Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével Készítette: Gődér Edina Barbara Konzulens: Tőzsér Anett adjunktus Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével Készítette: Gődér Edina Barbara Konzulens: Tőzsér Anett adjunktus Budapest."— Előadás másolata:

1 Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével Készítette: Gődér Edina Barbara Konzulens: Tőzsér Anett adjunktus Budapest 2011. április 15.

2 2 Bevezetés Dolgozatom célja: - Belföldi kulturális utazási szokások - A hazai világörökségek ismertsége - A Pécsi Ókeresztény Sírkamrák, mint világörökségi helyszín turisztikai szerepének vizsgálata - Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa  Pécsi világörökség - Kilenc hipotézis

3 3 Bevezetés Téma aktualitása: - Mindig fontos  aktualitása „állandó” - 2009 Kulturális Turizmus Éve - Pécs 2010 Kulturális Főváros cím Módszertan: Szekunder kutatás Primer kutatás: - Mélyinterjú: Bozóky Anita ügyvezető igazgató - Standard interjú: online kérdőíves felmérés mintavétel: 500 fő módszer: kvantitatív minta: nem reprezentatív

4 4 A dolgozat felépítése Bevezetés 1. Örökségturizmus-kulturális turizmus kapcsolata 1.1. Az örökség fogalma 1.2. A kultúra fogalma 1.3. Az örökség és a kultúra egymáshoz való viszonya 1.4. Az örökség és a kulturális turizmus kapcsolata 1.4.1. A turizmus rendszere 1.4.2. Kulturális turizmus 1.4.3. Örökségturizmus 2. Világörökségek 2.1. A világörökség kialakulása 2.2. A világörökségi kategóriák 2.3. A Világörökségi Listára való felvétel folyamata 2.4. Magyarország világörökségi helyszínei 3. Pécsi Ókeresztény Sírkamrák 3.1. Pécs városa 3.2. Pécs Ókeresztény emlékei 3.3. Az Ókeresztény Sírkamrák Világörökségi Listára való kiválasztásának oka és kritériumai 3.4. Pécs/Sopianae Örökség Közhasznú Társaság 4. Primer kutatás I. - Mélyinterjú Bozóky Anitával 4.1. Bozóky Anitáról röviden 4.2. Kitűzött célok, megvalósult fejlesztések 4.3. A cég marketingtevékenysége 4.4. Látogatók és látogatottság 4.4.1. Látogatói visszajelzések 4.5. Vetélytársak? 5. Primer kutatás II. - Standard interjú 5.1. A válaszadók demográfiai adatai 5.2. Kulturális utazási szokások 5.3. Világörökségek ismertsége 5.4. Pécsi Ókeresztény Sírkamrák ismertsége 6. SWOT- analízis 6.1. Erősségek 6.2. Gyengeségek 6.3. Lehetőségek 6.4. Veszélyek 6.5. Jövőkép és fejlesztési javaslatok Összefoglalás

5 5 Világörökségek Kialakulása 1950-es évek: asszuáni gát építése 1965: Washingtoni konferencia  World Heritage Trust 1972: Egyezmény létrejötte Cél  adminisztratív és pénzügyi keret megóvás érdekében

6 6 Magyarország világörökségi helyszínei ● Mohács Forrás: Saját szerkesztés Berki M.-Pirisi G. 2002 alapján

7 7 Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Pécsi Ókeresztény Sírkamrák - Összesen 16 sírkamra - Azonosítás: Régészek  római számokkal Köznyelv  elkeresztelte őket Legjelentősebb temetői épületek: I. számú sírkamra (Péter- Pál) Forrás: www.rop-pecs.hu

8 8 II. számú sírkamra ( Korsós) Ókeresztény Sírkápolna (Apáca utcai sírkamra) Forrás: www.rop-pecs.hu Forrás: www.pecsorokseg.hu

9 9 Ókeresztény Mauzóleum Cella Trichora Cella Septichora Forrás: www.rop-pecs.hu

10 10 Primer kutatás I.- Mélyinterjú Interjúalanyom: Bozóky Anita Kitűzött célok, megvalósult fejlesztések: - ROP pályázat: Cella Septichora épületének láthatóvá tétele, feltárása A föld alatti sírkamrák összekötése  egy látogatói útvonal kialakítása A világörökség környezetének rendezése - Évezredek öröksége vetélkedő - Interpretációs eszközök - Kultúrkertek, Civil park

11 11 A látogatók számának összehasonlító statisztikája 2009-2010 Látogatószám (fő) 20092010 első félév% Felnőtt46077318159 Diák66358193123 Nyugdíjas32034630145 Rendezvény 9011990221 Családok összesen13641380101 Összesen1671023511141 Forrás: Saját szerkesztés, Bozóky Anita interjú

12 12 Primer kutatás II.- Standard interjú Primer kutatás II.- Standard interjú 1. Kulturális utazási szokások 2. Világörökségek ismertsége 3. Pécsi Ókeresztény Sírkamrák ismertsége

13 13 A válaszadók demográfiai adatai A válaszadók nemek szerinti megoszlása (%) Forrás: Saját szerkesztés A válaszadók életkora Forrás: Saját szerkesztés

14 14 Hipotéziseim 1. Belföldre utaznak leginkább 2. Fő utazási cél a szabadidő eltöltés, pihenés, kikapcsolódás (66, 2%) Forrás: Saját szerkesztés Az emberek utazási célpontja

15 15 4. Városlátogatás a legvonzóbb program x □ 5. Tematikus út a legkevésbé vonzó program Kulturális utazási szokások 3. Fontos, de nem fő cél a kulturális tevékenység Forrás: Saját szerkesztés 3. Fontos, de nem fő cél a kulturális tevékenység

16 16 6. Mohácsi busójárás a legkevésbé ismert világörökség / □ x - Átlagosan 2-3 helyszín - 3,8 % (19 fő): mind a kilenc helyszín - 4% (20 fő): 8 helyszín (Mohácsi Busójárás kivétel) - 22,6 % (113 fő): egyetlen helyszínt sem - 22,8 % (114 fő): Pécsi Ókeresztény Sírkamrák (jellemzően Pécs)

17 17 A magyarországi világörökségek ismertsége 2010-ben (%) IsmeriNem ismeri Fertő/ Neusiedlersee kultúrtáj61,438,6 Pécsi Ókeresztény Sírkamrák46,653,4 Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság77,222,8 Hollókő Ófalu és táji környezete80,020,0 A tokaji történelmi borvidék85,814,2 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai88,411,6 Budapest Duna-parti látképe, a budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete 90,69,4 Hortobágyi Nemzeti Park – Puszta90,89,2 Mohácsi busójárás68,231,8 Forrás: Saját szerkesztés

18 18 7. Nem a világörökségi érték miatt utaznak Pécs városába történő utazás célja Forrás: Saját szerkesztés

19 19 8. Megfelel az elvárásoknak az Ókeresztény emlék 9. Nem tudnak a létezéséről Okok% Nem tudott a létezéséről36,6 Nem érdekelte30,5 Nem városlátogatás céljából utazott26,0 Egyéb6,9 Az Ókeresztény Sírkamrák meg nem látogatásának oka (%) Forrás: Saját szerkesztés

20 20 SWOT - analízis ERŐSSÉGEK Strengths GYENGESÉGEK Weaknesses - Világörökségi érték - Európa Kulturális Fővárosa program - Cella Septichora Látogatóközpont - Oktatás  vetélkedők iskolások számára - Rendezvények - Megfelelő szervezeti struktúra - Jó kivitelezés  kortárs építészeti megoldás - Partnerkapcsolatok, ágazati együttműködés - Magas külföldi látogatószám - Akadálymentesített igénybevétel - Nyitva tartás, jegyárak korrektsége - Nem elég informatív, interaktív - Nem megfelelő áramlástervezés - Idegennyelvű információ hiánya - Nincs kávézó - Nincs mosdó - Nincs shop  turisztikai termék hiánya - Nincs ruhatár - Az emberek 60%-a nem ismeri

21 21 LEHETŐSÉGEK Opportunities VESZÉLYEK Threats - Marketingtevékenység fokozása EKF által - Érdekegyesítés EKF mentén - Európai Uniós pályázatok/pályázati források - Kultúra és közművelődés szinergikus bevonása - Helyi lakosok bevonása  érték megőrzés - Együttműködés más környékbeli attrakciókkal - Együttműködés a világörökség, az oktatás és a kreatív iparágak között - Érdektelenség - Tartós állagromlás - Világörökségi törvény hiánya - Állami finanszírozás hiánya - Gazdasági nehézségek - Más turisztikai attrakciók közelsége - Nem elegendő és megfelelő információs táblák - Régióba utazók számára ismeretlenség - Negatív sztereotípia kialakulása - Emberek befolyásolhatósága

