontjában van.

32 Színek alkalmazása Elektronikus kiadványnál lényeges, nem kell a színekkel spórolni, hiszen nem drágítják a kiadványt. Ennek ellenére megfontoltan bánjunk a színekkel. Színekkel hangulatot közvetítünk, nyugalmat vagy feszültséget, ridegséget vagy barátságot, .. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

33 Színek alkalmazása Noha a skála végtelen, a weboldal tervezők csak néhány, egymással harmonizáló színt alkalmaznak. A visszatérő színek rendszereznek. Összekapcsolnak, vagy szétválasztanak. Élénkíthetünk, kiemelhetünk. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

34 Színek alkalmazása Színek kiválasztása Alap színek színkör
Színek alkalmazása Színek kiválasztása Alap színek Komplementer színek-szemben Háttér és betű harmóniája Olvashatóság Analóg színek – csak egy másik szín van köztük Hideg és meleg színek színkör A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

35 Színek alkalmazása Színek alkalmazása a címsorokban
Színek alkalmazása Színek alkalmazása a címsorokban Invertálás. Jól kifejezi a tartalmat, dinamikus, látványos Két ellentétes szín alkalmazása A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

36 Színek alkalmazása Tovább fokozhatjuk a hatást növelhetjük a feszültséget ellentétes hátterekkel Összetartozást kifejezhetünk Fokozatosságot, játékosságot is kifejezhetünk A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

37 Háttér Óvatosan bánjunk a háttér színeivel. Olvashatatlanságig ronthatjuk produkciónkat. Textúrák, mintázatok szintén csak szolídak legyenek. Általában világos alapon sötétebb betűszín. Fordítva csak címsorokban alkalmazzuk. Halvány, ne uralkodó legyen. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

38 Szöveg és stílus Elektronikus kiadványok Az információ mennyisége nő
Szöveg és stílus Elektronikus kiadványok Az információ mennyisége nő Nagy kihívás a „kattintás” Az olvasó figyelmét fel kell kelteni, majd meg kell tartani. (forma, dizájn) A képernyőre tervezett szövegek mások A bevezetőben tartalmazzák a konklúziót A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

39 Szöveg és stílus Rövidebbek, mert a képernyőről történő olvasás fárasztóbb. Szűkszavú és bekezdésekre tagolt szövegek ajánlottak Gördítősáv sok esetben szükséges, de ezt is módjával alkalmazzuk. Baráti hangnem, esetleg tegeződő is lehet. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

40 Vonal Leghasznosabb grafikai elem. Kifejezőereje van, markáns.
Vonal Leghasznosabb grafikai elem. Kifejezőereje van, markáns. Elválaszt Rendet teremt Dekorál Szemvezető A vonal „szemvezető” tulajdonságát gyakran használják ki reklámkiadványokban, ahol a felületes szemlélő által céltalannak tűnő, gyakran szaggatott, vagy pontvonal halad át a képen. Mi azonban tudjuk, hogy ezek a vonalak szemvezetők, általában valamilyen megvételre kínált termékhez, vagy szolgáltatáshoz vezetnek.

41 Vonal A vonal „szemvezető” tulajdonságát gyakran használják ki reklámkiadványokban, ahol a felületes szemlélő által céltalannak tűnő, gyakran szaggatott, vagy pontvonal halad át a képen. Mi azonban tudjuk, hogy ezek a vonalak szemvezetők, általában valamilyen megvételre kínált termékhez, vagy szolgáltatáshoz vezetnek.

42 Keret A képeket a kerettel súlyozhatjuk. Elválasztjuk környezetétől.
Keret A képeket a kerettel súlyozhatjuk. Elválasztjuk környezetétől. Az arcok ne nézzenek ki a képből. Ügyeljünk a kép megkomponálására Egy vékony kerettel a képeket sokkal hangsúlyosabbá tehetjük. Mivel a keret jelentősen hangsúlyoz, csak olyankor alkalmazzuk, amikor tényleg hangsúlyosan ki szeretnénk emelni a környező szövegből.

43 Keret A keret nélküli kép modern hatást kelt! 2017.04.04.
A keret nélküli kép a kiadványnak modern hatást kölcsönöz. Ilyen keret nélküli képet könnyen készíthetünk, ha a rendelkezésre álló kép hátterében szereplő objektumokat a kiadvány oldalának háttérszínével megegyező színűre festjük be. A művelet kis ügyességet, és türelmet kíván, de az elért hatás többnyire megéri a fáradtságot.

44 Kép és Forma Ime egy lendületes, fiatalos, összhangban lévő kép és grafika. A kép és forma együttes alkalmazása különösen alkalmas arra, hogy lendületes, fiatalos kiadványokat készítsünk. Az alkalmazásnál azonban figyelni kell arra, hogy a háttérben elhelyezett forma körvonalai ne az ízületeknél messék a szereplőket. Ez kissé groteszk hatást kelt. Végezetül szeretném kijelenteni, hogy az eddig elhangzottak, pusztán ajánlások. Betartásuk nem kötelező, azoktól mindenki céljai, tehetsége és kreativitása mentén nyugodtan eltérhet. A lényeg, hogy a szerkesztés ne véletlenszerű, hanem tudatos lépések sorozata legyen.

45 A kivetített kép A felbontás megállapításakor gondoljunk a különböző méretű monitorokra. A projektorok kontrasztja, színvisszaadása még mindig gyenge. A két felbontást szinkronba kell hozzuk. Betűméretet úgy válasszunk, hogy távolabbról is olvasható legyen. A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.

46 Képek II. Az arcok ne nézzenek ki a képből! 2017.04.04.
A befelé néző képek mintegy bekeretezve az oldalt egységes, zárt hatást keltenek. A rendelkezésre álló képeket könnyen megfelelőre alakíthatjuk, egy egyszerű tükrözés művelettel. Vigyázzunk azonban, ha a kép valamilyen cselekvést ábrázol! Így „születnek” a balkezes gitárosok, balkézzel írók, stb.. Célszerű tehát a kép elkészítésének pillanatában tudni, hogy hol lesz a helye a kiadványban.


Letölteni ppt "Készítette: Szabó Zénó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések