Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi mennyi? Bogár László tézisei GDP •„Többek között a valóságos szocietális különbségek mérésére alkalmatlan eszköznek látom, mert filozófiai érelemben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi mennyi? Bogár László tézisei GDP •„Többek között a valóságos szocietális különbségek mérésére alkalmatlan eszköznek látom, mert filozófiai érelemben."— Előadás másolata:

1

2 Mi mennyi? Bogár László tézisei

3 GDP •„Többek között a valóságos szocietális különbségek mérésére alkalmatlan eszköznek látom, mert filozófiai érelemben képtelen különbséget tenni a létharmónia vagy a létrontás irányába mutató gazdasági tevékenységek között, és értékalakító tevékenységként kezeli az utóbbit is.”

4 •Adam Smith … a közgazdaságtant erkölcsbölcseletként tételezte, és a gazdasági működés elengedhetetlen feltételének tartotta a csereakciók becsületességét…”

5 •„… a magántulajdon egyszerű lopás… a filozófiai „magán” és az ezt megjelenítő tőkeviszony csak a külső és belső természet felsértésével és az így e rendszerekből részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül kivont értéktömeg képében tud nyereséget előállítani …”

6 •„… a gyakorlat önmagában nem kritériuma az igazságnak, s ennek következtében a szabadságnak sem.” •A létező szocializmus nem jelenti annak felsőbbrendűségét. Első világháború … Szovjetunió, második szocialista tábor, harmadik világméretű szocializmus?

7 Környezet és termelés •„Ez a számadás azonban … mit sem volt képes elbeszélni a kivágott vasfák és az élőhely teherbíró képessége közötti kapcsolat alakulásáról …” •A víz „körforgása révén” az ívó vízben egyre több, a le nem bomló vegyi anyag!

8 Akár metaforának is tekinthetnénk, hogy a fogamzásgátlók többsége a női szervezetből kiürülve még évtizedekig változatlan formában kering a vízkörzési rendszerekben, és az ivóvíz kiszűrhetetlen „tartozékaként” kerül vissza az állati és emberi szervezetekbe, a tengernyi egyéb gyógyszer és vegyszer maradvánnyal együtt.

9 Környezetrombolás •„A kapitalizmus viszont e létroncsolás – a külső és belső természet kifosztása – nélkül nem tud létezni.” •Magyar ezüst. •Magyar arany.

10 Az „anyag-tudományok” egész sora ontja az eddig felfoghatatlan tulajdonság-együttesekkel bíró mesterséges anyagok tízezreit. A globalitás „titánja” az anyag legmélyebb szerveződési szintjeire is behatol, és olyan brutális lendületességgel tépi fel a szerveződési szinteket védő ontológiai burkokat, hogy közben teljesen perifériára szorul néhány fenyegető kérdés. A műanyagok (és ebben az értelemben a maghasadás elvén működő atombomba és „békés célú” atom-reaktor fűtőanyaga és égésterméke is „műanyag”) olyan technológiákat alkalmaznak, amelyeknek veszélyessége hihetetlen gyorsasággal nő. A természet (a „valóságos” valóság) egyszerűen „nem ismeri fel” ezeket az anyagokat, és így nem is tudja őket visszafogadni örök körforgásába. Az anyag éli a saját életét.

11 •„… a racionalitás uralmának kora nemcsak hogy nem helyezi hatályon kívül a mítoszok világát, hanem ő maga bizonyult a legsötétebb és legveszélyesebb mítosznak… ugyanis … az uralkodó társadalmi valóságot birtokló erők (a tudomány, a művészet, a média stb.) kézben tartásával gyakorlatilag a legpusztítóbb mítoszokat is képesek a racionális gondolkodás egyetlen elfogadható formájaként feltüntetni.”

12 Nincs isten? •„„Hogy mi a racionalitás azt én mondom meg!”” • - A nevelés, a gyógyítás, a szerelem (házasság?) akkor is szentség!

13 A „the business of the business is the business” szakralitással szembeforduló, pusztító lét-programja azonban csak úgy valósulhat meg, ha olyan rejtett pszicho-szociális arzenált hoz létre, amelynek segítségével képessé válik az emberben természet-adta módon benne lévő szakrális identitás észrevétlen „lecserélésére”. Ennek az identitás- cserének a gépezetét jelenti a globális média értelmező és tematizációs hatalma, beleértve a „szükséglet-termelés” egész reklám- marketing masinériáját is. A tematizációs hatalom kettős szerkezetű. Egy felől mérhetetlen rejtett hatalmat tart a kezében az, aki eldöntheti, hogy a világ végtelen történés-folyamából mi válik „hírré” és mi nem. Más felől óriási rejtett lélektani hatása van annak a sugallatnak, amit az fejez ki, hogy a hír-hierarchiában melyik hír hol foglal helyet, sugallva ezzel a világ figyelemre méltatott történés-folyamának belső fontossági hierarchiáját. Az értelmező hatalom talán még ezeknél is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen az, hogy milyen értelmezési keretben és milyen fogalom-készlettel írjuk le a hírré váló történéseket, az a mit sem sejtő befogadó számára eleve eldönti a világ-szervező értelem általa felfogott minőségét.

14 •Kolombusz előtt az amerikai kontinens lakóinak száma Európa 70-75% -a •Ötven év múlva 25 % •100 év után 15 % •1700 elején 11 % •betelepítés •20 század harmincas éveiben éri el újból a 75% ot

15 Ajándékot küldtek: •1737-ben, három hét alatt, egy himlővel fertőzött takaró egy indián falú lakosságát 2000 –ről, 40 főre csökkentette.

16 Szabad kereskedelem •1810 – 1880 •Angliából Indiába textil export 1000 szeres •Több 10 millió indiai éhhalála •Gazdasági teljesítmény 0,1 •Egy főre jutó ipari teljesítmény 0,01

17 Tömegpusztító fegyverek •Műanyag •Atombomba •Televízió •Klónozás •Derivatíva

18 Az ember képes ellenállni? •„”… addig, amíg rendelkezik önmaga azonossága meghatározásának képességével, amíg képes mentális értelemben reflexív módon viszonyulni önmagához.” „hüllő ösztönvilág detonátorait mozgásba hozni” •Nem érdekel (nem értek hozzá) a politika. •Nem hasznos ismeret a fizika (filozófia, irodalom,…) Tanítandók: nyelv, (Platon, Tacitus, Zarahusztra olvasása eredetiben? Nem, angol!) informatika,(külső agy? Nem, MicroSoft!) közgazdaságtan (köz? Nem, én!)

19 A hír szent, a vélemény szabad •De – „a hír válik alattomosan és visszafordíthatatlanul magyarázattá.” •70 éve Fatimában … •Idén március 15 –én rendbontók vonultak az utcára

20 „A gyerekvállalás… •(… és az öregekről való gondoskodás) a minimál-én hamis és primitív ontoszociális optikájából szemlélve kontraproduktív, deficites vállalkozás, tehát értelmetlen. •„Erőforrásokat von el az élet élvezetétől •Károsít a szabadidőn keresztül •Csak frusztrációk forrása”ˇ” •„a gyermek deficites projekt, tehát kontraindikált tranzakció”

21 A demográfiai krízis •Ugyanúgy sújtja a magánrendszereket is, mint az államit!

22 Stabilizációs csomagok •… cinizmusa azzal a „kedves” szokással rokon, ami a kulturális forradalom Kínájában volt mindennapos …

23 Illegitim hatalmi rendszer •Az általa magyarázó ideológiaként használt demokrácia formai követelményeit sem tudja, akarja teljesíteni: úgy uralkodik, hogy senki nem választja, és senki nem ellenőrzi. •Európai Unió •Iraki háború

24 Trianon? •„Az a tragikus, hamis és embertelen tákolmány, amit a párizsi „békerendszer” jelentett, a többi rendezési kísérlettel együtt csak azt jelzi, hogy a Nyugat vezető politikusainak tehetetlenségénél mindössze cinizmusuk volt nagyobb.”

25 A gyarmatok felszabadítása •„Csupán … mivel a monetáris világállam fegyelmező hatalma kiépül, sokkal olcsóbb és kényelmesebb egy arctalan nemzetközi intézményrendszert alkalmazni az erőforrás-szivattyú működtetésére.” •„Az adósságcsapda, a globális birodalom új monetáris csúcsfegyvere” 30 év alatt tudunk törleszteni, ha évi 5%- os a növekedésünk!

26 „… a tradicionalizmus és a katolicizmus mélystruktúráit leginkább megőrizni képes … •… maga követelje lelkesen … kétszer akkora kizsákmányolási rátával sújtja, mint a sztálini birodalom”

27 Olajárrobbanás. SZU •1. legjelentősebb haditársadalom Arab olaj, •2. Afganisztán •3. Hagyományos fegyver használhatatlan •4. Többi tömegpusztító fegyverhez SZU nem ért.

28 „Rendszerváltás •80-as években lezárult alku hozta létre, •amely a népet – a legitimitás legfőbb tartalmi elemét - teljesen kizárta” •Voltak millióim, s tudtam, hogy mibe kell fektetni, de nekem nem adtak el sem üveggyárat, sem irodaházat, sem iskolát!

29 Szept 11. •„a hivatalos verziónak lényegében semmi köze a valósághoz.”

30 15 óra 14 perc 8 perccel az első robbantás után, tudva, hogy több gépet térítettek el, egy második repülőgép csapódik be a WTC másik toronyépületébe. Az ütközés nyomán hatalmas robbanás rázza meg az épületet. A CNN hírtelevízió élő egyenes adásban közvetíti, amint a gép enyhe kanyarral nekirepül a toronynak.

31 •Ikertorony, ikertorony… „68 perce tudják, hogy négy gépet elraboltak.” … •57 perce történt az első robbanás … •49 perce a második … •Hirosima!

32 Pentagon •„Egy elrabolt gép belép a világ legnagyobb katonai hatalmának, a világtörténelemben legjobban védett fővárosa légterébe, … •Megkeresi célpontját, a legtökéletesebben őrzött hadászati központot! •(Hol az automatika?) •Rárepül, és becsapódik! •Miért és hogyan???” •Tessék kipróbálni! Bejuthat-e valaki a Sziklaközpontba? Nem a Pentagonba, csak Budapesten!

33 Magyarországon az elmúlt x évben •a rendszerek: •„illegitimek, hiszen a külső és belső elitek olyan, már a nyolcvanas években lezáruló alkuja hozta létre, amely a legitimitás legfőbb „tartalmi elemét”, tudniillik magát a hivatkozási alapul szolgáló népet teljesen kizárta saját történelmének megreformálásából.” •Unga-bunga

34 „A modernitás piacgazdasági számbavételi rendszere •nem képes értelmezni azt sem, hogy az általa vélelmezett növekedés vagy éppen csökkenés mögött az adott társadalom e komplex szimbolikus javakból, humánjavakból álló „készleteinek” milyen irányú változása húzódik meg.”

35 Mennyi a piacgazdasági tranzakciók világában, a munkával eltöltött létidő? •A mainstream ideológia hatása: •30-40 % ?

36 Nem de? •10 mil * 9000 óra = 90 mrd létóra •3,8 mil * 1750 óra = 6,7 mrd •Aktív kereső * munkaórák száma / év •A kettő aránya 7,5 % •92,5 % nem a gazdaság, hanem a családi közösségek mentális-spirituális- emocionális „üzemeiben” zajlik!

37 Létidő mérleg másik eleme •Hazánkban tévénézés 15 % •„az értelmező és azonosságalkotó rejtett hatalmak által … az engedelmes munkaerő- és fogyasztóerő-állatnak a „legyártása”” •Ezt szolgálja ki a világ egészére vonatkozó számbavételi rendszer, amelynek meghatározó és domináns voltát a globális birodalom monetáris világállamának fegyelmező hatalmai biztosítják”

38 GDP •USA értéke húszszorosa Albániának -> •76,5 év …………………..75 év •Mo négyszerese Albániának •70 75 év

39 Miért a családellenesség? •„A szeretetközösségként működő nagycsalád belső univerzuma relatíve sokkal kisebb fogyasztásabszopciós felületet mutat kifelé, mert számos materiális jószág és szolgáltatás iránti szükségletét belső együttműködéssel elégíti ki, sőt nagy valószínűséggel a szabadidejében is csak mérsékelt fogyasztási igénnyel fordul kifelé.”

40 Nyugat támogatta Lenint !?! •A SZU betöltötte szerepét, mert úgy tűnik, hogy igen hosszú időre ideológiailag teljesen hiteltelenné tett és lejáratott minden kísérletet, amely a nyugati modernizáció (és ma már globalizáció) alternatíváját keresné. •Mo és társai „fogyasztható” állapotba került! •Számunkra ez a világtörténelem legköltségesebb kísérlete volt!

41 Kína sikeresen épített ki egy rejtett világhatalmi struktúrát, a családi mikro-vállalkozások ma már egész Földünket átszövő hálózatát. Akár egyetlen évtizeden belül kiderülhet, hogy a világ teljes termék- és szolgáltatás igényét Kína, akár egyedül is képes kielégíteni (de Indiával együtt egész biztosan!) a jelenlegi átlagos árak töredékét jelentő ellenértékért. A kínai munkaadó

42 Aminek tehát tanúi vagyunk, az nem más, mint az iszlám, és elmosódó pasztell színekkel ugyan, de Kína és India ősi kultúráinak re-szakralizációs kísérlete az emberiséget evolúciós zsákutcába hajszoló Nyugat lét-rontó de- szakralizációjával szemben.

43 Mindent átvettünk NYUGATTÓL •Mo és társai komplex gazdasági teljesítménye kb. a húsz évvel ezelőtti szinten. •Akkor a nyugat bázisadata 4-szer volt nagyobb. •Mára az arány 4:1 ről 6:1 –re módosult! •Viva La France!

44 A magyar társadalom döntő többségét kitevő „munkaerő tulajdonosok” reálbérei az 1988 és 2008 között … évente mindössze 0,7%- kal növekednek, … évi 2%-os szint alatt a növekedés lélektanilag nem is érzékelhető. Az összjövedelem, tehát a GDP éves növekedése … 2,3%, … több mint háromszorosa a bérből és fizetésből élő többség pozíció- javulásának. (Ebből persze az is kiderül, hogy e két évtized során a magyar gazdaság egyáltalán nem közeledett az európai átlaghoz, tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben semmilyen felzárkózás nem történt. Arról nem is beszélve, hogy ráadásul a GDP még „felfelé” is torzít, hisz a repatriált profitokat is tartalmazza,…). … az itt tevékenykedő külföldi tulajdonú, döntően transznacionális vállalatok adózás utáni profitjának éves átlagos növekedési üteme kb. 23% volt! …ilyen kirívóan magas részesedése csak úgy képzelhető el, ha nagy és rohamosan növekvő erőfölénye van, és ezzel gátlástalanul vissza is él. Jóhiszeműen azt gondolhatnánk, hogy ez … csak a folyamat kezdetén volt nagyon magas, és az óta csillapodóban van, a helyzet azonban ennek éppen a fordítottja. 2005- ben például ez az adat 35% volt, és 2006-ban valószínűleg ennél is magasabb lesz. Az előttünk álló két év során a multinacionálisok tiszta profitja … megkétszereződik, míg a fizetésből élő többség reálbérei …10%-kal csökkenni fognak. Elégedett az országunk vezetésével a Nyugat? Elégedett az ország népe?


Letölteni ppt "Mi mennyi? Bogár László tézisei GDP •„Többek között a valóságos szocietális különbségek mérésére alkalmatlan eszköznek látom, mert filozófiai érelemben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések