Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

L AKY D ÓRA ARZÉN ELTÁVOLÍTÁSA IVÓVÍZB Ő L BME, Vízi Közm ű és Környezetmérnöki Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "L AKY D ÓRA ARZÉN ELTÁVOLÍTÁSA IVÓVÍZB Ő L BME, Vízi Közm ű és Környezetmérnöki Tanszék."— Előadás másolata:

1 L AKY D ÓRA ARZÉN ELTÁVOLÍTÁSA IVÓVÍZB Ő L BME, Vízi Közm ű és Környezetmérnöki Tanszék

2 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK TÉMAKÖRÖK  Az arzénprobléma ismertetése – nemzetközi és hazai helyzet  Arzénmentesítési technológiák  Arzénmentesítés koagulációval (részletek, esettanulmány)  Adszorpciós arzénmentesítés  Technológiák összefoglalása (el ő nyök-hátrányok, költségek)  Minta-technológiák bemutatása

3 Smedley és Kinniburgh, 2002 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ARZÉNPROBLÉMA A VILÁGBAN

4 50 μg/L  10 μg/L A határérték meghatározása: Maximálisan megengedhet ő arzén bevitel: 2 μg arzén/kg/nap Átlagos 70 kg-os testtömeget feltételezve  140 μg arzén/nap Biztonsági tényez ő k figyelembe vétele: 100 μg arzén/nap V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK AZ ARZÉNHATÁRÉRTÉK SZIGORODÁSA

5 100 μg arzén/nap Étel: 60-80 μg arzén/nap Ivóvíz általi fogyasztás: 20 μg arzén/nap 2L-es átlagos ivóvízfogyasztást feltételezve 10 μg/L a maximálisan megengedhet ő arzén koncentráció ivóvízben V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK AZ ARZÉNHATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA

6 100 μg arzén/nap Étel: 20-30 μg arzén/nap Ivóvíz általi fogyasztás: 70 μg arzén/nap 2L-es átlagos ivóvízfogyasztást feltételezve 30 μg/L maximális arzénkoncentráció megengedhet ő lenne??? V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK AZ ARZÉNHATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA Magyarországon….

7 Arzén Határérték: Régi magyar hé.:50 μ g/L EU:10 μ g/L El ő fordulás: oldott állapotú anyag jelenik meg felszínalatti (mélységi) vizeinkben A vizekben az arzén f ő ként a redukált állapotú As(III), vagy az oxidált állapotú As(V) formájában jelenik meg - a mélységi vizekre a redukált forma a jellemz ő V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK AZ ARZÉNHATÁRÉRTÉK SZIGORODÁSA

8 Forrás: ÁNTSZ (2000) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A MAGYARORSZÁGI ARZÉNHELYZET

9 As(V) el ő fordulása a pH függvényében As(III) el ő fordulása a pH függvényében Forrás: Fields et al. (2000) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ARZÉNFORMÁK AZ IVÓVÍZBEN

10 As(V) el ő fordulása a pH függvényében As(III) el ő fordulása a pH függvényében Forrás: Fields et al. (2000) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ARZÉNFORMÁK AZ IVÓVÍZBEN

11  Ásványok: többnyire vas- és kéntartalmú ásványokban jelenik meg  Az arzén felszín alatti vizeinkben gyakran vas és mangán vegyületekkel együtt fordul el ő  Adott körülmények között (például az ásványokban jelen lév ő kén átalakulása miatt, a fémek és az arzén oldott állapotba kerülhetnek)  Reduktív viszonyok között a vas, a mangán és az arzén oldott állapotú vegyületei stabilizálódnak V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK AZ ARZÉN EREDETE

12 Arzén kioldódása k ő zetekb ő l Emberi eredet ű As szennyezés Arzén megjelenése a vízbázisban Arzén a víztisztító telepen Arzén oxidációja Koaguláció (fém-só adagolás) Szil./foly. fázisszétvál. gyorssz ű rés Szil./foly. fázisszétvál. ultra/mikrosz. pH HCO 3 - Si PO 4 3- szervesa. As-tartalmú iszap víztelenítése Iszap elhelyezése Arzén tartalom visszanyerése Adszorpciós arzén- mentesítés Nanosz ű rés/ fordított ozmózis TECHNOLÓGIÁK AZ ARZÉNPROBLÉMA V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

13 AZ ARZÉN ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK Alkalmazott technológiaArzén-eltávolító mechanizmus Koaguláció és szilárd/folyadék fázisszétválasztás Kicsapatás – adszorpció – koprecipitáció Aktivált alumínium-oxidon történ ő adszorpció Adszorpció Granulált vas-hidroxidon történ ő adszorpció Adszorpció Meszes vízlágyítás során történ ő arzén eltávolítás Adszorpció a csapadék felületén, koprecipitáció Membrántechnológiáknyomás hatására történ ő szilárd/folyadék fázisszétválasztás (el ő tte koaguláció) vagy: oldott As eltávolítása (RO, nanosz ű rés)

14 [Al(H 2 O) 6 ] 3+  [Al(H 2 O) 5 OH] 2+ + H 3 O + H2OH2O [Al(H 2 O) 5 OH] 2+  [Al(H 2 O) 4 (OH) 2 ] + + H 3 O + H2OH2O [Al(H 2 O) 4 (OH) 2 ] +  Al (OH) 3˙ 3H 2 O + H 3 O + H2OH2O HCO 3 - + H 3 O +  H 2 CO 3 + H 2 O V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A KOAGULÁCIÓRÓL ÁLTALÁBAN

15 Az alumínium-hidroxidok között létrejöv ő hidrogén-híd kötés (szaggatott vonallal jelölve) és a kolloid szol aggregálódása V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A KOAGULÁCIÓRÓL ÁLTALÁBAN

16 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ARZÉNMENTESÍTÉS KOAGULÁCIÓVAL Mi keletkezik az arzéntartalmú víz koagulációja során?  Az arzén kapcsolatba kerül a vas- és alumínium pelyhekkel  Tiszta csapadékok (Al(OH) 3, Fe(OH) 3, AlAsO 4, FeAsO 4 ) gyakorlatilag nem keletkeznek  A keletkez ő pehelybe az arzén mellett a többi, vízben található komponens is beépül (úgymint foszfát, szilikát, szervesanyagok)

17  Oxidáció  Koaguláció (szilárd formává történ ő átalakítás)  Szilárd/folyadék fázisszétválasztás (ülepítés, sz ű rés)  Az alkalmazható oxidálószerek: Klór Kálium-permanganát Ózon Leveg ő oxigénje – nem elég er ő s A KOAGULÁCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS LÉPÉSEI V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

18 ARZÉNMENTESÍTÉS KOAGULÁCIÓVAL A KÖVETKEZ Ő KOMPONENSEK/VÍZMIN Ő SÉGI JELLEMZ Ő K HATÁSAIRÓL LESZ SZÓ:  Szervesanyag  Szilikát  Foszfát  pH / lúgosság

19 Optimális pH, koaguláns dózis, koaguláns típus, stb. meghatározására (el ő kísérlet) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAR TESZTEK (POHARAS KÍSÉRLETEK)

20 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Szervesanyag hatása  Komplexképz ő hatás : ennek során a vízbe adagolt fém ionok és huminsavak olyan vegyületeket képeznek, melyek vízoldhatósága jobb, mint az aggregálódott fém-hidroxid pelyheké (melyek a huminsavtól mentes vízben keletkeznek)  a keletkezett vegyületek lényegében átjutnak a sz ű r ő n  Kolloidstabilizáló hatás : ennek következtében pedig a huminsav bevonja a fém-hidroxid pelyhek felületét, így megfelel ő méret ű pelyhek nem képesek kialakulni, a keletkez ő pelyhek – és ennek következtében a vízben található, és a pelyhekbe beépült arzén is – átjutnak a szilárd/folyadék fázisszétválasztási egységen. Ez utóbbi negatív hatás segéd-derít ő szer adagolásával kompenzálható (Kelemen, 1991)

21 KOI PS = 13 mg/LKOI PS = 1 mg/L 10 µg/L Arzénmentesítés vas(III)-klorid só adagolásával alacsony (KOI PS = 1 mg/L) és magas (KOI PS = 13 mg/L) szervesanyagtartalom esetén Maradó oldott As [µg/L] V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Szervesanyag hatása

22 A 10 µg/L arzén koncentráció eléréséhez szükséges Me 3+ : As mólarány KOI PS ~ 1 mg/L KOI PS ~ 13 mg/L Fe 3+ (vas-klorid koaguláns) 6,86,885, 1 Al 3+ (alumínium- szulfát koaguláns) 44, 3272, 5 A szükséges koaguláns dózisok között nagyságrendi különbség van! V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Szervesanyag hatása

23 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása Ortokovasav disszociációja; az egyes szilikát-formák el ő fordulási aránya a pH függvényében H 4 SiO 4 H 3 SiO 4 - H 2 SiO 4 2 -

24 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása Maradék vaskoncentráció (0,45 µm pórusméret ű membránon történ ő sz ű rést követ ő en) a pH függvényében szilikát mentes és 30 mg/L SiO 2 tartalmú modell oldatokban (3 mmol/L NaHCO 3 ; ioncserélt vízb ő l készített modell oldat; 1,5 mg Fe/L vas(III)-klorid koagulálószer adagolása) Arzénmentes, szilikát-tartalmú vízzel végzett kísérletek eredményei

25 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása Maradék arzénkoncentrációk (0,45 µm pórusméret ű membránon történ ő sz ű rést követ ő en) a szilikát koncentráció függvényében (3 mmol/L NaHCO 3 ; 60 µg/L kezdeti As(V) koncentráció; 1,5 mg Fe/L vas(III)-klorid koagulálószer adagolása) Arzén és szilikát-tartalmú vízzel végzett kísérletek eredményei

26 0, 45 µm pórusméret; As 0, 45 µm pórusméret; Fe kezdeti As adagolt Fe(III) = 1, 5 mg/L kezdeti pH = 8, 5 Maradó oldott As [µg/L] 0,45 µm pórusméret ű membránon sz ű rve 0,2 µm pórusméret ű membránon sz ű rve V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása

27 0, 2 µm pórusméret; As 0, 2 µm pórusméret; Fe módszer: Liu et al. (2007) Maradó oldott As [µg/L] 0, 45 µm pórusméret; As 0, 45 µm pórusméret; Fe kezdeti As 0,45 µm pórusméret ű membránon sz ű rve 0,2 µm pórusméret ű membránon sz ű rve V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása

28 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A szilikát-tartalom hatása - következtetések:  A 0,2 μm pórusméret ű membránon történ ő sz ű rés következtében a vas-tartalom lényegében határérték körülire csökkent, ugyanakkor az arzénkoncentrációban ennyire jelent ő s csökkenést nem lehetett tapasztalni  Szilikát esetén nem arról van szó, hogy apró fém-hidroxid pelyhek keletkeznek, melyek átjutnak a sz ű r ő n (ez történik pl. a szerves komplexek képz ő désekor), hanem a fém-hidroxid és az arzén között nem alakul ki megfelel ő kapcsolat (ezért van az, hogy a kisebb pórusméret ű membránsz ű r ő a vasat ugyan kisz ű ri, de az arzént nem, ugyanis az arzén nem tudott kell ő mértékben kapcsolatba kerülni az apró fém pelyhekkel) As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása

29 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Szilikát hatása Arzénkoncentráció értékek 0,45 µm és 0,2 µm pórusméret ű membránon történ ő sz ű rést követ ő en növekv ő vas koaguláns és fix szilikát dózis (50 mg/L SiO 2 ) alkalmazása esetén (ioncserélt vízb ő l készített modell oldat; 50 µg/L kezdeti As(V) koncentráció; kezdeti pH = 8) A koaguláns dózis növelésével a szilikát arzénmentesítésre gyakorolt negatív hatása kompenzálható  elérhet ő a 10 μg/L alatti maradék arzénkoncentráció (azonban lényegesen magasabb, kb. háromszoros koaguláns dózisra volt szükség ehhez, mint szilikát-mentes rendszerekben)

30 P O O O O x x x x x x 3 - As O O O O x x x x x x 3 - V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Foszfát hatása

31 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Foszfát hatása Foszforsav disszociációja; az egyes orto-foszfát formák el ő fordulási aránya a pH függvényében H 3 PO 4 H 2 PO 4 - HPO 4 2 - PO 4 3 -

32 Minden vizsgált pH értéken és koaguláns dózisnál a foszfátkoncentráció arzénmentesítésre gyakorolt negatív hatása egyértelm ű volt Alacsonyabb koaguláns dózisnál, és magasabb pH értékeknél ez a hatás er ő teljesebben jelentkezik Maradó oldott As [µg/L] V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – Foszfát hatása

33 Csapvízb ő l készített modell oldatok; kezdeti pH = 7,6 – 7,7; Fe koaguláns alkalmazása vas(III)-klorid formájában adagolva As eltávolítása koagulációval – Foszfát hatása V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

34 Arzenát eltávolítása a pH függvényében (budapesti csapvízb ő l készített modell oldat, FeCl 3, Al 2 (SO 4 ) 3 és Bopac koagulánsok) pH-nak jelent ő s hatása van az As eltávolításra Eltávolított As (%) FeCl 3, ~ 200 µg/L kezdeti As(V) koncentráció 0,017 mmol Fe 3+ /L Al 2 (SO 4 ) 3, ~ 300 µg/L kezdeti As(V) koncentráció 0,131 mmol Fe 3+ /L Bopac, ~ 300 µg/L kezdeti As(V) koncentráció 0,136 mmol Fe 3+ /L V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – pH hatása

35 pH hatása az arzéneltávolításra alumínium-szulfát koagulálószer alkalmazása esetén (hajdúbagosi nyersvíz (2. sz. kút, üzemen kívül); el ő oxidáció 1,35 mg Cl 2 /L hypóval, 70 μg/L kezdeti arzénkoncentráció) A koaguláns dózis növelésével a pH hatása csökken Oldott As (μg/L) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltávolítása koagulációval – pH hatása

36 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Lúgosság hatása Maradék arzénkoncentrációk a kezdeti lúgosság (NaHCO 3 tartalom) függvényében (ioncserélt vízb ő l készített modell oldat; 50 µg/L kezdeti As(V) koncentráció; 1 mg/L Fe koaguláns adagolása vas(III)-klorid formájában) Következtetés: a lúgosságnak leginkább közvetetten van hatása a végs ő pH érték befolyásolásán keresztül. A hazai vizek pufferkapacitása elég magas, így a hidroxid- képz ő dés biztosan végbemegy, amivel inkább számolni kell, az a nagy lúgosság  kevésbé csökken a koagulációt követ ő en kialakuló pH érték  kisebb mérték ű arzén eltávolítás

37 Mért As [μg/L] Számított As [μg/L] Igazolás Oldott As [µg/L] = – 94,44 + 31,14 * PO 4 -P [mg/L] + 14,71 * pH + 0,55 * SiO 2 [mg/L] – 5,80 * Fe [mg/L] A 10 µg/L-es arzénkoncentráció eléréséhez szükséges vas koaguláns mennyisége: Fe [mg/L] ≥ -18,01 + 5,37 * PO 4 -P [mg/L] + 2,54 * pH +0,09 * SiO 2 [mg/L] V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A tényez ő k együttes vizsgálata – Regresszió analízis

38 Oldott As [µg/L] = – 94,44 + 31,14 * PO 4 -P [mg/L] + 14,71 * pH + + 0,55 * SiO 2 [mg/L] – 5,80 * Fe [mg/L] A parciális korreláció értékek vizsgálata alapján a legjelent ő sebb befolyásoló tényez ő k: a szilikát koncentráció és a vas koaguláns mennyisége A 10 µg/L-es arzénkoncentráció eléréséhez szükséges vas koaguláns mennyisége: Fe [mg/L] ≥ -18,01 + 5,37 * PO 4 -P [mg/L] + 2,54 * pH +0,09 * SiO 2 [mg/L] Az összefüggésben a végs ő pH szerepel mint változó, ez az érték azonban függ a kezdeti pH, lúgosság, valamint vas-koaguláns mennyiségét ő l  az els ő lépés a végs ő pH érték számítása V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Regresszió analízis (2)

39 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Regresszió analízis (3)

40 Az adatok szórásának az oka: a szilikát-tartalmú oldatokkal végzett kísérletek során a pelyhek mérete a 0,2 – 0,45 μm mérettartományba esik Szilikátos oldatok eredményeinek elhagyásával a szórás jelent ő sen csökkent Mért As [μg/L] Számított As [μg/L] Oldott As [µg/L] = – 60,36 + 57,1*PO 4 -P [mg/L] + 10,61*pH – 10,10*Fe [mg/L] V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Regresszió analízis (4)

41 PO 4 -P (mg/L) pH SiO 2 (mg/L) KOI PS (mg/L) min. Fe (mg/L) 0,157,2401,54,7 0,407,2401,56,0 0,157,2601,56,5 0,407,2601,57,8 0,408,2601,510,4 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A regressziós összefüggés alkalmazása

42 A nyersvíz jellemzői: pH7.6 – 7.7 redox potenciál-110 – -55 mV arzén35 – 70 μg/L vas0.50 – 0.75 mg/L mangán0.18 – 0.25 mg/L KOI PS 1.4 – 2.2 mg/L foszfát0.5 – 0.6 mg/L ammónium1.2 – 1.5 mg/L V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

43 Kezeletlen víz Gyors v. bekeverők Flokkulátor SzűrőkKezelt víz Nyers- víz A félüzemi berendezés folyamatábrája V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

44 A félüzemi berendezés folyamatábrája Kezeletlen víz Gyors v. bekeverők Flokkulátor SzűrőkKezelt víz 1 m 3 /h Nyers- víz V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

45 Kezeletlen víz Gyors v. bekeverők Flokkulátor SzűrőkKezelt víz ~ 130 rpm ~ 2 min Nyers- víz A félüzemi berendezés folyamatábrája V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

46 Kezeletlen víz Gyors v. bekeverők Flokkulátor SzűrőkKezelt víz ~ 15 rpm ~ 20 min Nyers- víz A félüzemi berendezés folyamatábrája V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

47 Kezeletlen víz Gyors v. bekeverők Flokkulátor SzűrőkKezelt víz szemcseméret: 1-2 mm szemcseméret: 2-3 mm Szűrési sebesség: 20 m/h  7 m/h Nyers- víz A félüzemi berendezés folyamatábrája V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

48 A félüzemi kísérletekben alkalmazott vegyszerek KMnO 4 NaOCl FeCl 3 Al 2 (SO 4 ) 3 Koaguláló- szer Oxidáló- szer V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

49 KMnO 4 NaOCl FeCl 3 Al 2 (SO 4 ) 3 Koaguláló- szer Oxidáló- szer A félüzemi kísérletekben alkalmazott vegyszerek V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

50 A félüzemi berendezés folyamatábrája Kezeletlen víz Gyors v. bekeverők Flokkulátor SzűrőkKezelt víz Nyers- víz Szűrési sebesség: 20 m/h  7 m/h szemcseméret: 1-2 mm szemcseméret: 2-3 mm V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

51 Vegyszerek: mg KMnO4/L, mg Fe/L As µg/L 20 m/h7 m/h V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK KMnO 4 /FeCl 3 kombináció –A1 sz ű r ő, As koncentráció

52 20 m/h7 m/h As µg/L Vegyszerek: mg KMnO4/L, mg Fe/L B1 As B1 As szűrt V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK KMnO 4 /FeCl 3 kombináció –B1 sz ű r ő, As koncentráció

53 20 m/h7 m/h Fe mg/L Vegyszerek: mg KMnO4/L, mg Fe/L A1 Fe A1 Fe szűrt Kút Fe Kút Fe szűrt V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK KMnO 4 /FeCl 3 kombináció –A1 sz ű r ő, Fe koncentráció

54 20 m/h7 m/h Fe mg/L Vegyszerek: mg KMnO4/L, mg Fe/L B1 Fe B1 Fe szűrt Kút Fe Kút Fe szűrt V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK KMnO 4 /FeCl 3 kombináció –B1 sz ű r ő, Fe koncentráció

55 20 m/h7 m/h Mn mg/L Vegyszerek: mg KMnO4/L, mg Fe/L A1 Mn A1 Mn szűrt Kút Mn Kút Mn szűrt V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK KMnO 4 /FeCl 3 kombináció –A1 sz ű r ő, Mn koncentráció

56 20 m/h7 m/h Mn mg/L Vegyszerek: mg KMnO4/L, mg Fe/L B1 Mn B1 Mn szűrt Kút Mn Kút Mn szűrt V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK KMnO 4 /FeCl 3 kombináció –B1 sz ű r ő, Mn koncentráció

57 KMnO 4 NaOCl FeCl 3 1,5 mg KMnO 4 /L 2,0 mg Fe 3+ /L 1,35 mg Cl 2 /L 2,0 mg Fe 3+ /L Al 2 (SO 4 ) 3 1,5 mg KMnO 4 /L 5,0 mg Al 3+ /L 1,35 mg Cl 2 /L 5,0 mg Al 3+ /L Koaguláló- szer Oxidáló- szer V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Az As eltávolítás szempontjából optimális vegyszerdózisok

58 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek ParaméterÉrték pH8,2 ± 0,1 redox potenciál - 108 ± 49 mV arzén43 ± 9 μg/L vas0,16 ± 0,06 mg/L mangán0,03 ± 0,03 mg/L KOI PS 4,00 ± 0,50 mg/L foszfát0,20 ± 0,02 mg/L ammónium1,03 ± 0,04 mg/L lúgosság9,0 ± 0,2 meq/L szilikát~ 18 mg SiO 2 /L metán~ 40 NL/m 3 A kezelend ő víz min ő sége

59 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

60 1 m 3 / h V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

61 ~ 130 rpm ~ 2 min V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

62 ~ 15 rpm ~ 20 min V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

63 szemcseméret::1-2 mm átmér ő : 350 mm V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

64 Alkalmazott vízhozam a félüzemi kísérletekben:0,5 m 3 /h A kialakuló sz ű rési sebeség: 5,2 m/h V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek

65 As (µg/L) Vegyszerek (mg/L) 10 µg/L 1 mg/L KMnO 4 és 4 mg Fe(III)/L FeCl 3 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek Optimális vegyszer-koncentrációk: KMnO 4 /FeCl 3

66 As (µg/L) Vegyszerek (mg/L) 10 µg/L 1.7 mg Cl 2 /L NaOCl és 4 mg Fe(III)/L FeCl 3 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek Optimális vegyszer-koncentrációk: NaOCl/FeCl 3

67 A homokszűrőről lejövő víz összes és oldott arzénkoncentrációja közötti összefüggés A homokszűrés megfelelő hatékonysággal távolította el a keletkező pelyheket V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Homoksz ű rés hatékonysága

68 Rövid távon nem jelentkezett a keverés elhagyásának negatív hatása V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A mechanikus bekeverés elhagyásának hatása (rövid távon)

69 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 5 10 15 20 25 Összes As (µg/L) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 876543210876543210 Összes As (µg/L) B sor A sor 10 µg/L Öblítés után eltelt idő V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A flokkulátortartály kiiktatásának hatása (A sor: nincs flokk.; B sor: üzemel a flokk. tartály)

70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 5 10 15 20 25 Összes Fe (mg/L) 1,2 2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Összes Fe (mg/L) A sor B sor 8 óra 14 óra Öblítés után eltelt idő 0,2 mg/L 12 óra 20 óra A szűrési ciklus részletes mintázása során egyértelművé vált a flokkulátortartály kiiktatásának negatív hatása (a szűrési ciklus a felére csökkent) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A flokkulátortartály kiiktatásának hatása (A sor: nincs flokk.; B sor: üzemel a flokk. tartály)

71 Félüzemi szinten nem tudtuk kimutatni a nyersvíz pH csökkentésének pozitív hatását a maradó arzénkoncentrációra V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Nyersvíz pH csökkentésének hatása

72 As (µg/L) 10 µg/L Vegyszerek (mg/L) 1 mg/L KMnO 4 és 4.5 mg Fe(III)/L FeCl 3 az optimális vegyszerkoncentrációk (nagyon közel a félüzemi kísérleti eredményekhez) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK As eltáv. koagulációval – Félüzemi kísérletek Laboratóriumi és félüzemi kísérleti eredmények összehasonlítása

73 FÉLÜZEMI KÍSÉRLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA  Optimális vegyszerkoncentrációk meghatározása  Félüzemi és laboratóriumi kísérleti eredmények összehasonlítása  A homoksz ű rés hatékonyságának értékelése  Keverési program változtatásának hatása 1 mg/L KMnO 4 és 4 mg Fe(III)/L FeCl 3 1 mg/L KMnO 4 és 4,5 mg Fe(III)/L FeCl 3 Összes As [μg/L] Oldott As [μg/L] V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

74 JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN ParaméterÉrték pH8,2 ± 0,1 redoxi potenciál - 108 ± 49 mV arzén43 ± 9 μg/L vas0,16 ± 0,06 mg/L mangán0,03 ± 0,03 mg/L KOI PS 4,00 ± 0,50 mg/L foszfát0,20 ± 0,02 mg/L ammónium1,03 ± 0,04 mg/L lúgosság9,0 ± 0,2 meq/L szilikát~ 18 mg SiO 2 /L metán~ 40 NL/m 3 Félüzemi kísérletek eredményei alapján: Mind a klóros (törésponti klórdózis töredékének alkalmazásával), mind a kálium-permanganátos oxidáció megfelel ő az arzén szempontjából Komplex technológia kialakítása  ammónium eltávolítása törésponti klórozással, majd vas(III)- kloriddal végzett koaguláció V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

75 KLÓR FeCl 3 KLÓR V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN

76 KLÓR FeCl 3 KLÓR 430 m 3 /nap TÖRÉSPONTI KLÓROZÁS Félüzemi kísérletek eredményei alapján: 10,4 mg Cl 2 /L  az As(III)  As(V) oxidáció végbemegy  Maradék NH 4 + koncentráció: 0,1 mg/L V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN

77 KLÓR FeCl 3 KLÓR 430 m 3 /nap KOAGULÁCIÓ Félüzemi kísérletek eredményei alapján: 4 mg/L Fe(III) adagolása  As(V) szilárd formává alakulása megtörténik Gyors keverés: 2 perces tartózkodási id ő  0,6 m 3 térfogatú vegyszerbekever ő tartály V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN

78 KLÓR FeCl 3 KLÓR 430 m 3 /nap FLOKKULÁCIÓ Lassú keverés: 15 perces tartózkodási id ő  4,5 m 3 térfogatú vegyszerbekever ő tartály V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN

79 KLÓR FeCl 3 KLÓR 430 m 3 /nap GYORS HOMOKSZ Ű RÉS Félüzemi kísérletek alapján: 5 m/h sz ű rési sebesség Szükséges felület: 3,6 m 2 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN

80 KLÓR FeCl 3 KLÓR 430 m 3 /nap AKTÍV SZÉN ADSZORPCIÓ Félüzemi kísérletek alapján: 21 μg/L trihalo-metán koncentráció (határérték alatti), azonban biztonsági okokból, valamint a klórkoncentráció csökkentése érdekében aktív szén adszorber beépítése javasolt V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK JAVASOLT TECHNOLÓGIA EGY ADOTT TELEPÜLÉSEN

81 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ARZÉNMENTESÍTÉS KOAGULÁCIÓVAL KÖVETKEZTETÉSEK  Az arzénen kívül a vízben megtalálható, egyéb komponensek figyelembe vétele:  Szilikát  Foszfát  Szervesanyag  El ő kísérletek szerepe  Laboratóriumi és félüzemi lépték ű eredmények összehasonlíthatósága  A folytatás: adszorpciós technológiák

82 AZ ADSZORPCIÓ ALAPJA  Egyensúly áll be az adszorbensen megkötött anyagmennyiség és a víztérben mért koncentráció között  Az egyensúly adott id ő elteltével áll be  A víztisztítási technológiák alkalmazásakor általában nem áll rendelkezésre annyi id ő, hogy ez az egyensúly beálljon (a kontaktid ő az adszorbereken általában kisebb) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

83 ADSZORPCIÓ - FOGALMAK Befolyó víz C 0 0CoCo Elfolyó víz C elfolyó 0 Aktív adszorpció zónája Telített zóna (C elfolyó = C o ) Friss adszorber (C elfolyó = 0 mg/L) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

84 ADSZORPCIÓ - FOGALMAK A1A1 A2A2 0 1 VBVB Az elfolyó víz mennyisége C elfolyó CoCo  Üres ágytérfogat = A töltet térfogata (pórusokkal együtt) Üres ágytérfogat Vízhozam  Az üres ágytérfogatra vonatkoztatott kontakt-id ő = V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

85 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS GEH (GRANULÁLT VAS-HIDROXID) EL Ő ÁLLÍTÁSA  A vasoxidon történ ő felületi megkötésen alapuló eljárást a Berlini M ű szaki Egyetemen 1991 és 1994 között fejlesztették ki (Dr M. Jekel és Dr W. Driehaus)  El ő állítása: A granulált vashidroxid valójában kristályos vasoxi- hidroxid ( β -FeOOH), ami az akaganeit nev ű természetes kristálynak felel meg. A GEH-et egy savas vasklorid-oldatból gyártják nátrium-hidroxiddal való semlegesítéssel: A keletkez ő csapadékot ioncserélt vízzel kimossák, és centrifugálják, majd a hidroxidgélt megfagyasztják (víztelenítési célból  a szabad vizet és az adszorbeált vizet is eltávolítja) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

86 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS GEH (GRANULÁLT VAS-HIDROXID) ALKALMAZÁSI TAPASZTALATAI 19 NÉMETORSZÁGI VÍZM Ű BEN  Az üres ágytérfogatra vonatkoztatott kontaktid ő : 3 - 10 perc  Visszamosatás havi gyakorisággal, tiszta vízzel, 20 percen keresztül  50 000 - 280 000 ágytérfogatnyi víz kezelése után merültek ki a töltetek (az elfolyó víz koncentrációja meghaladta az 5 μg/L-t) 10 - 40 μg/L kezdeti arzénkoncentráció esetén  6-os pH-n: 280 000 ágytérfogat kezelése  8-as pH-n: 60 - 90 000 ágytérfogat kezelése V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

87 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS GEH (GRANULÁLT VAS-HIDROXID) ADSZORPCIÓS KAPACITÁSA (Driehaus, 2002)  A gyártó által megadott adatok szerint: 55 - 60 g/kg  A kapacitást azonban a következ ő értékek befolyásolják:  Kezdeti arzénkoncentráció (mivel egyensúlyi folyamatról van szó, nekünk azonban nem mindegy, hogy milyen kezdeti koncentrációról mekkorára szeretnénk lecsökkenteni az As-t)  Kontakt-id ő  a víztisztító telepeken általában nincs arra id ő, hogy az egyensúly beálljon  Egyéb vízmin ő ségi jellemz ő k („verseng ő ” komponensek, pH)  Irreálisan magas kezdeti As koncentrációval végzett kísérletek eredményei  kevesebb ágytérfogat kezelésére alkalmas az adszorbens, de lényegesen nagyobb kapacitásértékek adódnak, ami nagyon félrevezet ő lehet! V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

88 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS AZ ADSZORPCIÓS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA KÍSÉRLETI ÚTON  Batch kísérlet  Oszlopos kísérlet Erlenmeyer-lombik Adszorbens Rázópad  Változó nyersvízmin ő ség  Változó kontakt-id ő (mintavétel id ő pontja)  Változó adszorbens mennyiség  Változó nyersvízmin ő ség  Változó kontakt-id ő (vízhozam, adszorber-mennyiség változtatása)  Regenerálás lehet ő ségének vizsgálata Adszorbens Nyers víz Kezelt víz V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

89 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS GEH (GRANULÁLT VAS-HIDROXID) ADSZORPCIÓS KAPACITÁSA  A gyártó által megadott adatok szerint: 55 - 60 g/kg  Kísérleti eredmények (Kardos M., 2006 alapján): pHKezdeti AsÁttörési As- konc. Kontaktid ő Adsz. kap. Forrás [μg/l] [min][g/kg] 7,6500520,37Thirunavukkarasu és mtsai, 2003 7,312-2255-100,29Khandaker és mtsai, 2006 7-88-2552,5-5,41,4Holy és mtsai, 1998 7,9211061,3Seith és mtsai, 1999 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

90 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS AZ ARZÉNNEL VERSENG Ő KOMPONENSEK HATÁSA  A szelektivitási sorrend: arzenát > foszfát > fluorid > szulfát > klorid (Driehaus, 1994)  A GEH arzénre szelektív adszorbensnek min ő sül, azonban míg az arzén a vizekben többnyire 10-100 µg/L koncentrációban fordul el ő, addig a többi anion koncentrációja általában egy (esetleg több) nagyságrenddel nagyobb  A foszfát/arzenát arány növekedésével a megkötött arzenát mennyiség rohamosan, kés ő bb kisebb mértékben csökken. Foszfát/arzenát = 5 mólaránynál mintegy negyedannyi arzenát köt ő dik meg, mint foszfát jelenléte nélkül, ez a szám 10-es arány esetén 10%, 20-as arány esetén 7-8% (Driehaus, 1994; Kardos, 2006) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

91 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS A pH HATÁSA A GEH ARZÉNMEGKÖT Ő KAPACITÁSÁRA  Az egyes kutatási eredmények meglehet ő sen ellentmondásosak, de általában alacsonyabb pH-n tapasztalták a kedvez ő bb As eltávolítást Megköt ő dött As (g/kg adszorbens) Forrás: Driehaus, 2002 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

92 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS EGYÉB, ARZÉNMEGKÖTÉSRE ALKALMAS ADSZORBENSEK  Aktivált alumínium  Vas-hidroxiddal bevont aktivált alumínium  Vas-hidroxiddal bevont aktív szén  Vas-hidroxiddal bevont zeolit  Vas-hidroxiddal bevont búzakorpa  Stb. V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

93 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS ÖSSZEFOGLALÁS  Az adszorbensek arzénmegköt ő kapacitása között jelent ő s az eltérés, melynek oka a kísérletekben alkalmazott különböz ő nyersvízmin ő ség  Általánosságban igaz az, hogy az alacsonyabb pH az arzén adszorpciójára kedvez ő hatással van (Holm, 2002; Lin és Wu, 2001; Driehaus, 2002; Streat et al., 2008), alacsonyabb pH értéken ugyanis az adszorbens pozitív felületi töltéssel rendelkezik, melyen a negatív töltés ű ionok megköt ő dése hatékonyabb  A vízben található anionok (foszfát, szilikát, szulfát, karbonát, bikarbonát, fluorid, klorid, nitrát) és az arzén között verseny alakulhat ki a szabad adszorpciós helyekért, azonban ennek mértéke mindig az adott nyersvíz jellegét ő l függ (az egyes anionok koncentrációjától, pH-tól) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

94 ADSZORPCIÓS ARZÉNMENTESÍTÉS ÖSSZEFOGLALÁS (folyt.)  A nyersvíz szervesanyag tartalma tovább csökkentheti az adszorbensek kapacitását (Redman et al., 2002)  A vas-hidroxid alapú adszorbensek arzénmegköt ő kapacitása általában nagyobb mint az alumínium-oxid alapúaké (Lin és Wu, 2001)  Míg a vas-hidroxid el ő oxidáció nélkül is képes az arzén megkötésére, – melynek oka feltehet ő en az arzenit oxidációja a vas(III)-hidroxid által (Thirunavukkarasu et al., 2003) – addig aktivált alumínium-oxid alkalmazása esetén általában el ő oxidáció szükséges (Lin és Wu, 2001) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

95 Ország Arzén eredete Érintett lakosok száma Arzén- koncentrá- ció Alkalmazott eltávolítási technológia Forrás Magyarország Geológiai eredet ű 1 400 00010 – 100 μg/LKoaguláció, adszorpció- Görögország északi része Geoter- mikus eredet -10 – 70 μg/LNincs adat Katsoyiannis et al., 2007 Horvátország keleti része Geológiai eredet ű 200 00010 – 610 μg/L Koaguláció és ezt követ ő en sz ű rés, vagy csak sz ű rés. Mivel gyakran a határértéknek nem felel meg a kezelt víz (pl. Eszéken a 250 μg/L-es arzénkoncentrációt 40 μg/L-re tudják csökkenteni koagulációval), kísérleteznek vassal bevont adszorberekkel. Habuda-Stanic et al., 2007 Románia----- FranciaországBányászat---- SvájcBányászat-100 – 160 μg/L Nem közvetlenül ivóvíz-célú felhasználás, hanem állattartás Pfeifer, 2007 Az arzénproblémával érintett európai országok köre (1) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

96 Ország Arzén eredete Érintett lakosok száma Arzén- koncentrá- ció Alkalmazott eltávolítási technológia Forrás Szlovákia Ipari eredet ű szennyezés - 1780 μg/L Kyjov) 27 μg/L (Ondava) Nem közvetlenül ivóvíz-célú felhasználás, hanem öntözés Hiller et al., 2009 Anglia--- F ő ként magánkutakat érint, a közüzemi vízellátásban nem probléma http://www.ad min.cam.ac.uk/ news/dp/20070 82901 NémetországBányászat-- GEH adszorpció alkalmazása számos németországi vízm ű ben van Halem et al., 2009 Lengyel- ország Bányászat--- van Halem et al., 2009 Ausztria, Finnország, Olaszország, Oroszország ---- Petrusevski et al., 2007 Szerbia északi része -470 000 2 – 250 μg/L (420 μg/L) 10 települést érint a probléma; nincs technológia; 2 helyen: kísérletek vas-alapú adszorbenssel Jovanovic D., 2010 Az arzénproblémával érintett európai országok köre (2) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

97 Technológiák El ő nyök Hátrányok Koaguláció, majd ezt követ ő homoksz ű rés Jól ismert technológia, megbízható m ű ködés, széleskör ű tapasztalatok El ő oxidáció szükséges, nagy mennyiség ű arzéntartalmú iszap keletkezése Meszes vízlágyítás Megbízható m ű ködés 10,5 feletti pH értéken hatékony Koaguláció, majd ezt követ ő mikrosz ű rés / ultrasz ű rés Hatékony szilárd-folyadék fázisszétválasztás El ő kezelés (oxidáció, koaguláns adagolása) szükséges, ár Fordított ozmózis Nem szükséges el ő kezelés (oxidáció, koaguláció), hatékony arzéneltávolítás érhet ő el Magas üzemeltetési költségek Adszorpciós arzénmentesítés (granulált vas-hidroxid, aktivált alumínium, ioncsere) Egyszer ű üzemeltetés, nem szükséges el ő oxidáció (elvileg) Verseng ő ionok (legf ő képpen orto-foszfát ion) befolyásoló hatása, gyakori monitoring szükséges, mivel a kimerülés várható ideje nem ismert As-mentesítési technológiák el ő nyei és hátrányai V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

98 Adszorpciós és koagulációs technológia költségei V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Koaguláció+homokszűrés GEH adszorbens AsMet adszorbens Forrás: S-Metalltech; www.arzenmentesites.hu

99 Adszorpciós és koagulációs technológia költségei V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Koaguláció+homokszűrés GEH adszorbens AsMet adszorbens Forrás: S-Metalltech; www.arzenmentesites.hu

100 Adszorpciós és koagulációs technológia költségei V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Koaguláció+homokszűrés GEH adszorbens AsMet adszorbens Forrás: S-Metalltech; www.arzenmentesites.hu technológiai vízigény (öblítővíz)

101 Adszorpciós és koagulációs technológia költségei V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Koaguláció+homokszűrés GEH adszorbens AsMet adszorbens Forrás: S-Metalltech; www.arzenmentesites.hu technológiai vízigény (öblítővíz)

102 Életciklus elemzés – „Bölcs ő töl a sírig” (1) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

103 Depletion of abiotic resources (erőforrás kimerülés), Global warming potential (üvegházhatású gázok); Acidification potential (savasodási potenciál), Photo-oxidant formation potential (fotó-oxidánsok); Eutrophication potential (eutrofizációs potenciál); Human toxicity potential (humántoxicitás) Életciklus elemzés – „Bölcs ő töl a sírig” (2)

104 V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK Életciklus elemzés – „Bölcs ő töl a sírig” (3)

105 MINTA-TECHNOLÓGIAI SOROK (1) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

106 MINTA-TECHNOLÓGIAI SOROK (2) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

107 MINTA-TECHNOLÓGIAI SOROK (3) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

108 MINTA-TECHNOLÓGIAI SOROK (4) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

109 MINTA-TECHNOLÓGIAI SOROK (5) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

110 koaguláns: 0,08 mmol Al/L Az arzén megfelel ő mérték ű oxidációjához a törésponti klórmennyiség töredéke elegend ő (ugyanolyan maradék As koncentrációkat sikerült elérni, mint 0,4 – 1,0 mg Cl 2 /L adagolásával) As-MENTESÍTÉS + TÖRÉSPONTI KLÓROZÁS V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK

111 MINTA-TECHNOLÓGIAI SOROK (6) V ÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK


Letölteni ppt "L AKY D ÓRA ARZÉN ELTÁVOLÍTÁSA IVÓVÍZB Ő L BME, Vízi Közm ű és Környezetmérnöki Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések