Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.) Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.) Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet."— Előadás másolata:

1 Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.) Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet

2 A szakért felelős oktató: Dr. Tőzsér János, egyetemi tanár Helyettes: Helyettes: Szentléleki Andrea, tanszéki mérnök Az aubrac gulya legel Legelő merinó nyáj

3 A képzés célja • Olyan, már felsőfokú diplomával (BSc.) rendelkező szakemberek képzése, akik képesek: – az állatitermék-termelés, -feldolgozás és -értékesítés komplex szakmai és vezetési feladatainak megoldására, – az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló tervező, szintetizáló és innovációs tevékenység végzésére, – az agrártudományok (kiemelten az állattudományok területén) tudományos kutatómunkában, szakirányú továbbképzésekben való részvételre, – a mesterszakra épülő, szervezett doktori (Ph.D.) képzésben folytatni tanulmányaikat.

4 Meghirdetett képzések Képz. szint Munka rend Fin. forma Választható szak Képzési hozzájárulás (félév) / Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) Irányszám min. < max. MNA állattenyésztő mérnöki 75 000 Ft 415 < 40 MNK állattenyésztő mérnöki 150 000 Ft 415 < 40 • Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit

5 Finanszírozás intézményi sajátosságai  A 2008. január 1-je után hallgatói jogviszonyt létesített, mesterképzésben résztvevő hallgatóknak az első tanévben a Karon, egységesen 150 000 Ft/tanév képzési hozzájárulást kell fizetniük. Parlagi magyar kecske

6 A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei  A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki  A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: növénytermesztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, erdőmérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan, természetvédelmi mérnöki alapszakok, valamint az osztatlan állatorvosi szak

7 A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei  A hallgatónak – a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek. Vörös mangalica  A felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a hallgatónak. További legfeljebb 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésével párhuzamosan szerezhet meg.

8 Felvételi eljárás módja, pontok számítása  Feltétel: felsőfokú végzettség (főiskolai, vagy BSc diploma, vagy egyetemi diploma)  A jelentkezők teljesítményének elbírálására: 100 pontos rendszer  A tanulmányi eredményből a felvételi pontszám az alábbiak szerint számítható: A tanulmányi eredmény: t=(STA átlag+ZV átlag+D)/3 STA átlag: aktív félévek súlyozott átlagának átlaga ZV átlag: a záróvizsga átlaga D: az oklevél minősítése

9 Felvételi eljárás módja, pontok számítása  A tanulmányi eredmény (t) felvételi pontokra (Pf) történő átszámítása a következő: Pf= 38 + (100(t - 2,51))0,168  Felvételi összpontszám: Pf egész számra kerekítve (max. 80 pont) + többletpontok (max. 20 pont)

10 Felvételi eljárás módja, pontok számítása Többletpontok (max. 20 pont):  Államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért: 10 pont  Tudományos konferencián való igazolt részvételért (hazai és külföldi): 2-2 pont  Tudományos diákköri versenyen való részvételért (intézményi/országos): 5-5 pont  Tudományos diákköri versenyen (intézményi/országos) elért 1-3. helyezésért: 10-10 pont  Szakmai/Tudományos (hazai) folyóiratokban megjelent közlemények: 1-1 pont  Szakmai/Tudományos (külföldi) folyóiratokban megjelent közlemények: 5-5 pont  Hátrányos helyzetű, a fogyatékossággal élő, ill. a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő jelentkező: 10 pont

11 Az oklevélbe bekerülő szakirányok  Kérődző gazdasági állatfajok tenyésztése és termék-előállítása Szakirányvezető: Dr. Póti Péter, egyetemi docens Összes kredit: 31

12 Az oklevélbe bekerülő szakirányok  Haltenyésztés és akvakultúra Szakirányvezető: Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens Összes kredit: 30

13 Az oklevélbe bekerülő szakirányok  Társ- és hobbiállat-tenyésztés Szakirányvezető: Dr. Horvainé dr. Szabó Mária, egyetemi docens Összes kredit: 32

14 A szak tanterve Elméleti alapozó tantárgyak Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév EGY Állatgenetika és -nemesítés Dr. Horvainé dr. Szabó Mária 523 Állattenyésztési biometriaDr. Tőzsér János211 Termelésélettan*Dr. Bárdos László321 Gazdasági állatok takarmányozása Dr. Mézes Miklós220 Részletes állathigiénia*Dr. Kiss Zsuzsanna320 Állattenyésztési biokémia és élelmiszerkémia Dr. Fülöp László321

15 Szakmai törzsanyag tantárgyai Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév2. félév3. félév EGYE E Szarvasmarha-tenyésztés: tenyésztés-szervezés és tenyészértékbecslés* Dr. Sebestyén Sándor522 Juh- és kecsketenyésztés tenyésztés-szervezés és tenyészértékbecslés* Dr. Póti Péter522 Sertésgenetika, tartási és környezeti követelmények sertéseknél* Dr. Wittmann Mihály522 Baromfi- és kisállattenyésztés* Dr. Kozák János522 Molekuláris állattenyésztés gyakorlati, biztonsági és etikai kérdései Dr. Dinnyés András220 Minőségbiztosítás az állattenyésztésben és az állatitermék-feldolgozásban Dr. Kispál Tibor220

16 Szakmai törzsanyag tantárgyai Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév2. félév3. félév E GYGY E GYGY E GYGY Részletes Szaporodásbiológiai ismeretek* Dr. Péczely Péter522 ÁllatvédelemDr. Janan Janbaz220 HaltenyésztésDr. Horváth László211 Molekuláris állatgenetika és genomika Dr. Varga László211 Gyepgazdálkodási rendszerek* Dr. Szemán László312 Állattenyésztési ágazatok ökonómiája II. Dr. Illés B. Csaba321 TermékmarketingDr. Fehér István220

17 Szakmai törzsanyag tantárgyai Tantárgy neve Tárgyfelelős oktató neve K 1. félév2. félév3. félév EGYE E Alkalmazott informatika Dr. Molnár Sándor202 Szakmai idegen nyelv I. Dr. Kovács Alfréd304 Szakmai idegen nyelv II. Dr. Kovács Alfréd304 Nyári üzemi gyakorlat 160

18 Szabadon választható tantárgyak A tantárgy neveA tárgyfelelős oktató neveKEGy Éghajlati változékonyság és a haszonállatokDr. Kovács Alfréd220 Képfeldolgozó eljárások alkalmazása az állattenyésztésben Dr. Holló Gabriella211 Nyúl- és prémesállat-tenyésztés*Kustos Károly320 Futómadarak tenyésztéseDr. Mucsi Imre220 HalegészségtanDr. Baska Ferenc211 Hazai halfajok elterjedése és monitoringjaDr. Keresztessy Katalin211 Vízgazdálkodás alapjaiDr. Ligetvári Ferenc211 VízkémiaDr. Czinkota Imre211 Trópusi állattenyésztésDr. Pekli József220 Öko- és urbanizációs gyepekDr. Szemán László220 TakarmánytoxikológiaDr. Mézes Miklós220 Környezet- és termékvizsgálatKótiné Seenger Julianna313 Mezőgazdasági projektek tervezéseDr. Kispál Tibor220 Immunológiai alapismeretekDr. Szabó Csaba220 Vitaminok szerepe az anyagcsere-folyamatokbanDr. Kerti Annamária220


Letölteni ppt "Állattenyésztő mérnök mester szak (Animal Science MSc.) Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések