Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31. 1."— Előadás másolata:

1 A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet jkiss@vki.hu 2010. május 31. 1

2 2 1) A világkereskedelem alakulása az ezredfordulón A világkereskedelem a világtermelésnél gyorsabban bővül: 1986-1995: évi 6.2% – 3.3% 1996-2005: évi 6.2% – 3.8% A világtermelés és -kereskedelem alakulása

3 A vil á gkereskedelem volumen é nek é s a vil á g GDP-j é nek alakul á sa 1986 é s 2005 k ö z ö tt ( é vi n ö veked é si ü tem ) Forrás: World Economic Outlook, September 2004, IMF, Washington, 2004, pp. 186, 227.

4 4 A világkereskedelem volumenének és a világ GDP- jének alakulása, 1998-2008 (évi %-os változás) Forrás: WTO Secretariat

5 5 a)növekvő szakosodás (specializáció): -országok között, -szektorok és iparágak között (interszektorális és/vagy inter-indusztriális munkamegosztás) -szektorokon és iparágakon belül (intra- indusztriális munkamegosztás) b) technológiai fejlődés, ICT → csökkenő távolságok, szállítási és tranzakciós költségek A világkereskedelem felgyorsulásának okai:

6 6 c) a külföldi tőkebeáramlás intenzifikálódása (FDI: 1990 = 207 m $, 2000 = 1400 mrd $, 2007 = 1979 mrd $) → piacteremtő és – eltérítő hatás d) a TNCk/MNCk tevékenysége (világ GDP 60%- a, termelés 60%-a külföldön értékesül) e) a globalizáció felgyorsulása f)a fejlődő országok növekvő nyitottsága és a volt szocialista országok növekvő részvétele a nemzetközi munkamegosztásban

7 7 g) A gazdaság-, beruházás- és kereskedelempolitikák liberalizációja h) a GATT / WTO általi kereskedelemliberalizáció ↓ világ GDP 30%-a a világkereskedelmen keresztül realizálódik

8 A vil á gkereskedelemnek a vil á g GDP-j é hez val ó ar á nya, 1990 – 2003 (%) Forrás: World Trade Report 2004, WTO Geneva, 2004, p. 4.

9 9 A világkereskedelem egyenlőtlen megoszlása: exportoffenzíva, exporttámogatás, importrestrikció Viszonylati struktúra : 2/3-át a fejlett országok teszik ki, 1/3-át a fejlődő országok, akik a világ népességének 84,5%-át adják és a világ GDP- jének 44,5%-át termelik Árustruktúra : 70% - késztermék, 19% - energiahordozók, nyersanyagok, 8% - agrártermékek

10 10 A világ árukereskedelmének legfőbb exportőrei és importőrei, 2008 (USD mrd és %) RankExportersValueShare Annual % change RankImportersValueShare Annual % change 1Germany14659.1111United States216613.27 2China14288.9172Germany12067.314 3United States13018.1123China11336.919 4Japan7824.9104Japan7624.622 5Netherlands6343.9155France7084.314 6France6093.8106United Kingdom6323.81 7Italy5403.3107Netherlands5743.516 8Belgium4773.0108Italy5563.410 9Russian Federation4722.9339Belgium4702.914 10United Kingdom4582.8410Korea, Republic of4352.722 11Canada4562.8811Canada4182.57 12Korea, Republic of4222.61412Spain4022.53 13Hong Kong, China3702.3613Hong Kong, China3932.46 - domestic exports170.1... - retained imports980.6... - re-exports3532.2... 14Singapore3382.11314Mexico3232.09 - domestic exports1761.113 - re-exports1621.013 15Saudi Arabia a 3292.04015Singapore3201.922 - retained imports b 1571.031 a. Secretariat estimates. b. Singapore’s retained imports are defined as imports less re-exports. Source: WTO Secretariat

11 11 A világ szolgáltatáskereskedelmének legfőbb exportőrei és importőrei, 2008 (USD mrd és %) RankExportersValueShare Annual % change RankImportersValueShare Annual % change 1United States52214.0101United States36410.57 2United Kingdom2837.622Germany2858.211 3Germany2356.3113United Kingdom1995.71 4France1534.164Japan1664.811 5Japan1443.9135China a 1524.4... 6Spain1433.8116France1373.96 7China a 1373.7...7Italy1323.812 8Italy1233.3128Spain1083.110 9India a 1062.8...9Ireland a 1033.09 10Netherlands a 1022.7810Korea, Republic of932.712 11Ireland a 962.6811Netherlands a 922.610 12Hong Kong, China912.4912India a 912.6... 13Belgium a 892.41613Canada842.45 14Switzerland742.01514Belgium a 842.416 15Korea, Republic of742.02015Singapore762.26 a Secretariat estimates. Source: WTO Secretariat

12 12 Magyarország: (2008, E = 73,38 mrd euró, I = 73,7, - 36., illetve 33. hely; 2009: 59,5 – 55,5 mrd euró) 2009: Kína megelőzte Németországot 2015: Kína a világexport 14,2%-át fogja adni

13 13 2) A válság hatása a világkereskedelemre A világkereskedelem csökkenő növekedési üteme: 1950-1973: évi 7.6% 1973-1999: évi 7.0% 2000 = 12.5%, 2001 = 0.2%, 2002 = 3.3%, 2003 = 5.1%, de 2005 = 6,2% és 2006 = 8% Pénzügyi és gazdasági válság: csökkenő növekedési ütem, illetve tényleges csökkenés: 2007 = 6,3%, 2008 = 4,4%, 2009 = -13%

14 14 A világ termelésének és kereskedelmének alakulása, 2004–2010 (évi %-os változás) * Partly estimated ** Forecasts, based in part on Project LINK Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010… 2009, Table I.1.

15 A csökkenés okai a) A termelés visszaesése a válság hatására csökkent (elsősorban az ipari) kibocsátás, a kínálat zsugorodott, esett az importigény növekedett a munkanélküliség, csökkent a vásárlóerő, csökkent a kereslet, zsugorodott a piac ↓ alapvetően import-vezérelte csökkenés, amit az export csökkenése követett + Csökkenő nyerstermék-árak – csökkenő exportbevételek

16 16 A világkereskedelem volumenének és az ipari termelésnek az alakulása, 2007 január – 2009 augusztus (2000 = 100) Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, Figure 1.4.

17 17 A világ GDP-jének és importjának alakulása, 2001-2010 (%) a = Partly estimated; b = Projections based on Project LINK Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, Figure II.1a

18 18 A nyerstermékek tényleges és prognosztizált áralakulása (2000 = 100) a = Partly estimated, b= United Nations projections Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, p. vii.

19 b) Csökkenő tőkeforgalom csökkenő FDI áramlás: 2009-ben közel 40%-os csökkenés 2008-hoz képest, elsősorban az USA és más fejlett régiók, illetve a feldolgozóipar esetében ← csökkenő termelés, csökkenő profit, kevesebb reinvesztálható jövedelem (2010 = 1400 mrd $, 2011 = 1800 – 2008-as szint elérése, de még 2007-es szint alatt) 64%-kal kevesebb M&A (= fúziók és felvásárlások) sok MNC válsága → gyárbezárás, csőd, az import visszafogása, az export csökkenése

20 20 A külföldi tőkebeáramlás és az M&A alakulása, régiónként, illetve főbb országonként, 2008-2009 (milliárd dollár) Foreign direct investment inflowsCross-border mergers and acquisitions, net salesb 20082009 a Growth rate (percentage) 20082009 Growth rate (percentage) First 10 months only First 10 months Full year First 10 months World1 697.41 039.0-38.8571.4673.2204.4-64.2 Developed economies962.3543.7-43.5452.8551.8172.3-62.0 Europe518.3403.8-22.1232.9245.7114.4-50.9 United States316.198.7-68.8150.4225.842.9-71.5 Japan24.413.6-44.58.39.2-6.4-177.8 Developing economies620.7428.6-31.098.1100.930.2-69.2 Africa87.674.7-14.720.820.96.0-71.1 Latin America and Caribbean 144.487.4-39.512.415.2-4.8-138.5 Asia388.7266.5-31.464.964.729.0-55.3 Western Asia90.353.5-40.714.114.71.8-87.4 South, East and South-East Asia 297.6204.1-31.450.750.827.2-46.4 Economies in transition114.466.7-41.720.5 1.9-90.7 a Partly estimated Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, p. 81.

21 c) A kereskedelemfinanszírozó eszközök szűkössége – kevés exporthitel d) Az egyes országok gazdaság- és kereskedelempolitikája, a válságra adott kereskedelempolitikai válaszok → gazdasági elzárkózás, befelé fordulás, gazdasági és kereskedelmi protekcionizmus, az „új” protekcionizmus megjelenése

22 Cél: hazai gazdaság, piac, termelés, munkahely preferálása, megerősítése, védelme – a versenytársak kizárásával, a verseny torzításával Eszközök: - egyes iparágaknak, vállalatoknak nyújtott mentőcsomagok (bail-outs) – Fr. autóipar

23 gazdaságösztönző csomagok közvetett és közvetlen állami támogatások, szubvenciók exporttámogatások állami közbeszerzések hazai termék/termelő/beruházó preferálása („Buy American” – „buy/lend/invest/hire local”) ↑ Indirekt kereskedelemkorlátozó eszközök (import visszaszorítása)

24 Direkt kereskedelemkorlátozó intézkedések: indokolatlan vámemelés nem tarifális eszközök alkalmazása paratarifális eszközök véd-intézkedések alkalmazása → kiegyenlítő vámok, dömping-vámok kivetése jó hír: 2009 szeptembere és 2010 februárja között kevesebb importkorlátozó intézkedést vezettek be, mint 2008 októbere és 2009 szeptembere között

25 e) A Doha (Fejlődési) Forduló megtorpanása – válság előtt nem sikerült lezárni, 153 tagállam + számtalan napirendi pont → multilateralizmus helyett bilateralizmus (közel 200 bilaterális vagy kereskedelmi megállapodás), a világkereskedelem 80%-a régiókon belüli kereskedelem → indirekt, burkolt protekcionizmus a Forduló lezárásának jóléti hatása 150 mrd $ lenne: pénzügyi ösztönző csomagok 5,7%-a

26 f) De: javuló kereskedelmi és folyó fizetési mérlegek ← exportvolumen-csökkenést meghaladó import-csökkenés + terms-of-trade javulása + javuló egyensúlytalanságok ↓ A világ összesített folyó fizetési mérleghiánya 2009-re a WDP 3,9%-ára csökkent a 2008-as 5,9%-ról (2011 = 4,1%)

27 27 Globális egyensúlytalanságok (a világ GDP %-ában) Forrás: Global Economic … 2010, p. 39.

28 3) Magyarország Erőteljes forgalomcsökkenés: export visszaesése ← keresletcsökkenés a legfőbb piacainkon (80% EU) ↓ 2009-ben: 18,9%-os exportcsökkenés (73 milliárd euróról 59,5 milliárdra)

29 importcsökkenés a termelés esése és a kisebb tőkeforgalom hatására (2009 = 2 mrd € tőkeimport - 2008-as 6,5) ↓ 24,7%-os importcsökkenés (73,7 mrd €-ról 55,5 mrd €-ra)

30 javuló kereskedelmi mérleg 2009 = közel 4 mrd € aktívum EU-26-okkal = 8,9 mrd € Kilátások: 2010 fellendülő forgalom, kétszámjegyű növekedés – alacsony bázishoz képest, értékben 2007-es szint körül, még lanyha importkereslet, de bizonytalan energiaárak – egyenleg nem javul tovább

31 Magyarország külgazdasági nyitottsága* 31 * a nemzeti számlák szerinti teljes külkereskedelmi forgalom a GDP százalékában

32 A külkereskedelmi termékforgalom alakulása 32

33 A külkereskedelmi termékforgalom országszerkezete (2008) 33

34 A külkereskedelmi termékforgalom áruszerkezete (2009) 34

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A válság és a világkereskedelem Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések