Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése Készítette: Németh Brigitta Mottó: „Az oktatásban bekövetkező változások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése Készítette: Németh Brigitta Mottó: „Az oktatásban bekövetkező változások."— Előadás másolata:

1 1 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése Készítette: Németh Brigitta mano@bdtf.hu Mottó: „Az oktatásban bekövetkező változások magukban nem fogják megoldani problémáinkat, de e változások nélkül még azzal sem jövünk tisztába, mik a problémák.”[1][1] Snow, Charles Percy [1][1] Bölcsességek könyve /szerk.: Kristó Nagy István Budapest: Gondolat 1997. p. 615.

2 2 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése célja: olvasókönyveinek bemutatása,célja: olvasókönyveinek bemutatása, tanító feladatatanító feladata de hogyan? milyen módszerrel?de hogyan? milyen módszerrel? dönteni kelldönteni kell

3 3 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése Az olvasástanítás három csoportra oszthatók: Szintetikus vagy összerakó, összetevőSzintetikus vagy összerakó, összetevő belülről építkezik Analítikus vagy elemző módszerAnalítikus vagy elemző módszer az egészből indul ki. / globális vagy szóképes módszernek Analitikus-szintetikus vagy elemző összetevő, kombinált módszernekAnalitikus-szintetikus vagy elemző összetevő, kombinált módszernek

4 4 Az olvasástanítás története XI. századtól - latin szövegek olvasási készségének elsajátítása volt.XI. századtól - latin szövegek olvasási készségének elsajátítása volt. XV. sz. közepéig az írott betűkXV. sz. közepéig az írott betűk középkor folyamán alakul ki az un. Donatus ábécéskönyv - elemi latin könyv elején a latin alfabétum és felosztása megtalálható voltközépkor folyamán alakul ki az un. Donatus ábécéskönyv - elemi latin könyv elején a latin alfabétum és felosztása megtalálható volt

5 5 Az olvasástanítás története - XVI. században - az első magyar szövegek olvasását - kolozsvári ábécéskönyv 1553-ban nyomtatták Kolozsváron, - nyelvkönyvek elején alfabétum és felosztása kapott helyet [2][2] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 25.

6 6 Az olvasástanítás története a XV század közepétől 1777-ig a nyomtatott betűket tanultáka XV század közepétől 1777-ig a nyomtatott betűket tanulták tabula ábécéskönyv mely kézbe vehető nyeles táblatabula ábécéskönyv mely kézbe vehető nyeles tábla rajta volt az ábécé esetleg szóoszlopok, imádságokrajta volt az ábécé esetleg szóoszlopok, imádságok [3][3] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 24.

7 7 Az olvasástanítás története 1653-ban Comenius összeállítja olvasás és írástanítás módszertanát1653-ban Comenius összeállítja olvasás és írástanítás módszertanát hangoztató módszer előfutárahangoztató módszer előfutára minden hangot tisztán segédhang nélkül kell kiejteniminden hangot tisztán segédhang nélkül kell kiejteni [4][4] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 29.

8 8 Az olvasástanítás története XVIII. század - iskolareform-munkálatok kezdődnek.XVIII. század - iskolareform-munkálatok kezdődnek. norma-módszert Ignaz Felbiger dolgozta kinorma-módszert Ignaz Felbiger dolgozta ki 1777-ben megjelenik Ratio Educatio 1777-ben megjelenik Ratio Educatio Mária Terézia rendelete Mária Terézia rendelete hatására elkülönül a két fogalomhatására elkülönül a két fogalom –ábécéskönyv –olvasókönyv [5] [5] [5] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., 1990. p. 59. [5]

9 9 Az olvasástanítás története [6][6] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 74-75. Három irányzat jön létre. a párhuzamos írás és olvasástanítás vagy ahogy később nevezik elterjed az írvaolvasás, mely hangozató amalitikus szintetikus írvaolvastatóa párhuzamos írás és olvasástanítás vagy ahogy később nevezik elterjed az írvaolvasás, mely hangozató amalitikus szintetikus írvaolvastató e módszerben a tanító előbb az írott betűket ismertette, előbb az írást olvastatta s csak azután tért rá a nyomtatott betűk ismertetésére, és olvastatásárae módszerben a tanító előbb az írott betűket ismertette, előbb az írást olvastatta s csak azután tért rá a nyomtatott betűk ismertetésére, és olvastatására Gönczy Pál. Ez a mai hangoztató – elemző - összetevő módszer őseGönczy Pál. Ez a mai hangoztató – elemző - összetevő módszer őse

10 10 Az olvasástanítás története A másik irányzat betűk-hangok tanítása nélkül olvastat szavakat, mondatokat - ezt globális módszernek hívták - képviselője Jacotot Vogelbetűk-hangok tanítása nélkül olvastat szavakat, mondatokat - ezt globális módszernek hívták - képviselője Jacotot Vogel look and say (nézd és mond) whole word method (egész szó módszer) egészre fektet hangsúlyt, egészre fektet hangsúlyt, Gyertyánffy – Kiss képviseletében hazánkban

11 11 Az olvasástanítás története A harmadik a Jelképes módszer, mozdulatok segítségével könnyítette meg az összeolvasást [8] [8] fonomitika: jelképes rendszerek közé tartozik - nem a írás jelrendszerével hanem mozdulatok segítségével könnyítette meg az összeolvasást [8] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., 1990. p. 103.[8] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., 1990. p. 103.[8] [7] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 185-187.

12 12 két világháború közötti időszak - 1930-as években új írásmód betűformáinak kialakítása - Luttor Ignác - a zsinóríráskét világháború közötti időszak - 1930-as években új írásmód betűformáinak kialakítása - Luttor Ignác - a zsinórírás fokozatai vannak: alapírás ( nyomtatott római betűforma)fokozatai vannak: alapírás ( nyomtatott római betűforma) átmeneti írás, átmeneti írás, folyóírás (az összekötő vonalak nem a levegőben hanem a papíron vannak [10] folyóírás (az összekötő vonalak nem a levegőben hanem a papíron vannak [10] [10] [10] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk.1990. p. 231.[10] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk.1990. p. 231.[10] [11] [11] Ábécéskönyv az elemi iskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1926?] p. 5. [12] Ábécéskönyv a budapesti elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Kir.M.E.ny.1939. p 16..

13 13 1950-ben államosították az iskolákat, a tknyvkiadást = egykönyvű világ.1950-ben államosították az iskolákat, a tknyvkiadást = egykönyvű világ. olvasmányok: szocializmus építésére, valamint a kommunista vezérek tiszteletére buzdították a gyerekeketolvasmányok: szocializmus építésére, valamint a kommunista vezérek tiszteletére buzdították a gyerekeket jellege: szocreál szellemet tükrözte, [14]jellege: szocreál szellemet tükrözte, [14] [14] az olvasástanításban Vahterov és Fljorovaz olvasástanításban Vahterov és Fljorov hangoztató-elemző- összetevő módszerhangoztató-elemző- összetevő módszer [14][14] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk.1990. p. 292. [14] Ábécéskönyv az izraelita elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1941?] 104. p.

14 14 56-tól évek Makoldi Mihályné olvasmányaival, Gerlóczi Lajosné tankönyvét használták. [15] ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /összeáll. Gerlócziné Budapest: Tankönyvkiadó 1960. címlap [16] ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /írta Bertalan Budapest: Tankönyvkiadó 1963 címlap

15 15 Az 1970–es évekre kikristályosodik négy alapvető módszer. Az 1978–as tanterv nem nevezi meg a különböző olvasástanítási módszereket, de mindegyiknek teret enged. Ezek a következők: 1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal, Romankovics – féle program1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal, Romankovics – féle program 1980Globális módszer1980Globális módszer Ligeti Róbert és Kutiné Sahin – Tóth Katalin - féle program 1985Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK –1985Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK – Zsolnai – féle program 1987Intenzív – kombinált olvasástanítási módszer1987Intenzív – kombinált olvasástanítási módszer Lovász Gabriella – féle program Az olvasászavarokkal küzdő dyslexiás gyermekek számára Meixner Ildikó készített ábécét. [13]Az olvasászavarokkal küzdő dyslexiás gyermekek számára Meixner Ildikó készített ábécét. [13] [13] [13] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. p. 322. [13]

16 16 1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal. Romankovics – féle program Tankönyvcsalád: Elsős olvasókönyv,Elsős olvasókönyv, Olvasni tanulok,Olvasni tanulok, Olvasás írás munkafüzet,Olvasás írás munkafüzet, OlvasókönyvOlvasókönyv a könyvek elején levél a felnőttekhez található melyben bemutatja az egyes könyvek és a módszer felépítését szóképet képes felismerni a gyerek - látási benyomások alapján (pl. szóhosszúság alapján) globálisan jegyzi meg hívóképekkel dolgozik a betűismertető szakaszban a nagy - és kisbetűket együtt ismerik meg a tanulók [1] [1] [18][18] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI. 1990. p. 19. [18] Tanítói eszközei: Betűkártyák, Szótagkártyák (120 db), Szóképkártyák (38 db) Tanmenetjavaslat,Útmutató

17 17 1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal. Romankovics – féle program [19] Elsős olvasókönyv Romankovics András Mogyoród Romi.Suli 1997.,címlap és p. 28. [20] Olvasni tanulok /Romankovics András Mogyoród: Ró-Ka Bt. 1992. címlap és p. 26.

18 18 1980Globális módszer Ligeti Róbert és Kutiné Sahin – Tóth Katalin - féle program Tankönyvcsalád: A maci olvas (olvasókönyv), A maci mesél (olvasókönyv II), A maci ír, Feladatlapok Tanítói eszközei: applikációs kártyák és szókártyák, 4 cm átmérőjű korongok, Tanítói kézikönyv alapja a szófelismerő képesség, a szó egészére összpontosít. Az igekötőket, ragokat szóképszerűen tanítja olvasókönyv felépítése szóképtanulás, betűtanulás (kisbetűvel) aztán a nagybetűk megtanulása 1994-től írásminta megválasztásánál az enyhén jobbra dőlő írás tanítását tanítja [1] [1] [21] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI. 1990. p. 108.[21] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI. 1990. p. 108.[21] [22] A maci olvas /Kutiné Sahin-Tóth Katalin Budapest Zankönyvkiadó 1981.,címoldal és 5.p.

19 19 1985Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK – Zsolnai – féle program Tankönyvcsalád: Szó és betű olvasókönyv kötetei: Éva és Feri olvasni tanul, Vázolólapok, Csillagjáró Fehér Ráró Tanítói eszközei: tanári tárgyképek, szóképek, betűtanulási modellek, könyvtári ábc AV-eszközök: Olvasástanulás (transzparenssorozat) Verstanítás (hangosított transzparenssorozat), Diasorozat, Tanítói kézikönyvek a NYIK nem globális és nem is szintetikus program, hanem a két alapvető módszer olyan kombinációja, melyben párhuzamosan fut a globális és szintetikus műveletsor a szóképtanítása globális a betűtanítása szintetikus a NYIK abban különbözik a globális programtól, hogy a tanulók a 9. naptól betűket is tanulnak, szóképek elemzése során gyakorolják a betűfelismerést, szószerkezeteket olvasnak; a helyes ejtés tanítása miatt jelölik a fő és mellékhangsúlyt a szóképek tanítása tárgyképek segítségével történik.[23] [23] [23] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI. 1990. p. 152. [23]

20 20 1985Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK – Zsolnai – féle program [24]Szó és betű /alkotó szer.Zsolnai József Budapest: Tankönyvkiadó 1986. címoldal és 5. p

21 21 1987Intenzív – kombinált olvasástanítási módszer Lovász Gabriella – féle program Tankönyvcsalád:Betűvásár,Gyermekvilág Tanítói eszközei: képes betűkártyák, Tanítói kézikönyv betűtanulást betűcsoportokba tanítja, a sorrendet formai és hangképzési szempontok határozzák meg [25] Gyermekvilág /írta Lovász Gabriella Budapest: Tankönyvkiadó 1991., címlap

22 22 Tankönyvszabadság. A rendszerváltás éve után újabb 9 program jelent meg: pálcikás módszer,pálcikás módszer, Mádai Istvánné – Kertész Sándorné nevéhez fűződik Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő. Teljes alsó tagozatos anyanyelvi program,Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő. Teljes alsó tagozatos anyanyelvi program, hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással,hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik helyesejtésre alapozott elemző – összekötő olvasás – írástanítás.helyesejtésre alapozott elemző – összekötő olvasás – írástanítás. Hernádiné Hámorszki Zsuzsanna programja fonomimikát alkalmazó szótagoló módszer,fonomimikát alkalmazó szótagoló módszer, szerzője: Ivánné Séllei Erzsébet Dyslexia megelőző olvasástanító módszer,Dyslexia megelőző olvasástanító módszer, csak első osztály számára, Meixner Ildikó programja Antalné Szabó Ágnes által irányított programAntalné Szabó Ágnes által irányított program Báder Ilona Abécés olvasókönyv komprehenzív program,komprehenzív program, Lóránd Ferenc által irányított hangoztató – elemző – összetevő, szótagoltató,hangoztató – elemző – összetevő, szótagoltató, A program kidolgozói: Adamikné Dr. Jászó Anna, Dr. Gósy Mária – Lénárt András Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 338.

23 23 pálcikás módszer, Mádai Istvánné – Kertész Sándorné nevéhez fűződik. heurisztikus módszer, vonalelemekből építkező kreatív betűtanítási eljárás (Olvasástanítás pálcikás módszerrel) Tankönyvcsalád: –Olvasni tanulok, –Olvasókönyv, –Tudok már olvasni: Taneszközei: –gyufapálcikák, –rajzos feladatlap sorozat, Tanítói eszköz: mágnestáblán rögzíthető puhafa rúd, betűkártyák nagybetűkkel kezdik a betűtanítást, ezeket rakják ki pálcikákból [ 27] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 341.[ 27] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 341. 27] [28] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI. 1990. p. 57.

24 24 Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő, teljes alsó tagozatos anyanyelvi program 40 évig dolgozott a saját tanítói tapasztalatait tartalmazza - ezt a módszert programfalas módszerként is szokták emlegetni Tankönyvcsalád:Ábécéskönyv,Olvasókönyv, Írás munkafüzet I. és II. Feladatgyűjtemény olvasnak a gyerekek: betűzve, szótagolva, csak magánhangzók kiejtésével, szóképekben és folyamatosan a tankönyvben minden kép indító, kiemelő, és gyakorló szempontokat szolgál Sajátosság hogy a módszer kidolgozója 76 mondókát írt a hangösszeolvasáshoz. Szókincsfejlesztésben és emlékezetbe vésésébe látja a szerző ezek szerepét fontosnak. az írás tanítása párhuzamosan történik az olvasástanulással

25 25 Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő, teljes alsó tagozatos anyanyelvi program [29] Ábécéskönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, címlap és 4. p. [30] Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, címlap

26 26 Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő, teljes alsó tagozatos anyanyelvi program [31] Virágvarázs : virágábécés gyakorló olvasókönyv / írta és összeáll. Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 2002, címlap és 16. p.

27 27 hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik Taneszközök: Az én ábécém, Első olvasókönyvem, Betűfaló, Betűhívó képek, Kisbetűs írólapok, Kisbetűs gyakorló írásfüzet, a szintetikus-analitikus módszer segítségével szótagolva tanít olvasni. A gyermekek kezdetben a két-három hangból és betűből álló szótagokat sokkal könnyebben olvassa össze, mint a hosszabb szavakat

28 28 hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik Az Első olvasókönyvem hat fejezetből áll.Az Első olvasókönyvem hat fejezetből áll. ”Itt van a tél” még szótagolva csábítja a tanulókat az olvasásra.”Itt van a tél” még szótagolva csábítja a tanulókat az olvasásra. „Meséről mesére” c. rész kedves állat- és embermeséken neveli a gyerekeket jóságra, munkára, szeretetre.„Meséről mesére” c. rész kedves állat- és embermeséken neveli a gyerekeket jóságra, munkára, szeretetre. „A víg tavasz, virághintő” c. rész versekkel, Móra- és Gárdonyi-olvasmányokkal mutatja be az évszakokat.„A víg tavasz, virághintő” c. rész versekkel, Móra- és Gárdonyi-olvasmányokkal mutatja be az évszakokat. „Barátaink: az állatok, fák, virágok” ismeretterjesztő olvasmányaiban gyakorolhatják a tanulók az olvasást.„Barátaink: az állatok, fák, virágok” ismeretterjesztő olvasmányaiban gyakorolhatják a tanulók az olvasást. A család bemutatásaA család bemutatása „Koszorús nyár kalászölő” utolsó fejezet a vakációra készít elő sok szép verssel, olvasmánnyal.„Koszorús nyár kalászölő” utolsó fejezet a vakációra készít elő sok szép verssel, olvasmánnyal. [32] Első olvasókönyvem /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó 2004. címlap. [32] Első olvasókönyvem /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó 2004. címlap. [32]

29 29 hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik [33]Az Én ábécém /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó 2000. vímlap és 12. p.

30 30 helyesejtésre alapozott elemző – összekötő olvasás – írástanítás. Hernádiné Hámorszki Zsuzsanna programja. a program alapvető módszere a helyes ejtésre alapozott elemző-összetevő olvasástanítás, amely a szintetizáló módszerek közé tartozik. Ez az eljárás a hangok helyes ejtését jóval előbb tanítja, mint a megfelelő betűjeleketa program alapvető módszere a helyes ejtésre alapozott elemző-összetevő olvasástanítás, amely a szintetizáló módszerek közé tartozik. Ez az eljárás a hangok helyes ejtését jóval előbb tanítja, mint a megfelelő betűjeleketTankönyvcsalád: Ábécés olvasókönyv, Mesék az ABC-házból olvasókönyv, Mesék az ABC-házból olvasókönyv, Beszéd, olvasás, írás munkafüzet először a hangokat, majd a betűket tanítja, és ezekből szintetizálja a nagyobb nyelvi egységeket: a szótagokat, a szavakat, a mondatokat és a szöveget. Rásegítő módszerként megtanítja a szótagolást,először a hangokat, majd a betűket tanítja, és ezekből szintetizálja a nagyobb nyelvi egységeket: a szótagokat, a szavakat, a mondatokat és a szöveget. Rásegítő módszerként megtanítja a szótagolást, betűtanítás időszakában: először a nyomtatott nagybetűket (magánhangzókat), majd a nyomtatott kisbetűket tanítjabetűtanítás időszakában: először a nyomtatott nagybetűket (magánhangzókat), majd a nyomtatott kisbetűket tanítja [34] ABC ház: ábécéskönyv / Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Szeged: Mozaik, 2002. címlap és 25. p.

31 31 fonomimikát alkalmazó szótagoló módszer, szerzője: Ivánné Séllei Erzsébet Tankönyv: Szótagoló ábécéskönyv általában az életből vett jelenség a hívóképe, ezt kíséri egy kézmozdulat ami a szó jelentését utánozza. a könyv 1995-től választható, nincs folytatása előnye a szótagolt szöveg és a szótagjel használata [1] Szótagoló ábécéskönyv / Ivánné Séllyei Erzsébet Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995., címlap, 3. és 16. p

32 32 Dyslexia megelőző olvasástanító módszer, Meixner Ildikó programja ez a módszer elsősorban azoknak a gyerekeknek használható, akiknek beszédfejlődése zavart, a téri tájékozódása bizonytalan, Tankönyve:Játékház, Én is tudok olvasni, Én is tudok olvasni, Olvasólapok [36] [36] betűtanítási sorrendjének elsődleges szempontja, hogy egymástól távol tanulják a gyerekek mind a kiejtésben hasonló, mind az írásképben hasonlókat, így kerülik el a betűk összetévesztését [37] [37] [36] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk.1990. p. 307.[36] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk.1990. p. 307.[36] [37] Játékház: képes olvasókönyv / Meixner Ildikó Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. címlap és p.5.[37] Játékház: képes olvasókönyv / Meixner Ildikó Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. címlap és p.5.[37]

33 33 Antalné Szabó Ágnes által irányított program. Báder Ilona Abécés olvasókönyv Tankönyvek: Ábécés olvasókönyv, Anyanyelvünk világa, Írás munkafüzet Írás munkafüzet betűtanítás: előbb a kisbetűk, utána a nagybetűk. Sorrendrendje megegyezik a mai, legelfogadottabb, Meixner-féle módszerrel a kisbetűs szakaszban szótagra bontás, hangleválasztás hangfelismerés, hangösszevonás van Ábécés olvasókönyv /Báder Ilona Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2003. címlap és p. 28.

34 34 komprehenzív program, Lóránd Ferenc által irányított Tankönyve: Csupa betű csupa szó, Szóraforgó, Te is tudod? párhuzamosan tanítja a kis és nagybetűket, hívóképes, szótagoltat Csupa betű csupa szó / Lóránd Ferenc Budapest: Calibra én. címlap és p. 9. és p. 21.

35 35 hangoztató – elemző – összetevő, szótagoltató, A program kidolgozói: Adamikné Dr. Jászó Anna, Dr. Gósy Mária – Lénárt András átfogó, 1-12 osztályos integrált magyar nyelvi irodalmi program első része. Tankönyve aátfogó, 1-12 osztályos integrált magyar nyelvi irodalmi program első része. Tankönyve a Mesék csodái, ABC és Olvasókönyv. Varázsceruza I. középpontjában a beszéd áll, erre alapoz a továbbiakban végigközéppontjában a beszéd áll, erre alapoz a továbbiakban végig betűtanítás: előbb kisbetű, utána a nagybetű - a kisbetűs szakaszban szótagra bontás, a nagybetűs szakaszban az első három olvasmány szótagokra bontva, majd folyamatos olvasásbetűtanítás: előbb kisbetű, utána a nagybetű - a kisbetűs szakaszban szótagra bontás, a nagybetűs szakaszban az első három olvasmány szótagokra bontva, majd folyamatos olvasás [40] Mesék csodái / Adamikné Jászó Anna Budapest: Dinasztia Kiadó 1996. címlap és p. 35.

36 36 Felhasznált irodalom: Irodalomjegyzék: Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor, 2001., 329 p. Adamikné Jászó Anna: Csak az ember olvas. Budapest: Tinta K., 2003. 188 p. Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. 388 p. Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Budapest:: Trezor 2006. 609 p. Anyanyelvi nevelés módszertana: általános iskola 1-4 osztály / szerk. Kernya Róza Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály TF, én. 383 p. Bajzik Judit: Olvasástanítási módszerek elemzése [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, 1997. 62. p. Bölcsességek könyve /szerk. Kristó Nagy István Budapest: Gondolat 1997. 771 p. A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., 1990., 343 p. Manguel Alberto: Az olvasás története. Budapest: Park Kiadó 1996. 382 p. Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI. 1990. 249 p. Őr Katalin: Az olvasástanítási módszerek elemzése, összehasonlítása [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, 2002. 57. p. Összehasonlító pedagógia /szerk.: Bábosik István, Budapest BIP., 2002., 345 p. Paksa Anett Ágnes: Olvasástanítási módszerek Magyarországon. [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, 2007. 45. p. Vargáné Szabó Gabriella: Olvasástanítási módszerek elemzése [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, 2003. 55. p.

37 37 Bemutatott tankönyvek: ABC ház: ábécéskönyv / Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Szeged: Mozaik, 2002. 133 p. ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /összeáll. Gerlócziné Budapest: Tankönyvkiadó 1960. 175 p. ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /írta Bertalan Budapest: Tankönyvkiadó 1963. 175 p. Ábécés olvasókönyv /Báder Ilona Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2003. 197 p. Ábécéskönyv a budapesti elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Kir.M.E.ny.1939. 144 p. Ábécéskönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, 173 p. Ábécéskönyv az elemi iskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1926?] 127 p. Ábécéskönyv az izraelita elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1941?] 143 p. Csupa betű csupa szó / Lóránd Ferenc Budapest: Calibra én. 244 p. Első olvasókönyvem /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó 2004. 112 p. Elsős olvasókönyv Romankovics András Mogyoród Romi.Suli 1997., 168 p. Az Én ábécém /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó 2000. 120 p. Gyermekvilág /írta Lovász Gabriella Budapest: Tankönyvkiadó 1991., 191 p. Játékház: képes olvasókönyv / Meixner Ildikó Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. 239 p. A maci olvas /Kutiné Sahin-Tóth Katalin Budapest Zankönyvkiadó 1981.,114 p. Mesék csodái / Adamikné Jászó Anna Budapest: Dinasztia Kiadó 1996. 204 p. Olvasni tanulok /Romankovics András Mogyoród: Ró-Ka Bt. 1992. 109 p. Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, 160 p. Szó és betű /alkotó szer.Zsolnai József Budapest: Tankönyvkiadó 1986. 223 p. Szótagoló ábécéskönyv /Ivánné Séllyei Erzsébet Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995., 174 p. Virágvarázs : virágábécés gyakorló olvasókönyv / írta és összeáll. Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 2002, 176 p.

38 38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése Készítette: Németh Brigitta Mottó: „Az oktatásban bekövetkező változások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések