Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban"— Előadás másolata:

1 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Dr. Ringerné Jámbor Andrea Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban MATARKA jubileumi rendezvény 2012. október 5. Budapest Főváros Levéltára

2 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Felhasználói igények Gyorsan, könnyen elérhető Minél több releváns információ Egyszerűen kezelhető adatbázis Teljes szöveg Különböző igények

3 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Magyar Levéltári Portál Levéltári kiadványok adatbázisa 50 év levéltári kiadványainak teljes bibliográfiája , és jelentős mennyiségű kiadvány teljes szövege is olvasható, illetve érhető el a közös kereső segítségével Főoldalról: Magyarországi levéltárak kiadványai →Levéltári bibliográfia fül →levéltáranként bibliográfiai leírással

4 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Magyar Országos Levéltár Archívum →Adatbázisok → Magyar Országos Levéltár-Arcanum Adatbázis Kft. közösen készített adatbázisai→Magyar Országos Levéltár Digitális Könyvtára Levéltári Közlemények teljes szöveggel Levéltári Híradó→Levéltári Szemle Lymbus ( ) teljes szöveggel ArchivNet online 2001- Turul ( ig Arcanum CD-n)

5 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Budapest Főváros Levéltára bfl.archivportal.hu →Kiadványaink tartalomjegyzékek Budapest Főváros Levéltára Közleményei (1979-) MATARKA, teljes szöveg arcanum Tanulmányok Budapest múltjából EPA MATARKA teljes feldolg. Budapesti Negyed ( ) MATARKA EPA teljes Urbs (várostörténet)(2006-) MATARKA

6 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
NEKTÁR A Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs Rendszere. Tágabb értelemben a nemzeti könyvtár számítógépes szolgáltatásainak összessége LibriVision: online olvasói katalógusa amelyen keresztül az OSZK egyéb adatbázisai is elérhetőek Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat ..évkönyve Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve A Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulat évkönyve Levéltári időszaki kiadványok fondjegyzékek

7 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára régészeti és középkori történeti témájú, különböző típusú dokumentumok műtárgyvédelmi és a legújabb kori gyűjtemények folyóiratai 1945 után kiadott magyar múzeumi kiadványok elektronikus változatai FOLIA ARCHAEOLOGICA, és OSZK Archaeologica Hungarica sorozat OSZK régészeti füzetek sorozatai

8 Sopron város történeti forrásai
Régi magyar történelmi források : az ELTE Közép- és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék kutatócsoportjának forrásközlő sorozata (1989-) A magyar fotográfia történetéből (1993-) Értekezések a történeti tudományok köréből (1957-) Történeti adattárak és bibliográfiák: Az ELTE Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének sorozata (2006-) Magyar Történelmi Tár MATARKA/BFL – részben Források a romániai magyarság történetéhez (2003-) Történeti muzeológiai szemle (2002-) Történelmi szemle teljes Hadtörténelmi közlemények (1888-) Vízügyi történeti füzetek (1969-) Az egri egyházmegye történetének forrásai (1997-) Források és tanulmányok a magyarországi kertművészet történetéhez

9 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) Gyűjtőköre: magyar vagy magyar vonatkozású, periodikus jellegű dokumentumok, a közelmúltban megjelent, oktatásban, kutatásban jelentős kurrens periodikák történeti-kulturális értékű dokumentumok tartalmi szempontból megőrzendő, de online archívummal nem rendelkező hírlevelek, határon túl megjelenő webes periodikumok a hazai könyvtárak által állományvédelmi vagy szolgáltatási céllal képként digitalizált régi folyóiratok

10 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) Erdélyi témájú periodikák - Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról ( ) - Az Erdélyi Múzeum Egylet évkönyvei ( ) - Dolgozatok az Erdélyi Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából ( ) - Erdély: turistai, fürdőügyi és néprajzi folyóirat ( ) - - Az Erdélyi Múzeum Egylet Bölcselet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának kiadványai - Erdélyi Múzeum ( ) MATARKA - Keresztény Magvető : az erdélyi unitárius egyház lapja MATARKA (1861-) - Székely útkereső : közéleti-művelődési irodalmi havilap (1990 – 1999) MATARKA

11 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) Forrásértékű városi, megyei napi/hetilapok - Debreczen- Nagyváradi Értesítő ( ) saját honlap - Debreczeni Képes Kalendáriom ( ) saját honlap - Eger: politikai s vegyes tartalmú hetilap ( ) - Hazánk: kereskedelmi és szépirodalmi lap ( ) (Győr történetéhez) saját honlap - Sopron vármegye ( ) - Vasárnapi Újság ( ) Forráskiadványok - Régi Okiratok és Levelek Tára : havi folyóirat az irodalom és történelem köréből ( ) saját honlap - Mercurius Veridicus ex Hungaria ( , 1710) - Nova Posoniensia ( ) - Hadi és Más Nevezetes Történetek ( ) saját honlap: Ráday gyűjtemény - Az Országgyűlés Képviselőházának naplója ( )

12 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) Érdekességek - Nemzeti évfordulóink - A világháború képes krónikája ( ) - Levéltárosok Lapja ( )

13 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS) Célja: hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig kifejezetten részdokumentumok bibliográfiai feltárására lett kifejlesztve A gyűjtőköréhez tartozó anyag bibliográfiai feltárását, feldolgozását a könyvtárak, kiadók/szerkesztőségek bevonásával szolgáltatja

14 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS) A HUMANUS feldolgozza valamennyi vonatkozó magyarországi megjelenésű tanulmány és cikk magyar nyelven, de nem Magyarországon megjelent tanulmány és cikk magyar szerző által írt bármely vonatkozó tanulmány és cikk nem magyar szerző által írt, de a humántudományok területeihez tartozó és magyar vonatkozású tanulmányt és cikket

15 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS) Szakterületek szerint keresés: Történetírás története Történelemelmélet, Történeti segédtudományok Régészet, Levéltár, Történeti muzeológia, Művelődéstörténet, Eszmetörténet Magyarország története, Európa és az Európán kívüli világ története Társadalomtörténet Ókortudomány, Orientalisztika Politikatörténet, Gazdaságtörténet, Hadtörténet

16 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS) Levéltári témájú időszaki kiadványok Ad acta : a Hadtörténelmi Levéltár, a Hadtörténelmi Térképtár, a Központi Irattár története és gyűjteményei (1997-) 18 cikk Levéltári évkönyv – Miskolc (1994-) 104 cikk Levéltári szemle (1961-) 822 cikk Levéltári közlemények ( 1923-) 392 cikk Trezor : a Történeti Hivatal évkönyve ( )

17 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Keresőfelületen ugrópont a NEKTÁR-hoz Keresés: Tudományterület szerint Egyszerű/összetett/böngésző Folyóiratban Századok ( ) arcanum bejelentkezéssel saját honlap (294 cikkmásolat) História (1979 – ) EPA – távoli , Rubicon ( ) (213 cikkmásolat) Aetas ( ) EPA, honlap Történelmi szemle ( ) EPA ( ) (67 cikkmásolat) Honismeret ( ) EPA ( ) saját honlap, teljes szöveggel (81 cikkmásolat)

18 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Levéltári témájú folyóiratok Fons: forráskutatás és történet segédtudományok ( ) saját honlap, teljes szöveg (22 cikkmásolat) Levéltári évkönyv ( ) Levéltári híradó ( ) Levéltári közlemények ( ) (45 cikkmásolat) Levéltári szemle ( ) EPA (1961-) saját honlap/arcanum (32 cikkmásolat) Új Magyar Központi Levéltár közleményei ( ) Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve ( ) Baranyai történelmi közlemények : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve ( ) Baranyai történetírás : a Baranya Megyei levéltár évkönyve ( ) Borsodi levéltári évkönyv ( ) Budapest Főváros Levéltára közleményei ( ) A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve ( )

19 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Múzeumi évkönyvek, kiadványok Bács-Kiskun megye múltjából ( ) Baranya : történelmi és honismereti folyóirat ( ) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (1971 – 2011) EPA ( ) A debreceni Déri Múzeum kiadványai ( ) Fejér megyei történeti évkönyv ( ) A Herman Ottó Múzeum évkönyve ( ) EPA (47 cikkmásolat) A Móra Ferenc Múzeum évkönyve ( ) EPA ( ) Szülőföldünk ( ) Vasi honismeret és helytörténeti közlemények ( ) Vasi szemle ( ) (66 cikkmásolat) Veszprémi történelmi tár : a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kiadványa ( ) EPA Zalai Múzeum ( ) EPA

20 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Helytörténet,Honismeret, Várostörténet Barcikai históriás (1997 – 2000) EPA Budapest régiségei : a főváros területén talált műemlékek és történelmi nevezetességű helyek leírása (1889 -) EPA (56 cikkmásolat) Budapesti negyed : lap a városról ( ) EPA Debreceni szemle (1927-) EPA Gömörország : az északi magyar peremvidék fóruma ( ) EPA( ) Matyóföld ( ) Soproni szemle: művelődéstörténeti folyóirat ( ) EPA, saját honlap: Szeged : várostörténeti, kulturális és közéleti magazin ( ) Székesfehérvári szemle ( ) Tanulmányok Budapest múltjából ( ) EPA (49 cikkmásolat) Urbs : magyar várostörténeti évkönyv ( ) Városi szemle : közlemények a városi közigazgatás és statisztika köréből ( )

21 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Ókortörténet Acta Acta Antiqua ( ) Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis ( ) Antik tanulmányok ( ) EPA ( ) Aquincum ( ) Ókor : folyóirat az antik kultúrákról ( ) EPA ( ) saját honlap Ókortudományi értesítő ( ) EPA ( ) Acta Universitatis Szegediensis. Acta Antiqua et Archaeologica ( ) Egyetemes történelem Egyetemes történeti tanulmánykötet ( ) Egyetemes történeti tanulmányok ( ) Klió : történettudományi szemléző folyóirat ( ) EPA( ) (13 cikkmásolat) Öt kontinens (2003 – 2010 Világtörténet ( ) (62 cikkmásolat)

22 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Segédtudományok Várak, kastélyok, templomok : történelmi és örökségturisztikai folyóirat ( ) (28 cikkmásolat) Numizmatikai közlöny ( ) Turul (1992-) (108 cikkmásolat) Régészet Acta archaeologica ( ) Acta Universitatis Szegediensis : Acta Antiqua et Archaeologica ( ) Archaeologiai értesítő ( ) (29 cikkmásolat) Archeometriai műhely ( ) EPA - online Praehistoria ( )

23 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Muzeológia Magyar múzeumok ( ) teljes szöveg honlapon Múzeumi Kurír :a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumbarátok Köre körlevele ( ) (37 cikkmásolat) Múzeumi magazin (1967 – 1969) Résztudományok Agrártörténeti szemle (1961-), Egyháztörténeti szemle (2000 -) Hadtörténelmi közlemények ( ) EPA ( ) Hajózástörténeti közlemények (2006-) EPA Helynévtörténeti tanulmányok ( ) EPA Gyógyszerészettörténet ( ) Jogtörténeti szemle ( ) Jogtörténeti tanulmányok (12 cikkmásolat) Korall : társadalomtörténeti folyóirat (2000 – 2012( EPA ) saját honlap Magyar gazdaságtörténeti szemle ( ) (51 cikkmásolat) Történeti statisztikai évkönyv ( ) Történeti statisztikai közlemények ( ) Üzemtörténeti értesítő (1982 – 1991)

24 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Egyetemi kiadványok Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis ( ) Acta Universitatis Szegediensis. Sectio historica ( ) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae (1966 – 2009) Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica ( ) Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio historica ( ) Gesta : fiatal miskolci történészek folyóirata ( ) Kutatási füzetek ( ) Sic itur ad astra (ELTE BTK) ( ) EPA ( ) Specimina nova dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis ( ) Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis : dissertationes historicae collectae per Cathedra Historiae Medii Aevi Modernorumque Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis : a Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének történe ( ) A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tudományos közleményei ( ) Történeti tanulmányok : a Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa ( )

25 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
MATARKA  Egyéb Historia : a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat ( ) (15 cikkmásolat) Családtörténeti lapok ( ) Hadimúzeumi lapok ( ) (16 cikkmásolat) Honisme és helytörténet ( ) Külföldi kapcsolatok ( ) Magyar műemlékek ( ) Pestbudai emléklapok ( ) (6 cikkmásolat) Magyar Történelmi Tár : 1. sorozat ( ) Magyar Történelmi Tár : 2. folyam ( ) Történelmi tár : 1. sorozat ( ) Történelmi tár : 2. sorozat (1900 – 1911

26 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban MATARKA
Egyéb Acta Historica Hungarica Turiciensia ( ) EPA magyarságkutatás Canadian-American Review of Hungarian Studies ( ) EPA magyarság- és művelődéstört. Deliberationes ( ) Erdélyi Múzeum ( ) EPA Hévíz : művészeti és művelődési folyóirat ( ) Hírünk a világban ( ) Hungarian Studies Review ( ) Közép-Európai közlemények ( ) A Magy. Tud. Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője ( ) Magyar történeti tanulmányok ( )

27 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban MATARKA
Egyéb Mikes International ( ) EPA Minorities research ( ) EPA Múltunk ( ) EPA( ) saját honlap: Napkelet (1926 – 1934 Örökségünk ( ) Öt kontinens (2003 – 2010 Partes populorum minores alienigenae ( ) Regio : kisebbség, politika, társadalom ( ) EPA A Tiszántúli Történész Társaság közleményei (2006 – 2010 Történelem : tanári kincsestár ( ) Történelemtanítás : online történelemdidaktikai folyóirat ( ) EPA(2010) saját honlap Történeti szemle ( )

28 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
ARCANUM Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) Célja: A legfontosabb magyar szakmai folyóiratok kereshető formában történő közzététele. Szabad felhasználású folyóiratok: Aetas , Budapesti szemle, Katolikus szemle, Protestáns szemle, Vasárnapi Újság, Magyar szemle, Városi szemle, Társadalmi szemle, Múltunk, Értekezések a történettudomány köréből, Hadtörténeti Közlemények, Magyar Történelmi Tár, Századok, Levéltári szemle, Levéltári Közlemények, Huszadik Század

29 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
2. Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok Az ország 19 megyei múzeuma, a Budapesti Történeti Múzeum, országos és szakmúzeumok és a Közlekedési Múzeum kiadványainak teljes anyagát tartalmazza kereshető hasonmás formájában.

30 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Magyar Társadalomtudományok Digitális Archivuma (MTDA) mtdaportal.extra.hu A magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint a hozzávetőleg 1945-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak feltárása. nehezen hozzáférhető kiadványok feldolgozása→ hiánypótló történeti- szociológiai bibliográfia jellegű teljes szövegek

31 Magyar Társadalomtudományok Digitális Archivuma (MTDA)
Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban Magyar Társadalomtudományok Digitális Archivuma (MTDA) 12 röpirat ( ) A nő és a társadalom ( ) (feminista irodalom) A nő ( ) Huszadik Század ( ) Ipari Jogvédelem (1911) Magyar Társadalomtudományi Szemle Szabadgondolat ( ) Szegényügy (1917) Szociális Szemle ( ) Szociálpolitikai Szemle ( ) Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban

32 Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban
Egyéb hasznos honlapok Múlt-kor online és nyomtatott magazin nem teljes szövegek Huszadik század huszadikszazad.hu Betekintő : az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának forrásközlő folyóirata (2007-) EPA, saját honlap!!

33 Köszönöm a figyelmet!!


Letölteni ppt "Levéltári és történelmi tárgyú folyóiratok feltártsága adatbázisokban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések