Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A válság és a világkereskedelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A válság és a világkereskedelem"— Előadás másolata:

1 A válság és a világkereskedelem
Dr. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2010. május 31.

2 1) A világkereskedelem alakulása az ezredfordulón
A világtermelés és -kereskedelem alakulása A világkereskedelem a világtermelésnél gyorsabban bővül: : évi 6.2% – % : évi 6.2% – %

3 A világkereskedelem volumenének és a világ GDP-jének alakulása 1986 és 2005 között (évi növekedési ütem) Forrás: World Economic Outlook, September 2004, IMF, Washington, 2004, pp. 186, 227.

4 A világkereskedelem volumenének és a világ GDP-jének alakulása, 1998-2008 (évi %-os változás)
Forrás: WTO Secretariat

5 A világkereskedelem felgyorsulásának okai:
növekvő szakosodás (specializáció): országok között, szektorok és iparágak között (interszektorális és/vagy inter-indusztriális munkamegosztás) szektorokon és iparágakon belül (intra-indusztriális munkamegosztás) b) technológiai fejlődés, ICT → csökkenő távolságok, szállítási és tranzakciós költségek

6 e) a globalizáció felgyorsulása
c) a külföldi tőkebeáramlás intenzifikálódása (FDI: = 207 m $, 2000 = 1400 mrd $, 2007 = mrd $) → piacteremtő és – eltérítő hatás d) a TNCk/MNCk tevékenysége (világ GDP 60%- a, termelés 60%-a külföldön értékesül) e) a globalizáció felgyorsulása f) a fejlődő országok növekvő nyitottsága és a volt szocialista országok növekvő részvétele a nemzetközi munkamegosztásban

7 világ GDP 30%-a a világkereskedelmen keresztül realizálódik
g) A gazdaság-, beruházás- és kereskedelempolitikák liberalizációja h) a GATT/WTO általi kereskedelemliberalizáció világ GDP 30%-a a világkereskedelmen keresztül realizálódik

8 A világkereskedelemnek a világ GDP-jéhez való aránya, 1990–2003 (%)
Forrás: World Trade Report 2004, WTO Geneva, 2004, p. 4.

9 A világkereskedelem egyenlőtlen megoszlása: exportoffenzíva, exporttámogatás, importrestrikció
Viszonylati struktúra: 2/3-át a fejlett országok teszik ki, 1/3-át a fejlődő országok, akik a világ népességének 84,5%-át adják és a világ GDP-jének 44,5%-át termelik Árustruktúra: 70% - késztermék, 19% - energiahordozók, nyersanyagok, 8% - agrártermékek

10 A világ árukereskedelmének legfőbb exportőrei és importőrei, 2008 (USD mrd és %)
Rank Exporters Value Share Annual % change Importers 1 Germany 1465 9.1 11 United States 2166 13.2 7 2 China 1428 8.9 17 1206 7.3 14 3 1301 8.1 12 1133 6.9 19 4 Japan 782 4.9 10 762 4.6 22 5 Netherlands 634 3.9 15 France 708 4.3 6 609 3.8 United Kingdom 632 Italy 540 3.3 574 3.5 16 8 Belgium 477 3.0 556 3.4 9 Russian Federation 472 2.9 33 470 458 2.8 Korea, Republic of 435 2.7 Canada 456 418 2.5 422 2.6 Spain 402 13 Hong Kong, China 370 2.3 393 2.4 - domestic exports 0.1 ... - retained imports 98 0.6 - re-exports 353 2.2 Singapore 338 2.1 Mexico 323 2.0 176 1.1 162 1.0 Saudi Arabia a 329 40 320 1.9 - retained imports b 157 31 a. Secretariat estimates. b. Singapore’s retained imports are defined as imports less re-exports. Source: WTO Secretariat

11 A világ szolgáltatáskereskedelmének legfőbb exportőrei és importőrei, 2008 (USD mrd és %)
Rank Exporters Value Share Annual % change Importers 1 United States 522 14.0 10 364 10.5 7 2 United Kingdom 283 7.6 Germany 285 8.2 11 3 235 6.3 199 5.7 4 France 153 4.1 6 Japan 166 4.8 5 144 3.9 13 China a 152 4.4 ... Spain 143 3.8 137 3.7 Italy 132 12 8 123 3.3 108 3.1 9 India a 106 2.8 Ireland a 103 3.0 Netherlands a 102 2.7 Korea, Republic of 93 96 2.6 92 Hong Kong, China 91 2.4 Belgium a 89 16 Canada 84  14 Switzerland 74 2.0 15 14  15 20 Singapore 76 2.2 a Secretariat estimates. Source: WTO Secretariat

12 Magyarország: (2008, E = 73,38 mrd euró, I = 73,7, - 36. , illetve 33
Magyarország: (2008, E = 73,38 mrd euró, I = 73,7, - 36., illetve 33. hely; 2009: 59,5 – 55,5 mrd euró) 2009: Kína megelőzte Németországot 2015: Kína a világexport 14,2%-át fogja adni

13 2) A válság hatása a világkereskedelemre
A világkereskedelem csökkenő növekedési üteme: : évi 7.6% : évi 7.0% 2000 = 12.5%, 2001 = 0.2%, 2002 = 3.3%, = 5.1%, de 2005 = 6,2% és 2006 = 8% Pénzügyi és gazdasági válság: csökkenő növekedési ütem, illetve tényleges csökkenés: 2007 = 6,3%, 2008 = 4,4%, 2009 = -13%

14 A világ termelésének és kereskedelmének alakulása, 2004–2010 (évi %-os változás)
* Partly estimated ** Forecasts, based in part on Project LINK Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010… 2009, Table I.1.

15 A csökkenés okai a) A termelés visszaesése
a válság hatására csökkent (elsősorban az ipari) kibocsátás, a kínálat zsugorodott, esett az importigény növekedett a munkanélküliség, csökkent a vásárlóerő, csökkent a kereslet, zsugorodott a piac alapvetően import-vezérelte csökkenés, amit az export csökkenése követett + Csökkenő nyerstermék-árak – csökkenő exportbevételek

16 A világkereskedelem volumenének és az ipari termelésnek az alakulása, 2007 január – augusztus (2000 = 100) Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, Figure 1.4.

17 A világ GDP-jének és importjának alakulása, 2001-2010 (%)
a = Partly estimated; b = Projections based on Project LINK Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, Figure II.1a

18 A nyerstermékek tényleges és prognosztizált áralakulása (2000 = 100)
a = Partly estimated, b= United Nations projections Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, p. vii.

19 b) Csökkenő tőkeforgalom
csökkenő FDI áramlás: 2009-ben közel 40%-os csökkenés 2008-hoz képest, elsősorban az USA és más fejlett régiók, illetve a feldolgozóipar esetében ← csökkenő termelés, csökkenő profit, kevesebb reinvesztálható jövedelem (2010 = 1400 mrd $, 2011 = 1800 – 2008-as szint elérése, de még 2007-es szint alatt) 64%-kal kevesebb M&A (= fúziók és felvásárlások) sok MNC válsága → gyárbezárás, csőd, az import visszafogása, az export csökkenése

20 A külföldi tőkebeáramlás és az M&A alakulása, régiónként, illetve főbb országonként, (milliárd dollár) Foreign direct investment inflows Cross-border mergers and acquisitions, net salesb 2008 2009a Growth rate (percentage) 2009 First 10 months only months Full year World -38.8 571.4 673.2 204.4 -64.2 Developed economies 962.3 543.7 -43.5 452.8 551.8 172.3 -62.0 Europe 518.3 403.8 -22.1 232.9 245.7 114.4 -50.9 United States 316.1 98.7 -68.8 150.4 225.8 42.9 -71.5 Japan 24.4 13.6 -44.5 8.3 9.2 -6.4 -177.8 Developing economies 620.7 428.6 -31.0 98.1 100.9 30.2 -69.2 Africa 87.6 74.7 -14.7 20.8 20.9 6.0 -71.1 Latin America and Caribbean 144.4 87.4 -39.5 12.4 15.2 -4.8 -138.5 Asia 388.7 266.5 -31.4 64.9 64.7 29.0 -55.3 Western Asia 90.3 53.5 -40.7 14.1 14.7 1.8 -87.4 South, East and South-East Asia 297.6 204.1 50.7 50.8 27.2 -46.4 Economies in transition 66.7 -41.7 20.5 1.9 -90.7 a Partly estimated Forrás: World Economic Situation and Prospects 2010, p. 81.

21 c) A kereskedelemfinanszírozó eszközök szűkössége – kevés exporthitel
d) Az egyes országok gazdaság- és kereskedelempolitikája, a válságra adott kereskedelempolitikai válaszok → gazdasági elzárkózás, befelé fordulás, gazdasági és kereskedelmi protekcionizmus, az „új” protekcionizmus megjelenése

22 Cél: hazai gazdaság, piac, termelés, munkahely preferálása, megerősítése, védelme – a versenytársak kizárásával, a verseny torzításával Eszközök: - egyes iparágaknak, vállalatoknak nyújtott mentőcsomagok (bail-outs) – Fr. autóipar

23 Indirekt kereskedelemkorlátozó eszközök (import visszaszorítása)
gazdaságösztönző csomagok közvetett és közvetlen állami támogatások, szubvenciók exporttámogatások állami közbeszerzések hazai termék/termelő/beruházó preferálása („Buy American” – „buy/lend/invest/hire local”) Indirekt kereskedelemkorlátozó eszközök (import visszaszorítása)

24 Direkt kereskedelemkorlátozó intézkedések:
indokolatlan vámemelés nem tarifális eszközök alkalmazása paratarifális eszközök véd-intézkedések alkalmazása → kiegyenlítő vámok, dömping-vámok kivetése jó hír: 2009 szeptembere és 2010 februárja között kevesebb importkorlátozó intézkedést vezettek be, mint 2008 októbere és 2009 szeptembere között

25 e) A Doha (Fejlődési) Forduló megtorpanása – válság előtt nem sikerült lezárni, 153 tagállam + számtalan napirendi pont → multilateralizmus helyett bilateralizmus (közel 200 bilaterális vagy kereskedelmi megállapodás), a világkereskedelem 80%-a régiókon belüli kereskedelem → indirekt, burkolt protekcionizmus a Forduló lezárásának jóléti hatása mrd $ lenne: pénzügyi ösztönző csomagok 5,7%-a

26 f) De: javuló kereskedelmi és folyó fizetési mérlegek ← exportvolumen-csökkenést meghaladó import-csökkenés + terms-of-trade javulása + javuló egyensúlytalanságok A világ összesített folyó fizetési mérleghiánya 2009-re a WDP 3,9%-ára csökkent a 2008-as 5,9%-ról (2011 = 4,1%)

27 Globális egyensúlytalanságok (a világ GDP %-ában)
Forrás: Global Economic … 2010, p. 39.

28 3) Magyarország Erőteljes forgalomcsökkenés:
export visszaesése ← keresletcsökkenés a legfőbb piacainkon (80% EU) 2009-ben: 18,9%-os exportcsökkenés (73 milliárd euróról 59,5 milliárdra)

29 importcsökkenés a termelés esése és a kisebb tőkeforgalom hatására (2009 = 2 mrd € tőkeimport as 6,5) 24,7%-os importcsökkenés (73,7 mrd €-ról 55,5 mrd €-ra)

30 javuló kereskedelmi mérleg
2009 = közel 4 mrd € aktívum EU-26-okkal = 8,9 mrd € Kilátások: 2010 fellendülő forgalom, kétszámjegyű növekedés – alacsony bázishoz képest, értékben 2007-es szint körül, még lanyha importkereslet, de bizonytalan energiaárak – egyenleg nem javul tovább

31 Magyarország külgazdasági nyitottsága*
* a nemzeti számlák szerinti teljes külkereskedelmi forgalom a GDP százalékában

32 A külkereskedelmi termékforgalom alakulása

33 A külkereskedelmi termékforgalom országszerkezete (2008)

34 A külkereskedelmi termékforgalom áruszerkezete (2009)

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A válság és a világkereskedelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések