Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Müszaki textíliák és a beton! A TEXTIL 2000 Kft. üdvözli Önt!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Müszaki textíliák és a beton! A TEXTIL 2000 Kft. üdvözli Önt!"— Előadás másolata:

1 1 Müszaki textíliák és a beton! A TEXTIL 2000 Kft. üdvözli Önt! http://www.textil2000.hu/

2 2 Müszaki textíliák és a beton! Textil erősítésű (építő)anyagok! Újdonság !(?)

3 3 Tradíció A nagyszilárdságú, merev szerkezetű építőipari elemeknél manapság a vasbeton alkalmazása a legelterjedtebb, amelyeknél tradicionálisnak mondható, különböző szilárdságú betont és különböző átmérőjű ill. felületkialakítású betonacélokat használnak. A vasbetonban ugyanis a betonacél szálak húzószilárdsága, míg magának a betonnak a nyomószilárdsága nagy, a két anyag hőtágulása közel azonos, így e két anyag egyesítésével egyrészt kedvező tulajdonságú, másrészt viszonylag olcsó építőanyag készíthető. A vasbeton hátránya azonban a betonacél oxidációja és nagy sűrűsége. Az emberiség által használt anyagok Viszonylagos fontosságát figyelve az látszik, hogy kb. 50 évvel ezelőtt jelentős tendenciaváltozás ment végbe (1. ábra a következö oldalon), az érdeklődés, a súlypont a nemfémes, ún. kompozit anyagok irányába mozdult el. A polimerek, a szálasanyagok oldaláról vizsgálva megállapítható, hogy az anyagok, a technológiák átnyúlnak más anyagféleségek területére is. A jelen exposé az új szál- ill. szövetszerkezettel erősített betonszerkezetek építészetben alkalmazott megoldásokat mutatja be.

4 4 Anyagok merevítés története... 1. ábra Az emberiség által használt anyagok fontosságirátájának változása

5 5 TU Dresden/ Müszaki Egyetem Drezda A drezdai kutatók megkapták a textilbaton általános felhasználásához a minősítést Az elmúlt években az építőiparban egyre több különleges igény merült fel és a kondíciók is megváltoztak. A piac világméretűvé válása, illetve a kínai gazdaság dinamikus növekedése miatt a betonacél piaci ára folyamatosan emelkedik. A már meglévő épületek, mérnöki létesítmények karbantartása ugyanakkor egyre fontosabbá válik: állékonyságuk megőrzése illetve megerősítése a jövő egyik meghatározó piaca le het. Könnyű textílerősítésű beton már a hétköznapi felhasználás folyamatába került. Drezdai kutatók évekkel ezelőtt megkezdett munkája eredménnyel zárult. Egyetemi közlemény: Dresden, 16. 8. 2004. Az egyetem alapkutatással foglalkozó tanszéke, amely a különleges anyagok 528 számú „épülettechnikai elemekben műszaki textília felhasználása és elemek erősítése“ kutatása a 2. ütemben, jelet ő s eredményt ért el. A Deutsche Institut für Bautechnik „Z-33.1-577“ számú min ő sítésével lehet ő vé vált a gyakorlati felhasználás. Az általános érvény ű min ő sítés els ő sorban épület-homlokzati elemek felhasználásának engedélyezésére vonatkozik. Prof. Manfred Curbach, a kutatást vezet ő tudósprofesszor büszkén köz ő lte, hogy a textília beton er ő sítésére, épülettechnikai elemek általános használatára, a most kiadott min ő sítés és engedély az els ő a világon.

6 6 A kutatásban résztvevö Dipl.-Ing. Kerstin Speck Kezében a fejlesztett épületi homlokzatelem. TU Dresden/ Müszaki Egyetem Drezda A drezdai kutatók megkapták a textilbaton általános felhasználásához a minősítést

7 7 Vasbeton Textilbeton Üvegszál TU Dresden/ Müszaki Egyetem Drezda A drezdai kutatók megkapták a textilbaton általános felhasználásához a minősítést

8 8 Techtextil 2009

9 9 Consumption in 1000 tons 1985 554 508 505 99 854 980 703 1.408 88 278 45 127 6.062 1995 741 849 647 251 1.439 1.523 1.177 1.918 167 423 117 237 9.321 2005 1.021 1.266 824 574 2.259 2.344 1.652 2.483 305 658 215 390 13.688 AverageIncrease3,0% 5,3% 2,5% 9,7% 5,3% 4,5% 5,3% 3,1% 6,6% 4,3% 10% 6,5% '85-'95 Average Increae3,3% 4,1% 2,5% 8,6% 4,6% 4,4% 3,4% 2,6% 6,2% 4,5% 6,3% 5,1% '95-'05 Market size for technical textiles by application areas Techtextil 2009 1. táblázat 2. ábra

10 10 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk

11 11 4. ábra Rövid vágottszál, vágott üvegszálas és filamentszálas nemszőtt kelme 3. ábra Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk

12 12 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk

13 13 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk 5. ábra DREF (frikciós) fonással kialakított különleges magfonal konstrukciók (CSR, Core Sheath Ratio=Mag Burok Arány) és cérnaszerkezetek 6. ábra

14 14 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk 7. ábra

15 15 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk 8. ábra

16 16 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk Fonatolt, változó 10. ábra 11. ábra. Betonerősítő pálcák átmérőjű szénszál tömlő

17 17 Textil betonerősítő anyagok alkalmazása A textil erősítésű kompozitokkal, azoknak az építészet területén való alkalmazásával, több egyetem (pl. TU Dresden, RWTH Aachen) és kutatóintézet, valamint a textilszerkezetek új területeken való alkalmazását bemutató kiállítások és konferenciák (pl. TECHTEXTIL Frakfurt) mélyrehatóan foglalkoznak, amiről számos tanulmányt, cikket is megjelentettek. A különböző textilkonstrukciók alkalmazására a 11.–17. ábrák mutatnak példákat. A Litrecon átlátszó beton feltalálója és kifejlesztője Losonczi Áron építészmérnök. A termék lényege, hogy a betonba keresztirányban fényvezető üvegszálas szövetet ágyaz, így a beton vastagságától függetlenül átlátszó üvegbeton építészeti attrakciónak tekinthető (17. ábra).

18 18 Textil betonerősítő anyagok alkalmazása 11. ábra.. Betonerősítő pálcák gyantakéregbe ágyazott párhuzamos filament kötegből

19 19 Textil betonerősítő anyagok alkalmazása 12. ábra. Konstrukciós merev (betonerősítésű és más kompozit) szerkezeti elemek gyártása

20 20 Textil betonerősítő anyagok alkalmazása 13. ábra. Térbeli kiképzésű betonelem raschel-gépi kelméből

21 21 Textil betonerősítő anyagok alkalmazása 14. ábra. Textil-konstrukciós építőelem gyártása

22 22 15. ábra Textil betonerősítő anyagok alkalmazása

23 23 16. ábra. A tengerre épített, üvegszál erősítésű betonból készült szálloda Dubaiban Textil betonerősítő anyagok alkalmazása

24 24 Az építészetben alkalmazott textil szerkezetek jellemzői, kialakításuk 16. ábra

25 25 Homlokzaterősítő anyagok Az épületek homlokzatát, felületét megerősítő anyagot üvegfonalakból, forgófonalas szövési technológiával (ritka, hálós, rácsos szerkezetben) állítják elő. Ezt a szerkezetet speciális lúgálló anyagba mártva stabilizálják (18. ábra). Fontos, hogy tartós legyen, a vakolatba, ragasztóba helyezve ellenálljon a cement lúgos kémhatása által okozott vegyi hatásoknak. E követelményeknek legjobban az üvegfonalakból dreher (forgófonalas) szövéssel hálós szerkezetűen előállított kelme felel meg, amelynek alkalmazását a 19. ábra mutatja. 18. ábra Üvegfonalból készült háló

26 26 19. ábra Példa vakolaterősítő háló használatára Homlokzaterősítő anyagok

27 27 A textilbeton perspektívái A mai kutatásokat figyelembe véve a következő területeken várható előrelépés: Szerkezetek megerősítése: Szerkezetek megerősítése: A legtöbb épület, illetve mérnöki létesítmény a II. világháború után épült. A nagyobb tartóssági és teherviselési, valamint a lehetséges funkcióváltások miatt a megerősítés elkerülhetetlen. A könnyű súly miatt a textilbeton kiválthatja a hagyományos vasbetont. Beton termékek: Beton termékek: alkalmazásuk kibővülése várható a kedvező tulajdonságok miatt: - kis szerkezeti méretek, - kis súly. - egyszerű kivitelezés, - iparosítható gyártás és felhasználás. Agresszív környezeti hatások: Agresszív környezeti hatások: a jelenleg érvényes előírások szerint a betonszerkezetet úgy kell tervezni, hogy a tervezett élettartamig a szerkezet teherbírása, külalaki jellemzői nem romolhatnak, figyelembe véve a környezeti hatásokat és az ütemezett karbantartásokat. A textilbeton tartóssági tulajdonsága miatt és a textilszálakba az alacsony beton áteresztés miatt ezek a követelmények könnyen kielégíthetőek a textil-beton segítségével. Mindezen okok miatt a kutatás és fejlesztés a textilbeton tulajdonságainak és alkalmazásának optimalizálására kell hogy összpontosítson, annak érdekében, hogy ez a szerkezeti anyag gazdaságosan legyen felhasználható. Ez a különböző szakterületek (textil, építész és építő) együttműködésével érhető el.

28 28 A textilbeton perspektívái Beton a legjobb "formában" A levegő és a víz eltávolítása egy ütemben A Formtex® fólia finom szerkezetű textília, melyet polipropilén szálak struktúrálatlan hálózata épít fel. A textília egyik oldala hőkötéses, mely szűrőként működik, a másik oldala az elvezető réteg szerepét tölti be. A szűrő áteresztő pórusainak mérete kisebb a cement szemcseátmérőjénél, mely így azt visszatartja, ám a vízmolekulákat átengedi. A beton külső rétegéből elvezetett víz csökkenti ezen a részen a víz-cement tényezőt, ezáltal nagymértékben javítja a beton szilárdságát és tartósságát. A beton zsugorodása által előidézett repedések kialakulásának esélye jelentősen csökken, ugyanis a Formtex® rendszer nagyfokú nedevességet biztosít a kötés idejére. Az elvezetett víz mennyisége függ a bedolgozás magasságától, valamint a beton összetételétől. Bármely esetben a Formtex® jelentős mennyiségű vizet képes elvezetni bármely képlékeny állapotban lévő betonból, átlagosan 0,5-3,0 l/m2 intervallumban. A Formtex® kéregerősítő fólia egy szálerősítésű textilia, amely elvezeti a többletvizet és -levegőt a frissen bedolgozott beton felületéről. Formtex® - szabványos tekercsméretek Szélesség Hossz 1,25 m 50 m 2,75 m 50 m 3,20 m 50 m

29 29 A textilbeton perspektívái Beton a legjobb "formában" Betonszerkezetekhez melyeknél elvárás a megnövekedett élettartam és ellenállóképesség BETOMAX ®

30 30 A textilbeton perspektívái Beton a legjobb "formában" Betonszerkezetekhez melyeknél elvárás a megnövekedett élettartam és ellenállóképesség BETOMAX ®

31 31 A textilbeton perspektívái Beton a legjobb "formában" Betonszerkezetekhez melyeknél elvárás a megnövekedett élettartam és ellenállóképesség BETOMAX ®

32 32 A textilbeton perspektívái Beton a legjobb "formában" Betonszerkezetekhez melyeknél elvárás a megnövekedett élettartam és ellenállóképesség

33 33 A textilbeton perspektívái Betonszerkezetekhez melyeknél elvárás a megnövekedett élettartam és ellenállóképesség

34 34 A textilbeton perspektívái Betonszerkezetekhez melyeknél elvárás a megnövekedett élettartam és ellenállóképesség

35 35 A textilbeton perspektívái

36 36 Műszaki textília egyéb perspektívái széleröművek rotorlapát gyártásához

37 37 Műszaki textília egyéb perspektívái szélerőművek rotorlapát gyártásához Ezt a sajátos anyagot poliakrilnitril szálból állítják elő, meglehetősen bonyolult technológiával. Magyarországon az egykori Nyergesújfalui Viscosagyárban készítik, amely ma az amerikai tulajdonban van. 2004 és 2008 között megduplázódott ugyan a hazai termelés, de az szinte mind exportra került, mert a szénszálak 95 százalékát a szélkerekek lapátjaihoz használják - s ebből ma Magyarországon nemigen van saját gyártás. Ha az ember közelről pillant egy szélerőműre, lenyűgözi a körbeforgó lapátok hatalmas mérete, ám nem sejti, hogy ezeknek a gyártása olyan anyagnak köszönhető, amelyet hajdan Edison használt az izzólámpában.

38 38 Műszaki textília egyéb perspektívái szélerőművek rotorlapát gyártásához

39 39 Műszaki textília egyéb perspektívái szélerőművek rotorlapát gyártásához

40 40 A textilbeton perspektívái

41 41 A textilbeton perspektívái

42 42 A textilbeton perspektívái

43 43 A textilbeton perspektívái

44 44 Müszaki textíliák és a beton! Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Müszaki textíliák és a beton! A TEXTIL 2000 Kft. üdvözli Önt!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések