Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER pályázatok benyújtása 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER pályázatok benyújtása 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa."— Előadás másolata:

1 LEADER pályázatok benyújtása 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

2 Jogszabályi háttér 2013. évi LEADER program jogszabályai 35/2013. (V.22.) VM rendelet (LEADER rendelet) IH közlemény (hamarosan megjelenő) MVH közlemény (hamarosan megjelenő) Általános jogszabályok (a fenti jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben a két jogszabályt kell alkalmazni) 2007. évi XVII. törvény 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet

3 Fórum fő témái I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása II. LEADER Intézkedési Terv III. LEADER rendelet (35/2013. (V.22.) IV. Tájékoztató anyagok elérhetőségei

4 I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása 2013. évi LEADER program keretében pályázatot két lépcsős rendszerben lehet benyújtani. 1. lépés: Projektjavaslatok/Projekt adatlapok benyújtása 2. lépés: LEADER pályázatok benyújtása Fejlesztési forrás: 239. 742.705 Ft

5 1. Projekt javaslatok/Projekt adatlapok benyújtása A későbbi LEADER pályázat benyújtásának alapvető feltétele; Projekt javaslatot az erre célra rendszeresített Projekt adatlap formanyomtatványon (2 példányban) lehet benyújtani, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt; is a munkaszervezethez (a Projekt adatlap elérhető a Stratégia 2013 menüpont, „Projekt adatlap” dokumentumban); Benyújtás –a LEADER Intézkedési Terv IH közleményben való megjelenését követő naptól folyamatosan lehetséges (forráskimerülésig); –a munkaszervezethez, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként vagy személyesen; I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása 1. Lépés: LEADER projektjavaslatok/projekt adatlapok benyújtása

6 2. Projekt javaslatok/Projekt adatlapok ellenőrzése A benyújtott Projekt adatlapokon a munkaszervezet formai ellenőrzést végez (az ellenőrzés szempontjai megtekinthetők a HBB menüpont, „HBB SZMSZ” dokumentum függelékeként) 2.1 Hiányos projektjavaslat estén –Egyszeri hiánypótlást ír ki, a benyújtást követő 3 munkanapon belül. –A hiánypótlás teljesítésére a kézhezvételtől számított 5 munkanap áll rendelkezésre; –Amennyiben a hiánypótlás nem határidőn belül vagy nem a felszólításnak megfelelően érkezik be a rendelkezésre álló iratok alapján kerül elbírálásra; 2.2 Hiánytalan projektjavaslat estén –A projektjavaslat előterjesztésre kerül a Helyi Bíráló Bizottsághoz

7 I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása 1. Lépés: LEADER projektjavaslatok / projekt adatlapok benyújtása 3. HBB dönt a beérkezett projektjavaslatról A projektjavaslatokról az előzetesen meghatározott és nyilvánossá tett ütemterv alapján zárt HBB ülésen dönt (az ülések időpontjai és az eljárásrend megtekinthető a HBB menüpont „Ütemterv”, „HBB eljárásrend” és „HBB SZMSZ”, valamint dokumentumokban) A HBB azt vizsgálja, hogy a javaslat illeszkedi-e a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint az intézkedések keretfeltételeihez (kritériumaihoz). A HBB csak azokat a projektjavaslatokat tárgyalja, amelyek az ülést megelőző 3. napig a munkaszervezethez megfelelő módon beérkeztek, vagy amelyek vonatkozásában a hiánypótlást az ügyfél az ülést megelőző 3. napig megküldte.

8 I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása 1. Lépés: LEADER projektjavaslatok / projekt adatlapok benyújtása 3.1 Elutasító döntés esetén –Amennyiben a javaslat nem illeszkedik a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint az intézkedések keretfeltételeihez (kritériumaihoz), elutasító döntést hoz, és elutasító nyilatkozatot állít ki. –Az elutasító döntésről az ügyfelet a HBB döntést követő első munkanapon (az ügyfél által megadott módon) részletes indoklással ellátott Elutasító nyilatkozat formájában értesíti. –Elutasítás esetén jogorvoslatnak nincs helye, azonban a projektjavaslat átdolgozást követően ismét benyújtható a LEADER HACS-hoz. 3.2 Támogató döntés esetén –Amennyiben a javaslat illeszkedik a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint az intézkedések keretfeltételeihez (kritériumaihoz) támogató döntést hoz, és támogató nyilatkozatot állít ki. –Az támogató döntésről az ügyfelet a HBB döntést követő első munkanapon (az ügyfél által megadott módon) részletes indoklással ellátott Támogató nyilatkozat formájában értesíti.