22 22 Jövőkép és fejlesztési javaslatok Jövőkép kulcsszavai: - Egyedi - Értékes - Interaktív - Informatív - Látogatóbarát - A műemlékvédelem területén  műszaki állapotra - A Cella Septichora Látogatóközpont innovatív fejlesztése - Az oktatás segítségével történő kulturális fogyasztóvá nevelés - A marketingtevékenység területén Fejleszthető területek:

23 23 A kutatómunka összegzése - Magyar lakosság attitűdje a kulturális és örökségturizmussal  pozitív - Európa Kulturális Fővárosa program és a pécsi örökség kapcsolata  kulturális ipar és turizmus szektor - Világörökségi törvény fontossága  állami finanszírozás

24 24 Irodalomjegyzék Alma M.: Magyarország világörökségei és a VÖMNB. In: Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 1., Világörökség és kezelése, Budapest, Kiadó: Információs Társadalomért Alapítvány, 2009. március, 55-71 p. Bezerédy Gy. et al.: Pécs-Európa mediterrán városa, h.n., Kiadó: Panó Press Bt., é.n. Dávid L.-Jancsik A.-Rátz T.: Turisztikai erőforrások, A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása. Gyöngyös, i.k., 2007, 2. javított kiadás Fülep F.-Bachman Z.-Pintér A.: Sopianae-Pécs Ókeresztény emlékei, Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1988 Husz M.: Az örökség globalizációja, In: Hét fejezet a kulturális örökségturizmusról, Pécs, Kiadó: a FEEK dékánja, 2007 Husz M.: Mi az örökség?. In: Hét fejezet a kulturális örökségturizmusról, Pécs, Kiadó: a FEEK dékánja, 2007 Husz M.: Múlt, történelem, emlékezet, tradíció- az örökség-paradigma újfajta beágyazódása. In: Hét fejezet a kulturális örökségturizmusról, Pécs, Kiadó: a FEEK dékánja, 2007 Michalkó G.: A turizmuselmélet alapjai. Székesfehérvár, Kiadó: Kodolányi János Főiskola, 2004 Puczkó-Rátz.: Az attrakciótól az élményig, Budapest, Geomédia Kiadói Bt., 2000 Puczkó L.- Rátz T.: A turizmus hatásai. H.n. Aula Kiadó, 2005 Gfk Hungária Piackutató Intézet, A magyar lakosság kulturális turizmussal kapcsolatos ismeretei, attitűdjei és utazási szokásai. Turizmus Bulletin, 2008. dec. 12. évf. 3., 2-19 p. Gfk Hungária Piackutató Intézet, Kultúra és turizmus: utazásra motiváló kulturális látnivalók és programok. Turizmus Bulletin, 2008. dec. 12. évf. 3., 19-24 p. M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény- kutató Társaság, Pécs ismertsége, imázsa és látogatottsága a magyar lakosság körében, 2008. Turizmus Bulletin, 2008. dec. 12. évf. 3., 29-31 p.

25 25 http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Alapfog_aNYITO.htmlhttp://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Alapfog_aNYITO.html (letöltve: 2009. november 14.) http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20074sz/07.pdfhttp://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20074sz/07.pdf (letöltve: 2009. október 28.) http://www.miskolc.hu/download.ashx?type=file&id=771http://www.miskolc.hu/download.ashx?type=file&id=771 (letöltve: 2010. február 6.) http://www.rop-pecs.huhttp://www.rop-pecs.hu (letöltve: 2009. november 16.) http://www.vilagorokseg.huhttp://www.vilagorokseg.hu (letöltve: 2009. november 8.) http://whc.unesco.org/en/criteria/http://whc.unesco.org/en/criteria/ (letöltve: 2010. szeptember 9.) http://whc.unesco.org/en/listhttp://whc.unesco.org/en/list (letöltve: 2010. október 9.) Tőzsér A.: Látogató, -és attrakció menedzsment óra, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2009.09.23. Tőzsér A.: Örökség és kulturális turizmus óra, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010.02.17.

26 26 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével Készítette: Gődér Edina Barbara Konzulens: Tőzsér Anett adjunktus Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések