Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.)"— Előadás másolata:

1 Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.)
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet

2 A szakért felelős oktató: Dr. Tőzsér János, egyetemi tanár
Helyettes: Szentléleki Andrea, tanszéki mérnök Az aubrac gulya legel Legelő merinó nyáj

3 A képzés célja Olyan, már felsőfokú diplomával (BSc.) rendelkező szakemberek képzése, akik képesek: – az állatitermék-termelés, -feldolgozás és -értékesítés komplex szakmai és vezetési feladatainak megoldására, – az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló tervező, szintetizáló és innovációs tevékenység végzésére, – az agrártudományok (kiemelten az állattudományok területén) tudományos kutatómunkában, szakirányú továbbképzésekben való részvételre, – a mesterszakra épülő, szervezett doktori (Ph.D.) képzésben folytatni tanulmányaikat.

4 Meghirdetett képzések
Képz. szint Munkarend Fin. forma Választható  szak Képzési hozzájárulás (félév) / Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) Irányszám min. < max. M N A állattenyésztő mérnöki Ft 4 15 < 40 K 150 000 Ft Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

5 Finanszírozás intézményi sajátosságai
A január 1-je után hallgatói jogviszonyt létesített, mesterképzésben résztvevő hallgatóknak az első tanévben a  Karon, egységesen Ft/tanév képzési hozzájárulást kell fizetniük. Parlagi magyar kecske

6 A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: növénytermesztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, erdőmérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan, természetvédelmi mérnöki alapszakok, valamint az osztatlan állatorvosi szak

7 A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei
A hallgatónak – a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – elismerhető legyen legalább kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek. A felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a hallgatónak. További legfeljebb 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésével párhuzamosan szerezhet meg. Vörös mangalica

8 Felvételi eljárás módja, pontok számítása
Feltétel: felsőfokú végzettség (főiskolai, vagy BSc diploma, vagy egyetemi diploma) A jelentkezők teljesítményének elbírálására: 100 pontos rendszer A tanulmányi eredményből a felvételi pontszám az alábbiak szerint számítható:  A tanulmányi eredmény: t=(STA átlag+ZV átlag+D)/3 STA átlag: aktív félévek súlyozott átlagának átlaga ZV átlag: a záróvizsga átlaga D: az oklevél minősítése

9 Felvételi eljárás módja, pontok számítása
A tanulmányi eredmény (t) felvételi pontokra (Pf) történő átszámítása a következő: Pf= 38 + (100(t - 2,51))0,168 Felvételi összpontszám: Pf egész számra kerekítve (max. 80 pont) + többletpontok (max. 20 pont)

10 Felvételi eljárás módja, pontok számítása
Többletpontok (max. 20 pont): Államilag elismert felsőfokú C típusú  nyelvvizsgáért:  10 pont Tudományos konferencián való igazolt részvételért (hazai és külföldi): 2-2 pont Tudományos diákköri versenyen való részvételért (intézményi/országos): 5-5 pont Tudományos diákköri versenyen (intézményi/országos) elért 1-3. helyezésért: pont Szakmai/Tudományos (hazai) folyóiratokban megjelent közlemények: 1-1 pont Szakmai/Tudományos (külföldi) folyóiratokban megjelent közlemények: 5-5 pont Hátrányos helyzetű, a fogyatékossággal élő, ill. a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő jelentkező: 10 pont

11 Az oklevélbe bekerülő szakirányok
Kérődző gazdasági állatfajok tenyésztése és termék-előállítása Szakirányvezető: Dr. Póti Péter, egyetemi docens Összes kredit: 31

12 Az oklevélbe bekerülő szakirányok
Haltenyésztés és akvakultúra Szakirányvezető: Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Összes kredit: 30

13 Az oklevélbe bekerülő szakirányok
Társ- és hobbiállat-tenyésztés Szakirányvezető: Dr. Horvainé dr. Szabó Mária, egyetemi docens Összes kredit: 32

14 Tárgyfelelős oktató neve
A szak tanterve Elméleti alapozó tantárgyak Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév E GY Állatgenetika és -nemesítés Dr. Horvainé dr. Szabó Mária 5 2 3 Állattenyésztési biometria Dr. Tőzsér János 1 Termelésélettan* Dr. Bárdos László Gazdasági állatok takarmányozása Dr. Mézes Miklós Részletes állathigiénia* Dr. Kiss Zsuzsanna Állattenyésztési biokémia és élelmiszerkémia Dr. Fülöp László

15 Szakmai törzsanyag tantárgyai
Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév 2. félév 3. félév E GY Szarvasmarha-tenyésztés: tenyésztés-szervezés és tenyészértékbecslés* Dr. Sebestyén Sándor 5 2 Juh- és kecsketenyésztés Dr. Póti Péter Sertésgenetika, tartási és környezeti követelmények sertéseknél* Dr. Wittmann Mihály Baromfi- és kisállattenyésztés* Dr. Kozák János Molekuláris állattenyésztés gyakorlati, biztonsági és etikai kérdései Dr. Dinnyés András Minőségbiztosítás az állattenyésztésben és az állatitermék-feldolgozásban Dr. Kispál Tibor

16 Szakmai törzsanyag tantárgyai
Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév 2. félév 3. félév E GY Részletes Szaporodásbiológiai ismeretek* Dr. Péczely Péter 5 2 Állatvédelem Dr. Janan Janbaz Haltenyésztés Dr. Horváth László 1 Molekuláris állatgenetika és genomika Dr. Varga László Gyepgazdálkodási rendszerek* Dr. Szemán László 3 Állattenyésztési ágazatok ökonómiája II. Dr. Illés B. Csaba Termékmarketing Dr. Fehér István

17 Szakmai törzsanyag tantárgyai
Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév 2. félév 3. félév E GY Alkalmazott informatika Dr. Molnár Sándor 2 Szakmai idegen nyelv I. Dr. Kovács Alfréd 3 4 Szakmai idegen nyelv II. Nyári üzemi gyakorlat 160

18 Szabadon választható tantárgyak
A tantárgy neve A tárgyfelelős oktató neve K E Gy Éghajlati változékonyság és a haszonállatok Dr. Kovács Alfréd 2 Képfeldolgozó eljárások alkalmazása az állattenyésztésben Dr. Holló Gabriella 1 Nyúl- és prémesállat-tenyésztés* Kustos Károly 3 Futómadarak tenyésztése Dr. Mucsi Imre Halegészségtan Dr. Baska Ferenc Hazai halfajok elterjedése és monitoringja Dr. Keresztessy Katalin Vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári Ferenc Vízkémia Dr. Czinkota Imre Trópusi állattenyésztés Dr. Pekli József Öko- és urbanizációs gyepek Dr. Szemán László Takarmánytoxikológia Dr. Mézes Miklós Környezet- és termékvizsgálat Kótiné Seenger Julianna Mezőgazdasági projektek tervezése Dr. Kispál Tibor Immunológiai alapismeretek Dr. Szabó Csaba Vitaminok szerepe az anyagcsere-folyamatokban Dr. Kerti Annamária


Letölteni ppt "Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések