Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk? Nyírségi Református Egyházmegye LELKÉSZTESTÜLETI ÜLÉSE 2012.05.15.Ramocsaháza Dr. Gaál Sándor esperes Dr. Gaál.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk? Nyírségi Református Egyházmegye LELKÉSZTESTÜLETI ÜLÉSE 2012.05.15.Ramocsaháza Dr. Gaál Sándor esperes Dr. Gaál."— Előadás másolata:

1 Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk? Nyírségi Református Egyházmegye LELKÉSZTESTÜLETI ÜLÉSE 2012.05.15.Ramocsaháza Dr. Gaál Sándor esperes Dr. Gaál Sándor esperes

2 - Isten népe számára mindenkori jövőjéről nyilatkozott a hol, mit és hogyan tekintetében: nyilatkozott a hol, mit és hogyan tekintetében: (pusztai vándorlás, Kánaán, fogság, Jézus kiküldő parancsa, az egyház létrejötte utáni időre tett kijelentések) - Nem feltalálni kell, hanem megtalálni, mert az Egyház Urának minden időkre nézve van elgondolása - Kreativitás ehhez kell: megtalálni és kibontani Az egyházi jövőkép megfogalmazásának létjogosultsága az, hogy:

3 1. Gyülekezettudatos Egyház és és Egyháztudatos Gyülekezet

4 1. a. Gyülekezettudatos Egyház „ Az egyház gyülekezeteiben él”, ide koncentrál, ide fordítja erőit „ Az egyház gyülekezeteiben él”, ide koncentrál, ide fordítja erőit A gyülekezetben megy végbe az egyház minden valódi alaptevékenysége A gyülekezetben megy végbe az egyház minden valódi alaptevékenysége Az egyház annyi és olyan, amennyit és amilyen minőségben gyülekezeteiben megjelenít Az egyház annyi és olyan, amennyit és amilyen minőségben gyülekezeteiben megjelenít

5 1.b. Egyháztudatos gyülekezet Gyülekezet, amelynek erős az egyház eredeti (kihívás-elküldés)profilja Gyülekezet, amelynek erős az egyház eredeti (kihívás-elküldés)profilja Találkozási pont: Isten-ember között Találkozási pont: Isten-ember között Ebből fakadóan rendező erő:ember- ember, ember-társadalom, ember- természet viszonyában – és nem fordítva! Ebből fakadóan rendező erő:ember- ember, ember-társadalom, ember- természet viszonyában – és nem fordítva!

6 Vagyis: „Az egyház legyen egyház!” Makkai Sándor

7 2. Lelkipásztor centrikus gyülekezetből Gyülekezet centrikus lelkipásztor

8 Avagy: Lehet más vágányon is közlekedni ? A lelkészi „munkanemek közötti” prioritás - mit? A lelkészi „munkanemek közötti” prioritás - mit? A lelkészi munka minősége – hogyan ? A lelkészi munka minősége – hogyan ?

9 3. A lelkipásztor „képződés” a./ A képzés egyház centrikussága (nem csupán gyakorlatorientált!) A képzés egyház centrikussága (nem csupán gyakorlatorientált!) A képzés kor-szerűsége A képzés kor-szerűségeb/ Rátermettség, mint alkalmasság kérdése Rátermettség, mint alkalmasság kérdése Általános korszerűség mellett elmaradott egyház-kompetencia Általános korszerűség mellett elmaradott egyház-kompetencia

10 4. Az evangélium kizárólagossága A jövő egyháza nem fél az evangélium életet formáló kizárólagos közlésétől! A közvetített tartalom vonatkozásában A közvetített tartalom vonatkozásában A közvetítés módja tekintetében A közvetítés módja tekintetében Más a megfogalmazott igény és a valóságos szükséglet Más a megfogalmazott igény és a valóságos szükséglet Apróhirdetések helyett igehirdetés ( a más közegben megszólított emberek számára) Apróhirdetések helyett igehirdetés ( a más közegben megszólított emberek számára)

11 5. Ezért: Módszer tekintetében: Nagyszerűség helyett egyszerűség! Túlbonyolításoktól elbizonytalanított világban élünk.

12 6. A jövő egyházának történelemszemlélete Isten tettein tájékozódik Folyamatos bocsánatkérés igénye helyett a megbocsátás, „megbocsátottam állapota„ Folyamatos bocsánatkérés igénye helyett a megbocsátás, „megbocsátottam állapota„ (múltfeltárás mértéke, mélysége kizárólagosan a jövő érdekében) Ami történt Isten tudtával történt Ami történt Isten tudtával történt

13 7. A jövő egyházában : Pontosan nyilvántartott és komolyan számon tartott tagok lesznek. Nyilvántartás országos adatbázis Nyilvántartás országos adatbázis Számontartás gyülekezeti kötődés Számontartás gyülekezeti kötődés

14 8. A jövő egyházának „infrastruktúrája” és „munkásai” arányosan ott lesznek, ahol az emberek élnek. Az „elköltözött az Egyház” korábbiakban felvetett gondolata Az „elköltözött az Egyház” korábbiakban felvetett gondolata Az egyház új és nagy beruházásait gyülekezetalapításokra fordítja Az egyház új és nagy beruházásait gyülekezetalapításokra fordítja

15 9. Cigányok! A jövő egyháza gyülekezeti szinten dönt arról, hogy számol vagy „leszámol” e kisebbséggel.

16 10. A jövőjét felelősen megítélő egyház családokban, többgenerációs jelenlétben gondolkodik. A korszellem/társdalom szétszedi a családokat pl.RTL-klub műsorkínálata A korszellem/társdalom szétszedi a családokat pl.RTL-klub műsorkínálata Ehelyett gyermeknevelést, házasságot segítő programok Ehelyett gyermeknevelést, házasságot segítő programok

17 11. Az egyház jövője tekintetében a „csak beszélő”, prédikáló egyházból „beszélgető, megbeszélő” egyházzá formálódik. Egyoldalú kommunikációból az életkérdésekre, válaszokra odafigyelés (istentisztelet frontális találkozás) Egyoldalú kommunikációból az életkérdésekre, válaszokra odafigyelés (istentisztelet frontális találkozás) Hagyományos istentiszteleti rend pl. du. istentiszteletek látogatottságának válsága, lsd. korunk gyakorlata: előadás+ workshop Hagyományos istentiszteleti rend pl. du. istentiszteletek látogatottságának válsága, lsd. korunk gyakorlata: előadás+ workshop

18 12. A jövő egyháza nem technokrata, de nem is technikai analfabéta. A technika szerepének túlhangsúlyozása A technika szerepének túlhangsúlyozása A szükséges technika hiánya, mint akadály A szükséges technika hiánya, mint akadály A külsőt változni engedi, de a belsőhöz ragaszkodik (forma-tartalom) A külsőt változni engedi, de a belsőhöz ragaszkodik (forma-tartalom)

19 13. A jövő egyházában újra énekelnek és zenélnek. kiveszett zenei kultúra kiveszett zenei kultúra már gyakran nem énekelnek, de szívesen zenélnek már gyakran nem énekelnek, de szívesen zenélnek az egyház zenéje, nem egyetlen korábbi kor zenéje, hanem az adott kor egyházának zenéje az egyház zenéje, nem egyetlen korábbi kor zenéje, hanem az adott kor egyházának zenéje

20 14. A jövő egyházában is ezt vallják: „Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által az igaz hit egységében egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok.” (Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet)

21 Köszönöm a figyelmeteket! Áldott Pünkösdi Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánok! Ünnepet kívánok!


Letölteni ppt "Egyházi jövőkép – milyen egyházat akarunk? Nyírségi Református Egyházmegye LELKÉSZTESTÜLETI ÜLÉSE 2012.05.15.Ramocsaháza Dr. Gaál Sándor esperes Dr. Gaál."

Hasonló előadás


Google Hirdetések