Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az informatikai -iskolarendszerű- szakképzésben a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök beszerzésének (fejlesztésének) támogatása nyílt pályázatok keretében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az informatikai -iskolarendszerű- szakképzésben a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök beszerzésének (fejlesztésének) támogatása nyílt pályázatok keretében."— Előadás másolata:

1 Az informatikai -iskolarendszerű- szakképzésben a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök beszerzésének (fejlesztésének) támogatása nyílt pályázatok keretében a Munkaerő-piaci Alap Képzési Alaprész decentralizált regionális forrásainak felhasználásával DAT 2006 Konferencia – S2 Szekció: Gazdaság vezérelt informatikai szakképzés 2006. november 21.

2 MPA KA 2006. évi decentralizált keret felosztása, a felhasználás összefoglaló adatai •Miniszteri döntéssel megítélt decentralizált keret: 4.394.379.720,-Ft •Decentralizált keret régiók közötti felosztása a 2004-2005 években alkalmazott módszerrel azonosan történt: a tanulólétszám és a GDP reciprokra 60-40% arányú figyelembevételével •Miniszteri döntéssel megítélt támogatási összeg: 4.391.738.000,-Ft ; 765 db támogatott pályamű (beérkezett pályaművek száma:1501 db) •Megkötött támogatási szerződések összege:4.340.930.000,-Ft ; 757 db szerződés •Informatikai eszközfejlesztésre irányuló (IEI), miniszteri döntéssel megítélt támogatási összeg 1.141.405.000,-Ft; 199 db szerződés

3 A decentralizált pályáztatás folyamata Támogatási prioritások: •azon gyakorlati képzési kapacitások fejlesztésének a támogatása, amelyek a régió gazdaságfejlesztését szolgáló, foglalkoztatási szintjét növelő vállalkozások szakképzett munkaerő iránti igényének kielégítéséhez járulnak hozzá – függetlenül attól, hogy a képzési kapacitás iskolában vagy gazdálkodó szervezetnél működik-e. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, amelyek a fiatalok iskolai tanműhelyben történő gyakorlati alapképzését követően tanulószerződéssel, vállalkozásnál fejezik be; •térségi integrált szakképző központok szakképző intézményeinek tanműhelyeiben a gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztése;

4 A decentralizált pályáztatás folyamata Támogatási prioritások: •a régióban hiányzó szakképesítés gyakorlati képzését tanulószerződéssel végző gazdálkodó szervezetekben a képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése; •a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő információs és kommunikációs technológiák és módszerek széles körű elterjesztésének támogatása, melyek hatékonyan támogatják a szakmai képzés fejlesztését; •a felsőfokú szakképesítések gyakorlati képzését szolgáló fejlesztések támogatása; •minőségbiztosítási rendszerrel működő szakképző iskolákban és gazdálkodó szervezetekben a gyakorlati képzés fejlesztésének támogatása.

5 A decentralizált pályáztatás folyamata Horizontális támogatási prioritások: •a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok szakmai képzését végző szakképző iskolákban, majd foglalkoztatását is biztosító gazdálkodó szervezetekben végzett gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztése; •a munkanélküliség által fokozottan sújtott, hátrányos helyzetű kistérségekben működő szakiskolák és a foglalkoztatást is vállaló gazdálkodó szervezetekben végzett gyakorlati képzés tárgyi feltételei fejlesztésének támogatása.

6 A decentralizált pályáztatás folyamata Pályáztatási - támogatási folyamat (Eljárásrend folyamata) •Miniszteri döntés a decentralizált keret nagyságára és regionális felosztására (az OSZT állásfoglalása alapján): január •Regionális pályázati kiírások előkészítése (egységes Pályázati Dokumentáció Minta –PDM– elkészítése, pályázati információs rendszer továbbfejlesztése az OMAI és a Régiók közti együttműködésben): január – március •Regionális pályázati kiírások megjelentetése: március •Pályaművek kidolgozása, benyújtása: április •Pályaművek regionális értékelése és a miniszteri döntésre vonatkozó javaslat felterjesztése: május •Miniszteri döntés a támogatott pályaművekről (eszközfejlesztésekről) és a támogatási összegekről: június

7 A decentralizált pályáztatás folyamata Pályáztatási – támogatási folyamat (Eljárásrend folyamata) •A támogatási szerződések megkötése, támogatási előlegek utalása, regionális szakmai tájékoztatók megtartása: június vége – július eleje •Beruházások megvalósítása, elszámolások elkészítése és benyújtása: a szerződés megkötésétől számított 3. hónap végéig •Elszámolások ellenőrzése, hiánypótoltatása, lezárása, támogatási összegek utalása: benyújtást követően folyamatosan •Beszámolás az OSZT-nek a decentralizált keret felhasználásáról, miniszteri döntés a keret felhasználásának elfogadásáról (az OSZT állásfoglalás alapján): következő év június •ÚJ 2006–tól: a pályáztatás, az értékelés, a döntési javaslattétel, a szerződéskészítés, az elszámolás, az elszámolás ellenőrzése és hiánypótoltatása, igazolása elektronikus úton történő támogatása

8 Monitoring •Pályázati kiírásokban országosan egységes monitoring indikátor - típusok kerültek meghatározásra (OMAI dolgozta ki) •Az indikátortáblázatot és a kitöltési útmutatót a Támogatottak az OMAI honlapjáról töltik le •A Támogatottak monitoring - adatszolgáltatási tevékenysége elektronikus úton (is) történik •A Támogatottaknak 5 éven keresztül van monitoring - adatszolgáltatási kötelezettségük az OMAI felé •A 2004. évi decentralizált keretből Támogatottak által – első ízben 2005-ben - közölt indikátorértékek alapján elkészült a Monitoring Jelentés

9 Beszerzett eszközök csoportosítása 2005-ig az alábbi eszközkategóriákban történt: Beszerzett eszközök csoportosítása 2005-ig az alábbi eszközkategóriákban történt: •Művészeti eszközök ( zene-, tánc, képző-, és iparművészet, színművészet, bábművészet, színházművészet) •Egészségügyi eszközök ( OKJ "Egészségügy" és " Szociális szolgáltatások" szakmacsoport is itt) •Élelmiszeripari eszközök •Vegyipari és laborvizsgálati eszközök •Építőipari eszközök •Villamos- és távközlésipari eszközök (OKJ "Elektrotechnika-elektronika" szakmacsoport is itt) •Fémmegmunkáló-ipari eszközök ( OKJ "Gépészet" szakmacsoport is itt) •Járműipari, közlekedésgépészeti eszközök ( OKJ "Közlekedés" szakmacsoport is itt) •Famegmunkáló-ipari eszközök ( beleértve a bútoripari eszközöket is) •Könnyűipari ( ruházati-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipari-) eszközök • Nyomdaipari és optikai eszközök •Háziipari, vegyesipari, kézművesipari eszközök

10 Beszerzett eszközök csoportosítása 2005-ig az alábbi eszközkategóriákban történt: Beszerzett eszközök csoportosítása 2005-ig az alábbi eszközkategóriákban történt: •Mezőgazdasági ( növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet) eszközök •Kereskedelmi eszközök (kifejezetten a kereskedelmi tevékenységhez, áru forgalmazásához kapcsolódó eszközök) •Vendéglátás-idegenforgalmi ( vendéglátás, idegenforgalom, turizmus) eszközök •Fodrász, kozmetikai eszközök •Számítástechnikai eszközök - hardverek (architektúra és alapszoftver) •Szoftverek (felhasználói, alkalmazói szoftverek) •Audio–vizuális eszközök •Bútorok (berendezési tárgyak) •Ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztés ( hálózatok kiépítése is itt) •Oktatástechnikai eszközök ( OKJ "Oktatás" szakmacsoport is itt) •Kisgépek és kézi szerszámok •Környezetvédelemi-, vízgazdálkodási eszközök

11 Beszerzett eszközök csoportosítása 2006-tól az OKJ szakképesítései, illetve szakmacsoportjai szerint történik: Beszerzett eszközök csoportosítása 2006-tól az OKJ szakképesítései, illetve szakmacsoportjai szerint történik: •A pályázók a pályamű részét képező „Beruházási terv”-ben szereplő minden eszközre vonatkozóan megadják, hogy mely szakképesítés(ek)ben kívánják használni, és ott milyen tanulói / hallgatói létszám(ok) mellett •Ennek figyelembevételével (is) történik a pályaművek regionális értékelése, rangsorolása, a „Beruházási terv”-re vonatkozó támogatási javaslat kialakítása •A megítélt és szerződött „Beruházási terv” (az eszközfejlesztés) megvalósítása után az indikátorértékek 5 tanéven keresztül történő elemzésével lehetséges a hatékonyság értékelése

12 Informatikai eszközfejlesztésre irányuló (IEI) szerződések száma az összes szerződésszámon belül regionálisan (összes szerződésszám: 765 db)

13 IEI szerződések szerinti támogatási összeg az összes támogatási összegen belül regionálisan felosztott keretösszeg: 4 391 738 000,-Ft

14 IEI szerződések számának megoszlása regionálisan ( összes informatikai szerződésszám: 199 db)

15 IEI szerződések szerinti támogatási összegek megoszlása regionálisan (199 db szerződésre összesen 1, 141 mrd Ft támogatási összeg)

16 IEI szerződések számának megoszlása szakképző intézmények (SzI), felsőoktatási intézmények (FI) és vállalkozások (V) között országosan

17 IEI szerződések számának megoszlása SzI, FI és V között regionálisan (összes szerződésszám: 199 db)

18 IEI szerződések szerinti támogatási összegek regionálisan SzI, FI és V között (a számértékek a V részére megítélt támogatási összegeket jelentik)

19 IEI szerződések szerinti támogatási összegek megoszlása Szi, FI és V között országosan

20 IEI szerződések keretében a közvetlenül érintett tanulói/hallgatói létszám nagysága regionálisan (összes közvetlenül érintett tanulói/hallgatói létszám: 35 399 fő)

21 Köszönöm a figyelmet! Gegesi Kiss Pál osztályvezető OMAI Szakképzési Pályázati Osztály


Letölteni ppt "Az informatikai -iskolarendszerű- szakképzésben a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök beszerzésének (fejlesztésének) támogatása nyílt pályázatok keretében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések