Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkáltatók Esélyegyenl ő ségi Fóruma Munkáltatók az esélyegyenl ő ségért 2014. Január 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkáltatók Esélyegyenl ő ségi Fóruma Munkáltatók az esélyegyenl ő ségért 2014. Január 30."— Előadás másolata:

1 Munkáltatók Esélyegyenl ő ségi Fóruma Munkáltatók az esélyegyenl ő ségért 2014. Január 30.

2 El ő zmények Salva Vita Alapítvány kezdeményezése 1996 óta fogyatékos emberek támogatása a munkaer ő -piacon Business Disability Forum, UK

3

4 Our purpose We build disability-smart organisations to improve business performance by increasing confidence, accessibility, productivity and profitability. We do this by bringing together business people, disabled opinion leaders and government to understand what needs to change if disabled people are to be treated fairly so that they can contribute to business success, to society and to economic growth.

5 What we do – in general Business Disability Forum is a not-for-profit member organisation that makes it easier and more rewarding to do business with and employ disabled people. -more than twenty years experience of working with public and private sector organisations; -Our members employ almost 20% of the UK workforce; -We are a key stakeholder for both business and government; -We have contributed to the establishment and development of meaningful disability discrimination legislation in the UK; -BDF provides pragmatic support by sharing expertise, giving advice, providing training and facilitating networking; -helps organisations become fully accessible to disabled customers and employees;

6 What we do – actually  Disability training (Employee engagement, Disability awareness, Introduction to disability and the law, Performance management, Non-visible disabilities, Reasonable adjustments etc.)  Networking events (promoting and sharing best practice between members – Dyslexia masterclass, legal telephone surgeries, accecible communication workshop etc.)  Disability Standard (a measure of an organisations’ ability to be disability-smart);  Advice Service, Consultancy  Technology Taskforce (to make accessibility and usability fundamental to technology)  City Forums  Publications  Employee engagement case studies

7 MEF alapítás, tagok Alapítva: 2010 Jelenlegi tagok: Auchan Mo. Kft., Budapest Bank, Budapest Esély Nonprofit Kft., Chinoin, IBM, Jól-Lét Alapítvány, Job Kft., Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Manpower Kft., MARS, MOL Nyrt., Salva Vita Alapítvány, Tesco Globál Áruházak Zrt.

8 Szervezet Közgy ű lés Elnök: Barabás Erika, IBM Mo. Kft HR leader and GA manager Elnökségi tagok: Széll Hajnalka, Auchan Mo. Kft Személyzeti és szociális igazgató Vég Katalin, Salva Vita Alapítvány ügyvezet ő

9 Célok  szakmai támogatás az esélyegyenl ő ség biztosításához  el ő mozdítani a munkáltatók közötti tapasztalatcserét  el ő segíteni a nemzetközi esélyegyenl ő ségi alapelvek magyarországi meghonosítását  a munkáltatókat összefogni, hogy együtt léphessenek fel a hátrányos helyzet ű társadalmi csoportok hátrányos megkülönböztetésének visszaszorításáért a foglalkoztatásban  biztosítani a hazai, az uniós és más nemzetközi legjobb esélyegyenl ő ségi gyakorlatok közötti tudás-transzfert  népszer ű síteni a munkahelyi sokszín ű ség, esélyegyenl ő ség értékeit

10 Tagoknak  naprakész információk  egy magas szakmai elvárásoknak megfelel ő szakmai közösség  Szakmai kapcsolatok, együttm ű ködési lehet ő ségek  hazai és nemzetközi legjobb esélyegyenl ő ségi gyakorlatok megismerése – ingyenesen  társadalmi felel ő sségvállalás er ő sítése  Szakmai együttm ű ködés a kormányzati szervekkel

11 Eddigi tevékenységeink 2011.  Javaslatok a foglalkozási rehabilitáció rendszerének átalakításához kapcsolódóan – ezek megvitatása az illetékes minisztérium szakembereivel  Szórólap a MEF tevékenységér ő l  Megjelenés a Personal Hungary szakkiállításon  Szakmai fórum a megváltozott munkaképesség ű munkavállalók foglalkoztatásáról, az új kormányzati koncepció megvitatása  Tanácsadás, tapasztalatcsere, információnyújtás  Alapszabály módosítás

12 Eddigi tevékenységeink 2012.  Javaslatok a T/5000. számú törvényjavaslat a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról  Rendezvény a Munka Törvénykönyvének változásai a kismamák, GYES-r ő l visszatér ő anyák vonatkozásában  Hírlevél készítése és eljuttatása több száz munkáltatóhoz a gyermeket nevel ő munkavállalók foglalkoztatásáról  MEF bemutatkozása a HBLF Sokszín ű ségért munkacsoportjában  El ő adás a MEF-r ő l a Budapesti Kommunikációs F ő iskolán  Bels ő tapasztalatcsere: esélyegyenl ő ségi jó gyakorlatok (n ő k, GYES-r ő l visszatér ő k, fogyatékos emberek)

13 Eddigi tevékenységeink 2013.  Bels ő tapasztalatcsere: esélyegyenl ő ségi jó gyakorlatok (krónikus beteg, ill. roma munkavállalók)  HBLF Romaster programjának bemutatkozása  El ő adás az NRSZH TÁMOP 1.1.1 programjának nyitórendezvényén  Részvétel az NRSZH által szervezett egyeztetésen a TÁMOP 1.1.1 programmal kapcsolatban  MEF honlap készítése  „Munkáltatók az esélyegyenl ő ségért” nemzetközi rendezvény  Részvétel a HBLF állásbörzén, 2013. december 3-án  Tanácsadás, információnyújtás, együttm ű ködések támogatása

14 Terveink  Ingyenes jogsegély szolgálat tagoknak  Elektronikus hírlevél a tagságnak  Bels ő tapasztalatcserék – tagok által javasolt témákban  Részvétel HR ill. esélyegyenl ő ség témában rendezett konferenciákon, szakmai rendezvényeken  Nyílt rendezvények – aktuális témákban  Érdekérvényesít ő tevékenység er ő sítése

15 Tagság feltételei  az Egyesület céljaival egyetért, azok megvalósulásáért elkötelezettséget érez  el ő remutató antidiszkriminációs foglalkoztatási gyakorlat folytatása  elkötelezett a továbbfejl ő dés, jobbítás iránt  az Egyesület munkájában részt vállal  az alapszabályban rögzített tagdíjat befizeti

16 Tagfelvétel menete  Csatlakozási szándék jelzése írásban a MEF elnökének  Esélyegyenl ő ségi gyakorlatot igazoló dokumentum csatolása  Elnök megvizsgálja a dokumentumokat, és megfelelés esetén javaslatot tesz a felvételre az elnökségnek  A felvételr ő l az elnökség határoz

17 Lehetséges együttm ű ködési területek  Munkaer ő -piaci szolgáltatók és munkáltatók igényeinek, lehet ő ségeinek, elvárásainak egyeztetése  Közös érdekképviseleti tevékenység  Esetleges együttm ű ködési lehet ő ségek

18 Vég Katalin mef@salvavita.hu www.mef.forum.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkáltatók Esélyegyenl ő ségi Fóruma Munkáltatók az esélyegyenl ő ségért 2014. Január 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések