Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31. 1."— Előadás másolata:

1 A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet május 31. 1

2 2 1) A világkereskedelem alakulása az ezredfordulón A világkereskedelem a világtermelésnél gyorsabban bővül: : évi 6.2% – 3.3% : évi 6.2% – 3.8% A világtermelés és -kereskedelem alakulása

3 A vil á gkereskedelem volumen é nek é s a vil á g GDP-j é nek alakul á sa 1986 é s 2005 k ö z ö tt ( é vi n ö veked é si ü tem ) Forrás: World Economic Outlook, September 2004, IMF, Washington, 2004, pp. 186, 227.

4 4 A világkereskedelem volumenének és a világ GDP- jének alakulása, (évi %-os változás) Forrás: WTO Secretariat

5 5 a)növekvő szakosodás (specializáció): -országok között, -szektorok és iparágak között (interszektorális és/vagy inter-indusztriális munkamegosztás) -szektorokon és iparágakon belül (intra- indusztriális munkamegosztás) b) technológiai fejlődés, ICT → csökkenő távolságok, szállítási és tranzakciós költségek A világkereskedelem felgyorsulásának okai:

6 6 c) a külföldi tőkebeáramlás intenzifikálódása (FDI: 1990 = 207 m $, 2000 = 1400 mrd $, 2007 = 1979 mrd $) → piacteremtő és – eltérítő hatás d) a TNCk/MNCk tevékenysége (világ GDP 60%- a, termelés 60%-a külföldön értékesül) e) a globalizáció felgyorsulása f)a fejlődő országok növekvő nyitottsága és a volt szocialista országok növekvő részvétele a nemzetközi munkamegosztásban

7 7 g) A gazdaság-, beruházás- és kereskedelempolitikák liberalizációja h) a GATT / WTO általi kereskedelemliberalizáció ↓ világ GDP 30%-a a világkereskedelmen keresztül realizálódik

8 A vil á gkereskedelemnek a vil á g GDP-j é hez val ó ar á nya, 1990 – 2003 (%) Forrás: World Trade Report 2004, WTO Geneva, 2004, p. 4.

9 9 A világkereskedelem egyenlőtlen megoszlása: exportoffenzíva, exporttámogatás, importrestrikció Viszonylati struktúra : 2/3-át a fejlett országok teszik ki, 1/3-át a fejlődő országok, akik a világ népességének 84,5%-át adják és a világ GDP- jének 44,5%-át termelik Árustruktúra : 70% - késztermék, 19% - energiahordozók, nyersanyagok, 8% - agrártermékek

10 10 A világ árukereskedelmének legfőbb exportőrei és importőrei, 2008 (USD mrd és %) RankExportersValueShare Annual % change RankImportersValueShare Annual % change 1Germany United States China Germany United States China Japan Japan Netherlands France France United Kingdom Italy Netherlands Belgium Italy Russian Federation Belgium United Kingdom Korea, Republic of Canada Canada Korea, Republic of Spain Hong Kong, China Hong Kong, China domestic exports retained imports re-exports Singapore Mexico domestic exports re-exports Saudi Arabia a Singapore retained imports b a. Secretariat estimates. b. Singapore’s retained imports are defined as imports less re-exports. Source: WTO Secretariat

11 11 A világ szolgáltatáskereskedelmének legfőbb exportőrei és importőrei, 2008 (USD mrd és %) RankExportersValueShare Annual % change RankImportersValueShare Annual % change 1United States United States United Kingdom Germany Germany United Kingdom France Japan Japan China a Spain France China a Italy Italy Spain India a Ireland a Netherlands a Korea, Republic of Ireland a Netherlands a Hong Kong, China India a Belgium a Canada Switzerland Belgium a Korea, Republic of Singapore a Secretariat estimates. Source: WTO Secretariat

12 12 Magyarország: (2008, E = 73,38 mrd euró, I = 73,7, - 36., illetve 33. hely; 2009: 59,5 – 55,5 mrd euró) 2009: Kína megelőzte Németországot 2015: Kína a világexport 14,2%-át fogja adni

13 13 2) A válság hatása a világkereskedelemre A világkereskedelem csökkenő növekedési üteme: : évi 7.6% : évi 7.0% 2000 = 12.5%, 2001 = 0.2%, 2002 = 3.3%, 2003 = 5.1%, de 2005 = 6,2% és 2006 = 8% Pénzügyi és gazdasági válság: csökkenő növekedési ütem, illetve tényleges csökkenés: 2007 = 6,3%, 2008 = 4,4%, 2009 = -13%

14 14 A világ termelésének és kereskedelmének alakulása, 2004–2010 (évi %-os változás) * Partly estimated ** Forecasts, based in part on Project LINK Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010… 2009, Table I.1.

15 A csökkenés okai a) A termelés visszaesése a válság hatására csökkent (elsősorban az ipari) kibocsátás, a kínálat zsugorodott, esett az importigény növekedett a munkanélküliség, csökkent a vásárlóerő, csökkent a kereslet, zsugorodott a piac ↓ alapvetően import-vezérelte csökkenés, amit az export csökkenése követett + Csökkenő nyerstermék-árak – csökkenő exportbevételek

16 16 A világkereskedelem volumenének és az ipari termelésnek az alakulása, 2007 január – 2009 augusztus (2000 = 100) Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, Figure 1.4.

17 17 A világ GDP-jének és importjának alakulása, (%) a = Partly estimated; b = Projections based on Project LINK Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, Figure II.1a

18 18 A nyerstermékek tényleges és prognosztizált áralakulása (2000 = 100) a = Partly estimated, b= United Nations projections Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, p. vii.

19 b) Csökkenő tőkeforgalom csökkenő FDI áramlás: 2009-ben közel 40%-os csökkenés 2008-hoz képest, elsősorban az USA és más fejlett régiók, illetve a feldolgozóipar esetében ← csökkenő termelés, csökkenő profit, kevesebb reinvesztálható jövedelem (2010 = 1400 mrd $, 2011 = 1800 – 2008-as szint elérése, de még 2007-es szint alatt) 64%-kal kevesebb M&A (= fúziók és felvásárlások) sok MNC válsága → gyárbezárás, csőd, az import visszafogása, az export csökkenése

20 20 A külföldi tőkebeáramlás és az M&A alakulása, régiónként, illetve főbb országonként, (milliárd dollár) Foreign direct investment inflowsCross-border mergers and acquisitions, net salesb a Growth rate (percentage) Growth rate (percentage) First 10 months only First 10 months Full year First 10 months World Developed economies Europe United States Japan Developing economies Africa Latin America and Caribbean Asia Western Asia South, East and South-East Asia Economies in transition a Partly estimated Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, p. 81.

21 c) A kereskedelemfinanszírozó eszközök szűkössége – kevés exporthitel d) Az egyes országok gazdaság- és kereskedelempolitikája, a válságra adott kereskedelempolitikai válaszok → gazdasági elzárkózás, befelé fordulás, gazdasági és kereskedelmi protekcionizmus, az „új” protekcionizmus megjelenése

22 Cél: hazai gazdaság, piac, termelés, munkahely preferálása, megerősítése, védelme – a versenytársak kizárásával, a verseny torzításával Eszközök: - egyes iparágaknak, vállalatoknak nyújtott mentőcsomagok (bail-outs) – Fr. autóipar

23 gazdaságösztönző csomagok közvetett és közvetlen állami támogatások, szubvenciók exporttámogatások állami közbeszerzések hazai termék/termelő/beruházó preferálása („Buy American” – „buy/lend/invest/hire local”) ↑ Indirekt kereskedelemkorlátozó eszközök (import visszaszorítása)

24 Direkt kereskedelemkorlátozó intézkedések: indokolatlan vámemelés nem tarifális eszközök alkalmazása paratarifális eszközök véd-intézkedések alkalmazása → kiegyenlítő vámok, dömping-vámok kivetése jó hír: 2009 szeptembere és 2010 februárja között kevesebb importkorlátozó intézkedést vezettek be, mint 2008 októbere és 2009 szeptembere között

25 e) A Doha (Fejlődési) Forduló megtorpanása – válság előtt nem sikerült lezárni, 153 tagállam + számtalan napirendi pont → multilateralizmus helyett bilateralizmus (közel 200 bilaterális vagy kereskedelmi megállapodás), a világkereskedelem 80%-a régiókon belüli kereskedelem → indirekt, burkolt protekcionizmus a Forduló lezárásának jóléti hatása 150 mrd $ lenne: pénzügyi ösztönző csomagok 5,7%-a

26 f) De: javuló kereskedelmi és folyó fizetési mérlegek ← exportvolumen-csökkenést meghaladó import-csökkenés + terms-of-trade javulása + javuló egyensúlytalanságok ↓ A világ összesített folyó fizetési mérleghiánya 2009-re a WDP 3,9%-ára csökkent a 2008-as 5,9%-ról (2011 = 4,1%)

27 27 Globális egyensúlytalanságok (a világ GDP %-ában) Forrás: Global Economic … 2010, p. 39.

28 3) Magyarország Erőteljes forgalomcsökkenés: export visszaesése ← keresletcsökkenés a legfőbb piacainkon (80% EU) ↓ 2009-ben: 18,9%-os exportcsökkenés (73 milliárd euróról 59,5 milliárdra)

29 importcsökkenés a termelés esése és a kisebb tőkeforgalom hatására (2009 = 2 mrd € tőkeimport as 6,5) ↓ 24,7%-os importcsökkenés (73,7 mrd €-ról 55,5 mrd €-ra)

30 javuló kereskedelmi mérleg 2009 = közel 4 mrd € aktívum EU-26-okkal = 8,9 mrd € Kilátások: 2010 fellendülő forgalom, kétszámjegyű növekedés – alacsony bázishoz képest, értékben 2007-es szint körül, még lanyha importkereslet, de bizonytalan energiaárak – egyenleg nem javul tovább

31 Magyarország külgazdasági nyitottsága* 31 * a nemzeti számlák szerinti teljes külkereskedelmi forgalom a GDP százalékában

32 A külkereskedelmi termékforgalom alakulása 32

33 A külkereskedelmi termékforgalom országszerkezete (2008) 33

34 A külkereskedelmi termékforgalom áruszerkezete (2009) 34

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések