Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Java Technológia Standard Edition

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Java Technológia Standard Edition"— Előadás másolata:

1 Java Technológia Standard Edition
© Kozsik Tamás

2 A kódolás után... Forrásfájlok .java
„Félig-meddig” lefordítjuk pl. javac Bájtkód class Interpretáljuk pl. java Platformfüggetlenség, biztonság © Kozsik Tamás

3 Lerajzolva: Forrás Osztály betöltő Bájtkód ellenőrző Fordító
Interpreter JIT kódgenerátor class fájl Platform © Kozsik Tamás

4 Fordítás Ha abban a könyvtárban vagyunk, ahol a fájl: javac Hello.java
Ha eggyel lejjebb, pl. cd .. után javac udv/Hello.java Ha több fájlt is le akarunk fordítani javac udv/*.java © Kozsik Tamás

5 Fordítás (több fájl) Írjuk össze a lefordítandó forrásfájlok nevét egy fájlba, pl. a forrasok fájlba. $ cat forrasok Hello.java Szia.java Salut.java $ © Kozsik Tamás

6 A fordítási egységek … több típusdefiníciót is tartalmazhatnak
Mindegyikhez keletkezik egy .class fájl Csavar.java package raktár.adatok; public class Csavar extends Anyag {...} class CsavarMenet {...} A fordítás során két fájl keletkezik: Csavar.class CsavarMenet.class © Kozsik Tamás

7 A lefordított fájlok elhelyezése
Követni kell a csomag-hierarchiát különben a virtuális gép (java) tanácstalan lesz Alkönyvtárak létrehozása Például a raktar.adatok.Csavar osztály .class fájlját a raktár/adatok alkönyvtárba kell tenni raktár/adatok/Csavar.class © Kozsik Tamás

8 A -d kapcsoló Nem kell kézzel másolgatni: bízzuk rá a javac fordítóra
Megmondjuk, mi legyen a célkönyvtár Azon belül felépíti a szükséges könyvtárstruktúrát javac -d . Csavar.java javac -d ../classes Csavar.java © Kozsik Tamás

9 A források elhelyezése
Javaslat: ugyanolyan struktúrában, mint a .class fájloknál, azaz követve a csomaghierarchiát. Pl.: src raktar adatok gui web classes © Kozsik Tamás

10 Forrásfájlok elhelyezése (2)
Lehetnek egy könyvtárszerkezetben a .class fájlokkal Lehetnek két különböző, de azonos szerkezetű könyvtárstruktúrában a forrás és a .class fájlok Lehetnek egész máshogy is, pl. sok könyvtárban szétszórva © Kozsik Tamás

11 A -sourcepath kapcsoló
Ha sok könyvtárba vannak szétszórva a forrásfájlok, akkor használhatjuk a -sourcepath kapcsolót Megadható, hogy mely könyvtárakban kell keresni forrásfájlok után javac -sourcepath ~/src/java:~/projects/raktar DB.java © Kozsik Tamás

12 Hivatkozások a fordítási egységen kívülre
Ha egy fordítási egység hivatkozik egy másik fordítási egységben levő típusra, akkor a javac fordító: megpróbálja megtalálni a hozzá tartozó .class fájlt - ha egyáltalán le van már az a típus fordítva ha nincs lefordítva, akkor megkeresi a megfelelő .java fájlt, és rekurzívan azt is lefordítja © Kozsik Tamás

13 Rekurzív fordítás A neve alapján keresi meg a hivatkozott típust tartalmazó forrásfájlt a javac A fájlnévnek meg kell egyeznie a típusnévvel A -sourcepath kapcsoló szerepe... © Kozsik Tamás

14 Hol keresse a .class fájlokat?
Alapértelmezésben a szabványos könyvtárakban és az aktuális munkakönyvtárban A -classpath kapcsoló segítségével más is megadható javac -classpath ~/classes:. DB.java A szabványos könyvtárakban, a ~/classes könyvtárban és az aktuális munkakönyvtárban. © Kozsik Tamás

15 A -classpath kapcsoló Megadható több könyvtárnév, amelyekben a .class fájlokat keresheti a fordító a könyvtárnevek elválasztásához UNIX alatt a : Windows alatt a ; használandó Nem csak könyvtárnevek, hanem .zip és .jar fájlok is megadhatók, azokban is keres A kapcsoló rövidebb alakja: -cp © Kozsik Tamás

16 Hogyan történik a keresés?
javac -classpath ~/classes:. DB.java Tegyük fel, hogy hivatkozás történik a raktar.adatok.Csavar osztályra. A szabványos könyvtárakban nem találja. Ott java. és javax. kezdetű típusok vannak... Keresi a ~/classes/raktar/adatok/Csavar.class fájlt Ha az sincs, keresi a raktar/adatok/Csavar.class fájlt Ha az sincs, keresi a forrását, a raktar/adatok/Csavar.java fájlt, hogy lefordítsa a -sourcepath kapcsoló alapján ha nincs megadva, akkor az aktuális könyvtárban © Kozsik Tamás

17 Osztálykeresési útvonal hagyományos megadása
A CLASSPATH környezeti változó Manapság nem illendő használni könnyen összekavarodnak a dolgok, ha több projekten is dolgozunk Helyette a -classpath kapcsoló © Kozsik Tamás

18 A javac fordító egyéb kapcsolói
Szabványos kapcsolók, pl. -g nyomkövetési infók -O optimalizálás -target kód verziószám (1.1, 1.2, …) -nowarn ne legyenek figyelmeztetések -deprecation … erről még lesz szó… Nem szabványos kapcsolók Későbbi/korábbi fordítók nem biztos, hogy ismerik Pl. heap méretének beállítása © Kozsik Tamás

19 A virtuális gép indítása
A java parancsnak is adhatunk kapcsolókat A -classpath ugyanúgy, mint fordításkor az ott megadott helyeken keresi az osztályokat az osztálybetöltő Más szabványos kapcsolók, pl. -version Ha a főprogram nem névtelen csomagban van: teljes osztálynevet kell megadni java -classpath ~/classes:. raktar.Indit Mit is jelent a java Hello.class parancs? © Kozsik Tamás

20 Feladat Nézzük meg, milyen opciói vannak a fordítónak és a virtuális gépnek! © Kozsik Tamás

21 Deprecation Az API néhány eleme elavulhat az újabb és újabb verziók kihozatalakor osztályok, interfészek, metódusok A deprecated szóval jelölik meg a dokumentációban Nem illeszkedik az aktuális Java szemlélethez pl. internacionalizáció Újabb API verziók nem biztos, hogy támogatni fogják Használatuk kerülendő © Kozsik Tamás

22 Deprecated feloldása A fordító figyelmeztetést küld, ha deprecated elemet használunk Fordítsuk újra a -deprecation kapcsolóval Hibalistát kapunk azokról az elemekről, amelyek deprecated állapotúak A dokumentáció megadja, mi kell helyette Érdemes a javítást elvégezni, hogy a programunk hosszabb életű legyen... © Kozsik Tamás

23 Feladat Hozzunk létre egy java.util.Date objektumot a születési időnkkel, és írassuk ki. Tüntessük el a programunkból az elavult elemeket! © Kozsik Tamás

24 A -D kapcsoló A virtuális gépnek paraméterek adhatók át
System properties - rendszerjellemzők A programból lekérdezhetőek Vannak automatikusan beállítottak, és mi is létrehozhatunk újabbakat a -D kapcsolóval © Kozsik Tamás

25 Példa import java.util.*; public class Jellemzok {
public static void main(String[] args) { Properties p = System.getProperties(); Enumeration nevek = p.propertyNames(); while ( nevek.hasMoreElements() ) { String név = (String) nevek.nextElement(); String érték = p.getProperty(név); System.out.println(név + " = " + érték); } java -Dezaneve=valami Jellemzok © Kozsik Tamás

26 Szemelvények az eredményből (1)
java -Dezaneve=valami Jellemzok java.version = 1.3 user.timezone = Europe/Paris java.specification.version = 1.2 java.vm.vendor = Sun Microsystems Inc. user.home = /h/teacher/kto java.vm.specification.version = 1.0 os.arch = sparc ... © Kozsik Tamás

27 Szemelvények az eredményből (2)
java -Dezaneve=valami Jellemzok ... user.language = en user.name = kto path.separator = : file.separator = / user.dir = /h/mnt/pandora/userlv/home/teacher/kto ezaneve = valami © Kozsik Tamás

28 Segédprogramok javac fordító java virtuális gép
javadoc dokumentáció generálása jar Java ARchieve készítése ... © Kozsik Tamás

29 javadoc: HTML dokumentáció
A programszövegből a specifikációk kigyűjtése (csomagnevek, osztálynevek, adattagok, metódusok, kivételek...) Dokumentációs megjegyzések beillesztése /** … */ Speciális adatok a dokumentációs megjegyzéseken belül (ún. tag-ek) © Kozsik Tamás

30 javadoc tag-ek @author szerző neve - email címe @version verziószám
@param paraméter dokumentálása @return visszatérési érték dokum. @throws kiváltott kivételek dokum. @see hivatkozás, link @deprecated elavultság jelzése © Kozsik Tamás

31 /** Hagyományos verem adattípus. @author Kozsik Tamás @version 1.0 */
public class Verem { /** A verem tartalma. */ java.util.Vector adatok = new java.util.Vector(); /** Betesz egy elemet a verembe. @see #pop @param adat Amit betesz. public void push(Object adat){...} /** Kivesz egy elemet a veremből. @result Object A verem tetején levő elem. @throws UresException Ha üres a verem. public Object pop() throws UresException {...} } © Kozsik Tamás

32 javadoc meghívása A különféle hozzáférési kategóriák (public, protected, package, private) szerint lehet különböző részletességű dokumentációt készíteni Lehet saját formátumot definiálni (doclet) És van egy csomó kapcsoló (-classpath, -sourcepath, -d, stb.) © Kozsik Tamás

33 jar cvf classes.jar Foo.class Bar.class
jar - Java ARchieve Lényegében zip formátum, kis extrákkal A jar program használata hasonlít a tar parancsra Archívum készítése: jar cvf classes.jar Foo.class Bar.class © Kozsik Tamás

34 Más fejlesztőeszközök
Sok cég csinált már Java fordítót és virtuális gépet Például a böngészőprogramokban is saját szokott lenni Helyette használhatunk plug-in virtuális gépet Fejlesztő eszközökben is szokott saját lenni Vannak hatékonyabbak is, mint a Sun cuccok © Kozsik Tamás


Letölteni ppt "Java Technológia Standard Edition"

Hasonló előadás


Google Hirdetések