9 I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása LEADER pályázatok benyújtása előtt… Az MVH „Elektronikus ügyintézés” felületre való belépéshez, azaz a LEADER pályázatok elektronikus benyújtásához, minden ügyfélnek az alábbiakkal kell rendelkeznie: -Ügyfélkapu belépéssel(ügyfélkapu belépéssel csak természetes személy rendelkezhet) Igényelhető: illetékes okmányirodákban -MVH jelszóval (ha kérelmét meghatalmazott útján kívánja benyújtani, mivel Ön cég, szervezet és ügyfélkapu belépéssel nem rendelkezhet); Igényelhető: a G946 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással (MVH FŐPEKI, 1391 Budapest, Pf: 248.) -Meghatalmazotti ügyfél-regisztrációs számmal(a meghatalmazottnak is ügyfél-regisztrációs számmal kell rendelkeznie) Igényelhető: G0001 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással (MVH FŐPEKI, 1391 Budapest, Pf: 248.) -Amennyiben korábban megtörtént az ügyfél-regisztrációs szám igénylése a meghatalmazott részére, azonban annak bármilyen adatában (név, lakcím, elérhetőség, stb.) változás történt azt feltétlenül jelezni kell az illetékes MVH kirendeltség felé. Bejelenthető:G0002 jelű regisztráció módosító formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással (MVH FŐPEKI, 1391 Budapest, Pf: 248.) FONTOS! Az alábbi jogosultságokkal nem rendelkező, LEADER pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek időben intézkedjenek, nehogy ezek hiányában ne tudják benyújtani pályázataikat!

10 I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása 2. lépés: LEADER pályázatok benyújtása 4. A LEADER pályázat feltöltése ügyfélkapun keresztül az elektronikus felületre LEADER pályázatokat 2013. június 17-én 8 órától az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hivatalos oldalán (www.mvh.gov.hu) működő elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül nyújtható be. A pályázat kétszer 5 napos időtartamban nyújtható be: – Pályázat szerkesztésére rendelkezésre álló időszak, ekkor 5 nap áll rendelkezésre a feltöltésre, szerkesztésre, ezt követően a pályázat véglegesítésre kerül. –Pályázat módosítására rendelkezésre álló időszak, ekkor 5 nap áll rendelkezésre a pályázat módosítására. 5. KR dokumentum (feltöltött LEADER pályázat) kinyomtatása A pályázat véglegesítését követően a feltöltött pályázat KR dokumentumát ki kell nyomtatni záradékoltatás céljából. 6. Záradékoltatás kérése Az ügyfél a módosításra nyitva álló időszakot követő 3 munkanap áll rendelkezésre a záradékolás kérelmezésére. A kinyomtatott KR dokumentumot a munkaszervezethez kell benyújtani (elektronikusan, postai úton vagy személyesen)

11 I. Projektjavaslatok és LEADER pályázatok benyújtása 2. lépés: LEADER pályázatok benyújtása 7. Záradékolás Záradékolást a munkaszervezet vezető végzi (a benyújtott KR dokumentum –feltöltött pályázat- és a projektjavaslat alapján). Munkaszervezetnek a projektjavaslat és a „KR dokumentum összehasonlítására és a támogató nyilatkozat záradékkal történő ellátására, illetve a záradék elutasítására 3munkanap áll rendelkezésére a záradék megadására. 7.1 Záradékolás elutasítása A záradékolás elutasítása esetén az ügyfelet a munkaszervezet a „KR dokumentum” benyújtását követő 3 munkanapon belül (az ügyfél által megadott módon) „Értesítés záradék elutasításáról” dokumentumban értesíti. 7.2 Záradékolás elfogadása A záradékolás elfogadása esetén a HBB által kiállított Támogató nyilatkozatot záradékkal látja el. 7.3. Záradék továbbítása A munkaszervezet a Záradékot a követő munkanapon megküldi: Ügyfél, MVH, IH Irányító Hatóság részére. 8. Ügyintézés megkezdése

12 1. Projekt adatlapok benyújtása 2. Projekt adatlapok ellenőrzése 2.1. Hiányos2.2. Hiánytalan (3. napig beérkezik) 3. HBB döntés Hiánypótlás (3. napig visszaérkezik) 3.1. Elutasító döntés3.2. Támogató döntés 4. Pályázat feltöltése

13 5. KR dokumentum kinyomtatása 6. Záradékolás megkérése 7.2. Záradékolás elfogadása7.1. Záradékolás elutasítása 7. Záradékolás 7.3. Záradékolás továbbítása 8. Ügyintézés megkezdése Átdolgozás után a projektjavaslat ismét benyújtható

14 LEADER pályázat feltöltése, szerkesztése, véglegesítése, benyújtás időpontja 1. Pályázat szerkesztésére nyitva álló idő (5 nap) 1.1. Első belépést követően 5 nap áll rendelkezésre a pályázat feltöltésére, szerkesztésére és véglegesítésére amennyiben a pályázat nem kerül véglegesítésre 5 napon belül feltöltött pályázat a továbbiakban már nem nyújtható be, AZONBAN A PÁLYÁZAT ÚJAB BELÉPÉST KÖVETŐEN EGY „ÜRES” FELÜLETRE ISMÉTELTEN FELTÖLTHETŐ!!! Feltöltés = az elektronikus adatlapok kitöltése és a csatolandó dokumentumok szkennelékre alkalmas formában való csatolása; Szerkesztés = amennyiben a pályázat feltöltése nem lehetséges egy menetben, lehetőség van a pályázat mentésére és újbóli szerkeszthetővé tételé. FONTOS! AZ EGYES MENTÉSEK ALKALMÁVAL A PÁLYÁZAT MÉG NEM KAP BENYÚJTÁSI IDŐPONTOT!!! Véglegesítés = miután a pályázat teljes körűen feltöltésre került és további szerkesztés nem szükséges, a pályázat véglegesítésére kerül sor. FONTOS! EKKOR A PÁLYÁZAT BENYÚJTOTTÁ VÁLIK, ÉS AZ ÜGYFÉLKAPUS IDEIGLENES TÁRHELYRE EGY AUTOMATIKUS ÉRTESÍTÉS (KR DOKUMENTUM) ÉRKEZIK, EZ IGAZOLJA A BENYÚJTÁS IDŐPONTJÁT!!!

15 LEADER pályázat módosítása 2. Pályázat módosítására rendelkezésre álló idő (5 nap) A pályázat feltöltését és véglegesítését követően további 5 nap áll rendelkezésre a módosításokra. Módosítás = a már kitöltött elektronikus adatlapok ismét szerkeszthetőek és módosíthatóak a csatolt dokumentumok. FONTOS! A PÁLYÁZAT MINDEN MÓDOSÍTÁS ALKALMÁVAL ÚJ BENYÚJTÁSI IDŐPONTOT KAP, MIVEL A MÓDOSÍTÁS LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN AZ ÚGYFÉLKAPUS TÁRHELYRE MINDEN MÓDOSÍTÁS UTÁN ÚJ ÉRTESÍTÉS (KR DOKUMENTUM ÉRKEZIK) AMELY A BENYÚJTÁS IDŐPONTJÁT IGAZOLJA. Fontos! Záradékolásra az ügyfélkapus tárhelyre utolsóként kapott KR dokumentumot kell benyújtani a munkaszervezethez!!!

16 2013. júnuis 17. - első belépés az elektronikus felületre (megkezdődik a pályázat feltöltése…) 2013. júnuis 17. - pályázat mentése, (mivel a pályázat feltöltése nem fejeződik be…) 2013. júnuis 18. - pályázat véglegesítése (mivel a pályázat feltöltése elkészült) 2013. júnuis 18. - értesítés érkezik az Ügyfélkapus tárhelyre (egy un. KR dokumentum) ez igazolja a beérkezést, azaz BEÉRKEZÉS IDŐPONTJA: 2013. június 18. 2013. júnuis 20. - pályázat módosítása (mivel a pályázatból lemaradt valamilyen dokumentum vagy kitöltés) 2013. júnuis 20. - pályázat módosítás lezárása (javítást követően) 2013. júnuis 20. – ÚJABB értesítés érkezik az Ügyfélkapus tárhelyre (egy un. KR dokumentum) ez igazolja az újabb beérkezést, a BEÉRKEZÉS ÚJ IDŐPONTJA: 2013. június 20. Példa

17 II. LEADER Intézkedési Terv A térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának LEADER Intézkedési Terve 5 fő célkitűzést és ezekhez kapcsolódóan 10 intézkedést határozott meg (az intézkedések megtekinthetők a Stratégia 2013. menüpont „ LEADER Intézkedési Terv” dokumentumban): 1. Célkitűzés: A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, megismertetése 1.1) Intézkedés: HELYI TERMÉKEK ÉS HELYI SZOLGÁLTATÁSOK MEGISMERTETÉSE, FEJLESZTÉSE, TERMÉKHÁZAK KIALAKÍTÁSA 2. Célkitűzés: Helyi közösségek fejlesztése 2.1) Intézkedés: SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSE, HELYI KÖZÖSSÉGEK ERŐSÍTÉSE 2.2) Intézkedés: HAGYOMÁNYŐRZÉST SZOLGÁLÓ FALUNAPOK SZERVEZÉSE 3. Célkitűzés: Életminőség javítása 3.1) Intézkedés: KÖZ- ÉS VAGYONBIZTONSÁG VÉDELME, KRÍZISHELYZETEK MEGOLDÁSÁT SEGÍTŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 3.2) Intézkedés: KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI AKCIÓK TÁMOGATÁSA

18 4. Célkitűzés: A megújuló energiaforrások hasznosítása, az energiahatékonyság növelése 4.1) Intézkedés: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIÉPÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁG ERŐSÍTÉSE 4.2) Intézkedés: MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEMUTATÓ UTAK, HELYEK, BEMUTATÓ KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSA 5. Célkitűzés: Térségi együttműködések, térségi integrációk építése 5.1) Intézkedés: TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 5.2) Intézkedés: JÁRÁSI INFORMÁCIÓS PONT 5.3) Intézkedés: TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSA II. LEADER Intézkedési Terv

19 II. LEADER Intézkedési Terv 1.1) Intézkedés: HELYI TERMÉKEK ÉS HELYI SZOLGÁLTATÁSOK MEGISMERTETÉSE, FEJLESZTÉSE, TERMÉKHÁZAK KIALAKÍTÁSA 1. A helyi, járási termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez, bemutathatóvá tételéhez, környezettudatos fejlesztéséhez telekhatáron belüli építési, felújítási, bővítési beruházásokra, eszközbeszerzésre, minőségirányítási rendszer bevezetéséhez, valamint marketing tevékenység megvalósításához. 2. A helyi, járási adottságokon alapuló szolgáltatások létrehozásához, fejlesztéséhez és bemutathatóvá tételéhez, telekhatáron belüli építési, felújítási, bővítési beruházásokra, eszközbeszerzésre, minőségirányítási rendszer bevezetéséhez, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó kötelező marketing tevékenység megvalósításához. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet, Működő mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Induló mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Egyház, Természetes személy, Őstermelő Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 1.000.000 Ft Maximum támogatási összeg: 15.000.000 Ft

20 II. LEADER Intézkedési Terv 2.1) Intézkedés: SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSE, HELYI KÖZÖSSÉGEK ERŐSÍTÉSE 1. Nonprofit szervezetek által ellátott feladatok minőségi javítása tárgyi eszköz beszerzésének támogatása révén. A szervezetek feltételeinek javítása oly módon, hogy azzal ne a mindennapi működésüket, hanem elsősorban az általuk végzett tevékenység megvalósulását segítse elő. 2. A helyi akciócsoport tervezési területén kül‐ és beltéri szabadidős tevékenység feltételeinek megteremtése, infrastruktúra fejlesztése, felújítása és bővítése, valamint a kapcsolódó szabadidős eszközök beszerzésének támogatására. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet, Egyház Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 300.000 Ft Maximum támogatási összeg: 6.000.000 Ft

21 II. LEADER Intézkedési Terv 2.2) Intézkedés: HAGYOMÁNYŐRZÉST SZOLGÁLÓ FALUNAPOK SZERVEZÉSE 1. Hagyományőrző falunap keretén belül támogatható a közösségi összetartozás erősítése, hagyományőrző csoportok bemutatkozásának lehetősége, helyi termékek bemutatásának, árusításának biztosítása egy településen évente egy falunap keretében. Támogatható a rendezvényhez kapcsolódó rendezvénysátor, mobil színpad, sörpadok, asztalok, mobil kemence, fellépők utaztatása, ellátása, fellépői díjak, promóciós anyagok támogatásával. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 500.000 Ft Maximum támogatási összeg: 2.000.000 Ft

22 II. LEADER Intézkedési Terv 3.1) Intézkedés: KÖZ- ÉS VAGYONBIZTONSÁG VÉDELME, KRÍZISHELYZETEK MEGOLDÁSÁT SEGÍTŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, ESZKÖZÖK BESZERZÉSE 1. Támogatás vehető igénybe olyan szolgáltatások, eszközök beszerzésére, telepítésére, rendszerek kiépítésére, amelyek elősegítik a településen élők, dolgozók biztonságérzetét. A köz‐ és vagyonbiztonság érdekében megvalósított biztonságtechnikai eszközök, térfigyelő kamerarendszer, tűzoltó és polgárőr, faluőr ‐ mezőőr felszerelés beszerzésének, valamint tűzoltó szertár és polgárőri ‐ faluőri ‐ mezőőri feladatellátó hely kialakításának támogatása. 2. Támogatható továbbá a településen belüli házi‐ és jelzőrendszeres segítségnyújtást: segíti az átmenetileg vagy tartósan mozgásában korlátozott emberek eseti vészhelyzetet jelző rendszerének kiépítését, helyi működtetését, segítségnyújtást. 3. Támogatható még a nyilvános helyen, állandóan elérhetően elhelyezett életmentő készülék beszerzése. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet, Működő mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Induló mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Egyház Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 1.000.000 Ft Maximum támogatási összeg: 5.000.000 Ft

23 II. LEADER Intézkedési Terv 3.2) Intézkedés: KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI AKCIÓK TÁMOGATÁSA 1. Tervszinten a település lakosainak legalább 5%‐ának bevonásával az önkormányzat által megszervezett akció, előadássorozat a természet – környezetvédelem fontosságának kiemelése céljából. Az akció, előadássorozat önállóan és együtt is támogatható. A környezettudatos gondolkodásmód kialakításának segítése. Az egészséges étkezés ‐ mint természet ‐ környezetformáló erő ‐ kiaknázása. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 500.000 Ft Maximum támogatási összeg: 3.000.000 Ft

24 II. LEADER Intézkedési Terv 4.1) Intézkedés: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIÉPÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁG ERŐSÍTÉSE 1. Támogatás vehető igénybe olyan megújuló energiahasznosítást tartalmazó kisberuházásokhoz, melyek a pályázók amortizáció nélkül számított költségeit hosszú távon csökkentik. 2. Támogatható továbbá a pályázók olyan épületenergetikai fejlesztései is, melyek a jelenlegi fűtési költségeket kalkuláció alapján legalább 30%‐ban csökkentik. 3. Támogatható továbbá a hagyományos vagy kompakt izzós világítás LED‐es világítással történő felcserélése is. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet, Működő mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Induló mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Egyház Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 1.000.000 Ft Maximum támogatási összeg: 8.000.000 Ft

25 II. LEADER Intézkedési Terv 4.2) Intézkedés: MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEMUTATÓ UTAK, HELYEK, BEMUTATÓ KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSA 1. Támogatás vehető igénybe olyan bemutató utak, helyek bemutatásra, amelyek esetében legalább három megújuló energia fajtát vagy legalább két energiahatékonyságot javító beruházási elem is bemutatásra kerül. A bemutató utak, helyek esetében támogatható ismertető táblák elkészítése, elhelyezésre, internetes megjelenés, óvodai vagy iskolai oktató anyag készítése. Továbbá ezekről a helyekről készített kiadványok létrehozására, sokszorosítására és terjesztésére. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet, Működő mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, Induló mikro‐, kis‐ és középvállalkozás Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 500.000 Ft Maximum támogatási összeg: 2.000.000 Ft

26 II. LEADER Intézkedési Terv 5.1) Intézkedés: TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 1. A járás szereplői közötti informális és formális kapcsolatok kialakulásának, fejlesztésének elősegítése, a térségi, helyi problémák egymás közötti tapasztalatcseréje, a társadalmi és gazdasági stabilitás megteremtése, vidéki hagyományok felelevenítése, megőrzése céljából. Támogatható tevékenységek: rendezvények, fórumok megrendezése, szervezése, kiadványkészítés, marketing tevékenység. Ügyfélkör: Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Nonprofit szervezet Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: 500.000 Ft Maximum támogatási összeg: 5.000.000 Ft

27 II. LEADER Intézkedési Terv 5.2) Intézkedés: JÁRÁSI INFORMÁCIÓS PONT 1. A Szobi járás lakóinak, idelátogatóknak, érdeklődőknek információ nyújtása látnivalóiról, szállás‐, étkezési lehetőségekről, programokról. Információ nyújtása pályázati lehetőségekről, minden egyéb‐, az érdeklődők számára fontos információkról. Támogatható továbbá közös információs felületek létrehozása, marketingtevékenység, járási információs irodakialakítása. Ügyfélkör: Börzsöny‐Duna‐Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Támogatásra kerülő projektek száma: 1 projekt Keretösszeg: 11.000.000 Ft

28 II. LEADER Intézkedési Terv 5.3) Intézkedés: TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSA 1. A támogatás célja, hogy a tevékenység eredményeképpen területfejlesztési, program‐ és projekt‐fejlesztési tervek jöjjenek létre, melyek lehetővé és elérhetővé teszik a helyi aktív szereplők számára, hogy a fejlesztéseikhez, programterveikhez megfelelő koncepcióval rendelkezzenek. Településenként különálló tanulmány készül. Legfeljebb 12 településen, legfeljebb 12 db önálló tanulmány segíti a támogatási cél megvalósulását. Ügyfélkör: Börzsöny‐Duna‐Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Támogatható projektek száma: 1 projekt Keretösszeg: 12.000.000 Ft

29 III. LEADER rendelet (35/2013. (V.22.) VM rendelet) Általános feltételek Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti területén megvalósuló. Egy időszakban egy ügyfél legfeljebb három pályázatot nyújthat be. Egy pályázat egy intézkedésre, azon belül azonban több tevékenységre irányulhat. Támogatás kizárólag a 4. mellékletben szereplő településen és az 5. mellékletben szereplő település külterületén, vehető igénybe. (megjegyzés: A Börzsöny-Duna-Ipoly VE. Minden települése jogosult támogatás benyújtására) A HBB nem adhat ki támogató nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat más jogcím keretében is támogatható lett volna. Amennyiben a projekt nem kizárólag rendezvény, képzés, tanulmány megvalósítására irányul a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül a támogatási összeg legalább 10 %-ával el kell számolni (amibe az egyéb kiadás nem tartozik bele). Egy pályázat keretében megítélt támogatás minimális és maximális összegét a LEADER Intézkedésekben meghatározott összegek határozzák meg. Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

30 III. LEADER rendelet (35/2013. (V.22.) VM rendelet) Általános feltételek Ha az ügyfél árajánlatot csatol be, az abban az esetben fogadható el a) nem a LEADER HACS-tól származik, b) e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és c) a rendeletben meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza. Elektronikus árajánlat esetén mellékelni kell az elektronikus levelet. A webáruházból letöltött árajánlat esetén tartalmaznia kell a webáruház honlap címét. Egy árajánlat csatolása szükséges, jogszabályban meghatározott árral rendelkező eszköz vagy szolgáltatás esetében, vagy tradicionális eszköz beszerzése esetében. Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást nemzetiségek jogainak érvényesülését szolgáló, valamint közfeladatok ellátására. Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására ugyanarra a projektre, amely kapcsán elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van.

31 III. LEADER rendelet (35/2013. (V.22.) VM rendelet) Általános feltételek A nem elszámolható kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. A jogosultsági feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie. A pályázat befogadását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg. Pályázat benyújtására jogosult: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház. A támogatás mértéke (az összes elszámolható kiadás): 100%-a. Pályázat benyújtására jogosult: működő mikro-, kis- és középvállalkozás, induló mikro-, kis- és középvállalkozás, természetes személy (aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát), mezőgazdasági őstermelő. A támogatás mértéke: hátrányos helyzetű területen 65%; nem hátrányos helyzetű területen 60%.

32 III. LEADER rendelet (35/2013. (V.22.) VM rendelet) Speciális feltételek A rendelet speciális feltételeket határoz meg a Rendezvény és Képzés tevékenység esetében –a meghirdetési és a megtartást követő beszámolási kötelezettségről, –arculati elemek használatáról; Tanulmánykészítés tevékenység vonatkozásában; Pályázat benyújtása és a meghatalmazással kapcsolatosan; Pályázathoz csatolandó mellékleteket a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 14.§ (1)-(3) bekezdések tartalmazzák. Fontos! A pályázat benyújtását követően hiánypótlásnak helye nincs. Amennyiben a pályázathoz csatolandó dokumentumok a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan kerülnek.

33 IV. Tájékozódás, információk… benyújtáshoz szükséges dokumentumok 35/2013. (V.22.) VM rendelet (LEADER rendelet); LEADER Intézkedési Terv (10 intézkedést tartalmazó dokumentum) Útmutató – Projekt adatlap benyújtásához Útmutató - Projekt költségvetéshez HBB eljárásrend (Helyi Bíráló Bizottság működésének rendje) HBB SZMSZ (Helyi Bíráló Bizottság működési rendje)

34 IV. Tájékozódás, információk… az Egyesület honlapján A LEADER projektjavaslatok/Projekt adatlapok, majd az ezt követő LEADER Pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok, információk a www.borzsonyleader.hu oldalon érhetők el.www.borzsonyleader.hu Az alábbi menüpontok alatt: [Stratégia 2013]: ide kerül feltöltésre a 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, amelynek ismerete szükséges a projekt adatlap kitöltéséhez (gazdasági-, társadalmi – és környezeti fenntarthatóság, LEADER-szerűséget igazoló projektelemek felsorolásához). [HBB]: itt lehet tájékozódni a HBB tagság összetételéről, HBB Eljárásrendjéről, HBB Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ülések napjáról (az Ütemtervben), valamint itt található a projekt adatlapok Átadás-Átvételi formanyomatványa). [Forrásfigyelő]: információ a HBB által jóváhagyott projekt adatlapban megjelentetett összeg, illetve a záradékolt (feltöltött) pályázat lekötött összegéről. A forrásfigyelés intézkedésenként kerül fel, az ülést követő munkanap végén. [GY.I.K.]: A legtöbbet felmerült kérdéseket összegezve, több kérdés – válasz összegyűjtésével kerül feltöltésre. [LEADER]: folyamatosan frissítjük, a legfrissebb információk az oldal tetején találhatóak.

35 IV. Tájékozódás, információk… email-ban, telefonon, személyesen Az információk honlapon való közzétételén kívül tájékoztatás az alábbi lehetőségeken keresztül vehető igénybe Személyes tanácsadás: minden héten hétfőn és csütörtökön 12:30 és 15:30 óra között, a felmerülő konkrét kérdésekkel kapcsolatban (TELEFONOS BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!!!!) Fórum minden héten szerdán 13:00 és 15:00 óra között az aktuálisan felmerülő kérdésekről, munkaszervezet irodájában (Fórumonként max. 12 fő jelentkezőig, TELEFONOS BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!!!!!!!) Projekt adatlapok leadása A hét minden munkanapján, munkaidőben a személyesen leadásra kerülő dokumentumok átvétele. E-mail, ill. telefonon Nem általános, hanem konkrét kérdések megválaszolására kerül sor.

36 Elérhetőségeink: www.borzsonyleader.hu borzsony.duna@gmail.com 27/370-890 2628 Szob, Pf.: 33 2628 Szob, Köztársaság u. 2./ 8. iroda Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

37 Köszönöm a figyelmet ! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa


Letölteni ppt "LEADER pályázatok benyújtása 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések