Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Műfaj, szereplők, szimbólumok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Műfaj, szereplők, szimbólumok."— Előadás másolata:

1 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Műfaj, szereplők, szimbólumok

2 Bevezetés  Vörösmarty és a romantika  A reformkori nemzeti kultúra vezéregyénisége  Lírai alkat+drámai, epikus művek  Drámái a felpezsdülő magyar színházi életet szolgálják  Egyetemes emberi problémák+nemzeti sorskérdések  Csongor és Tünde= az első alkotói korszak(1820-as évek összegzése)

3 Tárgyalás a) keletkezéstörténet  1830;1831-ben jelent meg  Forrás:Gyergyai Albert 16.századi széphistóriája(História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról)  Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékának hatása

4 b) műfaj  Drámai költemény=az élet értelmét, célját kutató filozofikus mű; drámaformában megírt költemény  Alapkérdése a boldogságkeresés  Hasonló művek:Goethe:Faust, Byron:Manfred, Shelley:Megszabadított Prometheusz, Madách:Az ember tragédiája  Kétszintes dráma:normaadó és normakövető szint közti kapcsolat(Tünde, Csongor)

5 c) történet  Két szerelmes-egy tündér és egy ember- egymásra találása  A Gonosz ármánykodása elválasztja őket egy időre  Tünde visszatér Tündérhonba(„Üdlak”)  Csongor keresi „az égi szépet”, próbatételek(legyőzi a távolságot, az időt,illúziók rabsága,alvás éberség helyett)során át talál rá  Megtalált boldogság-fájdalmas mélabú(mulandóság, hiábavalóság-Éj asszonya)

6 d) szereplők-szereplőpárok  Csongor-Tünde:föld-ég, valóság- álom(idea)=ellentétek egysége  Csongor-Balga, Tünde- Ilma:fennköltség- földhözragadtság(kiegészítik, karikírozzák egymást)  Csongor-Tünde, Balga-Irma:kétféle szerelem

7 d)-Csongor  Az ember, emberiség megtestesítője  Drámai hős- küzd, leginkább önmagával, kétségeivel  Csak egy dologban biztos:boldog akar lenni  Célja meghatározhatatlan-”a dicső, az égi szép”-,nyughatatlanul keresi, végül Tünde szerelmében realizálódik  a hármas út vidékén torpan meg:pénz? hatalom?tudás?szerelem?=mitől boldog az ember?  Kiábrándul a földi világból(három vándor),a szerelem igézetében Tünde után megy, a találkozás azonban az irrealitás világában lehetetlen  Csalódásának mélypontja a vándorokkal való újbóli találkozás(az ember nem valósíthatja meg az álmait,mindent elveszíthet)  Céltalanságát az Éj monológja emeli kozmikus távlatokba  Megoldás:Tünde”leszáll” a földre,az élet egyetlen értelme az eszményi, „égi” szerelem realizálása

8 d)- női archetípusok  Tünde= égi lény; fényhozó:aranyalma,aranyszőke haj(ebből vág le egy tincset a Gonosz); minden magasabb cél megtestesülése(„dicső, égi szép”)- égi szerelem  Ledér= a csábító szirén; az érzékiség káprázata- testi szerelem  Ilma= az otthonteremtő feleség:”el van szállva” magától,”önmegvalósít”,kiesik a szerepéből, Balga hoppon marad)- földi szerelem

9 d)- Mirigy  Gonosz, ártó démon  Mások fényéből él  Mindenkit megtéveszt, illúziókat kelt:Ledér Tünde hajával,csodakút  „vén idő”= semmi sem tart örökké

10 d)- a három vándor  Allegorikus alakok, eszmehordozók  Az álmok iránt érzéketlenek  Önzők; érdekemberek(érték helyett érdek!)  Boldogság= pénz(Kalmár), hatalom(Fejedelem), ismeret, jólértesültség(Tudós)  Kétszer találkozik velük Csongor; „zsákutcát” jelentenek

11 e) jelképek- csodafa, tündérfa  Életfa,világfa  Három világot köt össze:ég, föld, alvilág  Itt találkozik Csongor és Tünde, ide térnek vissza; ide van kötözve Mirigy is( tőle szerez tudomást Csongor Tündéről)  A teljesség szimbóluma  Termése(aranyalma)= örök emberi értékek  Csongor kertjében áll( kert-szimbólum)

12 e)- hármas út  Döntések, választások színtere  Tévelygés, tévedés  Többértelműség-teljesség, kiteljesedés  Mindenki megfordul itt  a cselekmény önmagába visszatérő jellegét( nincs fejlődés) hangsúlyozza

13 e)- bocskor, palást, ostor  Az ördögök varázseszközei  Külön-külön használhatatlanok  Egységet alkotnak( a hármasság varázsereje!)  A tér-idő korlátok közüli kilépés lehetősége

14 Befejezés- a tanulságok  Szerelem= legfőbb érték  Az ábrándozó szerelem hiábavalósága  Próbatételeken keresztül visz az út a megvalósuláshoz  Áldozatokat kell hozni( nem áldozattá válni!)  A káprázatok, látszatok, képzelgések világában az állhatatosság és a bizalom az ember legfőbb társa  Az ember esendő, tévedhet(l. Csongor!)  Téveszmék a boldogságról(pénz, hatalom, tudás)  Gyakorlatiasság és idealizmus egymásrautaltsága  A fejlődés látszólagos  Körforgás= a boldogságot nem másutt, hanem önmagunkban kell keresni  A fénynek árnyéka is van; a kopár fény és az Éj sivársága önmagában nem létezhet

15


Letölteni ppt "Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Műfaj, szereplők, szimbólumok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések