Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése"— Előadás másolata:

1 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése
Készítette: Németh Brigitta Mottó: „Az oktatásban bekövetkező változások magukban nem fogják megoldani problémáinkat, de e változások nélkül még azzal sem jövünk tisztába, mik a problémák.”[1] Snow, Charles Percy [1] Bölcsességek könyve /szerk.: Kristó Nagy István Budapest: Gondolat p. 615.

2 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése
célja: olvasókönyveinek bemutatása, tanító feladata de hogyan? milyen módszerrel? dönteni kell

3 Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése
Az olvasástanítás három csoportra oszthatók: Szintetikus vagy összerakó, összetevő belülről építkezik Analítikus vagy elemző módszer az egészből indul ki. / globális vagy szóképes módszernek Analitikus-szintetikus vagy elemző összetevő, kombinált módszernek

4 Az olvasástanítás története
XI. századtól - latin szövegek olvasási készségének elsajátítása volt. XV. sz. közepéig az írott betűk középkor folyamán alakul ki az un. Donatus ábécéskönyv - elemi latin könyv elején a latin alfabétum és felosztása megtalálható volt

5 Az olvasástanítás története
- XVI. században - az első magyar szövegek olvasását - kolozsvári ábécéskönyv 1553-ban nyomtatták Kolozsváron, - nyelvkönyvek elején alfabétum és felosztása kapott helyet [2] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 25.

6 Az olvasástanítás története
a XV század közepétől 1777-ig a nyomtatott betűket tanulták tabula ábécéskönyv mely kézbe vehető nyeles tábla rajta volt az ábécé esetleg szóoszlopok, imádságok [3] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 24.

7 Az olvasástanítás története
1653-ban Comenius összeállítja olvasás és írástanítás módszertanát hangoztató módszer előfutára minden hangot tisztán segédhang nélkül kell kiejteni [4] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 29.

8 Az olvasástanítás története
XVIII. század - iskolareform-munkálatok kezdődnek. norma-módszert Ignaz Felbiger dolgozta ki 1777-ben megjelenik Ratio Educatio Mária Terézia rendelete hatására elkülönül a két fogalom ábécéskönyv olvasókönyv[5] [5] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., p. 59.

9 Az olvasástanítás története
Három irányzat jön létre. a párhuzamos írás és olvasástanítás vagy ahogy később nevezik elterjed az írvaolvasás, mely hangozató amalitikus szintetikus írvaolvastató e módszerben a tanító előbb az írott betűket ismertette, előbb az írást olvastatta s csak azután tért rá a nyomtatott betűk ismertetésére, és olvastatására Gönczy Pál. Ez a mai hangoztató – elemző - összetevő módszer őse [6] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p

10 Az olvasástanítás története
A másik irányzat betűk-hangok tanítása nélkül olvastat szavakat, mondatokat - ezt globális módszernek hívták - képviselője Jacotot Vogel look and say (nézd és mond) whole word method (egész szó módszer) egészre fektet hangsúlyt, Gyertyánffy – Kiss képviseletében hazánkban

11 Az olvasástanítás története
A harmadik a Jelképes módszer, mozdulatok segítségével könnyítette meg az összeolvasást[8] fonomitika: jelképes rendszerek közé tartozik - nem a írás jelrendszerével hanem mozdulatok segítségével könnyítette meg az összeolvasást [8] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., p. 103. [7] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p

12 fokozatai vannak: alapírás ( nyomtatott római betűforma)
két világháború közötti időszak as években új írásmód betűformáinak kialakítása - Luttor Ignác - a zsinórírás fokozatai vannak: alapírás ( nyomtatott római betűforma) átmeneti írás, folyóírás (az összekötő vonalak nem a levegőben hanem a papíron vannak[10] [10] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk p. 231. [11] Ábécéskönyv az elemi iskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1926?] p. 5. [12] Ábécéskönyv a budapesti elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Kir.M.E.ny p 16..

13 jellege: szocreál szellemet tükrözte, [14]
1950-ben államosították az iskolákat, a tknyvkiadást = egykönyvű világ. olvasmányok: szocializmus építésére, valamint a kommunista vezérek tiszteletére buzdították a gyerekeket jellege: szocreál szellemet tükrözte, [14] az olvasástanításban Vahterov és Fljorov hangoztató-elemző-összetevő módszer [14] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk p. 292. Ábécéskönyv az izraelita elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1941?] 104. p.

14 56-tól évek Makoldi Mihályné olvasmányaival, Gerlóczi Lajosné tankönyvét használták.
[15] ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /összeáll. Gerlócziné Budapest: Tankönyvkiadó címlap [16] ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /írta Bertalan Budapest: Tankönyvkiadó 1963 címlap

15 Ligeti Róbert és Kutiné Sahin – Tóth Katalin - féle program
Az 1970–es évekre kikristályosodik négy alapvető módszer. Az 1978–as tanterv nem nevezi meg a különböző olvasástanítási módszereket, de mindegyiknek teret enged. Ezek a következők: 1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal, Romankovics – féle program 1980 Globális módszer Ligeti Róbert és Kutiné Sahin – Tóth Katalin - féle program 1985 Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK – Zsolnai – féle program 1987 Intenzív – kombinált olvasástanítási módszer Lovász Gabriella – féle program Az olvasászavarokkal küzdő dyslexiás gyermekek számára Meixner Ildikó készített ábécét.[13] [13] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. p. 322.

16 1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal
1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal. Romankovics – féle program Tankönyvcsalád: Elsős olvasókönyv, Olvasni tanulok, Olvasás írás munkafüzet, Olvasókönyv a könyvek elején levél a felnőttekhez található melyben bemutatja az egyes könyvek és a módszer felépítését szóképet képes felismerni a gyerek - látási benyomások alapján (pl. szóhosszúság alapján) globálisan jegyzi meg hívóképekkel dolgozik a betűismertető szakaszban a nagy - és kisbetűket együtt ismerik meg a tanulók[1] [18] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI p. 19. Tanítói eszközei: Betűkártyák, Szótagkártyák (120 db), Szóképkártyák (38 db) Tanmenetjavaslat, Útmutató

17 1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal
1978 Hangoztató – elemző – összetevő módszerű szóképes előprogrammal. Romankovics – féle program [19] Elsős olvasókönyv Romankovics András Mogyoród Romi.Suli 1997.,címlap és p. 28. [20] Olvasni tanulok /Romankovics András Mogyoród: Ró-Ka Bt címlap és p. 26.

18 1980 Globális módszer Ligeti Róbert és Kutiné Sahin – Tóth Katalin - féle program
Tankönyvcsalád: A maci olvas (olvasókönyv), A maci mesél (olvasókönyv II), A maci ír, Feladatlapok Tanítói eszközei: applikációs kártyák és szókártyák, 4 cm átmérőjű korongok, Tanítói kézikönyv alapja a szófelismerő képesség, a szó egészére összpontosít. Az igekötőket, ragokat szóképszerűen tanítja olvasókönyv felépítése szóképtanulás, betűtanulás (kisbetűvel) aztán a nagybetűk megtanulása 1994-től írásminta megválasztásánál az enyhén jobbra dőlő írás tanítását tanítja [1] [21] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI p. 108. [22] A maci olvas /Kutiné Sahin-Tóth Katalin Budapest Zankönyvkiadó 1981.,címoldal és 5.p.

19 1985 Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK – Zsolnai – féle program
Tankönyvcsalád: Szó és betű olvasókönyv kötetei: Éva és Feri olvasni tanul, Vázolólapok, Csillagjáró Fehér Ráró Tanítói eszközei: tanári tárgyképek, szóképek, betűtanulási modellek, könyvtári ábc AV-eszközök: Olvasástanulás (transzparenssorozat) Verstanítás (hangosított transzparenssorozat), Diasorozat, Tanítói kézikönyvek a NYIK nem globális és nem is szintetikus program, hanem a két alapvető módszer olyan kombinációja, melyben párhuzamosan fut a globális és szintetikus műveletsor a szóképtanítása globális a betűtanítása szintetikus a NYIK abban különbözik a globális programtól, hogy a tanulók a 9. naptól betűket is tanulnak, szóképek elemzése során gyakorolják a betűfelismerést, szószerkezeteket olvasnak; a helyes ejtés tanítása miatt jelölik a fő és mellékhangsúlyt a szóképek tanítása tárgyképek segítségével történik.[23] [23] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI p. 152.

20 1985 Nyelvi – irodalmi – kommunikációs – NYIK – Zsolnai – féle program
[24]Szó és betű /alkotó szer.Zsolnai József Budapest: Tankönyvkiadó címoldal és 5. p

21 Tankönyvcsalád: Betűvásár, Gyermekvilág Tanítói eszközei:
1987 Intenzív – kombinált olvasástanítási módszer Lovász Gabriella – féle program Tankönyvcsalád: Betűvásár, Gyermekvilág Tanítói eszközei: képes betűkártyák, Tanítói kézikönyv betűtanulást betűcsoportokba tanítja, a sorrendet formai és hangképzési szempontok határozzák meg [25] Gyermekvilág /írta Lovász Gabriella Budapest: Tankönyvkiadó 1991., címlap

22 hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással,
Tankönyvszabadság. A rendszerváltás éve után újabb 9 program jelent meg: pálcikás módszer, Mádai Istvánné – Kertész Sándorné nevéhez fűződik Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő. Teljes alsó tagozatos anyanyelvi program, hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik helyesejtésre alapozott elemző – összekötő olvasás – írástanítás. Hernádiné Hámorszki Zsuzsanna programja fonomimikát alkalmazó szótagoló módszer, szerzője: Ivánné Séllei Erzsébet Dyslexia megelőző olvasástanító módszer, csak első osztály számára, Meixner Ildikó programja Antalné Szabó Ágnes által irányított program Báder Ilona Abécés olvasókönyv komprehenzív program, Lóránd Ferenc által irányított hangoztató – elemző – összetevő, szótagoltató, A program kidolgozói: Adamikné Dr. Jászó Anna, Dr. Gósy Mária – Lénárt András Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 338.

23 Tanítói eszköz: mágnestáblán rögzíthető puhafa rúd, betűkártyák
pálcikás módszer, Mádai Istvánné – Kertész Sándorné nevéhez fűződik. heurisztikus módszer, vonalelemekből építkező kreatív betűtanítási eljárás (Olvasástanítás pálcikás módszerrel) Tankönyvcsalád: Olvasni tanulok, Olvasókönyv, Tudok már olvasni: Taneszközei: gyufapálcikák, rajzos feladatlap sorozat, Tanítói eszköz: mágnestáblán rögzíthető puhafa rúd, betűkártyák nagybetűkkel kezdik a betűtanítást, ezeket rakják ki pálcikákból [27] Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. p. 341. [28] Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI p. 57.

24 Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő, teljes alsó tagozatos anyanyelvi program
40 évig dolgozott a saját tanítói tapasztalatait tartalmazza - ezt a módszert programfalas módszerként is szokták emlegetni Tankönyvcsalád: Ábécéskönyv, Olvasókönyv, Írás munkafüzet I. és II. Feladatgyűjtemény olvasnak a gyerekek: betűzve, szótagolva, csak magánhangzók kiejtésével, szóképekben és folyamatosan a tankönyvben minden kép indító, kiemelő, és gyakorló szempontokat szolgál Sajátosság hogy a módszer kidolgozója 76 mondókát írt a hangösszeolvasáshoz. Szókincsfejlesztésben és emlékezetbe vésésébe látja a szerző ezek szerepét fontosnak. az írás tanítása párhuzamosan történik az olvasástanulással

25 Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő, teljes alsó tagozatos anyanyelvi program
[29] Ábécéskönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, címlap és 4. p. [30] Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, címlap

26 Tolnai Gyuláné nevéhez fűződő, teljes alsó tagozatos anyanyelvi program
[31] Virágvarázs : virágábécés gyakorló olvasókönyv / írta és összeáll. Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 2002, címlap és 16. p.

27 Kisbetűs gyakorló írásfüzet,
hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik Taneszközök: Az én ábécém, Első olvasókönyvem, Betűfaló, Betűhívó képek, Kisbetűs írólapok, Kisbetűs gyakorló írásfüzet, a szintetikus-analitikus módszer segítségével szótagolva tanít olvasni. A gyermekek kezdetben a két-három hangból és betűből álló szótagokat sokkal könnyebben olvassa össze, mint a hosszabb szavakat

28 hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással,
hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik Az Első olvasókönyvem hat fejezetből áll. ”Itt van a tél” még szótagolva csábítja a tanulókat az olvasásra. „Meséről mesére” c. rész kedves állat- és embermeséken neveli a gyerekeket jóságra, munkára, szeretetre. „A víg tavasz, virághintő” c. rész versekkel, Móra- és Gárdonyi-olvasmányokkal mutatja be az évszakokat. „Barátaink: az állatok, fák, virágok” ismeretterjesztő olvasmányaiban gyakorolhatják a tanulók az olvasást. A család bemutatása „Koszorús nyár kalászölő” utolsó fejezet a vakációra készít  elő sok szép verssel, olvasmánnyal. [32] Első olvasókönyvem /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó címlap.

29 hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással,
hangoztató – elemző – összetevő program szótagolással, Esztergályosné Földes Katalin nevéhez fűződik [33]Az Én ábécém /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó vímlap és 12. p.

30 helyesejtésre alapozott elemző – összekötő olvasás – írástanítás
helyesejtésre alapozott elemző – összekötő olvasás – írástanítás. Hernádiné Hámorszki Zsuzsanna programja. a program alapvető módszere a helyes ejtésre alapozott elemző-összetevő olvasástanítás, amely a szintetizáló módszerek közé tartozik. Ez az eljárás a hangok helyes ejtését jóval előbb tanítja, mint a megfelelő betűjeleket Tankönyvcsalád: Ábécés olvasókönyv, Mesék az ABC-házból olvasókönyv, Beszéd, olvasás, írás munkafüzet először a hangokat, majd a betűket tanítja, és ezekből szintetizálja a nagyobb nyelvi egységeket: a szótagokat, a szavakat, a mondatokat és a szöveget. Rásegítő módszerként megtanítja a szótagolást, betűtanítás időszakában: először a nyomtatott nagybetűket (magánhangzókat), majd a nyomtatott kisbetűket tanítja [34] ABC ház: ábécéskönyv / Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Szeged: Mozaik, címlap és 25. p.

31 Szótagoló ábécéskönyv
fonomimikát alkalmazó szótagoló módszer, szerzője: Ivánné Séllei Erzsébet Tankönyv: Szótagoló ábécéskönyv általában az életből vett jelenség a hívóképe, ezt kíséri egy kézmozdulat ami a szó jelentését utánozza. a könyv 1995-től választható, nincs folytatása előnye a szótagolt szöveg és a szótagjel használata [1] Szótagoló ábécéskönyv / Ivánné Séllyei Erzsébet Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995., címlap, 3. és 16. p

32 Dyslexia megelőző olvasástanító módszer, Meixner Ildikó programja
ez a módszer elsősorban azoknak a gyerekeknek használható, akiknek beszédfejlődése zavart, a téri tájékozódása bizonytalan, Tankönyve: Játékház, Én is tudok olvasni, Olvasólapok[36] betűtanítási sorrendjének elsődleges szempontja, hogy egymástól távol tanulják a gyerekek mind a kiejtésben hasonló, mind az írásképben hasonlókat, így kerülik el a betűk összetévesztését [37] [36] A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk p. 307. [37] Játékház: képes olvasókönyv / Meixner Ildikó Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó címlap és p.5.

33 Antalné Szabó Ágnes által irányított program
Antalné Szabó Ágnes által irányított program. Báder Ilona Abécés olvasókönyv Tankönyvek: Ábécés olvasókönyv, Anyanyelvünk világa , Írás munkafüzet betűtanítás: előbb a kisbetűk, utána a nagybetűk. Sorrendrendje megegyezik a mai, legelfogadottabb, Meixner-féle módszerrel a kisbetűs szakaszban szótagra bontás, hangleválasztás hangfelismerés, hangösszevonás van Ábécés olvasókönyv /Báder Ilona Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó címlap és p. 28.

34 komprehenzív program, Lóránd Ferenc által irányított
Tankönyve: Csupa betű csupa szó, Szóraforgó, Te is tudod? párhuzamosan tanítja a kis és nagybetűket, hívóképes, szótagoltat Csupa betű csupa szó / Lóránd Ferenc Budapest: Calibra én. címlap és p. 9. és p. 21.

35 középpontjában a beszéd áll, erre alapoz a továbbiakban végig
hangoztató – elemző – összetevő, szótagoltató, A program kidolgozói: Adamikné Dr. Jászó Anna, Dr. Gósy Mária – Lénárt András átfogó, 1-12 osztályos integrált magyar nyelvi irodalmi program első része. Tankönyve a Mesék csodái, ABC és Olvasókönyv. Varázsceruza I. középpontjában a beszéd áll, erre alapoz a továbbiakban végig betűtanítás: előbb kisbetű, utána a nagybetű - a kisbetűs szakaszban szótagra bontás, a nagybetűs szakaszban az első három olvasmány szótagokra bontva, majd folyamatos olvasás [40] Mesék csodái / Adamikné Jászó Anna Budapest: Dinasztia Kiadó címlap és p. 35.

36 Felhasznált irodalom:
Irodalomjegyzék: Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor, 2001., 329 p. Adamikné Jászó Anna: Csak az ember olvas. Budapest: Tinta K., p. Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben. Budapest: OPKM., én. 388 p. Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Budapest:: Trezor p. Anyanyelvi nevelés módszertana: általános iskola 1-4 osztály / szerk. Kernya Róza Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály TF, én. 383 p. Bajzik Judit: Olvasástanítási módszerek elemzése [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, p. Bölcsességek könyve /szerk. Kristó Nagy István Budapest: Gondolat p. A magyar olvasástanítás története. / szerk. Adamikné Jászó Anna, Budapest: Tankvk., 1990., 343 p. Manguel Alberto: Az olvasás története. Budapest: Park Kiadó p. Melyiket válasszam? / szerk. Szilágyi Imréné. Budapest: OPI p. Őr Katalin: Az olvasástanítási módszerek elemzése, összehasonlítása [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, p. Összehasonlító pedagógia /szerk.: Bábosik István, Budapest BIP., 2002., 345 p. Paksa Anett Ágnes: Olvasástanítási módszerek Magyarországon. [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, p. Vargáné Szabó Gabriella: Olvasástanítási módszerek elemzése [Szakdolgozat] Szombathely: BDF, p.

37 Bemutatott tankönyvek:
ABC ház: ábécéskönyv / Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Szeged: Mozaik, p. ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /összeáll. Gerlócziné Budapest: Tankönyvkiadó p. ABC olvasókönyv az általános iskolák I osztálya számára /írta Bertalan Budapest: Tankönyvkiadó p. Ábécés olvasókönyv /Báder Ilona Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó p. Ábécéskönyv a budapesti elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Kir.M.E.ny p. Ábécéskönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, 173 p. Ábécéskönyv az elemi iskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1926?] 127 p. Ábécéskönyv az izraelita elemi népiskolák I osztálya számára Budapest: Singer és Wolfner [1941?] 143 p. Csupa betű csupa szó / Lóránd Ferenc Budapest: Calibra én. 244 p. Első olvasókönyvem /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó p. Elsős olvasókönyv Romankovics András Mogyoród Romi.Suli 1997., 168 p. Az Én ábécém /Esztergályos Jenő Celldömölk: Apáczai Kiadó p. Gyermekvilág /írta Lovász Gabriella Budapest: Tankönyvkiadó 1991., 191 p. Játékház: képes olvasókönyv / Meixner Ildikó Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó p. A maci olvas /Kutiné Sahin-Tóth Katalin Budapest Zankönyvkiadó 1981.,114 p. Mesék csodái / Adamikné Jászó Anna Budapest: Dinasztia Kiadó p. Olvasni tanulok /Romankovics András Mogyoród: Ró-Ka Bt p. Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára / Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 1991, 160 p. Szó és betű /alkotó szer.Zsolnai József Budapest: Tankönyvkiadó p. Szótagoló ábécéskönyv /Ivánné Séllyei Erzsébet Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995., 174 p. Virágvarázs : virágábécés gyakorló olvasókönyv / írta és összeáll. Tolnai Gyuláné Budapest Tankönyvkiadó, 2002, 176 p.

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Különböző olvasási módszerek olvasókönyveinek bemutatása, elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések