Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tipegve tanuljuk a demokráciát!” DEMOKRATIKUS ALSÓMOCSOLÁDI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tipegve tanuljuk a demokráciát!” DEMOKRATIKUS ALSÓMOCSOLÁDI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással."— Előadás másolata:

1 „Tipegve tanuljuk a demokráciát!” DEMOKRATIKUS ALSÓMOCSOLÁDI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással településünkért Budapest, 2012.11.08.Taller Marietta ifjúsági polgármester

2 Alsómocsolád nem csak a mesében létezik!

3 A naturális Alsómocsolád: 365 fő Belterület: 65 Ha Külterület: 1235 Ha Körjegyzőségi központ: Alsómocsolád Kisvaszar Köblény Szalatnak Falugondnoki Szolgálat, Teleház, Könyvtár, Kölyök-Fészek Erdei Iskola, Idősek Otthona, Európa Park, Interaktív Tár-Ház, IKSZT 4 vállalt: Pick Szeged Zrt. Baranya Tégla Kft. Sertáp Kft. Hegyháti Gabona Szövetkezet

4 A civil Alsómocsolád: 8 bejegyzett civil szervezet: Alapítvány Alsómocsoládért Alsómocsoládiak Baráti Köre Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület Alsómocsoládi Sport Egyesület Május Kugli Egylet Őszi Fény Alapítvány Magyar Európa Park Szövetség Egyesület Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 2 informális szervezet: Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat Alsómocsoládi Foltvarró Klub 2 regionális szervezet: Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Dél-Dunántúli Régió Tagcsoport Szövetsége Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Tagozata 3 Nonprofit Kft: „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. Mocsoládi Cognitív Mentor Nonprofit Kft. 3 Gazdasági Társulás: Alsómocsoládi I. számú Erdőbirtokossági Társulás Alsómocsoládi Tótulajdonosok Társulása Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet

5 Települési problémák – problémás települések Nehezen megközelíthető, zsáktelepülés. Rossz közlekedési adottságok. Folyamatosan csökkenő lélekszám. Elöregedő a lakosság. Korlátozott a munkahelyek száma. Kifelé irányuló migráció. Sokproblémás családok. Nincsenek szórakozási lehetőségek. Mi a helyzet a fiatalokkal?

6 Mi kell a fiatalnak? Összetartó, biztonságot adó és értékeket közvetítő közösség Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Munkalehetőség Letelepedést segítő támogatások Alsómocsolád Község Önkormányzata

7 Mi az a gyermek- és ifjúsági önkormányzat? A településen élő fiatalok érdekképviselete céljából alapított társaság. Célja: korai demokráciatanulás, az állampolgári képességek fejlesztése. Feladata: megtanítani a fiataloknak az egyéni és a csoportos érdekérvényesítés formáit és eljárásmódjait.

8 Egy kis történelem: Schiltingheim (Elzász): megalakul az első gyermek- és ifjúsági önkormányzat 1992: Türje, Nézsa; kezdetleges formában már működik hazánkban is 1993-tól: gyermek- és ifjúsági önkormányzatok alakulása országszerte 1994: országos találkozó 5 GYIÖK részvételével 1996: megalakul a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Kb. 80 ismert GYIÖK 2009: Pécsvárad; 10. országos találkozó 26 GYIÖK részvételével 2009: újraszerveződik a GYIÖT 2010: Orosháza; a 11. országos találkozó helyszíne 2011: Kalocsa; a 12. országos találkozó helyszíne

9 Általános települési célok és feladatok: Érdekvédelmi, érdekképviseleti fórum. Kulturális, sport és közéleti programok. Utánpótlás nevelés. Hatékony kommunikáció. Aktív közösségi élet és közhasznú tevékenység. Igényfelmérés – jövőkép kialakítása – stratégiai tervezés. Együttműködés a „nagy” önkormányzattal: részvétel a helyi döntéshozatalban. Helyi identitástudat erősítése, helyi kulturális örökség védelme. Forrásteremtés.

10 Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat = DAGYIÖK 1996: megalakul a gyermek és ifjúsági önkormányzat Dicső László kezdeményezésére. A létrehozás célja: korai demokráciatanulás és az állampolgári képességek fejlesztése. Tagja minden 6-30 éves kor közötti alsómocsoládi lakos - 108 gyermek és fiatal. Választó/választható: 10-26 éves kor közti korosztály - 77 gyermek és fiatal. Szervezeti felépítés: polgármester + 2 fő képviselő; beiktatás, eskütétel. Választás: 2004-től 2 évente; Választási szabályzat. Működés: SZMSZ; havonta ülések + rendkívüli esetben.

11 Erőforrásaink: Humán infrastruktúra: Testület (3 fő) Bizottság (Szabadidős, Sport és Kulturális) Korosztályi segítők Önkéntesek Tagok Felnőtt segítők Helyszínek: Faluház: Teleház Iroda Számítógép terem Aula Könyvtár Oktatóterem.IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont

12 Erőforrásaink: Anyagiak: Alsómocsolád Község Önkormányzata – „Civil a pályán” Alapítvány Alsómocsoládért, „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. – befogadó szervezetek Felajánlások Együttműködések: Alsómocsolád Község Önkormányzata „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. Helyi civil szervezetek KÖSZIKE - Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal Kamasz Parlament SIPKA – Sásdi Kistérségi Ifjúsági Programszervező Kerekasztal Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. – Tett-hely hálózat MOBILITÁS GYIÖT

13 Miben más, miért több? A fiatalok megismerik a demokrácia alapját, a demokratikus társadalom elvárásait. A fiatalok megtanulják, elsajátítják a közösségi együttélés szabályait. Megismerik a társadalom által elvárt érték- és normarendszert. Megismerik jogaikat és kötelezettségeiket. Fejlődik érdekérvényesítő készségük. Hozzájárul az állampolgári aktivitás növekedéséhez. Tapasztalatokkal felvértezve lépnek be a felnőttek világába. Hagyományokra épülő, egészséges értékrendű közösségbe tartoznak. Egészséges lokálpatriotizmus alakul ki bennük.

14 Programjaink: Állandó rendezvények: -január: Munkaterv-készítő közgyűlés -május: Gyermeknap -június: Szent Iván éji éjszakai akadályverseny -augusztus: Fürdőnap -október: Rémségverseny -december: „Házhoz megy a Mikulás”  Mikulás Muri -december: Szilveszteri „mulaccság”

15 Programjaink: Havi rendezvények: -Teaházi Est -Filmklub: nagy klasszikusok, helytörténeti filmek, szabadmerítés -„Alter-est” Egyedi alkalmak: -Választás -Játszóházak -Látó utak -Indián napok -Karaoke Parti

16 A demokrácia-tanulás iskolapéldája: a választás A kétévente megtartott választásokon való részvétel felkészíti a fiatalokat a felnőttkorban rájuk váró döntéshelyzetek kezelésére, megismerik a helyhatósági és parlamenti választások megvalósulásának technikai hátterét, valamint szembesülnek azzal, hogy a választás felelősséggel és következményekkel jár. Menete: Helyi választási munkacsoport  Választók Nyilvántartásának összeállítása  5 db Jelölő-cédula összegyűjtése  a fiatal felvétele a Jelöltek Nyilvántartásába  kampányidőszak  Választás.

17 A demokrácia-tanulás iskolapéldája: működtetés Testület munkája: - Havi rendszerességgel testületi ülések -Települési szinten ifjúságot érintő kérdésekben véleményezési jogkör + delegált döntési jogkör (gyermek- és ifjúsági támogatások témakörben).IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont működtetése: -Kiadványok, folyóiratok, szórólapok -On-line segítségnyújtás Közösségfejlesztő tevékenység: - Képzések, programok szervezése

18 Ifjúsági intézkedések, a fiatalok helyben tartása DAGYIÖK támogatása: demokráciatanulás, érdekérvényesítő-készség fejlesztése. - Ifjúsági programok, rendezvények: Gyermeknap, Szent Iván éj, „Alter-estek”, Filmklubok, Játszóházak. - Saját tér biztosítása:.IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont. -Kiépült támogatási rendszer, belső pályázati lehetőség. -Alsómocsolád Község Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve.

19 A jó gyakorlat eredményei Tudatos, lokálpatrióta fiatalok. Közösségi összefogás erősödése. Állampolgári aktivitás növekedése. Civil aktivitás, együttműködések. Elvándorlási hajlandóság csökkenése. Családalapítás, letelepedés a községben.

20 A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Képviselő- testülete, önkéntesei és felnőtt segítői nevében köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Tipegve tanuljuk a demokráciát!” DEMOKRATIKUS ALSÓMOCSOLÁDI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással."

Hasonló előadás


Google Hirdetések