Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Kozsik Tamás 2000-2006 RMI = Remote Method Invocation Meg tudjuk hívni olyan objektumok metódusait is, amelyek más virtuális gépben futnak Kommunikáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Kozsik Tamás 2000-2006 RMI = Remote Method Invocation Meg tudjuk hívni olyan objektumok metódusait is, amelyek más virtuális gépben futnak Kommunikáció."— Előadás másolata:

1 © Kozsik Tamás 2000-2006 RMI = Remote Method Invocation Meg tudjuk hívni olyan objektumok metódusait is, amelyek más virtuális gépben futnak Kommunikáció különböző gépeken futó Java programok között –Kliens-szerver alkalmazások –Elosztott alkalmazások Alternatíva: CORBA –Nem csak Java programok/objektumok között

2 © Kozsik Tamás 2000-2006 Kliens-szerver forgatókönyv A szerver program elérhetővé tesz objektumokat –bejegyzi őket egy registry-be –a távoli objektumok várják, hogy a kliensek meghívják a metódusaikat A kliensek szereznek egy referenciát egy ilyen objektumra –aztán hívogatják a távoli objektumok metódusait A részleteket az RMI rendszer elintézi...

3 © Kozsik Tamás 2000-2006 Elosztott objektumok rendszere forgatókönyv Különböző számítógépeken futó különböző virtuális gépekben elhelyezkedő objektumokat bejegyzünk Megkeresik egymást és kommunikálnak egymással –hívogatják egymás metódusait Egymás megkeresése: pl. registry-n keresztül A részleteket az RMI rendszer elintézi...

4 © Kozsik Tamás 2000-2006 Tevékenységek Távoli objektumok megkeresése rájuk referencia beszerzése –rmiregistry-n keresztül –metódushívások paramétereként/eredményeként Kommunikáció a távoli objektummal –sima metódushívások a programozó számára –a részleteket az RMI elfedi Osztálydefiníciós fájlok továbbítása –egymásnak átadott objektumok osztályának betöltése egy másik, távoli virtuális gépből

5 © Kozsik Tamás 2000-2006

6 Dinamikus osztálybetöltés Amikor a távoli objektumok egymás metódusait hívják... … paramétereket adnak át és visszatérési értékeket kapnak Nem biztos, hogy egy virtuális gép ismeri annak az objektumnak az osztályát, amit így kap Az RMI letölti az osztálydefiníciót is

7 © Kozsik Tamás 2000-2006 Távoli objektumok Amelyeknek meg lehet hívni metódusait az RMI segítségével más virtuális gépekből A java.rmi.Remote interfészt megvalósítják Megvalósítanak egy távoli interfészt (a Remote egy kiterjesztését), amiben fel vannak sorolva a távolról elérhető metódusaik

8 © Kozsik Tamás 2000-2006 Távoli metódus Kiterjesztjük a java.rmi.Remote interfészt Ez lesz a „távoli interfész” Ebben vannak definiálva a távolról meghívható metódusok –csak ezek hívhatók távolról Ezek a metódusok specifikálják, hogy kiválthatják a java.rmi.RemoteException kivételt

9 © Kozsik Tamás 2000-2006 Mi is történik? A kliens egy „távoli referenciával” rendelkezik a távoli objektumra A kliens virtuális gépben egy proxy objektum van, ami úgy csinál, mintha ő lenne a távoli objektum –továbbítja a metódushívásokat a távoli objektumnak Ezt a proxy objektumot stub-nak nevezik

10 © Kozsik Tamás 2000-2006 Stub - csonk: klienscsonk A távoli objektum reprezentánsa a klien virtuális gépekben Amikor távoli objektumra referenciát szerzünk a registry-ből, akkor egy ilyen jön létre Amikor távoli objektumokat paraméterként vagy visszatérési értékként átadunk, akkor ilyen adódik át helyette Ugyanazokat a távoli interfészeket valósítja meg, mint amit a távoli objektum –Még cast-olni is lehet

11 © Kozsik Tamás 2000-2006 Mit is kell akkor tennünk? Az elosztott objektumrendszer komponenseinek megtervezése és megvalósítása Fordítás, és utána a csonkok legenerálása A fájlok kitevése a hálóra Futtatás

12 © Kozsik Tamás 2000-2006 Az elosztott objektumrendszer komponenseinek megtervezése és megvalósítása (4/1) El kell dönteni, hogy a rendszerben mely komponensek lesznek távolról elérhetők, és melyek lesznek lokálisak

13 © Kozsik Tamás 2000-2006 Az elosztott objektumrendszer komponenseinek megtervezése és megvalósítása (4/2) A távoli interfészek definiálása –a távolról elérhető szolgáltatások definiálása A távoli metódusok paramétereiben és visszatérési értékeiben használt típusok (osztályok és interfészek) megírása

14 © Kozsik Tamás 2000-2006 Az elosztott objektumrendszer komponenseinek megtervezése és megvalósítása (4/3) A távoli osztályok elkészítése –implementálják a távoli interfészeket –megvalósítják a távolról igénybevehető szolgáltatásokat A metódusok paramétereiben és visszatérési értékeiben használt típusok (osztályok és interfészek) megírása

15 © Kozsik Tamás 2000-2006 Az elosztott objektumrendszer komponenseinek megtervezése és megvalósítása (4/4) Kliensek megvalósítása –ráér akkor is, ha a távoli objektumok már üzembe vannak helyezve...

16 © Kozsik Tamás 2000-2006 Fordítás, és utána a csonkok legenerálása Forrásfájlok lefordítása –javac A.class fájlokból a csonkok legenerálása –rmic –többek között ez is része a Development Kit-nek

17 © Kozsik Tamás 2000-2006 A fájlok kitevése a hálóra Minden.class fájlt, amit a kliensek használni szeretnének majd, elérhetővé tesszük egy WEB-szerveren keresztül –a távoli interfészek –a klienscsonkok –a segédosztályok és segédinterfészek (paraméterek, visszatérési értékek típusa...)

18 © Kozsik Tamás 2000-2006 Futtatás Az rmiregistry program –ez is része a Development Kit-nek A távoli objektumokat bejegyző programok –pl. a szerverek A használó programok –kliensek

19 © Kozsik Tamás 2000-2006 Hogyan is kell akkor ilyet írni? Készítsünk el egy távoli objektumot, ami tud összegezni egész számokat! Definiáljuk a szolgáltatást: Adder interfész Megvalósítjuk a távoli objektumot: RemoteAdder osztály Írunk egy kliens programot, ami használja

20 © Kozsik Tamás 2000-2006 Adder interfész Terjesszük ki a java.rmi.Remote interfészt Írjuk bele a szolgáltatást, ami most két metódus –add: hozzád egy számot az eddigi összeghez –get: lekérdezi az eddigi összeget Gondoskodjunk arról, hogy a metódusok deklarálják a throws klózukban a java.rmi.RemoteException kivételt –mellette egyebeket is deklarálhatnának...

21 © Kozsik Tamás 2000-2006 Adder.java import java.rmi.Remote; import java.rmi.RemoteException; public interface Adder extends Remote { void add( int a ) throws RemoteException; int get() throws RemoteException; }

22 © Kozsik Tamás 2000-2006 RemoteAdder osztály Meg kell valósítson egy távoli interfészt, most pl. az Adder interfészt Kiterjesztjük a java.rmi.server.UnicastRemoteObject osztályt Írnunk kell konstruktort is Gondoskodni kell arról, hogy beregisztráljuk az osztály egy példányát egy registry-be –pl. írhatunk egy main metódust is benne, ami ezt megteszi...

23 © Kozsik Tamás 2000-2006 RemoteAdder.java (2/1) public class RemoteAdder extends import java.rmi.server.UnicastRemoteObject implements Adder { int sum = 0; public RemoteAdder() throws java.rmi.RemoteException {} public void add( int a ){ sum += a; } public int get(){ return sum; } }

24 © Kozsik Tamás 2000-2006 RemoteAdder.java (2/2) public static void main( String args[] ) throws java.rmi.RemoteException, java.net.MalformedURLException { Adder adder = new RemoteAdder(); String name = "rmi://localhost:8000/Adder"; java.rmi.Naming.rebind(name,adder); }

25 © Kozsik Tamás 2000-2006 Távoli interfész megvalósítása Implementáljuk az interfészben specifikált metódusokat A throws klózban már nem kell feltüntetni a java.rmi.RemoteException kivételt –persze, ha akarjuk, kiválthatjuk, és akkor fel kell tüntetni Konstruktort is kell írni, ami viszont kiválthatja ezt a kivételt, tehát nem lehet a default konstruktorra támaszkodni.

26 © Kozsik Tamás 2000-2006 UnicastRemoteObject Érdemes ebből származtatni a távoli objektumok osztályát Kényelmi osztály –toString, equals, hashCode –“exportálás”, leszármazásnál automatikus Pont-pont (unicast, és nem broadcast) kommunikáció Alapértelmezett socket-os megvalósítása az RMI-nek

27 © Kozsik Tamás 2000-2006 Ha nem leszármazott... Meg kell valósítani az RMI specifikációban adott szemantikával az Object-beli műveleteket Explicit exportálni kell a távoli objektumot –hogy az RMI rendszer tudomást szerezzen róla UnicastRemoteObject.exportObject(…)

28 © Kozsik Tamás 2000-2006 A beregisztrálás módja Megfelelő biztonsági felügyelő (security manager) installálása A távoli objektum osztályának példányosítása Bejegyzés –pl. rmiregistry-be –vagy más szolgáltatóba, pl. JNDI

29 © Kozsik Tamás 2000-2006 Bejegyzés Ahhoz, hogy egy kliens szerezni tudjon egy referenciát élete első távoli objektumára A többire már tud referenciát szerezni ettől Predefinit távoli objektum: RMI registry Név alapján lehet tőle távoli objektumokra referenciát kérni Szolgáltatás elindítása: rmiregistry API hozzá: java.rmi.Naming

30 © Kozsik Tamás 2000-2006 registry rmi:// számítógép : port / név Ha nem adunk meg számítógépet, akkor az aktuális számítógép Ha nem adunk meg portot, akkor 1099 Ha bejegyeztünk egy távoli objektumot, akkor már van egy referencia rá, ezért nem lehet őt felszabadítani szemétgyűjtéssel, ezért a main végetérése után nem áll le a prg.

31 © Kozsik Tamás 2000-2006 A kliens Biztonsági felügyelő beállítása Távoli referencia beszerzése Távoli metódusok hívása

32 © Kozsik Tamás 2000-2006 Client.java import java.rmi.*; class Client { public static void main(String[] args) throws Exception { System.setSecurityManager( new RMISecurityManager() ); String name = "rmi://localhost:8000/Adder"; Adder adder = (Adder) Naming.lookup(name); for( int i = 0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2093657/slides/slide_32.jpg", "name": "© Kozsik Tamás 2000-2006 Client.java import java.rmi.*; class Client { public static void main(String[] args) throws Exception { System.setSecurityManager( new RMISecurityManager() ); String name = rmi://localhost:8000/Adder ; Adder adder = (Adder) Naming.lookup(name); for( int i = 0; i

33 © Kozsik Tamás 2000-2006 Biztonsági felügyelő Védi a virtuális gépet és az azt futtató rendszert a letöltött kódtól (pl. lokális fájlrendszer elérése) Kötelező definiálni, ha azt akarjuk, hogy dinamikus osztályletöltés menjen paraméterek, visszatérési értékek, kivételek típusára java.rmi.RMISecurityManager Olyasmi, mint ami az appletek esetén is van Lehet mást is beállítani, vagy jogokat adni egy policy fájllal System.get/setSecurityManager()

34 © Kozsik Tamás 2000-2006 Elhelyezés egy gépen belül kliens Adder.class Client.class policy szerver Adder.class RemoteAdder.class RemoteAdder_Stub.class

35 © Kozsik Tamás 2000-2006 policy Egy nagyon engedékeny (és ezért nagyon veszélyes) megoldás: grant { permission java.security.AllPermission; };

36 © Kozsik Tamás 2000-2006 policy Egy nem annyira engedékeny megoldás: grant { permission java.net.SocketPermission "*:1024-65535", "connect,accept"; };

37 © Kozsik Tamás 2000-2006 Futtatás (Windows) rmiregistry (pl. rmiregistry 8000) szerver indítása java -Djava.rmi.server.codebase= file:/c:\adder\szerver/ RemoteAdder kliens indítása java -Djava.rmi.server.hostname=localhost -Djava.security.policy=policy Client...

38 © Kozsik Tamás 2000-2006 Elhelyezés HTTP-szerveren A csonk (RemoteAdder_Stub.class) letölthető helyen, pl: http://localhost:8080/adder/ A szerveroldali fájlok egy szerver gépen: Adder.class, RemoteAdder.class, RemoteAdder_Stub.class A kliensoldali fájlok egy kliens gépen: Adder.class, Client.class, policy

39 © Kozsik Tamás 2000-2006 Futtatás rmiregistry szerver indítása (ugyanazon a gépen) java -Djava.rmi.server.codebase= http://localhost:8080/adder/ RemoteAdder kliens indítása java -Djava.rmi.server.hostname=localhost -Djava.security.policy=policy Client...

40 © Kozsik Tamás 2000-2006 Archívum fájl használata A kliensoldali fájlokat összecsomagoljuk client.jar Esetleg a szerveroldaliakat is... Futtatáskor: -classpath

41 © Kozsik Tamás 2000-2006 Bonyolultabb példa Olyan távoli objektumot fogunk írni, ami valamilyen feladatot old meg. Az, hogy mi a feladat, ismeretlen akkor, amikor a távoli objektumot elkészítjük. Annyit tudunk csak, hogy leírható egy bizonyos interfésszel. A dinamikus osztálybetöltés gondoskodik a többiről…

42 © Kozsik Tamás 2000-2006 Az RMI megvalósítása JRMP –v1.1 (Skel és Stub) –v1.2 (csak Stub) RMI over IIOP

43 © Kozsik Tamás 2000-2006 Paraméterátadás Szerializációval A szintaxis hasonlít a lokális metódushívásra, de: nem referencia szerint, hanem érték szerint

44 © Kozsik Tamás 2000-2006 RMI és appletek Egy jó felhasználási területe az RMI-nek a visszahívásos technika egy megvalósítása Az applet (ami egy távoli objektum) beregisztrálja magát egy szervernél (ami szintén egy távoli objektum) A szerver visszahívja az appletet, ha történt valami...

45 © Kozsik Tamás 2000-2006 (un)marshalling Az RMI kommunikáció során a metódushívást elkódolja a rendszer –metódus, paraméterek, visszatérési érték Az információkból az egyik fél szerializáció segítségével adatfolyamot állít elő A partner az adatfolyamból visszanyeri az információkat

46 © Kozsik Tamás 2000-2006 LocateRegistry.createRegistry() Ha programból indítanánk az rmiregistry-t java.rmi.registry.LocateRegistry osztály public static void main( String[] args ) throws Exception { LocateRegistry.createRegistry(1099); Remote r = new RemoteAdder(); Naming.rebind("rmi://localhost/Adder",r); }

47 © Kozsik Tamás 2000-2006 Szemétgyűjtés Sokkal nehezebb feladat az elosztott szemétgyűjtés, mint az egy virtuális gépen belüli Az RMI-ben megvalósítottak egy ilyet A használt hálózati objektumok segítik ezt a szemétgyűjtő mechanizmust

48 © Kozsik Tamás 2000-2006 Aktiválás Ha olyan szerver kell, amelyet a rendszer automatikusan tud aktiválni, amikor erre szükség van java.rmi.activation Származtassunk le az Activatable osztályból a UnicastRemoteObject helyett Példa: to be done...


Letölteni ppt "© Kozsik Tamás 2000-2006 RMI = Remote Method Invocation Meg tudjuk hívni olyan objektumok metódusait is, amelyek más virtuális gépben futnak Kommunikáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések